viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
19.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-17/2009
Remont wiaduktu drogowego nad torami PKP w miejscowości Wilkowo, w ciągu drogi krajowej nr 2, w km 63+883
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-17/2009
Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla autostrady A-18 na odcinku węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice" od km 0+633 do km 71+533.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-16/2009
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku od ronda w ciągu dk 32 do m. Połupin od km 54+600 do km 57 +626 o dł. 3,030 km
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-20/2009
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 4 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Świebodzinie
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-13/2009
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 29 relacji granica państwa - Słubice - Krosno Odrzańskie - skrzyżowanie z drogą krajową nr 32 - dł 12,015 km
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-14/2009
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 2 relacji granica państwa - Świecko - Poznań na odcinku o długości 70,071 km
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.05.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-18/2009
Uspokojenie ruchu w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Nowe Miasteczko w km 325+286.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-16/2009
Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Rębowo - Marwice.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-11/2009
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku od ronda w ciągu dk 32 do m. Połupin od km 54+600 do km 57 +626 o dł. 3,030 km
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-14/2009
Odnowa dwóch odcinków drogi krajowej nr 27 od km 48+100 do km 50+030 i od km 51+100 do km 52+480.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-10/2009
Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia powtórnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Lubawka - Granica Państwa na odcinku: Węzeł "Międzyrzecz Południe" - Węzeł "Sulechów" km 0+000 - km 42+953,96".
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-13/2009
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 2 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Nowej Soli Zadanie nr 3 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Słubicach Zadanie nr 4 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Świebodzinie Zadanie nr 5 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Żarach
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-13/2009
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 2 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Nowej Soli Zadanie nr 3 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Słubicach Zadanie nr 4 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Świebodzinie Zadanie nr 5 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Żarach
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-15/2009
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Zielona Góra Rejon w Nowej Soli w tym: - droga krajowa nr 3 w km od 271+702 do 309+090 i od km 312+560 do 334+291 oraz węzeł "Sulechów" + węzeł "Północna" + węzeł "Racula" + węzeł "Niedoradz" + węzeł "Nowa Sól" + droga nr 279 w obrębie węzła "Racula" + droga nr 297 w obrębie węzła "Nowa Sól": - droga krajowa nr 27 w km od 37+917 do 63+808 - droga krajowa nr 32 w km od 0+000 do 60+737 i 66+461 - 67+054 oraz 71+567 - 89+945 - droga krajowa nr 32A w km od 0+000 do 3+919.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.04.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-9/2009
Świadczenie usług związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych województwa lubuskiego, z podziałem na 5 części (zadań): Zadanie nr 1 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 2 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Nowej Soli Zadanie nr 3 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Słubicach Zadanie nr 4 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Świebodzinie Zadanie nr 5 - drogi krajowe zarządzane przez Rejon GDDKiA w Żarach
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
25.03.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-11/2009
Wykonanie odnowy nawierzchni ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 27 na odcinku Żary - Bieniów od km 22+750 do km 27+750 na długości 5,0 km.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.03.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-10/2009
Wykonanie odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 12 na odcinku Żary - Marszów od km 43+920 do km 46+300 na długości 2,38 km.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.03.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-9/2009
Remont nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 29: od km 5+800 do km 7+800 - jezdnia prawa i od km 7+100 do km 7+800 - jezdnia lewa, o długości 2,7 km
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.03.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-8/2009
Remont nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 22b od km 1+860 do km 5+130, o długości 3,27 km
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.02.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-7/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12. Zakres zamówienia: budowa obwodnicy drogowej i dróg serwisowych, budowa mostu granicznego nad rzeką Nysa Łużycka, budowa wiaduktów drogowych nad ul. Wiejską - WD1 i ul. Dworcową - WD2, budowa przejazdów gospodarczych PG1 i PG2 nad drogami lokalnymi, budowa kanalizacji deszczowej na całej długości trasy, budowa rowów przydrożnych z przepustami rurowymi i dwoma zbiornikami retencyjno - odparowującymi, budowa oświetlenia drogowego na określonych odcinkach, budowa ekranów akustycznych, przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, deszczowych i wodociągowych.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
26.01.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418 U/4/2009
Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę dla dwóch zadań: Zadanie nr 1: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla drogi ekspresowej nr S3 Świnoujście - Lubawka-Granica Państwa, na odcinku Gorzów Wlkp. - węzeł "Międzyrzecz-Północ" od km 0+(-) 500 do km 37+146; Zadanie nr 2: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla drogi ekspresowej nr S3 Świnoujście-Lubawka-Granica Państwa, na odcinku węzeł "Międzyrzecz Południe" - węzeł "Sulechów" km 0+000 - 42+953,96.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.01.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-3/2009
Zadanie nr 1: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie obwodnicy Nowogrodu Bobrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 27 wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę; Zadanie nr 2: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie obwodnicy Kargowej w ciągu drogi krajowej nr 32 wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę; Zadanie nr 3: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 12 relacji Łęknica-Żary-Żagań - granica województwa na odcinku od km 77+656,30 do km 86+050 wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę; Zadanie nr 4: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 29 Urad - Osiecznica na odcinku od km 14+952,00 do km 46+053 wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.01.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-6/2009
Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wlkp. - Strzelce Krajeńskie: Odcinek 1 - od km 66+742 do km 68+970,90 - ciąg pieszy Odcinek 2 - od km 69+920 do km 71+700 - jezdnia + ciąg pieszy
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.01.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-6/2009
Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wlkp. - Strzelce Krajeńskie: Odcinek 1 - od km 66+742 do km 68+970,90 - ciąg pieszy Odcinek 2 - od km 69+920 do km 71+700 - jezdnia + ciąg pieszy
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.01.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-1/2009
Wykonanie analiz porealizacyjnych oraz pomiarów zanieczyszczeń środowiska w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie okresowych pomiarów hałasu dla inwestycji Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej nr 3 Świnoujście - Lubawka - granica państwa etap II, od km 0+000,00 do km 9+467,00. Zadanie nr 2: Wykonanie pomiarów hałasu i stężeń tlenków azotu oraz sporządzenie na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, analizy porealizacyjnej dla inwestycji Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej nr 3 Świnoujście - Lubawka - granica państwa etap II, od km 0+000,00 do km 9+467,00.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.01.2009
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-2/2009
Wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski nad remontem wiaduktu drogowego nad torami PKP w miejscowości Wilkowo, w ciągu drogi krajowej nr 2, w km 63+883
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.12.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-57/2008
Osadzenie urządzeń oczyszczających wody opadowe na istniejącej kanalizacji deszczowej (2 osadniki i 2 separatory) w km 33+700 ÷ 33+706 drogi krajowej nr 27, w miejscowości Włostów
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.12.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-15/2008
Wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski nad remontem wiaduktu drogowego nad torami PKP w miejscowości Wilkowo, w ciągu drogi krajowej nr 2, w km 63+883
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.11.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-13/2008
Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.11.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-56/2008
Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.11.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-55/2008
Budowa magazynu soli ( Baza Materiałowa w Nowej Soli) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.11.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-52/2008
Zadanie nr 1: Przebudowa zatoki autobusowej i budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 3, od km 328+422,60 do km 328+567,15, obręb Miłaków oraz Zadanie nr 2: Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Zimna Brzeźnica, w ciągu drogi krajowej nr 3, od km 331+830,00 do km 332+070,70
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.11.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-53/2008
Remont nawierzchni masą asfaltową na gorąco z frezowaniem uszkodzeń na gł. 5 cm - droga krajowa nr 22.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.11.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-12/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz porealizacyjnych oraz pomiarów zanieczyszczeń środowiska w podziale na siedem zadań: Zadanie nr 1: Wykonanie pomiarów hałasu dla etapu I i III zadania oraz wykonanie analizy porealizacyjnej dla etapu II i IV zadania w ramach inwestycji p.n. "Modernizacja drogi krajowej nr 18 - dobudowa lewej jezdni, I faza autostrady na odcinku węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice". Zadanie nr 2: Wykonanie analizy porealizacyjnej obejścia drogowego miasta Międzyrzecz w ciągu drogi krajowej nr 3 w km 225+216 - 232+464" w zakresie imisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza. Zadanie nr 3: Wykonanie analizy porealizacyjnej obejścia drogowego miasta Sulechów w ciągu drogi krajowej nr 32 etap I - budowa węzła drogowego w drodze krajowej nr 3 w km od 271+690,00 do 273+212,00 oraz etap II od km 0+000,00 do km 4+130,00 w zakresie imisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza. Zadanie nr 4: Wykonanie pomiarów hałasu i pomiarów stężeń tlenków azotu oraz sporządzenie analizy porealizacyjnej na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla inwestycji Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej nr 3 Świnoujście - Lubawka - granica państwa etap II, od km 0+000,00 do km 9+467,00. Zadanie nr 5: Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych na terenie województwa lubuskiego. Zadanie nr 6: Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych dla modernizowanej drogi krajowej nr 18 na odcinku węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice". Zadanie nr 7: Wykonanie pomiarów hałasu oraz sporządzenie analizy porealizacyjnej na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla inwestycji północne obejście drogowe Nowej Soli w ciągu drogi ekspresowej S3.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.10.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-49/2008
Zadanie nr 1: Uspokojenie ruchu w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Nowe Miasteczko, w km od 325+200 do 325+500 oraz Zadanie nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 3 w m. Zimna Brzeźnica, w km od 331+600 do 332+300
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.10.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-10/2008
Wykonanie analiz porealizacyjnych oraz pomiarów zanieczyszczeń środowiska w podziale na siedem zadań: Zadanie nr 1: Wykonanie pomiarów hałasu dla etapu I i III zadania oraz wykonanie analizy porealizacyjnej i pomiarów wód podziemnych dla etapu II i IV zadania w ramach inwestycji p.n. "Modernizacja drogi krajowej nr 18 - dobudowa lewej jezdni, I faza autostrady na odcinku węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice". Zadanie nr 2: Wykonanie analizy porealizacyjnej obejścia drogowego miasta Międzyrzecz w ciągu drogi krajowej nr 3 w km 225+216 - 232+464" w zakresie imisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza. Zadanie nr 3: Wykonanie analizy porealizacyjnej obejścia drogowego miasta Sulechów w ciągu drogi krajowej nr 32 etap I - budowa węzła drogowego w drodze krajowej nr 3 w km od 271+690,00 do 273+212,00 oraz etap II od km 0+000,00 do km 4+130,00 w zakresie imisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza. Zadanie nr 4: Wykonanie pomiarów hałasu i pomiarów stężeń tlenków azotu oraz sporządzenie analizy porealizacyjnej na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla inwestycji Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej nr 3 Świnoujście - Lubawka - granica państwa etap II, od km 0+000,00 do km 9+467,00. Zadanie nr 5: Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych na terenie województwa lubuskiego. Zadanie nr 6: Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych dla modernizowanej drogi krajowej nr 18 na odcinku węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice". Zadanie nr 7: Wykonanie pomiarów hałasu oraz sporządzenie analizy porealizacyjnej na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla inwestycji północne obejście drogowe Nowej Soli w ciągu drogi ekspresowej S3.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.10.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418D-4/2008
Zadanie nr 1: Dostarczenie 6 sztuk masztów z klimatyzowaną obudową obsługujących urządzenia automatycznej kontroli prędkości. kompatybilnych z fotoradarem typu "RAMEB AD9" Zadanie nr 2: Dostarczenie 11 sztuk masztów z klimatyzowaną obudową obsługujących urządzenia automatycznej kontroli prędkości. kompatybilnych z fotoradarem typu "FOTORAPID"
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.10.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-44/2008
Uspokojenie ruchu w miejscowości Lutol Suchy w ciągu drogi krajowej nr 2, km 84+800 ÷ 85+800, poprzez wybudowanie wysepek spowalniających ruch i zmianę oznakowania poziomego i pionowego
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.10.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-45/2008
Rozebranie obudowanej wiaty na sprzęt na bazie w Strzelcach Krajeńskich, magazynu cementu na bazie w Strzelcach Krajeńskich oraz magazynu olejów i smarów na bazie w Strzelcach Krajeńskich
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.10.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-47/2008
Budowa magazynu soli ( Baza Materiałowa w Nowej Soli) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.10.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-48/2008
Przebudowa zatok autobusowych w miejscowości Ługi przy drodze krajowej nr 22 - przebudowa dwóch zatok autobusowych oraz wykonanie ciągu pieszego wraz z peronami autobusowymi przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Ługi, w km 99+307,50 - 99+467,50
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.10.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-46/2008
Zadanie nr 1: Przebudowa zatoki autobusowej i budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 3, od km 328+422,60 do km 328+567,15, obręb Miłaków oraz Zadanie nr 2: Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Zimna Brzeźnica, w ciągu drogi krajowej nr 3, od km 331+830,00 do km 332+070,70
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.09.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-40/2008
Budowa chodnika w miejscowości Gościkowo, w ciągu drogi krajowej nr 3, od km 240+265 do km 241+293
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.09.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-9/2008
Sporządzenie operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej (Autostrada A-2) - określenie wysokości odszkodowania, sporządzenie wyrysów i wypisów nieruchomości oraz wykazów zmian gruntowych.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.09.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-34/2008
Zadanie nr 1: Uspokojenie ruchu w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Nowe Miasteczko, w km od 325+200 do 325+500 Zadanie nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 3 w m. Zimna Brzeźnica, w km od 331+600 do 332+300
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.09.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-38/2008
Remont nawierzchni poprzez ułożenie dywanika bitumicznego w ciągu drogi krajowej nr 22, na odcinku Niwy -Ługi i Ługi - Dobiegniew
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.09.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-35/2008
Przebudowa dwóch zatok autobusowych oraz wykonanie ciągu pieszego wraz z peronami autobusowymi przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Ługi, w km 99+307,50 - 99+467,50.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.09.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-37/2008
Przebudowa drogi krajowej nr 3 od km 323+215,50 do km 323+456,75 w m. Gołaszyn - rozbudowa istniejącej zatoki autobusowej, budowa zatoki autobusowej, budowa chodników, budowa azyli oraz przebudowa istniejącej linii telekomunikacyjnej.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.09.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-36/2008
Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę (Baza Materiałowa Koryta nr 25A).
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-32/2008
Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w m. Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 54+048 - wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego sygnalizacje świetlną, demontaż zasilania i urządzeń na istniejącym słupie wysięgnikowym, montaż sterownika, montaż sygnalizacji świetlnej, oznakowanie pionowe i poziome.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych