viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
28.06.2017
Termin składania ofert: 14.07.2017 9:30
O.ZG.D-3.2411.3.2017
USUNIĘCIE SKUTKÓW ROZMYCIA SKARP NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3 ORAZ NA DRODZE KRAJOWEJ NR 24
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.06.2017
Termin składania ofert: 13.07.2017 9:45
O.ZG.D-3.2413.5.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA REMONTÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH, W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA-STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S3 W KM 279+661; CZĘŚĆ NR 2: REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BÓBR W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27 W KM 40+524 W M. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
18.05.2017
Termin składania ofert: 05.06.2017 9:45
O.ZG.D-3.2412.4.2017
REMONT WĘZŁA SULECHÓW NA ODCINKU: S3a W KM 176+568 – 176+689, S3 W KM 272+356 – 272+650, DROGI KRAJOWEJ NR 32a W KM 0+250 – 3+919, DROGI KRAJOWEJ NR 32 W KM 71+567 – 72+000
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.04.2017
Termin składania ofert: 11.05.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.4.2017
„KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZAMONTOWANYCH NA WYSIĘGNIKACH SYGNALIZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.04.2017
Termin składania ofert: 25.05.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.3.2017
Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy, przebudowy, utrzymania i remontów sieci dróg publicznych, w podziale na 10 części.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
13.04.2017
Termin składania ofert: 23.05.2017 9:30
O.ZG.D-3.2410U.2.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz na zarządzanie kontraktem: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Racula Wschód” przy drodze ekspresowej S3 w systemie projektuj i buduj, wraz z koncepcją dla MOP „Racula Wschód” kat. II
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
11.04.2017
Termin składania ofert: 26.04.2017 9:45
O.ZG.D-3.2412.3.2017
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKACH: - OD KM 44+542 DO KM 46+132 - OD KM 47+042 DO KM 49+042 - OD KM 50+370 DO KM 55+555
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.04.2017
Termin składania ofert: 17.05.2017 9:30
O.ZG.D-3.2410R.2.2017
Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Racula Wschód” przy drodze ekspresowej S3 w systemie projektuj i buduj, wraz z koncepcją dla MOP „Racula Wschód” kat. II
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.03.2017
Termin składania ofert: 20.03.2017 9:45
O.ZG.D-3.2413.2.2017
SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, CZĘŚĆ NR 2: REJON W NOWEJ SOLI, CZĘŚĆ NR 3: REJON W SŁUBICACH
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.03.2017
Termin składania ofert: 24.03.2017 9:30
O.ZG.D-3.2411.2.2017
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ MIERZĘCKA STRUGA W KM 105+888 W M. DOBIEGNIEW”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.02.2017
Termin składania ofert: 16.03.2017 9:30
O.ZG.D-3.2412.1.2017
Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podziałem na 4 części.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.02.2017
Termin składania ofert: 15.03.2017 9:45
O.ZG.D-3.2412.2.2017
ROZBIÓRKA USTROJÓW NOŚNYCH (WRAZ Z POMOSTEM) OBIEKTÓW WYŁĄCZONYCH Z RUCHU W CIĄGU DK 18
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.02.2017
Termin składania ofert: 17.03.2017 9:30
O.ZG.D-3.2410U.1.2017
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ NA ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I LISINY WSCHÓD I LISINY ZACHÓD PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.02.2017
Termin składania ofert: 08.03.2017 9:30
O.ZG.D-3.2410R.1.2017
PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I LISINY WSCHÓD I LISINY ZACHÓD PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.02.2017
Termin składania ofert: 16.02.2017 9:45
O.ZG.D-3.2411.1.2017
MONTAŻ ELEMENTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA WZDŁUŻ DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU GORZÓW WLKP. – SULECHÓW OD KM 92+671 DO KM 176+568”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.01.2017
Termin składania ofert: 26.01.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.1.2017
Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Kępsko z podziałem na dwie części: Część 1 – Kępsko Zachód Część 2 – Kępsko Wschód
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.01.2017
Termin składania ofert: 26.01.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.1.2017
Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Kępsko z podziałem na dwie części: Część 1 – Kępsko Zachód Część 2 – Kępsko Wschód
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.01.2017
Termin składania ofert: 26.01.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.1.2017
Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Kępsko z podziałem na dwie części: Część 1 – Kępsko Zachód Część 2 – Kępsko Wschód
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.12.2016
Termin składania ofert: 30.01.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.7.2016
Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy, przebudowy, utrzymania i remontów sieci dróg publicznych, w podziale na 11 części.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
14.12.2016
Termin składania ofert: 02.02.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.9.2016
CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
09.12.2016
Termin składania ofert: 19.12.2016 9:30
O.ZG.D-3.2413.10.2016
Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg będących w dyspozycji Rejonów GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.12.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2410D.4.2016
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (SPRZEDAŻ I USŁUGA DYSTRYBUCJI) DO BUDYNKÓW LABORATORIUM DROGOWEGO I OBWODU DROGOWEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZIELONEJ GÓRZE – RACULI
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.11.2016
Termin składania ofert: 05.12.2016 9:30
O.ZG.D-3.2413.8.2016
Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg będących w dyspozycji Rejonów GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.11.2016
Termin składania ofert: 30.11.2016 9:30
O.ZG.D-3.2410D.3.2016
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (SPRZEDAŻ I USŁUGA DYSTRYBUCJI) DO BUDYNKÓW LABORATORIUM DROGOWEGO I OBWODU DROGOWEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZIELONEJ GÓRZE – RACULI
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.11.2016
Termin składania ofert: 30.11.2016 9:30
O.ZG.D-3.2412.10.2016
„Roboty, dostawy i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych oraz bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra z podziałem na 8 części.”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.10.2016
Termin składania ofert: 09.11.2016 9:30
O.ZG.D-3.2411.8.2016
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3, ODC. GORZÓW WLKP.-SULECHÓW
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.10.2016
Termin składania ofert: 02.11.2016 9:30
O.ZG.D-3.2411.9.2016
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na części: Część 1 - Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 31 w Słubicach km ok. 135+630 Część 2 - Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika przy drodze krajowej nr 32 we wsi Dąbie km ok. 35+090 do km 37+240 Część 3 - Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika przy drodze krajowej nr 12 we wsi Bożnów km ok. 56+320 do km 56+850
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.10.2016
Termin składania ofert: 24.10.2016 9:30
O.ZG.D-3.2412.8.2016
Remont drogi krajowej nr 29 w m. Drzeniów na odcinku od km 29+044 do km 30+603
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.10.2016
Termin składania ofert: 18.10.2016 9:30
O.ZG.D-3.2412.9.2016
REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO NA TERENIE OUD BACZYNA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.09.2016
Termin składania ofert: 12.10.2016 9:30
O.ZG.D-3.2412.5.2016
„Rozbiórka ustrojów nośnych (wraz z pomostem) obiektów wyłączonych z ruchu w ciągu drogi krajowej nr 18”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.09.2016
Termin składania ofert: 11.10.2016 9:30
O.ZG.D-3.2412.7.2016
Remont drogi krajowej nr 31 na odc. Pamięcin – Golice od km 122+000 do km 123+000
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.09.2016
Termin składania ofert: 10.10.2016 9:30
O.ZG.D-3.2412.6.2016
REMONT DRÓG KRAJOWYCH NR 2 i NR 12 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.09.2016
Termin składania ofert: 25.10.2016 9:30
O.ZG.D-3.2410D.2.2016
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKPLOATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DROGACH KRAJOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA W PODZIALE NA PIĘĆ CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON W GORZOWIE WLKP. CZĘŚĆ NR 2: REJON W NOWEJ SOLI CZĘŚĆ NR 3: REJON W SŁUBICACH CZĘŚĆ NR 4: REJON W ŻARACH CZĘŚĆ NR 5: ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.07.2016
Termin składania ofert: 11.08.2016 9:30
O.ZG.D-3.2411.6.2016
ODBUDOWA I KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH ROWÓW MELIORACYJNYCH WRAZ Z WYKONANIEM BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH (ZASTAWEK) NA TERENIE NADLEŚNICTWA ŚWIEBODZIN
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.07.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.7.2016
ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350” polegające na „Przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Kotowice – Zielona Góra będącego w kolizji z drugą jezdnią S 3 w km 294 + 252,28”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.07.2016
Termin składania ofert: 10.08.2016 9:30
O/ZG.D3.2412.4.2016
Dokończenie robót budowlanych na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu DK 12 w km 58+718 w m. Chrobrów
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.07.2016
Termin składania ofert: 27.07.2016 9:30
O/ZG.D3.2411.5.2016
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 32 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MIEJSCOWOŚCI OKUNIN
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.06.2016
Termin składania ofert: 06.07.2016 9:30
O.ZG.D-3.2412.3.2016
WYŁĄCZENIE Z RUCHU TRZECH OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 18 (JEZDNIA PRAWA)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.06.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.ZG.D.3.2413.2.I.2016
Badania archeologiczne na terenie inwestycji drogowych prowadzonych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na 3 części: Część nr 1: „Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych zlokalizowanych na trasie planowanej do budowy II jezdni drogi ekspresowej S3 odc. Sulechów – Nowa Sól od km 286+043 do km 316+640 (odc. II i odc. III) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: „Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym Gaworzyce 1-9 zlokalizowanym na trasie budowy drogi ekspresowej S3 odc. 2 Nowa Sól – Legnica wraz z opracowaniem wyników badań”. Część nr 3: „Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych Gaworzyce 9 oraz Gaworzyce 10 zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S3 odc. 2 Nowa Sól – Legnica wraz z opracowaniem wyników badań”.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
07.06.2016
Termin składania ofert: 23.06.2016 9:30
O/ZG.D3.2411.4.2016
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1 NA DRODZE KRAJOWEJ NR 12 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MIEJSCOWOŚCI WIECHLICE CZĘŚĆ NR 2 NA DRODZE KRAJOWEJ NR 24 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MIEJSCOWOŚCI WIERZBNO
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
31.05.2016
Termin składania ofert: 15.06.2016 9:30
O.ZG.D-3.2411.3.2016
UREGULOWANIE ODWODNIENIA NA DK NR 12 - OBWODNICA ŻAGANIA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.05.2016
Termin składania ofert: 30.05.2016 9:30
O/ZG.D3.2411.2.2016
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 12 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W M. BOŻNÓW W SYSTEMIE PROJEKTUJ I BUDUJ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 25.05.2015 9:30
O.ZG.D-3.2413.6.2016
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA W ZIELONEJ GÓRZE W SEZONIE 2016-2017-2018 Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
15.04.2016
Termin składania ofert: 04.05.2016 9:30
O/ZG.D3.2411.1.2016
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 12 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MIEJSCOWOŚCI BOŻNÓW W SYSTEMIE PROJEKTUJ I BUDUJ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 05.05.2016 9:30
O.ZG.D-3.2412.2.2016
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.04.2016
Termin składania ofert: 29.04.2016 9:30
O/ZG.D3.2413.5.2016
PROWADZENIE I OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
07.04.2016
Termin składania ofert: 15.04.2016 9:30
O/ZG.D3.2410U.1.2016
MONITORING PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT WRAZ Z OPRACOWANIEM JEGO WYNIKÓW DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S3 ŚWINOUJŚCIE –LUBAWKA - GRANICA PAŃSTWA ODCINEK GORZÓW WLKP. - WĘZEŁ SULECHÓW W LATACH 2016-2018
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.03.2016
Termin składania ofert: 30.03.2016 9:30
O.ZG.D-3.2413.4.2016
„Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej GDDKiA Oddziału w Zielonej Górze wraz z Rejonami”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
26.02.2016
Termin składania ofert: 07.03.2016 9:30
O/ZG.D3.2413.3.2016
SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON W GORZOWIE WLKP. CZĘŚĆ NR 2: REJON W ŻARACH
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.02.2016
Termin składania ofert: 01.03.2016 9:30
O/ZG.D3.2412.1.2016
ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W GORZOWIE WLKP.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych