viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
11.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-9/2013
Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Gorzów Wlkp. 121 oraz Gorzów Wlkp. 296 w związku z planowaną do budowy II jezdnią obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S3 od km 0+000 do km 11+660 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-1/2013
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (GDDKIA) ODDZIAŁU W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z REJONAMI
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-18/2013
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU ULIM-GORZÓW WLKP. OD KM 2+535 DO KM 3+163
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-7/2013
WYKONANIE DZIAŁAŃ KOMPENSACYJNYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE DRZEWOSTANÓW ORAZ ZACHOWANIU POPULACJI LIPIENNIKA LOESELA W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTARDY A-2 ŚWIECKO – TRZCIEL W LATACH 2013-2015 W PODZIALE NA DWA ZADANIA.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-8/2013
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: ”ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 3”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.06.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.08.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-17/2013
Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
21.06.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.08.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-15/2013
Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – pierwszy odcinek od km 272+650 do km 286+043
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
21.06.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.08.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-16/2013
Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
05.06.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.07.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-14/2013
Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 – 6+370,00
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
05.06.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.07.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-13/2013
Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 – km 11+ 660,00
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
29.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-12/2013
ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCEJ WIACIE MAGAZYNOWEJ, UL. WIERZBOWA 6 W RACULI
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-9/2013
BUDOWA ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW I GADÓW NA ODCINKU AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL – ETAP I
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-11/2013
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŻARY
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-10/2013
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1217 F W M. JORDANOWO OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 3 DO KM 0+568
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-6/2013
OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-8/2013
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 2 OD KM 0+000 DO KM 0+800 (strona lewa, strona prawa)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.04.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-4/2013
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON GORZÓW WLKP. CZĘŚĆ NR 2: REJON SŁUBICE CZĘŚĆ NR 3: REJON ŻARY
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.04.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-5/2013
PROWADZENIE I OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ (PID) GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.04.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-6/2013
REMONT NAWIERZCHNI DK 12 NA ODCINKU BOBRZANY-SZPROTAWA OD KM 65+700 DO KM 67+909
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.03.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-5/2013
ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCEJ WIACIE MAGAZYNOWEJ, UL. WIERZBOWA 6 W RACULI
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.03.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-3/2013
ORGANIZACJA RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 3 – SKOMUNIKOWANIE Z AUTOSTRADĄ A2.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.03.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-4/2013
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi krajowej nr 92 relacji węzeł Rzepin - granica województwa lubuskiego
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.03.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-2/2013
SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE – ODDZIAŁ GDDKiA I REJON NOWA SÓL.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
19.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-2/2013
Wyłączenie z ruchu czterech obiektów mostowych na drodze krajowej nr 18 (jezdnia prawa) w km 5+423 (Jagłowice), 35+574 (Konin Żagański), 35+788 (Koninek), 37+901 (Iłowa Żagańska).
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-1/2013
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 RELACJI WĘZEŁ RZEPIN – GR. WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO POLEGAJĄCA NA USPOKOJENIU RUCHU DROGOWEGO NA ODCINKU OD KM 71+300 DO KM 72+000 (0,700 KM)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-1/2013
KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZAMONTOWANYCH NA WYSIĘGNIKACH SYGNALIZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-3/2013
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH W PSZCZEWIE I ŁAGOWIE W LATACH 2013 -2014 Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH W PSZCZEWIE CZĘŚĆ NR 2: OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH W ŁAGOWIE
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.11.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-11/2012
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.11.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-32/2012
ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.11.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-10/2012
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU TECHNOLOGII-LABORATORIUM DROGOWEGO ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-30/2012
Remont korytarza, pomieszczeń socjalnych i archiwum zlokalizowanych na parterze biurowca GDDKiA O/ZG Rejonu w Świebodzinie
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-9/2012
DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB WYDZIAŁÓW TECHNOLOGII ODDZIAŁU W GDAŃSKU, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU I ZIELONEJ GÓRZE
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-28/2012
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-13/2012
SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE – ODDZIAŁ GDDKiA I REJON NOWA SÓL
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-31/2012
ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-8/2012
SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW BIUROWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-7/2012
DOSTAWA I URUCHOMIENIE 4 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA POTRZEB GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, REJONU W SŁUBICACH I REJONU W ŻARACH
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-26/2012
ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W LATACH 2013 – 2016 (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
21.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-23/2012
PRZEGLĄD, KONSERWACJA AUTOMATYCZNYCH STACJI POGODOWYCH, TABLIC INFORMACYJNO - OSTRZEGAWCZYCH I KAMER, A TAKŻE NAPRAWA INSTALACJI, URZĄDZEŃ I PODZESPOŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD STACJI POGODOWYCH ASPG ORAZ SYSTEMÓW KAMEROWYCH
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
18.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-29/2012
ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-5/2012
ZMIANA PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27. USTAWIENIE ZNAKÓW AKTYWNYCH A-30 WRAZ Z TABLICAMI T-14B, T-2 I B-33 „70”, ZASILANYCH Z UKŁADU HYBRYDOWEGO I ICH MONTAŻ NA SŁUPIE.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-6/2012
SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW BIUROWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-25/2012
ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-23/2012
Remont parkingu dla samochodów osobowych w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 14 siedziba GDDKiA O/Zielona Góra Rejon Świebodzin
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-22/2012
PRZEGLĄDY OKRESOWE, NAPRAWY AWARYJNE I REMONTY SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
10.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-22/2012
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ORAZ SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM DROGOWYM - SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DRÓG KRAJOWYCH NR 29 I 31 W MIEJSCOWOŚCI SŁUBICE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-24/2012
REMONT ZAPLECZA TECHNICZNEGO MAGAZYNU SOLI W POŁUPINIE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-21/2012
BUDOWA MIEJSCA DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 29 W KM 8+694,00 DO KM 8+811,40
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-27/2012
BUDOWA MIEJSCA DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 29 W KM 8+694,00 DO KM 8+811,40
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-20/2012
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 3 W M. ROSIN OD KM 260+000 DO KM 261+200
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych