viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.03.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/7/2010
OBSŁUGA PRAWNA OBEJMUJĄCA ODDZIAŁ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z REJONAMI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, NOWEJ SOLI, SŁUBICACH, ŚWIEBODZINIE I ŻARACH (Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI). OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI Część nr 1: Obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze wraz z Rejonami w Gorzowie Wielkopolskim, Nowej Soli, Słubicach, Świebodzinie i Żarach (obsługa we wtorki, środy i czwartki). Część nr 2: Obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze wraz z Rejonami w Gorzowie Wielkopolskim, Nowej Soli, Słubicach, Świebodzinie i Żarach (obsługa w poniedziałki, środy i piątki).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.03.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/14/2010
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 31 w m. Górzyca, km 117+712. 2) Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 31 w m. Pamięcin, km 122+881 3) Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 31 w m. Słubice przy Szkole Podstawowej Nr 2., km 137+692 4) Zmiany organizacji ruchu oraz systemu sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna cykliczna stałoczasowa z koordynacją na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Bolesława Chrobrego w m. Słubice w km 138+051 w ciągu drogi krajowej nr 31 5) Zmiany organizacji ruchu oraz systemu sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna cykliczna stałoczasowa z koordynacją na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. F. Chopina i J. Piłsudskiego w m. Słubice w km 138+223 w ciągu drogi krajowej nr 31 6) Zmiany organizacji ruchu oraz systemu sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna cykliczna stałoczasowa z koordynacją na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. P. Wawrzyniaka w m. Słubice w km 138+402 w ciągu drogi krajowej nr 31. 7) Zmiany organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna cykliczna z akomodacją i pominięciem fazy na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Niepodległości-Kościuszki w m. Słubice w km 1+180 w ciągu drogi krajowej nr 29. 8) Zmiany organizacji ruchu oraz modernizacji systemu sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna z algorytmem acykliczna z wyróżnioną fazą na skrzyżowaniu w ciągu drogi krajowej nr 29 i wjazdu do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, km 4+450.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.03.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/13/2010
Budowa trzech magazynów soli w Rejonach: Gorzów Wielkopolski - Obwód drogowy w Strzelcach Krajeńskich, Świebodzin - Obwód drogowy w Korytach, Nowa Sól - Obwód drogowy w Nowej Soli wraz z opracowaniem projektu budowlano - wykonawczego i uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części). OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI: Część nr 1: Teren GDDKiA Rejon Gorzów Wielkopolski: Obwód drogowy w Strzelcach Krajeńskich, ul. Aleja Piastów 9 dz. Nr 580 - obręb 1 Strzelce Krajeńskie. Część nr 2: Teren GDDKiA Rejon Świebodzin: Obwód drogowy w korytach nr 25A. Część nr 3: Teren GDDKiA Rejon w Nowej Soli: Obwód drogowy dz. Nr 473, 474 obręb Rudno.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.02.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-11/2010
Remont wiaduktów drogowych nad drogą krajową S3 w km 288+880 i 288+896, w ciągu ul. Kisielińskiej w Zielonej Górze. Obiekty mają powtarzalną konstrukcję, wobec powyższego na obu przewidziano podobny zakres prac. Dla potrzeb postępowania przyporządkowano im numerację odpowiednio: W I - północny, W II - południowy Ustrój nośny obu wiaduktów stanowią cztery przęsła o rozpiętości teoretycznej patrząc od strony Zielonej Góry kolejno: - dla W I - 11,95 m, 15,50 m, 15,50 m, 11,95 m, - dla W II - 11,92 m, 15,46 m, 15,47 m, 11,93 m, wykonane z belek prefabrykowanych typu "Wągrowiec" dł. 15,0 m i 12,0 m, zespolonych z monolityczną, wylewaną na mokro warstwą nadbetonu. Wysokość belek wynosi 0,68 m, szerokość 0,48 m. Długość wiaduktu wraz ze skrzydełkami wynosi: - dla W I - dł. 63,30 m - dla W II - dł. 63,25 m Zakres prac objętych zadaniem: remont nawierzchni z wymianą warstwy ścieralnej jezdni na wiaduktach i na dojazdach oraz wykonanie nowej nawierzchni na częściach chodnikowych, przeprowadzenie napraw elementów betonowych obiektów takich jak gzymsy, dźwigary główne, podpory, z zastosowaniem materiałów do uzupełniania ubytków i zabezpieczenia powierzchniowego betonu, a także wykonanie bitumicznych przykryć dylatacyjnych, wymiana istniejącej balustrady stalowej na nową balustradę aluminiową, montaż stalowej bariery ochronnej, oddzielającej część chodnikową od jezdni oraz korekta wysokościowa krawężników, wpustów mostowych i studzienek rewizyjnych instalacji elektrycznej; istniejące rzędne niwelety na obiekcie zostaną nieznacznie skorygowane. Szczegółowo zakres remontu przedstawiony jest w dokumentacji projektowej i SST. Podstawowe wymiary obiektów takie jak długość obiektu, światło poziome i pionowe, szerokość całkowita, itp. pozostaną bez zmian. Wszystkie prace budowlane na istniejących obiektach będą wykonywane przy połówkowym zamknięciu jezdni na danym wiadukcie - ruch wahadłowy.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.02.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-12/2010
Przedmiotem postępowania jest "Remont wiaduktu drogowego nad drogą krajową S3 w km 299+376, w miejscowości Niedoradz" Główne parametry obiektu: - długość - 80,16 m w osiach dylatacji, - szerokość - 10,70 m Ustrój nośny wiaduktu stanowią cztery przęsła o rozpiętości teoretycznej, patrząc od strony Zielonej Góry, kolejno: - 14,83 m, 24,87 m, 24,87 m, 14,83 m, wykonane z pełnej płyty monolitycznej grubości od 1,0 m do 1,08 m, wylewanej na mokro. Zakres prac objętych zadaniem: - wymiana umocnienia nasypów (skarp i stożków), - naprawa chodników poprzez rozebranie nawierzchni chodników, wykonanie warstwy profilująco-uzupełniającej i wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej, - naprawa betonów dźwigarów, spodu wsporników, spodu płyty, przyczółków, filarów poprzez: oczyszczenie powierzchni, szpachlowanie rys i drobnych ubytków betonu i wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powierzchni betonowych, - częściowy demontaż i wymiana elementów urządzeń dylatacyjnych, - montaż balustrad wzdłuż istniejących schodów skarpowych, - wypełnienie szczelin pomiędzy gzymsami skrzydełek i gzymsami kapy chodnikowej materiałami trwale plastycznymi, - montaż geodezyjnych znaków wysokościowych, Podstawowe wymiary obiektów takie jak długość obiektu, światło poziome i pionowe, szerokość całkowita, itp. pozostaną bez zmian. Prace na istniejących obiektach będą wykonywane przy połówkowym zamknięciu jezdni na danym wiadukcie - ruch wahadłowy. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.01.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-1/2010
Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia powtórnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 22 Gorzów Wlkp. - Strzelce Krajeńskie od km 64+778 do km 85+416 z wyłączeniem odcinka drogi obejmującego m. Przyłęg od km 79+066 do km 80+000 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: A) Raportu oddziaływania na środowisko - wersja papierowa - 6 egz. - wersja elektroniczna - 6 egz. B) Streszczenie w języku niespecjalistycznym: - wersja papierowa - 6 egz. - wersja elektroniczna - 6 egz. C) Plan Działań Środowiskowych - wersja papierowa - 6 egz. - wersja elektroniczna - 6 egz.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.01.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-284R-9/2010
a) Przebudowa mostu nad kanałem Kostrzyńskim w ciągu drogi krajowej nr 22, w km 2+508, w miejscowości Chyrzyno Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu drogowego. Istniejący obiekt to jednoprzęsłowy most drogowy. Konstrukcję nośną przęsła mostu stanowi łuk żelbetowy o rozpiętości w świetle podpór 5,03 m. Konstrukcja nośna opiera się na betonowych przyczółkach. Całkowita długość mostu wraz ze skrzydłami wynosi 12,03 m. Całkowita szerokość obiektu wynosi 10,61 m, a szerokość jezdni 7,17 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Na moście są zlokalizowane obustronnie chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 1,17-0,78 m. Między chodnikiem a krawędzią drogi występuje ściek drogowy wykonany z betonowych elementów prefabrykowanych, natomiast od strony zewnętrznej mostu, pomost ograniczony jest murkiem ceglanym o wysokości 0,75 m. Po wykonaniu robót budowlanych konstrukcję nośną mostu stanowić będą prefabrykowane belki strunobetonowe typu Kujan na klasę obciążeń A (15 szt.) współpracujące z żelbetową płytą monolityczną wylewaną na mokro z betonu B30. Zespolenie betonu płyty z belkami - pręty zbrojeniowe. Grubość płyty min. 0,6 m. Przęsło płytowe oparte na przyczółkach poprzez łożyska elastomerowe umieszczone pod każdą belką. Długość obiektu całkowita ze skrzydłami - 14,10 m. Rozpiętość teoretyczna przesła w osi konstrukcji - 8,32 m. Szerokość całkowita pomostu 10,20 m. Szerokość całkowita jezdni - 8,0 m. Planowane prace będą wymagały zamknięcia odcinka drogi i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Przewidziano wykonanie drogi objazdowej obok budowanego mostu wraz z wykorzystaniem istniejącego mostu kolejowego, który należy zaadaptować dla ruchu kołowego. b) Przebudowa mostu przez rzekę Racza Struga w ciągu drogi krajowej nr 22, w km 7+988, w miejscowości Czarnów Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu drogowego. Istniejący obiekt to jednoprzęsłowy most drogowy. Konstrukcję nośną przęsła mostu stanowi płyta żelbetowa o rozpiętości w świetle podpór 5,45 m. Konstrukcja nośna opiera się na betonowo-kamiennych przyczółkach. Całkowita długość mostu wraz ze skrzydłami wynosi 11,67 m. Całkowita szerokość obiektu wynosi 9,82 m, a szerokość jezdni 7,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Na moście są zlokalizowane obustronnie chodniki o nawierzchni jak jezdni o szerokości 1,17-1,21 m. W betonowych gzymsach chodników zamontowana jest poręcz stalowa. Po wykonaniu robót budowlanych konstrukcję nośną mostu stanowić będą prefabrykowane belki strunobetonowe typu Kujan na klasę obciążeń A (15 szt.) współpracujące z żelbetową płytą monolityczną wylewaną na mokro z betonu B30. Zespolenie betonu płyty z belkami - pręty zbrojeniowe. Grubość płyty min. 0,62 m. Przęsło płytowe oparte na przyczółkach poprzez łożyska elastomerowe umieszczone pod każdą belką. Długość obiektu całkowita ze skrzydłami - 14,10 m. Rozpiętość teoretyczna przesła w osi konstrukcji - 8,32 m. Szerokość całkowita pomostu 10,20 m. Szerokość całkowita jezdni - 8,0 m. Planowane prace będą wymagały zamknięcia odcinka drogi i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Przewidziano wykonanie drogi objazdowej obok budowanego mostu wraz z wykorzystaniem istniejącego mostu kolejowego, który należy zaadoptować dla ruchu kołowego.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.01.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-10/2010
Remont chodników na północnym moście granicznym przez rzekę Nysę Łużycką w ciągu drogi krajowej nr 18 w km 0+000 w miejscowości Olszyna. Zakres planowanych robót remontowych obejmuje w szczególności naprawę uszkodzeń betonu chodników przez: - skucie skorodowanego betonu, - odtworzenie kap chodnikowych, - naprawę ubytków betonu zaprawami typu PCC, - wykonanie nawierzchni żywicznej, - uszczelnienie styku między nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem, - wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas robót i przywrócenie stałego oznakowania po zakończeniu robót. Zamawiający nie przewiduje możliwości całkowitego zamknięcia obiektu i skierowania ruchu pojazdów na wyznaczony objazd. Prace remontowe będą prowadzone przy częściowym wyłączeniu jezdni oraz chodnika z eksploatacji, przy użyciu sygnalizacji świetlnej - a w zależności od potrzeb - z uwzględnieniem ręcznego sterowania ruchem.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.01.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania autostrady A-2 na obszar Natura 2000 Nietoperek na odcinku Świecko - Trzciel (km 1+995 - 92+533) w województwie lubuskim.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.10.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418D-6/2009
Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego dla potrzeb Laboratorium Drogowego do siedziby GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.10.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-33/2009
Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną i Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowym wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 2 na odcinku 0+000 - 1+995 z dostosowaniem do parametrów autostrady na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: A)Studium korytarzowe wraz z oceną wielokryterialną - 5 egz. B)Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe - 5 egz. C)Audyt BRD - 5 egz. D)Dokumentacja wymagana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5 egz. E)Raport z oceny oddziaływania na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 6 egz. F)Studium geologiczno - inżynierskie - 5 egz. G)Dokumentacja w formie elektronicznej na płycie DVD - 1 egz.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.10.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-34/2009
OPRACOWANIE WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZETARGOWEJ NA BUDOWĘ AUTOSTRADY A-18 NA ODCINKU: WĘZEŁ "OLSZYNA" - WĘZEŁ "GOLNICE" OD KM 0+633 DO KM 71+533
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.10.2009
Termin składania ofert:
GDDKiAO1/ZG-R2-418U-29/2009
Przedmiotem zamówienia jest: Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną i Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowym wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 18 na odcinku granica państwa - węzeł Olszyna w zakresie adaptacji byłego przejścia granicznego od km 0+000 do km 0+633 z dostosowaniem do parametrów drogi klasy A. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: A) Studium korytarzowe wraz z oceną wielokryterialną - 5 egz. B) Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe - 5 egz. C) Audyt BRD - 5 egz. D) Dokumentacja wymagana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5 egz. E) Raport z oceny oddziaływania na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 6 egz. F) Studium geologiczno - inżynierskie - 5 egz. G) Dokumentacja w formie elektronicznej na płycie DVD - 1 egz. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Wykonane prace podlegają pięcioletniej gwarancji..
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.10.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418D-4/2009
Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego dla potrzeb Laboratorium Drogowego do siedziby GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.10.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-418U-32/2009
Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona i dozór mienia na terenie obiektów GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: Rejon Słubice, Baza Materiałowa w Słubicach i Krośnie Odrzańskim. Wykaz obiektów: - budynki Rejonu Słubice - ul. Krótka 7 - teren Bazy Materiałowej w Słubicach - ul. Krótka 7 - teren Bazy Materiałowej w Krośnie Odrzańskim - ul. Szosa Poznańska 17, dz. Nr 729 (oświetlona, ogrodzona). UWAGA! Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcom dokonania wizji lokalnej obiektów podlegających ochronie. Dozór obiektów odbywać się będzie codziennie w następujący sposób: dni robocze (od poniedziałku do piątku) - od godziny 15.00 - 7:00 dnia następnego; dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) przez 24 godziny na dobę. Do obowiązków Wykonawcy należy staranne działanie - w ramach przyjętego harmonogramu dozoru, mające na celu zabezpieczenie przekazanego pod dozór mienia Zamawiającego, przed kradzieżą i dewastacją. Wykonawca z zależności od zaistniałych okoliczności winien niezwłocznie alarmować - powiadamiać służby wewnętrzne Zamawiającego i Wykonawcy, a w razie potrzeby służby publiczne (policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe itp.) oraz pogotowia techniczne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe itp.) o potrzebie stosownej interwencji w obiektach Zamawiającego. Wykonawca zabezpiecza Obiekty Zamawiającego przed ingerencją osób trzecich uniemożliwiających jego prawidłowe funkcjonowanie - działalność, w szczególności poprzez zakłócenie spokoju i porządku.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.10.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-31/2009
OPRACOWANIE WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZETARGOWEJ NA BUDOWĘ AUTOSTRADY A-18 NA ODCINKU: WĘZEŁ "OLSZYNA" - WĘZEŁ "GOLNICE" OD KM 0+633 DO KM 71+533
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.10.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-30/2009
Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności wraz z wypełnieniem Wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych dla zadań z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dla zadania Budowa autostrady A-18 na odcinku "Olszyna" węzeł "Golnice" od km 0+633 do km 71+533 (przebudowa jezdni południowej).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.09.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-418D-03/2009
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS na potrzeby grzewcze budynków biurowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Żary i Rejon Gorzów Wlkp., w ilości 23 000 litrów. Olej EKOTERM PLUS jest olejem napędowym grzewczym, mieszaniną węglowodorów, powstałą w procesie przerobu ropy naftowej. Charakteryzuje się niską zawartością siarki, wysoką wartością opałową, optymalną wartością lepkości i gęstości oraz bardzo dobrymi własnościami użytkowymi w niskich temperaturach. Wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających poprawia przebieg procesów spalania, zapewnia dobre właściwości myjące, przeciwkorozyjne oraz przeciwdziałające utlenianiu. Miejsce dostaw: Kotłownia GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach : a) 68-200 Żary ul. Wapienna 4 - 15000 l b) 68-212 Trzebiel ul. Tuplicka 23 - 5000 l Kotłownia GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Gorzowie Wlkp., c) 66-440 Skwierzyna ul. Gorzowska 17a - 3000 l Dostawa sukcesywna autocysterną wyposażoną w licznik. Okres realizacji zamówienia: 25-10-2009 r. do 25-04-2010 r.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.09.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-28/2009
Przedmiotem zamówienia jest: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Odział w Zielonej Górze - Rejon Gorzów Wlkp. i Rejon Słubice w podziale na następujące części: Część I - obejmująca serwis i naprawę samochodów służbowych GDDKiA Odział w Zielonej Górze -Rejon Gorzów Wlkp. Część II - obejmująca serwis i naprawę samochodów służbowych GDDKiA Odział w Zielonej Górze - Rejon Słubice Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie jednej lub dwóch z w/w Części przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje: - przeglądy okresowe, gwarancyjne, pogwarancyjne i rejestracyjne, - naprawy powstałe w wyniku awarii, - naprawy wynikające z przeglądów, - naprawy powypadkowe w tym blacharskie i lakiernicze, - serwis i dostawa ogumienia, - serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów. Wymagania Zamawiającego: Wykonawca zapewni naprawę pojazdów w ciągu do 3-ch dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku napraw blacharsko-lakierniczych do 14 dni roboczych; Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił wykonanie przeglądu w ciągu 1-go dnia roboczego; podzespoły, części zamienne, akumulatory, opony zapewni Wykonawca. Zastosowane części i podzespoły powinny: a) posiadać parametry zgodne z Polską Normą, b) posiadać znaki numeru homologacji ITS lub europejskiej wg regulaminu ECE, c) być wykonane w gatunku 1. Liczba pojazdów: Część 1: 19; Część 2: 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pojazdów lub jego wycofanie z serwisu w przypadku zbycia lub nabycia nowego.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.09.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-27/2009
Wykonanie prac geodezyjnych i szacowanie nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie GDDKiA Oddział Zielona Góra
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.09.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-33/2009
Rozbudowa drogi krajowej nr 29 Urad - Osiecznica na odcinku od km 20+460 do km 20+790 (Koziczyn).
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.08.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-418D-02/2009
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS na potrzeby grzewcze budynków biurowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Żary i Rejon Gorzów Wlkp., w ilości 23 000 litrów. Olej EKOTERM PLUS jest olejem napędowym grzewczym, mieszaniną węglowodorów, powstałą w procesie przerobu ropy naftowej. Charakteryzuje się niską zawartością siarki, wysoką wartością opałową, optymalną wartością lepkości i gęstości oraz bardzo dobrymi własnościami użytkowymi w niskich temperaturach. Wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających poprawia przebieg procesów spalania, zapewnia dobre właściwości myjące, przeciwkorozyjne oraz przeciwdziałające utlenianiu. Miejsce dostaw: Kotłownia GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach : a) 68-200 Żary ul. Wapienna 4 - 15000 l b) 68-212 Trzebiel ul. Tuplicka 23 - 5000 l Kotłownia GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Gorzowie Wlkp., c) 66-440 Skwierzyna ul. Gorzowska 17a - 3000 l Dostawa sukcesywna autocysterną wyposażoną w licznik. Okres realizacji zamówienia: 25-10-2009 r. do 25-04-2010 r.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.08.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-36/2009
Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wlkp. - Strzelce Kraj. - wykonanie podbudowy bitumicznej grubości 11 cm Zakres: km 69+920 - 71+700.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-35/2009
Zamówienie dodatkowe na roboty dodatkowe (awaria) polegające na likwidacji zapadnięć nawierzchni oraz wykonanie wzmocnienia w obszarze "deformacji" nawierzchni powstałych podczas realizacji zadania "Remont drogi krajowej Nr 3 na odcinku Rębowo - Marwice".
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.08.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-25/2009
Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z powierzchni dróg krajowych na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.08.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-26/2009
Przygotowanie materiałów do przekazania Wykonawcy i Koncesjonariuszowi pasa autostrady A-2 polegające na: 1. Wznowieniu po obu stronach zewnętrznej granicy pasa autostrady A-2 z uzupełnieniem brakującej stabilizacji znakami granicznymi Wykonawcy na odcinkach: Odcinek 5.1 Świecko - Rzepin KM 1+995 - 20+450 Odcinek 5.2 Rzepin - Torzym KM 20+450 - 35+000 Odcinek 5.3 Torzym - Łagów KM 35+000 - 51+000 oraz dodatkowo odcinek 5.4 Łagów - Jordanowo KM 51+000 - 66+000 w punktach wskazanych przez Zamawiającego 2. Przekazaniu granic pasa drogowego odcinków 5.1, 5.2, 5.3 Koncesjonariuszowi i Wykonawcy prac budowlanych; 3. Przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej w postaci wykazu współrzędnych pasa autostrady, osnowy pomiarowej, osnowy wysokościowej z wykazem reperów wysokościowych z opisami topograficznymi i mapy ewidencyjnej trasy w skali 1:2000 obejmującą numerację punktów granicznych, w trzech egzemplarzach dla każdego z trzech odcinków 5.1, 5.2, 5.3 w wersji papierowej i elektronicznej, przekazaniu Zamawiającemu dodatkowo mapy w wersji elektronicznej z wykazem współrzędnych; 4. Dokonaniu na odcinku 5.4 tylko stabilizacji i wznowienia granic w punktach wskazanych przez Zamawiającego i przekazaniu Zamawiającemu tabelarycznego zestawienia zastabilizowanych punktów z określeniem numeru i typu stabilizacji.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.08.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-34/2009
Zmiana organizacji ruchu i modernizacja systemu sterowania ruchem sygnalizacji świetlnej w ciągach DK nr 29 i 31 w ilości 9 sztuk.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.08.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-31/2009
Uspokojenie ruchu na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Zimna Brzeźnica
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.08.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-32/2009
Umocnienie kostką betonową wysp kanalizujących ruch na skrzyżowaniach skanalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 29 od km 33+373 do km 46+053.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-24/2009
Nadzór autoirski nad realizacją inwestycji "Budowa obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12".
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
31.07.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-23/2009
Przedmiotem zamówienia jest: "Wyznaczenie nośności zgodnie z normą PN-85/S-10030 (wyznaczenie klasy) dla obiektów w ciągu dk 22 w km 14+729 w m. Słońsk, w km 29+374 w m.Krzeszyce, w km 34+332 w m.Graby, w km 42+772 w m.Rogi, w km 105+888 w m. Dobiegniew"
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.07.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-30/2009
"Uspokojenie ruchu na drodze krajowej nr 32 w miejscowości Łagów."
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.07.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-28/2009
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ORAZ SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM DROGOWYM - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA WZBUDZANA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 3 W M. KAŁAWA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.07.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-29/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodników na północnym moście granicznym przez rzekę Nysę Łużycką w ciągu drogi krajowej nr 18, w km 0+000 w miejscowości Olszyna.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.07.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-22/2009
Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji następujących Rejonów GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a, Nowa Sól ul. Wojska Polskiego 100, Świebodzin ul. Sobieskiego 14, Słubice ul. Krótka 7, Żary ul. Wapienna 4
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.07.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-23/2009
Montaż dodatkowych odcinków barier ochronnych w ciągu Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego od km 0+000 do km 9+467.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.07.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-24/2009
Dostosowanie organizacji ruchu do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego od km 0+000 do km 11+876.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.06.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-21/2009
Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze z podziałem na cztery zadania OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI: Zadanie nr 1 Samochody służbowe GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oraz Rejonu w Nowej Soli Zadanie nr 2 Samochody służbowe Rejonu w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 3 Samochody służbowe Rejonu w Świebodzinie. Zadanie nr 4 Samochody służbowe Rejonu w Słubicach
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.06.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-22/2009
Remont (wzmocnienia) przepustu kolejowego w km 302+791 na linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn w m. Gorzów Wielkopolski wraz z wykonaniem projektu.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-19/2009
Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Lemierzyce w ciągu drogi krajowej nr 22 od km 20+235,00 do km 20+370,00
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-18/2009
Opracowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 29 w zakresie budowy linii oświetlenia drogowego zasilającej oświetlenie skrzyżowań na odcinku od km 17+310,00 do km 20+460,00 i na odcinku od km 42+897,07 do km 45+167,45 oraz budowę przyłącza energetycznego wraz z budową linii oświetlenia drogowego na odcinku od km 46+053,00 do km 46+145,00".
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-17/2009
Remont wiaduktu drogowego nad torami PKP w miejscowości Wilkowo, w ciągu drogi krajowej nr 2, w km 63+883
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-17/2009
Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla autostrady A-18 na odcinku węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice" od km 0+633 do km 71+533.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-16/2009
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku od ronda w ciągu dk 32 do m. Połupin od km 54+600 do km 57 +626 o dł. 3,030 km
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-20/2009
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 4 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Świebodzinie
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-13/2009
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 29 relacji granica państwa - Słubice - Krosno Odrzańskie - skrzyżowanie z drogą krajową nr 32 - dł 12,015 km
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-14/2009
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 2 relacji granica państwa - Świecko - Poznań na odcinku o długości 70,071 km
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-18/2009
Uspokojenie ruchu w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Nowe Miasteczko w km 325+286.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-16/2009
Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Rębowo - Marwice.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-11/2009
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku od ronda w ciągu dk 32 do m. Połupin od km 54+600 do km 57 +626 o dł. 3,030 km
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych