viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
06.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-32/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wielkopolski Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-31/2011
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA TYPOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OBWODU UTRZYMANIA AUTOSTRADY (OUA) LUB OBWODU UTRZYMANIA DROGI (OUD): A) BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY, B) BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY”.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-4/2011
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego grzewczego „EKOTERM PLUS” do kotłowni olejowych na potrzeby grzewcze budynków biurowych należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Żary i Rejon Gorzów Wlkp., w ilości 22 500 litrów ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-30/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A-2 NA ODCINKU ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych oraz sporządzeniem dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawcy robót. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-18/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu; - rozbiórka nawierzchni betonowej (zbrojonej) gr. do 0,3 m; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0,2m; - wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22 gr. 8 cm; - wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W o gr. 8 cm; - frezowanie istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 5 cm; - wymiana wpustów deszczowych na nowe; - wymiana istniejących włazów na nowe; - wypełnienie spoin w nawierzchni betonowej bitumiczna masą zalewową; - dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-29/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 2 NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 1+100. Przeprowadzono inwentaryzacje 1787 sztuk drzew i określono 3300 m2 powierzchni zajętej przez skupiny i krzewy. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-17/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 2 i NR 22 W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI w podziale na następujące części: Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 2 od km 29+000 do km 29+250 na działkach o nr ew. gr. 806 obręb Pniów gmina Torzym, powiat sulęciński, w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - oczyszczenie warstw bitumicznych - skroplenie mechaniczne warstw - frezowanie nawierzchni – gr. 5 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na polimeroasfalcie gr. 5 cm - oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 2 od km 31+700 do km 32+100 na działkach o nr ew. gr. 636 obręb Torzym, gmina Torzym, powiat sulęciński w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - oczyszczenie warstw bitumicznych - skroplenie mechaniczne warstw - frezowanie nawierzchni – gr. 5 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na polimeroasfalcie gr. 5 cm - oznakowanie poziome cienkowarstwowe Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 88+500 do km 88+800 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 - oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie) Część nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 91+500 do km 91+650 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 - oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie) Część nr 5: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 64+778 do km 68+860 Gorzów Wlkp. - Różanki w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m strona lewa i o szer. 2,50 m strona prawa Część nr 6: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 88+400 do km 88+500 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie) Część nr 7: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 104+919 do km 105+169 Dobiegniew w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres robót wchodzi: - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm - oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wymiana zniszczonych krawężników betonowych 15x30 na nowe z wywozem gruzu na wysypisko - regulacja pionowa studzienek i włazów kanalizacyjnych oraz zaworów wodnych.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-28/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A-2 NA ODCINKU ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych oraz sporządzeniem dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawcy robót. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-27/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Oddział GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejon Nowa Sól Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wielkopolski Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary Część nr 4 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice Zamawiający przewiduje następującą ilość roboczogodzin do przepracowania w ramach zamówienia: Część nr 1 - Oddział GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejon Nowa Sól: 1000 Część nr 2 - Rejon Gorzów Wielkopolski: 500 Część nr 3 - Rejon Żary: 375 Część nr 4 - Rejon Słubice: 333 Zamawiający przewiduje, że około 70% ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie cena za materiały. Taką wartość należy przyjąć do kalkulacji ceny oferty.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-26/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA ODTWORZENIU SIEDLISK NIELEŚNYCH O CHARAKTERZE ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ ORAZ ZBIOROWISK ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I TORFOWISKOWEJ W OBSZARACH O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM NATURA 2000 PLH 080001 „DOLINA LENIWEJ OBRY” ORAZ NATURA 2000 PLH 080009 „DOLINA ILANKI” W 2011 R. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO – TRZCIEL (KM 1+995 – 92+533) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: Część I Kompensacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 „Dolina Leniwej Obry” - odtworzenie siedlisk nieleśnych o charakterze zbiorowisk roślinności łąkowej. Część II Kompensacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 „Dolina Ilanki” - odtworzenie siedlisk nieleśnych o charakterze zbiorowisk roślinności łąkowej i torfowiskowej. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-16/2011
Przedmiotem zamówienia pod nazwą: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU PRESELEKCJI WAGOWEJ POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 NA ODCINKU MOSTKI-WILKOWO W KM OK. 61+260 jest wykonanie w systemie /zaprojektuj i zbuduj/ systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Mostki-Wilkowo w km ok. 61+260. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, w skład którego wchodzą m.in.: - stacje do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, dla obu kierunków ruchu - strefa wideorejestracji dla obu kierunków ruchu, - bezprzewodowe łącze internetowe (GPRS/EDGE/UMTS/CDMA) umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z punktu kontroli do serwera GDDKiA i możliwy dostęp do tych danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, jak również z przenośnych komputerów ITD o transmisji danych w czasie rzeczywistym, - zasilanie wszystkich elementów systemu. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-14/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 27 OBWODNICA ŚWIDNICY W KM OD 56+295 DO 57+360 TJ. 1,065 KM. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 16, - rozłożenie geosyntetyków na w-wie wyrównawczej, - ułożenie warstwy wiążącej, - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11, - uzupełnienie destruktem (z frezowania nawierzchni) poboczy gruntowych, - remont rowów przydrożnych, - odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego, - wymiana, regulacja oznakowania pionowego, - wymiana słupków prowadzących U-1a, - czyszczenie przepustów, - wznowienie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją znaków, - opracowanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu oznakowania robót na czas wykonywania robót, - powykonawczy pomiar geodezyjny robót, - zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-8/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROBOTY BUDOWLANE DLA TRZECH WIADUKTÓW: 1.WA-3 NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DROGI S3, W KM 288+047, W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA; 2.NAD DROGĄ NR S3, W KM 275+748, W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYKOWO; 3.NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DK NR 32, W KM 59+897, W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-25/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze” w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: MOP I Rościce. Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: MOP II Jagłowice. Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: OD Trzebiel. Część nr 4 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: Rejon Słubice, OD Słubice, OD Krosno Odrzańskie.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-15/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI: DK 3 - OD KM 224+300 DO KM 225+200 MIĘDZYRZECZ; DK22 - OD KM 88+100 DO KM 88+400 STRZELCE KRAJEŃSKIE - LICHEŃ; DK22 - OD KM 105+900 DO KM 106+800 DOBIEGNIEW - w podziale na następujące części: Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 3 od km 224+300 do km 225+200 w miejscowości Międzyrzecz w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 88+100 do km 88+400 Strzelce Krajeńskie - Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 105+900 do km 106+800 w miejscowości Dobiegniew w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - frezowanie nawierzchni bitumicznych, - wykonanie warstwy ścieralnej, - wykonanie oznakowania poziomego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-13/2011
ZABEZPIECZENIE NASYPU DROGOWEGO PRZED UTRATĄ STATECZNOŚCI SKARP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+395 DO KM 2+465 WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI DROGI NA ODCINKU OD KM 2+200 DO KM 2+550 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-3/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: - 2 sztuki serwerów, - 2 sztuki drukarek sieciowych, - 1 sztuka macierzy dyskowej, - 1 sztuka biblioteki taśmowej. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-2/2011
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA MATERIAŁÓW (PIASKU I MASY NA ZIMNO) Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI: 1. CZĘŚĆ NR 1: GDDKIA REJON ŚWIEBODZIN - zadanie nr 1: Dostawa piasku płukanego o uziarnieniu 0-2 mm w ilości 3000 Mg w latach 2011-2014 - Obwody drogowe zlokalizowane są w m. Skoki k/Międzyrzecza, w m. Koryta k/Torzymia oraz w m. Świebodzin - zadanie nr 2: Dostawa masy na zimno (masy mineralno – asfaltowej) w ilości 150 Mg w latach 2011-2012 – magazyn Obwód drogowy w Świebodzinie 2. CZĘŚĆ NR 2: GDDKIA REJON ŻARY – Obwody drogowe zlokalizowane są w m. Trzebiel, w m. Żary oraz w m. Wiechlice Dostawa piasku płukanego o uziarnieniu 0-2 mm w ilości 3000 Mg w latach 2011-2014 3. CZĘŚĆ NR 3: GDDKIA REJON NOWA SÓL – Obwody drogowe zlokalizowane są w m. Racula k/Zielonej Góry w m. Połupin k/Krosna Odrzańskiego oraz w m. Nowa Sól Dostawa piasku płukanego o uziarnieniu 0-2 mm w ilości 4800 Mg w latach 2011-2014 4. CZĘŚĆ NR 4: GDDKIA REJON SŁUBICE – magazyn w Obwodzie drogowym w Słubicach Dostawa masy na zimno (mineralno – asfaltowej) w ilości 72 Mg do Rejonu Słubice. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-24/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Inwentaryzacja i ocena stanu zdrowotnego zadrzewienia przydrożnego zlokalizowanego przy drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra. Długość dróg: 756,581 km Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.06.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.06.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-12/2011
Odwodnienie korpusu drogowego przez wykonanie ciągów drenarskich od km 0+402.00 do km 0+945.00 budowanej obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 w ramach zadania Budowa obwodnicy Łęknicy.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-11/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 29 na odcinku od ronda w ciągu drogi krajowej Nr 32 do m. Połupin od km 54+600 do km 57+626 o długości 3,030 km (z wyłączeniem skrzyżowania). Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont odcinka drogi krajowej nr 29 o łącznej długości 3,026 km tj. od km 54+600 do km 57+626 wraz z budową chodnika od km 56+440 do km 56+502 oraz od km 57+400 do km 57+589. Projektowany odcinek jest połączony z istniejącym układem komunikacyjnym. Zakres inwestycji obejmuje: - wzmocnienie i poprawę stanu technicznego istniejącej nawierzchni bitumicznej, - regulację istniejących poboczy gruntowych, - remont istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-23/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 NA ODCINKU OD RONDA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 32 DO M. POŁUPIN OD KM 54+600 DO KM 57+626 O DŁUGOŚCI 3,030 KM (Z WYŁĄCZENIEM SKRZYŻOWANIA) Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami oraz wykonaniem niezbędnych badań kontrolnych (badania wykona Wydział Technologii-laboratorium drogowe z siedzibą w Raculi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-14/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA ODCINKU SULECHÓW-KARGOWA OD KM 72+072 DO KM 89+945 Z WYŁĄCZENIEM ODCINKA OD KM 87+160 DO KM 87+718 W MIEJSCOWOŚCI KARGOWA. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji technicznej w zakresie remontu drogi krajowej nr 32 na odcinku Sulechów-Kargowa od km 72+072 do km 89+945 z wyłączeniem odcinka od km 87+160 do km 87+718 w miejscowości Kargowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-13/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+550 DO 7+900. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dla drogi krajowej nr 29 od km 2+550 do 7+900 w zakresie remontu drogi krajowej nr 29 na odcinku od km 2+550 do km 7+900 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-12/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi krajowej nr 31 w miejscowości Kostrzyn nad Odrą od km 105+990 do km 107+900 oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wraz z materiałami do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-19/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OCENA STANU TECHNICZNEGO PODPÓR OBIEKTÓW MOSTOWYCH POD KĄTEM OKREŚLENIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA USTROJU NOŚNEGO KLASY A WG.NORMY PN-85/S-10300, W ROZBICIU NA 2 ZADANIA: 1. MOST GRANICZNY W CIĄGU DK 22 W KM 0+000 NAD RZ. ODRĄ W M. KOSTRZYN 2. MOST W CIĄGU DK 32 W KM 28+601 NAD RZ. BÓBR W M. BRZÓZKA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Most graniczny w ciągu dk 22 w km 0+000 nad rz. Odrą w m. Kostrzyn: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Ocena stanu technicznego nadwodnej części podpór i przęseł. 6) Raport końcowy. 2. Most w ciągu dk 32 w km 28+601 nad rz. Bóbr w m. Brzózka: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Raport końcowy.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-18/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje geodezyjną obsługę inwestycji, prowadzonych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na drodze krajowej nr 12, na terenie woj. lubuskiego. Wykonawca wykonywać będzie geodezyjną obsługę inwestycji zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. Zamawiający zakłada wykonywanie czynności w trakcie 110 dób. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-17/2011
OBSŁUGA I PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ (PID) W GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-1/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE W POMIESZCZENIACH NA III, IV, V PIĘTRZE Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów (pompa ciepła i 12 szt. jednostek ściennych) wraz z podłączeniem do istniejącego systemu klimatyzacji w budynku Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze pokoje nr: 30, 30A, 36, 37, 37A, 40, 41, 46, 47, 50, 52, 53 (tj. III, IV, V). Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-9/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: A) Rozbudowa kanalizacji deszczowej (na odcinku 120,0 m) oraz budowa urządzeń podczyszczających (separator i osadnik) na kanalizacji deszczowej w m. Pniów gmina Torzym; B) Przebudowa kanalizacji deszczowej (42,0 m) oraz budowa urządzenia podczyszczającego (osadnik) na kanalizacji deszczowej w m. Mostki gmina Lubrza; C) Budowa kanalizacji deszczowej (214,9 m) oraz urządzeń podczyszczających (separator i osadnik) na kanalizacji deszczowej w m. Wilkowo gmina Świebodzin. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW /przedmiotem zamówienia/. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-10/2011
Przedmiotem zamówienia jest: „REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 27 OBWODNICA WILKANOWA – LIKWIDACJA GARBÓW POPRZECZNYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi krajowej nr 27 w km od 61+500 do 61+810 w celu likwidacji garbów poprzecznych na całej szerokości jezdni 8,0 m i obustronnych poboczy gruntowych o szerokości po 2,25 m .
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-15/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „WYKONANIE MONITORINGU W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA I MIGRACJI PŁAZÓW ORAZ GADÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A-2 NA ODCINKU ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL (1+995-107+900) W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM I WIELKOPOLSKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW W TYM ZAKRESIE”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu występowania i migracji płazów oraz gadów (w terminie wiosennym, letnim oraz jesiennym) oraz niezbędnych opracowań w przedmiotowym zakresie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2011r. Monitoring obejmuje cały przebieg autostrady od km 1+995 do km 107+900, w tym w szczególności obszary Natura 2000. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-10/2011
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pod nazwą; Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w miejscowości Krosno Odrzańskie i w miejscowości Połupin wraz z miejscem do ważenia i kontroli pojazdów”.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/8/2011
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI POPRZEZ ZABEZPIECZENIE NASYPU DROGOWEGO PRZED UTRATĄ STATECZNOŚCI SKARP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+395 DO KM 2+465 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 137 W SŁUBICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/6/2011
OPRACOWANIE EKSPERTYZY W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU GORZÓW WIELKOPOLSKI – NOWA SÓL NA PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 PLH 080003 „NIETOPEREK”, PLH 080041 „SKWIERZYNA”, PLH 080043 „SULECHÓW” ORAZ PLH 080040 „OTYŃ” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/7/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OCENA STANU TECHNICZNEGO PODPÓR OBIEKTÓW MOSTOWYCH POD KĄTEM OKREŚLENIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA USTROJU NOŚNEGO KLASY A WG.NORMY PN-85/S-10300, W ROZBICIU NA 2 ZADANIA: 1. MOST GRANICZNY W CIĄGU DK 22 W KM 0+000 NAD RZ. ODRĄ W M. KOSTRZYN 2. MOST W CIĄGU DK 32 W KM 28+601 NAD RZ. BÓBR W M. BRZÓZKA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Most graniczny w ciągu dk 22 w km 0+000 nad rz. Odrą w m. Kostrzyn: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Ocena stanu technicznego nadwodnej części podpór i przęseł. 6) Raport końcowy. 2. Most w ciągu dk 32 w km 28+601 nad rz. Bóbr w m. Brzózka: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Raport końcowy.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/7/2011
REMONT WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 12, W KM 35+297, W MIEJSCOWOŚCI ŻARY. W ramach remontu zostaną wykonane nastepujące prace: wymiana izolacji, ułożenie drenażu, konserwacja sączków, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z odtworzeniem istniejących rzędnych, wykonanie nowych dylatacji bitumicznych, wykonanie napraw (szpachlowanie) powierzchni betonu ustroju nośnego, gzymsów i podpór wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, zabezpieczenie antykorozyjne balustrad na obiekcie, drobne naprawy i uzupełnienie brakujących elementów (głównie taśm stalowych od strony chodnika) stalowych barier ochronnych, wymiana warstwy ścieralnej jezdni na dojazdach, na odcinku wykazującym uszkodzenie wraz z ewentualnym wzmocnieniem geosiatką w miejscach występowania spękań, prace porządkowe pod obiektem.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.02.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.02.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-6/2011
Zabezpieczenie skarp nasypów przed rozmyciem na odcinku od km 0+175,40 do km 0+337,90 realizowanych w ramach zadania Budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
04.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-284R-3/2011
Remont nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 22 na odcinku Kostrzyn – Słońsk od km 0+800 do km 1+400 i od km 3+800 do km 12+700 o dług. 9,5 km
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/5/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OCENA STANU TECHNICZNEGO PODPÓR OBIEKTÓW MOSTOWYCH POD KĄTEM OKREŚLENIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA USTROJU NOŚNEGO KLASY A WG.NORMY PN-85/S-10300, W ROZBICIU NA 2 ZADANIA: 1. MOST GRANICZNY W CIĄGU DK 22 W KM 0+000 NAD RZ. ODRĄ W M. KOSTRZYN 2. MOST W CIĄGU DK 32 W KM 28+601 NAD RZ. BÓBR W M. BRZÓZKA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Most graniczny w ciągu dk 22 w km 0+000 nad rz. Odrą w m. Kostrzyn: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Ocena stanu technicznego nadwodnej części podpór i przęseł. 6) Raport końcowy. 2. Most w ciągu dk 32 w km 28+601 nad rz. Bóbr w m. Brzózka: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Raport końcowy.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/4/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM /DOSTOSOWANIE DROGI KRAJOWEJ NR 2 (ODCINEK DWUJEZDNIOWY) DO PARAMETRÓW AUTOSTRADY NA ODCINKU OD KM 0,00 DO KM 1+100,0 (KM AUTOSTRADOWY OD KM 0+895,0 DO KM 1+995,0)/. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami oraz wykonaniem niezbędnych badań kontrolnych (badania wykona Wydział Technologii-laboratorium drogowe z siedzibą w Raculi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra). Roboty budowlane polegają na wykonaniu nowej nawierzchni w technologii white-topping z betonu cementowego układanego na bitumicznej warstwie poślizgowo-wyrównawczej. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/1/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: ROBOTY BUDOWLANE NA MOŚCIE DROGOWYM W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 42+772 W MIEJSCOWOŚCI ROGI.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-2/2011
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI POPRZEZ ZABEZPIECZENIE NASYPU DROGOWEGO PRZED UTRATĄ STATECZNOŚCI SKARP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+395 DO KM 2+465 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 137 W SŁUBICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji korpusu drogi oraz roboty budowlane wykonywane na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowej.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-2/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI: /PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ MIERZĘCKA STRUGA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 105+888, W MIEJSCOWOŚCI DOBIEGNIEW/. Konstrukcja ustroju niosącego: jednoprzęsłowy łuk kołowy o konstrukcji żelbetowej o rozpiętości w świetle u wezgłowia równej 9,98 m. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-1/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI: "PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ POSTOMIĄ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 29+374, W MIEJSCOWOŚCI KRZESZYCE". Konstrukcja ustroju niosącego: dwa sklepienia ceglane o rozpiętości teoretycznej równej 6,11 m, w świetle podpór - 5,60 m. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-41/2010
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 31 na odcinku Kostrzyn - Ługi Górzyckie od km 107+950 do km 110+650. Droga krajowa nr 31 na w/w odcinku jest drogą jednojezdniową o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na tym odcinku występują liczne uszkodzenia nawierzchni, odcinek wymaga odnowy.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-39/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo – drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005F we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę nowego ronda, rozbiórkę konstrukcji jezdni i pozostałych elementów ulicy, rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 1162/2, przebudowę i budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę powiązań komunikacyjnych z działkami przyległymi, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem oczyszczającym wody opadowe, budowę wylotów z systemów oczyszczających wodę do istniejących rowów, przebudowę przepustów, budowę nowych rowów przydrożnych i korekty starych, rozbiórkę i budowę słupów linii kablowych napowietrznych, przebudowę istniejącego oświetlenia dla ronda, przebudowę sieci elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej, wycinkę drzew.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-41/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH ORAZ RĘBNI III A, W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE DRZEWOSTANÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZCIEL W OBSZARZE NATURA 2000 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY w ramach zadania: Wykonanie działań kompensacyjnych, polegających na wykonaniu melioracji agrotechnicznych oraz rębni III A, cięć pielęgnacyjno sanitarnych w związku z budową autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl na terenie województwa lubuskiego Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW /przedmiotem zamówienia/ Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-40/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH ORAZ RĘBNI III A, W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE DRZEWOSTANÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZCIEL W OBSZARZE NATURA 2000 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY w ramach zadania: Wykonanie działań kompensacyjnych, polegających na wykonaniu melioracji agrotechnicznych oraz rębni III A, cięć pielęgnacyjno sanitarnych w związku z budową autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl na terenie województwa lubuskiego Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW /przedmiotem zamówienia/ Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-9/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM DROGOWEGO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Zamówienie obejmuje: A) Dostawę, instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowej wyparki do odzysku lepiszcza po ekstrakcji wraz z wirówką zgodnie z normą PN-EN 12697-3 B) Dostawę instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowego zestawu sit o Ø 300 mm z wstrząsarka uniwersalną do analizy sitowej kruszyw. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych