viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
29.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-32/2008
Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w m. Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 54+048 - wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego sygnalizacje świetlną, demontaż zasilania i urządzeń na istniejącym słupie wysięgnikowym, montaż sterownika, montaż sygnalizacji świetlnej, oznakowanie pionowe i poziome.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-33/2008
Przedmiotem zamówienia jest "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Deszczno i Trzebiszewo - droga krajowa nr 3 z podziałem na 2 zadania". OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI: ZADANIE NR 1 - Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego sygnalizację świetlną ze znakiem D-6 z doświetleniem przejścia dla pieszych (droga krajowa nr 3 m. Deszczno km 191+220). ZADANIE NR 2 - Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego oświetlenie przejść dla pieszych oraz znaków drogowych interaktywnych (droga krajowa nr 3 m. Trzebiszewo km 198+ 830,5; 199+217,5; 199+453; 199+703,5).
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-30/2008
Budowa chodnika w miejscowości Gościkowo, w ciągu drogi krajowej nr 3, od km 240+265 do km 241+293
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-28/2008
Przebudowa drogi krajowej nr 3 od km 323+215,50 do km 323+456,75 w m. Gołaszyn - rozbudowa istniejącej zatoki autobusowej, budowa zatoki autobusowej, budowa chodników, budowa azyli oraz przebudowa istniejącej linii telekomunikacyjnej
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-27/2008
Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę (Baza Materiałowa Koryta Nr 25A).
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-25/2008
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z drogą powiatową nr 1211 (Szczaniec - Dąbrówka) w km 77+341 polegająca na korekcie spadku podłużnego wlotu podporządkowanego
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-24/2008
Wykonanie wysepek spowalniających ruch i zmiana oznakowania poziomego i pionowego w ciągu drogi krajowej nr 2 w m. Koryta
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.08.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-26/2008
Likwidacja kolein i wykonanie remontu nawierzchni na drogach krajowych nr 2 i 3
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-23/2008
Remont mostu przez kanał rzeki Odry w drodze krajowej nr 29 km 54+463 - wymiana nawierzchni chodników, krawężników i zabezpieczeń antykorozyjnych betonu na moście przez kanał rzeki Odry.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-20/2008
Remont budynku socjalnego i kotłowni gazowej wraz z przyłączami na terenie Bazy Materiałowej w Krośnie Odrzańskim.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-22/2008
Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w m. Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 54+048 - wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego sygnalizacje świetlną, demontaż zasilania i urządzeń na istniejącym słupie wysięgnikowym, montaż sterownika, montaż sygnalizacji świetlnej, oznakowanie pionowe i poziome.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-21/2008
Przebudowa chodnika w m. Kostrzyn nad Odrą (ul. Sportowa) w ciągu drogi krajowej nr 31 - zmiana rodzaju nawierzchni chodnika z betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-19/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach remontu bieżącego i robót utrzymaniowych - odnowy nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 27 na odcinku Przewóz - Żary od km 13+300 do km 17+400 polegających na: - - frezowaniu istniejącego oznakowania poziomego przed ułożeniem w-wy bitumicznej w ilości - 1 476 m2 - ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm na powierzchni - 25 670 m2 - obustronnym uzupełnieniu poboczy destruktem po średnio 0,5 m szerokości - 4 100 m2 Zakres robót obejmuje ułożenie dywanika w ciągu drogi na długości 4 100 mb szerokości średnio od 6.1 - 6,3 m oraz na zjazdach i skrzyżowaniach. Łączna powierzchnia wykonywanych robót 25 670 m2.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-17/2008
Przebudowa mostu przez rzekę Biała Woda w ciągu drogi krajowej nr 3, w km 323+556, w miejscowości Gołaszyn
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-18/2008
Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 50+700 - 50+925 w miejscowości Bolemin: wykonanie przejścia dla pieszych z wyspą azylu, chodnika, trzech przepustów fi 500 na rowach, likwidacji kolizji sieci telekomunikacyjnych, zabezpieczenia odcinka sieci energetycznej.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-16/2008
Wykonanie remontu nawierzchni poprzez wzmocnienie i ułożenie dywanika z mieszanki SMA na drodze krajowej nr 32 w km 58+680 - 58+990
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-15/2008
Wykonanie remontu nawierzchni poprzez wzmocnienie i ułożenie dywanika z mieszanki SMA na drodze krajowej nr 27 m. Nowogród Bobrzański w km. 40+006 - 40+406
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-14/2008
Remont nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 22 na odcinku Dobiegniew - Rolewice, w km 106+800 - 108+400
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.07.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-13/2008
Budowa obiektów garażowo-magazynowych wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami - Baza Materiałowa w Gorzowie Wlkp.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.06.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-P4-0610/8/2008
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej obwodnicy m. Kargowa w ciągu drogi krajowej nr 32 wraz z opracowaniem wyników badań. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e (w oparciu o Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.06.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-12/2008
Przebudowa linii kablowych SN 15 kV w obrębie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. na zadaniu "Budowa Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. Etap II. Kontrakt nr 601"
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.06.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-418D-1/2008
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO "EKOTERM-PLUS" NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW REJONU ŻARY, W ILOŚCI 22000 LITRÓW
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.06.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-11/2008
WYMIANA DYLATACJI BITUMICZNYCH NA MOŚCIE PRZEZ RZEKĘ BÓBR W M. BRZÓZKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 32 KM 28+601
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.06.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418D-2/2008
Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych (z gwarancją na 2 lata) rozsypywarko - solarek.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.06.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-7/2008
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji zadania pt.: Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku URAD - OSIECZNICA od km 33+373 do km 46+053.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.06.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-8/2008
Usługi opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 27 wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Bieniów na odcinku od km 29 + 936 do km 30+556,3
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.05.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-2/2008
Przedmiotem zamówienia są: "Usługi opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi krajowej nr 3 na odcinku od ronda w m. Skwierzyna km 210+066 do projektowanego węzła Skwierzyna 3 km 214+150."
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.05.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-3/2008
Usługi opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 27 wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Bieniów na odcinku od km 29 + 936 do km 30+556,3
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.04.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-6/2008
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg krajowych nr 12, 18, 27 administrowanych przez Rejon Żary
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.04.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-7/2008
Remont odcinka drogi krajowej nr 32 w km od 42+700 do 43+000
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.04.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U/1/2008
Usługi opracowania projektów przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 2+508 i km 7+988" w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę mostu przez kanał Kostrzyński w miejscowości Chyrzyno w ciągu drogi krajowej 22 w km 2+508. Zadanie nr 2: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę mostu przez rzekę Racza Struga w miejscowości Czarnów w ciągu drogi krajowej 22 w km 7+988.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.03.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R/5/2008
Remont nawierzchni i urządzeń dylatacyjnych mostu przez rzekę Odrę w Cigacicach w ciągu drogi krajowej nr 3 km 275+542. Długość mostu 478 m.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.03.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-418R-3/2008
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 2 i nr 3 na terenie Rejonu Swiebodzin
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.02.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-2/2008
Nadbudowa istniejącego budynku biurowego (wraz z dźwigiem osobowym) oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, położonego na terenie działki nr ew. 249 obr. 18 przy ul. Bohaterów Westerplatte 31 w Zielonej Górze.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.02.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki dla pieszych nad rzeką Polką przy drodze krajowej nr 22 w m. Przyłęg.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.12.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-14/2007
Usługi opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z drogą powiatową w m. Brójce w km 81+857 wraz z przebudową drogi od km 80+700 do km 82+500
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
31.10.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-20/07
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 278 we Wschowie, ulice: Głogowska, Moniuszki, Obrońców Warszawy, Konradowska
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.10.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-13/07
Zadanie nr 1: Wykonanie pomiarów hałasu i pomiarów zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych dla etapu I i III zadania oraz wykonanie analizy porealizacyjnej i pomiarów wód podziemnych dla etapu II i IV zadania w ramach inwestycji p.n. "Modernizacja drogi krajowej nr 18 - dobudowa lewej jezdni, I faza autostrady na odcinku węzeł "Olszyna"- węzeł "Golnice". Zadanie nr 2: Wykonanie analizy porealizacyjnej obejścia drogowego miasta Międzyrzecz w ciągu drogi krajowej nr 3 w km 225+216 - 232+464 w zakresie imisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza i zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej. Zadanie nr 3: Wykonanie analizy porealizacyjnej obejścia drogowego miasta Sulechów w ciągu drogi krajowej nr 32 etap I - budowa węzła drogowego w drodze krajowej nr 3 w km od 271+690,00 do 273+212,00. Obejście drogowe miasta Sulechów w ciągu drogi krajowej nr 32 etap II od km 0+000,00 do km 4+130,00 w zakresie imisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.10.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z15--0311/8/2007
Wykonanie inwentaryzacji, dokumentacji technicznej obiektów budowlanych budynków Rejonu Słubice oraz Baz Materiałowych w Słubicach i Rzepinie.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.10.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U-12/2007
Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z drogą powiatową w m. Brójce w km 81+857 wraz z przebudową drogi od km 80+700 do km 82+500.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.10.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-20/2007
Wymiana i rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia Dz. U. 2003.220.2181 na drogach krajowych województwa lubuskiego zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.10.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-418U/10/2007
Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji technicznej poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Torzym w ciągu drogi krajowej nr 2 w km 30+800 ÷ 35+506.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.10.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-OZG-Z13-0311/8/2007
1. Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej odcinka drogi krajowej nr 31 w m. Górzyca o długości 750 m. 2. Wykonanie operatu wodno - prawnego. 3. Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.09.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-OZG-Z13-4181/7/2007
Wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników na moście granicznym w ciągu drogi krajowej nr 22 km 0+000 nad rzeką Odrą
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.09.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-OZG-Z11-418/6/2007
Remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie dywanika bitumicznego z betonu asfaltowego - droga krajowa nr 22 na odc. Licheń-Długie i Wołogoszcz-Stare Osieczno w km 95+500 - 95+900 i 115+000 - 115+500
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.09.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-OZG-Z17-418/11/2007
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze budynków: Rejonu Żary, Bazy Materialowej w Krośnie Odrzańskim i Bazy materialowej w Skwierzynie w sezonie grzewczym 2007/2008 w łącznej ilości 35 500 litrów
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.09.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-OZG-Z15-0311/6/2007
1. Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej odcinka drogi krajowej nr 31 w m. Górzyca o długości 750 m. 2. Wykonanie operatu wodno - prawnego. 3. Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.09.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-OZG-Z17-418/10/2007
Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni placu manewrowego na Bazie Materiałowej w Trzebielu przy ul. Tuplickiej nr 23 na powierzchni 900 m2
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.09.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-OZG-Z14-418p/3/2007
Montaż punktowych elementów odblaskowych na drodze krajowej nr 2 i nr 3 administrowanej przez Rejon Świebodzin w ilości 3457 szt
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.09.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z12-2-418R/3/2007
Wielobranżowy remont budynku biurowego polegający na: -demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych, -wyburzenie nieczynnych kominów wentylacyjnych, -docieplenie stropodachu pełnego warstwą styropianu gr. 15 cm, -wyburzenie niektórych ścian na parterze, -budowie nowych ścianek działowych na parterze i piętrze, -częściowa wymiana okien i drzwi, -wymiana niektórych elementów instalacji wod-kan, -zasilanie urządzeń klimatyzacji,oświetlenie i gniazda wtyczkowe w nowoprojektowanej sali konferencyjnej i sanitariatach, -montaż urządzeń klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach, - malowanie pomieszczszeń biurowych -instalacja odgromowa Szczegółowy zakres robót określają: 1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza, 2) Przedmiary robót, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych