viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
19.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-21/2012
WSPARCIE MERYTORYCZNE WYDZIAŁU TECHNOLOGII – LABORATORIUM DROGOWE GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH REALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-18/2012
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU MOSTKI-WILKOWO OD KM 62+151,31 DO KM 62+268,69 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ZATOKI DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-4/2012
DOSTAWA 32 SZT. ZESTAWÓW POMIAROWYCH, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z PRECYZYJNEGO ODBIORNIKA GNSS, ANTENY GNSS, KONTROLERA Z AKCESORIAMI DO PRACY JAKO ROVER WRAZ Z PRZESZKOLENIEM W ZAKRESIE OBSŁUGI W/W URZĄDZEŃ.
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
05.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-19/2012
„Remont drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 12+700 do km 14+600 o dł. 1,9 km”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-17/2012
PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA SKRZYŻOWANIU DRÓG KRAJOWYCH NR 27 I 32 W ZIELONEJ GÓRZE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-13/2012
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W LATACH 2012-2016 NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA O/ZIELONA GÓRA
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
15.06.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-15/2012
„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 32 na odcinku od km 56+320 do km 58+230”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.06.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-18/2012
WSPARCIE MERYTORYCZNE WYDZIAŁU TECHNOLOGII – LABORATORIUM DROGOWE GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATOTYJNYCH REALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.06.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-14/2012
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI: DK 92 - OD KM 22+342 DO KM 25+500 BOCZÓW; DK 92 - OD KM 56+000 DO KM 58+000 MOSTKI; DK 92 - OD KM 86+700 DO KM 88+000 LUTOL SUCHY ST. PKP
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.06.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-12/2012
„REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKACH: RÓŻANKI - NIERZYM OD KM 69+085 DO KM 69+920, NIERZYM – ZDROISKO OD KM 73+192 DO KM 74+000, PRZYŁĘG - STRZELCE KRAJEŃSKIE OD KM 80+023 DO KM 80+700, PRZYŁĘG - STRZELCE KRAJEŃSKIE OD KM 84+070 DO KM 85+000, LICHEŃ – DŁUGIE OD KM 91+650 DO KM 92+350, LICHEŃ – DŁUGIE OD KM 93+500 DO KM 93+900”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.06.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-13/2012
„Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Rusinów-Świebodzin od km 247 + 100 do km 250 + 294 z wyłączeniem ronda w km od 248 +703 do km 248 + 996”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
31.05.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-17/2012
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W M. BOCZÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OD KM 22+342 DO KM 25+500 WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W M. MOSTKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OD KM 56+000 DO KM 58+000 W ZAKRESIE USPOKOJENIA RUCHU I REMONTU NAWIERZCHNI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W M. LUTOL SUCHY ST. PKP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OD KM 86+700 DO KM 88+000 - REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 3 NA ODCINKU OD KM 247+100 DO KM 250+000 RUSINÓW-ŚWIEBODZIN
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.05.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.06.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-16/2012
Zamówienie dodatkowe na zadaniu „REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 NA ODCINKU OD RONDA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 32 DO M. POŁUPIN OD KM 54+600 DO KM 57+626 O DŁ. 3,030 KM (Z WYŁĄCZENIEM SKRZYŻOWANIA)”.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.05.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.06.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-19/2012
SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŚWIEBODZIN
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.05.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-15/2012
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 6 CZĘŚCI)
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
17.05.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-14/2012
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 NA ODCINKU OD KM 2+550 DO KM 7+900 I REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 12+700 DO KM 14+600
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.05.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-9/2012
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŚWIEBODZINIE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.05.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-16/2012
SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŚWIEBODZIN
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-10/2012
ROBOTY BUDOWLANE NA MOŚCIE DROGOWYM PRZEZ RZEKĘ DRAWĘ, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 119+581 W M. STARE OSIECZNO
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-11/2012
ROZBIÓRKA STACJI PALIW NR 1013 W KONINIE ŻAGAŃSKIM, GM. IŁOWA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-11/2012
SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŚWIEBODZIN
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-12/2012
OBSŁUGA PRAWNA ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
16.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-9/2012
WYKONANIE KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W LATACH 2012-2013, W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO-TRZCIEL (KM 1+995-92+533).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-8/2012
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYMIANA DYLATACJI 6 OBIEKTÓW MOSTOWYCH.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-5/2012
BUDOWA LABORATORIUM DROGOWEGO DLA ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-7/2012
REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 12 NA ODCINKU ŁĘKNICA-ŻARY Z PODZIAŁEM NA 2 ODCINKI: ODCINEK NR 1 – odcinek od km 6+ 600 do km 7 + 200 m. Żarki Wielkie ODCINEK NR 2 – odcinek od km 19+400 do km 21+700 na odcinku Strzeszowice-Zajączek
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-6/2012
PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA SKRZYŻOWANIU DRÓG KRAJOWYCH NR 27 I 32 W ZIELONEJ GÓRZE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.03.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-3/2012
REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA ODCINKU SULECHÓW-KARGOWA OD KM 72+072 DO KM 89+945
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.03.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-4/2012
REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+550 DO KM 7+900
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.02.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-2/2012
REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 27 NA ODCINKU NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - ZIELONA GÓRA OD KM 41+700 DO KM 43+750
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.02.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-4/2012
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ BUDOWLANĄ POD NAZWĄ: BUDOWA LABORATORIUM DROGOWEGO DLA ODDZIAŁU GDDKIA W ZIELONEJ GÓRZE
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
20.02.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-3/2012
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK (TUSZE, TONERY, TAŚMY BARWIĄCE) ORAZ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH (MYSZY, NOŚNIKI, PAMIĘCI USB, DYSKI) DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (GDDKiA) ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.02.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-2/2012
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (GDDKiA) ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.02.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-1/2012
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.02.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-1/2012
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: ROBOTY BUDOWLANE NA TRZECH WIADUKTACH: 1.WA-3 NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DROGI S3, W KM 288+047, W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA, 2.NAD DROGĄ NR S3, W KM 275+748, W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYKOWO, 3.NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DK NR 32, W KM 59+897, W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.02.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.02.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-3/2012
Zamówienie dodatkowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie niezbędnych rozwiązań technicznych na wysokości przepustu P-2 w celu poprawy systemu odwodnienia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.01.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.01.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-1/2012
Zamówienie uzupełniające w zakresie kontynuacji badań archeologicznych na stanowiskach Międzyrzecz 12 oraz Święty Wojciech 20 zlokalizowanych na trasie planowanej do budowy II jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-13/2011
DOSTAWA 6 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DO PATROLOWANIA
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-12/2011
DOSTAWA 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW PÓŁCIĘZAROWYCH DLA BRYGAD ROBOCZYCH
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-11/2011
DOSTAWA 6 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DO PATROLOWANIA
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-10/2011
DOSTAWA 4 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH POSYPYWAREK
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-9/2011
DOSTAWA I URUCHOMIENIE 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO, KOLOROWEGO (SKANER, DRUKARKA, KOPIARKA)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-34/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: NAPRAWA INSTALACJI URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STACJI POGODOWYCH ASPG ORAZ SYSTEMÓW KAMEROWYCH ASW1 ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch elementów (zadań): Zadania nr 1, którego przedmiotem jest naprawa już uszkodzonych (uszkodzenia stwierdzone na podstawie okresowych przeglądów) instalacji urządzeń wchodzących w skład stacji pogodowych ASPG oraz systemów kamerowych ASW1 zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Zadania nr 2, którego przedmiotem jest naprawa w przypadku uszkodzenia w trakcie trwania umowy podzespołów stacji pogodowych oraz systemów kamerowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-8/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS do kotłowni olejowych na potrzeby grzewcze budynków biurowych należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze z podziałem na 2 części: CZĘŚĆ NR 1: GDDKiA REJON ŻARY: m. Żary i Obwód Drogowy w m. Trzebiel - w ilości 20 000 litrów. CZĘŚĆ NR 2: GDDKiA REJON GORZÓW WLKP. Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a - w ilości 2 500 litrów
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-7/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, kolorowych (skaner, drukarka, kopiarka). Miejsca dostawy: - siedziba GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra (2 sztuki), - siedziba GDDKiA Rejon w Świebodzinie, przy ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin (1 sztuka), - siedziba GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 4a, 66-400 Gorzów Wlkp. (1 sztuka), - siedziba GDDKiA Rejon w Nowej Soli, przy ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól (1 sztuka), - siedziba GDDKiA Rejon w Żarach, przy ul. Wapiennej 4, 68-200 Żary (1 sztuka), - siedziba GDDKiA Wydział Technologii przy ul. Wierzbowej 6, 66-004 Racula (1 sztuka). Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.10.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.10.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-33/2011
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu obsługi technicznej oraz napraw bieżących wynikających z eksploatacji posiadanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach samochodów służbowych. Planowana ilość roboczogodzin w trakcie trwania umowy: 375
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-20/2011
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ USYTUOWANYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD MOP ROŚCICE POŁUDNIE. Zakres rozbiórki obejmuje: 1. Zabudowania kubaturowe w postaci zespołu budynków rekreacyjno – hotelowych, 2. Oczyszczalnię ścieków, 3. Osłonę śmietnikową, 4. Wiatę na opał, 5. Fundament pod zbiornik gazu propan/butan, 6. Ogrodzenie terenu zajazdu, 7. Utwardzenie wewnętrzne parkingów i wjazdów z terenu rozbiórki, 8. Uzbrojenie terenu w postaci przyłączy elektrycznych, wody, gazu i kanalizacji oraz oświetlenia terenu.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-19/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD KM 80+700 DO KM 81+500 PRZYŁĘG-BRZOZA W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-5/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego grzewczego „EKOTERM PLUS” do kotłowni olejowych na potrzeby grzewcze budynków biurowych należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Żary i Rejon Gorzów Wlkp., w ilości 22 500 litrów ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-32/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wielkopolski Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych