viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
25.05.2016
Termin składania ofert: 06.06.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.85.2016
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
17.05.2016
Termin składania ofert: 02.06.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.81.2016
Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 8, km 82+400 -84+500, odcinek Wilków Wielki – Łagiewniki o długości 2,1 km.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.05.2016
Termin składania ofert: 30.05.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.84.2016
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 33 w województwie dolnośląskim w m. Wilkanów
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.05.2016
Termin składania ofert: 06.06.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.82.2016
Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 30 w km 5+965 do km 7+365, odcinek Łagów – Trójca.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.04.2016
Termin składania ofert: 17.05.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.75.2016
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 36 na odcinku Niemstów – Lubin z łukiem poziomym k/m Osiek w km 12+700 – 15+000 dł. 2,3 km
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.04.2016
Termin składania ofert: 16.05.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.78.2016
Remont mostu przez rzekę Barycz w km 59+990 drogi krajowej nr 36 w m. Wąsosz
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.04.2016
Termin składania ofert: 16.05.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.78.2016
Remont mostu przez rzekę Barycz w km 59+990 drogi krajowej nr 36 w m. Wąsosz
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.04.2016
Termin składania ofert: 09.05.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.73.2016
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 8 w km 25+100 -26+167, odc. Szczytna - Polanica Zdrój
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 04.05.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.57.2016
Wykonanie robót poprawkowych dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894. Odcinek 2: od km 7+810 do km 20+894 z wyłączeniem odcinka od km 15+200 do km 17+775. Z podziałem na części : Część I – wykonanie robót bitumicznych w zakresie naprawy dróg i mostów. Część II – remont oznakowania poziomego nawierzchni oraz malowanie elementów metalowych.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 17.06.2016 12:30
O.WR.D-3.2410.71.2016
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
06.04.2016
Termin składania ofert: 22.04.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.43.2016
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w województwie dolnośląskim w m. Lubawka.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.03.2016
Termin składania ofert: 11.04.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.38.2016
Budowa elementów ochrony środowiska i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym drogi ekspresowej S-8
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
17.03.2016
Termin składania ofert: 29.03.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.29.2016
Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego w rozbiciu na zadania: Zadanie nr 1 : Droga krajowa nr 34 na odcinku Świebodzice (skrzyżowanie z drogą nr 35) - Dobromierz (skrzyżowanie z drogą nr 5) w km 0+000 - 9+935. Zadanie nr 2 : Droga krajowa nr 35 na odcinku granica państwa-Wałbrzych (granica miasta) w km 0+000 - 13+587. Zadanie nr 3 : Droga krajowa nr 94 na odcinku Wrocław (granica miasta) - Oława - granica z woj. opolskim w km 104+386 - 134+772.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.03.2016
Termin składania ofert: 30.03.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.18.2016
Oznakowanie poziome dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział we Wrocławiu w latach 2016-2017, w podziale na Części.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
10.03.2016
Termin składania ofert: 25.03.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.25.2016
Rozbiórka budynku głównego dawnego Biura Projektów „Separator” zlokalizowanego w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha przy ul. M. Reja
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.03.2016
Termin składania ofert: 19.04.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.21.2016
Doradztwo naukowo – techniczne przy realizacji Kontraktu pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A4)”, Zadanie III i IV: od km 33+300 do km 58+974, realizowane na terenach oddziaływania eksploatacji górniczej i przez obszary szkód górniczych, spowodowanych eksploatacją górniczą KGHM Polska Miedź S.A.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.03.2016
Termin składania ofert: 16.03.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.19.2016
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania : „Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 175+000 do km 193+965 wraz z opracowaniem dokumentacji”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.01.2016
Termin składania ofert: 07.03.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.15.2016
Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 175+000 do km 193+965 wraz z opracowaniem dokumentacji
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.01.2016
Termin składania ofert: 03.02.2016 9:30
O.WR.D-3.2410.7.2016
Dostawa tonerów i tuszów do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.01.2016
Termin składania ofert: 01.02.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.6.2016
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „Remont mostu nad rzeką Odra w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa” Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy dostosowania odcinka drogi wojewódzkiej nr 338 dla potrzeb objazdu tymczasowego, oraz inne opracowania towarzyszące, związane z remontem mostu nad rzeką Odra w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa.”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.01.2016
Termin składania ofert: 15.01.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.1.2016
Usługi ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA Oddział we Wrocławiu z podziałem na dwie części.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.12.2015
Termin składania ofert: 08.02.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.284.2015
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKiA Oddziału we Wrocławiu oraz Rejonach z podziałem na 9 części
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2015
Termin składania ofert: 03.02.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.278.2015
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA Oddział we Wrocławiu z podziałem na dwie części.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
22.12.2015
Termin składania ofert: 08.01.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.286.2015
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „Remont mostu nad rzeką Odra w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa” Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy dostosowania odcinka drogi wojewódzkiej nr 338 dla potrzeb objazdu tymczasowego, oraz inne opracowania towarzyszące, związane z remontem mostu nad rzeką Odra w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa.”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.12.2015
Termin składania ofert: 29.01.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.280.2015
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w pasie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (węzeł A-4): zadanie III, zadanie IV, zadanie V i węzeł Legnica II od km 0+000 do około 2+420 wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
15.12.2015
Termin składania ofert: 23.12.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.282.2015
Obsługa floty samochodów służbowych dla potrzeb GDDKiA Oddział we Wrocławiu, przez okres 24 miesięcy.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.12.2015
Termin składania ofert: 24.12.2015 9:30
O.WR.D-3.2411.270.2015
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: „Naprawa konstrukcji nośnej mostu przez rzekę Bóbr w km 69+560 drogi krajowej nr 18 koło m. Golnice, obiekt północny, JNI 01023370”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.12.2015
Termin składania ofert: 14.01.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.223.2015
Doradztwo naukowo – techniczne przy realizacji Kontraktu pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A4)”, Zadanie III i IV: od km 33+300 do km 58+974, realizowane na terenach przebiegających przez obszary szkód górniczych, spowodowanych eksploatacją górniczą KGHM Polska Miedź S.A.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
25.11.2015
Termin składania ofert: 03.12.2015 9:30
O.WR.D-3.2414.191.2015
Sukcesywna dostawa białego papieru kserograficznego do urządzeń drukujących w formacie A3 oraz A4, pakowanego w ryzach na potrzeby Oddziału GDDKiA we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 9 części
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.11.2015
Termin składania ofert: 03.12.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.255.2015
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: „Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica-Pszenno w km 44+810÷48+965 wraz z opracowaniem dokumentacji.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.11.2015
Termin składania ofert: 30.11.2015 0:00
O.WR.D-3.2413.182.2015
Kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie MOP Michałowice Północ (kat. III).
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
17.11.2015
Termin składania ofert: 30.11.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.225.2015
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „Remont mostu nad rzeką Odra w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa” Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy dostosowania odcinka drogi wojewódzkiej nr 338 dla potrzeb objazdu tymczasowego, oraz inne opracowania towarzyszące, związane z remontem mostu nad rzeką Odra w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa.”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
10.11.2015
Termin składania ofert: 21.12.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.211.2015
Pełnienie nadzoru nad usuwaniem usterek gwarancyjnych dla zadania „Droga ekspresowa S-8 Wrocław - Syców”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.11.2015
Termin składania ofert: 20.11.2015 9:30
O.WR.D-3.2412.2014.2015
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: „Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A4 w km 84+389 w pobliżu m. Szymanowice JNI 16120036”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.11.2015
Termin składania ofert: 19.11.2015 9:30
O.WR.D-3.2412.236.2015
Remont nawierzchni chodnika w ciągu dk nr 3 w m. Jawor od km 417+430 do km 417+720 strona lewa
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.10.2015
Termin składania ofert: 06.11.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.235.2015
Prowadzenie i koordynowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, w sezonie zimowym 2015-2016, w podziale na części.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.10.2015
Termin składania ofert: 06.11.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.222.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont jezdni północnej autostrady A-4 na odcinku od km 175+000 do km 193+965
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert: 03.11.2015 9:30
O.WR.D-3.2412.210.2015
Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica-Pszenno w km 44+810 – 48+965 wraz z opracowaniem dokumentacji.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.10.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.01.2016 12:00
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.213.2015
Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno – Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Koncepcji Programowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania w systemie Projektuj i Buduj dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław ( Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” ZMIANA Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
12.10.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.11.2015 12:00
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.214.2015
Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
09.10.2015
Termin składania ofert: 23.10.2015 8:30
O.WR.D-3.2413.199.2015
Objęcie ochroną szaf do sterowników Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem, transformatorów, szaf elektrycznych oświetlenia drogowego wraz z całym wyposażeniem a także zabezpieczenie elektroniczne w postaci systemu sygnalizacji włamania (SSW) umożliwiającego monitorowanie antywłamaniowe zlokalizowanych w ciągu autostrady A-4 na odcinku granica państwa D/PL – węzeł Krzyżowa (km 0+000-50+761)
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.09.2015
Termin składania ofert: 10.11.2015 9:30
O.WR.D-3.2410.177.2015
Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy drogi ekspresowej S-3 odcinek Legnica – Lubawka (z wyłączeniem trasy obwodnicy Jawora w km 15+500 – 23+600), od km 2+420,47 do km 38+255,00 (Legnica – Bolków)wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
18.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.10.2015 12:00
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.188.2015
Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
16.09.2015
Termin składania ofert: 24.09.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.168.2015
Bieżące utrzymanie autostrady A4 odcinek Zgorzelec – Krzyżowa: Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.09.2015
Termin składania ofert: 20.10.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.153.2015
Prowadzenie i koordynowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2015-2016, w podziale na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
25.08.2015
Termin składania ofert: 09.09.2015 9:30
O.WR.D-3.2412.150.2015
Wymiana ogrodzenia terenu Obwodu drogowego w Wałbrzychu wraz z geodezyjnym okazaniem granic oraz wymiana pokrycia dachowego wiaty na sól drogową i materiały uszorstniające.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.08.2015
Termin składania ofert: 19.10.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.149.2015
Naprawa, utrzymanie i konserwacja światłowodów oraz systemów łączności alarmowej na A4 na odcinku granica D/PL – węzeł Krzyżowa (km 0+000 – 50+791) i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 na odcinku węzeł Kobierzyce – węzeł Wrocław Psie Pole (km 4+020 – 29+219)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
25.08.2015
Termin składania ofert: 09.10.2015 9:30
O.WR.D-3.2413.146.2015
Naprawa, konserwacja, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych, stacji pogodowych, znaków zmiennej treści, stacji monitorowania ruchu i kamer zlokalizowanych przy autostradzie A-4 na odcinku od węzła Krzywa do węzła Bielany Wrocławskie w ramach Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem z wyłączeniem tablic TD13E, TD14E
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.08.2015
Termin składania ofert: 07.09.2015 9:30
O.WR.D-3.2412.155.2015
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 68+400 do km 69+400 na terenie działania Rejonu w Kłodzku – Szklary – Koźmice
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.08.2015
Termin składania ofert: 07.09.2015 10:30
O.WR.D-3.2412.152.2015
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94, w km 104+836 – 106+651, m. Radwanice.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych