viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
03.10.2019
Termin składania ofert: 15.10.2019 9:45
O.ZG.D-3.2414.2.2019
DOSTAWA NOŚNIKA DO URZĄDZENIA POMIAROWEGO TWO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.10.2019
Termin składania ofert: 14.10.2019 9:45
O.ZG.D-3.2414.1.2019
DOSTAWA KOLEINOMIERZA MAŁEGO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.08.2019
Termin składania ofert: 11.09.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.7.2019
KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1- REJON GORZÓW WLKP. CZĘŚĆ NR 2- REJON SŁUBICE
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.08.2019
Termin składania ofert: 19.08.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.9.2019
Remont dróg krajowych w podziale na trzy części: Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz od km 6+500 do km 10+000”, Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 – al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”, Część nr 3: „Remont drogi krajowej nr 12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.07.2019
Termin składania ofert: 04.09.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.9.2019
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTOWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
09.07.2019
Termin składania ofert: 23.07.2019 9:45
O.ZG.D-3.2410U.1.2019
„PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII II ORAZ III DO STANDARDU KATEGORII I PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3: „NIEGOSŁAWICE WSCHÓD”, „NIEGOSŁAWICE ZACHÓD”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.07.2019
Termin składania ofert: 17.07.2019 9:30
O.ZG.D-3.2411.4.2019
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 12 W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEL W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.06.2019
Termin składania ofert: 30.07.2019 9:45
O.ZG.D-3.2410R.3.2019
PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.06.2019
Termin składania ofert: 12.07.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.8.2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.06.2019
Termin składania ofert: 03.07.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.7.2019
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 52+100 DO KM 53+058 – UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.04.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 17.05.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.5.2019
SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 7 CZĘŚCI
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.04.2019
Termin składania ofert: 29.04.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.6.2019
„Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.04.2019
Termin składania ofert: 09.05.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.5.2019
REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA – STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S-3 W KM 279+661
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.4.2019
REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 W KM 53+855 NAD KANAŁEM ODRY W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.03.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 17.04.2019 12:00
O.ZG.D-3.2410R.1.2019
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.03.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 9:30
O.ZG.D-3.2413.3.2019
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica – Zielona Góra od km 57+360 do km 59+095.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.03.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 27.03.2019 10:00
O.ZG.D-3.2410R.2.2019
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii I: „Stożne Wschód”, „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3 - postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.03.2019
Termin składania ofert: 28.03.2019 9:30
O.ZG.D-3.2411.2.2019
Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów w podziale na 3 części. Część 1 - Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 24 w m. Wierzbno. Część 2 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 32 w m. Połupin. Część 3 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 29 w m. Urad.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.03.2019
Termin składania ofert: 26.03.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.3.2019
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH 12, 18, 27 ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA REJON w ŻARACH
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.03.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.2.2019
„Remont kapitalny budynku obwodu drogowego w Trzebielu, ul. Tuplicka 23”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.02.2019
Termin składania ofert: 18.03.2019 9:45
O.ZG.D-3.2411.1.2019
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.12.2018
Termin składania ofert: 28.02.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.1.2019
WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA MOSTACH GRANICZNYCH NAD RZEKĄ NYSA ŁUŻYCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 18 W KM 0+000 W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.12.2018
Termin składania ofert: 31.01.2019 9:45
O.ZG.D-3.2411.9.2018
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.12.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.20.2018
Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części: Część nr 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320 Część nr 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150 Część nr 3: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km 65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert: 15.01.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.18.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: „REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 27 NA ODCINKU ŚWIDNICA-ZIELONA GÓRA OD KM 57+360 DO KM 59+095”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.8.2018
„Budowa autostrady A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
28.11.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 07.12.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.19.2018
SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.11.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.15.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 304”.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
22.11.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.16.2018
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów od km 5+460 do km 7+985, z wyłączeniem wiaduktu nad koleją w kilometrach 7+493 – 7+628,20 w ramach Przebudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Torzym
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 14.12.2018 9:30
O.ZG.D-3.2410R.2.2018
PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII I „STOŻNE WSCHÓD”,”STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.10.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018 9:45
O.ZG.D-3.2410U.3.2018
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.10.2018
Termin składania ofert: 15.11.2018 9:30
O.ZG.D-3.2410R.3.2018
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.09.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 20.09.2018 11:30
O.ZG.D-3.2413.14.2018
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘDRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
12.09.2018
Termin składania ofert: 21.09.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.12.2018
Konserwacja, remont obiektów i urządzeń sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych, znaków aktywnych, lamp oświetleniowych zamontowanych na masztach, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podziałem na 3 części: Część nr 1: Rejon w Gorzowie Wielkopolskim Część nr 2: Rejon w Słubicach Część nr 3: Rejon w Żarach
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.09.2018
Termin składania ofert: 22.10.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.13.2018
Opracowanie dokumentacji technicznej, dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Lipinki Łużyckie – Żary
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.08.2018
Termin składania ofert: 12.09.2018 9:30
O.ZG.D-3.2410R.1.2018
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.08.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018 9:30
O.ZG.D-3.2410D.1.2018
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI.
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 17.09.2018 9:30
O.ZG.D-3.2414.1.2018
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ, (W TYM ZAKUP, TRANSPORT, ZAŁADUNEK, ROZŁADUNEK) DO ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 9:45
O.ZG.D-3.2412.12.2018
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU POŹRZADŁO-MOSTKI OD KM 35+060 DO KM 36+060
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.08.2018
Termin składania ofert: 21.08.2018 9:30
O.ZG.D-3.2411.6.2018
„Wykonanie ciągu pieszego w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 12 od km 13+093 do km 13+283,70”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.07.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.07.2018 10:00
O.ZG.D-3.2412.11.2018
WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA WIADUKCIE DROGOWYM NAD TORAMI PKP W MIEJSCOWOŚCI WILKOWO, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 43+936
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.07.2018
Termin składania ofert: 28.09.2018 9:30
O.ZG.D-3.2411.5.2018
DOSTOSOWANIE BYŁEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W CIĄGU DK 18 NA ODC. GRANICA PAŃSTWA – WĘZEŁ „OLSZYNA” DO PARAMETRÓW DROGI KLASY A
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
O.ZG.D-3.2413.10.2018
CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DROGI EKSPRESOWEJ S-3 NA ODCINKU OD WĘZŁA ZIELONA GÓRA PÓŁNOC (Z WĘZŁEM) KM 190+369 DO WĘZŁA GAWORZYCE (BEZ WĘZŁA) KM 237+108 ADMINISTROWANEJ PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEJ ELEMENTAMI
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 21.08.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.7.2018
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
28.06.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 9:45
O.ZG.D-3.2413.9.2018
STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ (STEŚ-R) WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYN NAD ODRĄ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 31”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
29.06.2018
Termin składania ofert: 16.07.2018 9:45
O.ZG.D-3.2412.10.2018
WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA WIADUKCIE DROGOWYM NAD TORAMI PKP W MIEJSCOWOŚCI WILKOWO, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 43+936
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.06.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.11.2018
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI - sezon zimowy 2018/2019
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
15.06.2018
Termin składania ofert: 02.07.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.8.2018
„Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Gorzów Wielkopolski”.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.05.2018
Termin składania ofert: 05.06.2018 9:45
O.ZG.D-3.2413.6.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: CZĘŚĆ NR 1: REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA-STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S3 W KM 279+661 CZĘŚĆ NR 2: REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BÓBR W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27 W KM 40+524 W M. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI CZĘŚĆ NR 3: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 29 W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE POLEGAJĄCA NA ROZBIÓRCE MOSTU DROGOWEGO NAD ROWEM MELIORACYJNYM I BUDOWIE NOWEGO OBIEKTU
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.05.2018
Termin składania ofert: 04.06.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.5.2018
Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych