viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
19.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-14/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 27 OBWODNICA ŚWIDNICY W KM OD 56+295 DO 57+360 TJ. 1,065 KM. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 16, - rozłożenie geosyntetyków na w-wie wyrównawczej, - ułożenie warstwy wiążącej, - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11, - uzupełnienie destruktem (z frezowania nawierzchni) poboczy gruntowych, - remont rowów przydrożnych, - odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego, - wymiana, regulacja oznakowania pionowego, - wymiana słupków prowadzących U-1a, - czyszczenie przepustów, - wznowienie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją znaków, - opracowanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu oznakowania robót na czas wykonywania robót, - powykonawczy pomiar geodezyjny robót, - zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-8/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROBOTY BUDOWLANE DLA TRZECH WIADUKTÓW: 1.WA-3 NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DROGI S3, W KM 288+047, W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA; 2.NAD DROGĄ NR S3, W KM 275+748, W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYKOWO; 3.NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DK NR 32, W KM 59+897, W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-25/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze” w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: MOP I Rościce. Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: MOP II Jagłowice. Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: OD Trzebiel. Część nr 4 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Ochrona i dozór mienia obiektów należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: Rejon Słubice, OD Słubice, OD Krosno Odrzańskie.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-15/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI: DK 3 - OD KM 224+300 DO KM 225+200 MIĘDZYRZECZ; DK22 - OD KM 88+100 DO KM 88+400 STRZELCE KRAJEŃSKIE - LICHEŃ; DK22 - OD KM 105+900 DO KM 106+800 DOBIEGNIEW - w podziale na następujące części: Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 3 od km 224+300 do km 225+200 w miejscowości Międzyrzecz w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 88+100 do km 88+400 Strzelce Krajeńskie - Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa odcinka dk 22 od km 105+900 do km 106+800 w miejscowości Dobiegniew w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - frezowanie nawierzchni bitumicznych, - wykonanie warstwy ścieralnej, - wykonanie oznakowania poziomego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-13/2011
ZABEZPIECZENIE NASYPU DROGOWEGO PRZED UTRATĄ STATECZNOŚCI SKARP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+395 DO KM 2+465 WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI DROGI NA ODCINKU OD KM 2+200 DO KM 2+550 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-3/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: - 2 sztuki serwerów, - 2 sztuki drukarek sieciowych, - 1 sztuka macierzy dyskowej, - 1 sztuka biblioteki taśmowej. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-2/2011
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA MATERIAŁÓW (PIASKU I MASY NA ZIMNO) Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI: 1. CZĘŚĆ NR 1: GDDKIA REJON ŚWIEBODZIN - zadanie nr 1: Dostawa piasku płukanego o uziarnieniu 0-2 mm w ilości 3000 Mg w latach 2011-2014 - Obwody drogowe zlokalizowane są w m. Skoki k/Międzyrzecza, w m. Koryta k/Torzymia oraz w m. Świebodzin - zadanie nr 2: Dostawa masy na zimno (masy mineralno – asfaltowej) w ilości 150 Mg w latach 2011-2012 – magazyn Obwód drogowy w Świebodzinie 2. CZĘŚĆ NR 2: GDDKIA REJON ŻARY – Obwody drogowe zlokalizowane są w m. Trzebiel, w m. Żary oraz w m. Wiechlice Dostawa piasku płukanego o uziarnieniu 0-2 mm w ilości 3000 Mg w latach 2011-2014 3. CZĘŚĆ NR 3: GDDKIA REJON NOWA SÓL – Obwody drogowe zlokalizowane są w m. Racula k/Zielonej Góry w m. Połupin k/Krosna Odrzańskiego oraz w m. Nowa Sól Dostawa piasku płukanego o uziarnieniu 0-2 mm w ilości 4800 Mg w latach 2011-2014 4. CZĘŚĆ NR 4: GDDKIA REJON SŁUBICE – magazyn w Obwodzie drogowym w Słubicach Dostawa masy na zimno (mineralno – asfaltowej) w ilości 72 Mg do Rejonu Słubice. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-24/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Inwentaryzacja i ocena stanu zdrowotnego zadrzewienia przydrożnego zlokalizowanego przy drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra. Długość dróg: 756,581 km Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.06.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.06.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-12/2011
Odwodnienie korpusu drogowego przez wykonanie ciągów drenarskich od km 0+402.00 do km 0+945.00 budowanej obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 w ramach zadania Budowa obwodnicy Łęknicy.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-11/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 29 na odcinku od ronda w ciągu drogi krajowej Nr 32 do m. Połupin od km 54+600 do km 57+626 o długości 3,030 km (z wyłączeniem skrzyżowania). Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont odcinka drogi krajowej nr 29 o łącznej długości 3,026 km tj. od km 54+600 do km 57+626 wraz z budową chodnika od km 56+440 do km 56+502 oraz od km 57+400 do km 57+589. Projektowany odcinek jest połączony z istniejącym układem komunikacyjnym. Zakres inwestycji obejmuje: - wzmocnienie i poprawę stanu technicznego istniejącej nawierzchni bitumicznej, - regulację istniejących poboczy gruntowych, - remont istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-23/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 NA ODCINKU OD RONDA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 32 DO M. POŁUPIN OD KM 54+600 DO KM 57+626 O DŁUGOŚCI 3,030 KM (Z WYŁĄCZENIEM SKRZYŻOWANIA) Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami oraz wykonaniem niezbędnych badań kontrolnych (badania wykona Wydział Technologii-laboratorium drogowe z siedzibą w Raculi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-14/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA ODCINKU SULECHÓW-KARGOWA OD KM 72+072 DO KM 89+945 Z WYŁĄCZENIEM ODCINKA OD KM 87+160 DO KM 87+718 W MIEJSCOWOŚCI KARGOWA. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji technicznej w zakresie remontu drogi krajowej nr 32 na odcinku Sulechów-Kargowa od km 72+072 do km 89+945 z wyłączeniem odcinka od km 87+160 do km 87+718 w miejscowości Kargowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
24.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-13/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+550 DO 7+900. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dla drogi krajowej nr 29 od km 2+550 do 7+900 w zakresie remontu drogi krajowej nr 29 na odcinku od km 2+550 do km 7+900 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-12/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi krajowej nr 31 w miejscowości Kostrzyn nad Odrą od km 105+990 do km 107+900 oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wraz z materiałami do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-19/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OCENA STANU TECHNICZNEGO PODPÓR OBIEKTÓW MOSTOWYCH POD KĄTEM OKREŚLENIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA USTROJU NOŚNEGO KLASY A WG.NORMY PN-85/S-10300, W ROZBICIU NA 2 ZADANIA: 1. MOST GRANICZNY W CIĄGU DK 22 W KM 0+000 NAD RZ. ODRĄ W M. KOSTRZYN 2. MOST W CIĄGU DK 32 W KM 28+601 NAD RZ. BÓBR W M. BRZÓZKA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Most graniczny w ciągu dk 22 w km 0+000 nad rz. Odrą w m. Kostrzyn: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Ocena stanu technicznego nadwodnej części podpór i przęseł. 6) Raport końcowy. 2. Most w ciągu dk 32 w km 28+601 nad rz. Bóbr w m. Brzózka: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Raport końcowy.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-18/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje geodezyjną obsługę inwestycji, prowadzonych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na drodze krajowej nr 12, na terenie woj. lubuskiego. Wykonawca wykonywać będzie geodezyjną obsługę inwestycji zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. Zamawiający zakłada wykonywanie czynności w trakcie 110 dób. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-17/2011
OBSŁUGA I PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ (PID) W GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-1/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE W POMIESZCZENIACH NA III, IV, V PIĘTRZE Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów (pompa ciepła i 12 szt. jednostek ściennych) wraz z podłączeniem do istniejącego systemu klimatyzacji w budynku Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze pokoje nr: 30, 30A, 36, 37, 37A, 40, 41, 46, 47, 50, 52, 53 (tj. III, IV, V). Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-9/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: A) Rozbudowa kanalizacji deszczowej (na odcinku 120,0 m) oraz budowa urządzeń podczyszczających (separator i osadnik) na kanalizacji deszczowej w m. Pniów gmina Torzym; B) Przebudowa kanalizacji deszczowej (42,0 m) oraz budowa urządzenia podczyszczającego (osadnik) na kanalizacji deszczowej w m. Mostki gmina Lubrza; C) Budowa kanalizacji deszczowej (214,9 m) oraz urządzeń podczyszczających (separator i osadnik) na kanalizacji deszczowej w m. Wilkowo gmina Świebodzin. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW /przedmiotem zamówienia/. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-10/2011
Przedmiotem zamówienia jest: „REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 27 OBWODNICA WILKANOWA – LIKWIDACJA GARBÓW POPRZECZNYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi krajowej nr 27 w km od 61+500 do 61+810 w celu likwidacji garbów poprzecznych na całej szerokości jezdni 8,0 m i obustronnych poboczy gruntowych o szerokości po 2,25 m .
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-15/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „WYKONANIE MONITORINGU W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA I MIGRACJI PŁAZÓW ORAZ GADÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A-2 NA ODCINKU ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL (1+995-107+900) W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM I WIELKOPOLSKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW W TYM ZAKRESIE”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu występowania i migracji płazów oraz gadów (w terminie wiosennym, letnim oraz jesiennym) oraz niezbędnych opracowań w przedmiotowym zakresie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2011r. Monitoring obejmuje cały przebieg autostrady od km 1+995 do km 107+900, w tym w szczególności obszary Natura 2000. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-10/2011
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pod nazwą; Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w miejscowości Krosno Odrzańskie i w miejscowości Połupin wraz z miejscem do ważenia i kontroli pojazdów”.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/8/2011
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI POPRZEZ ZABEZPIECZENIE NASYPU DROGOWEGO PRZED UTRATĄ STATECZNOŚCI SKARP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+395 DO KM 2+465 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 137 W SŁUBICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/6/2011
OPRACOWANIE EKSPERTYZY W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU GORZÓW WIELKOPOLSKI – NOWA SÓL NA PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 PLH 080003 „NIETOPEREK”, PLH 080041 „SKWIERZYNA”, PLH 080043 „SULECHÓW” ORAZ PLH 080040 „OTYŃ” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/7/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OCENA STANU TECHNICZNEGO PODPÓR OBIEKTÓW MOSTOWYCH POD KĄTEM OKREŚLENIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA USTROJU NOŚNEGO KLASY A WG.NORMY PN-85/S-10300, W ROZBICIU NA 2 ZADANIA: 1. MOST GRANICZNY W CIĄGU DK 22 W KM 0+000 NAD RZ. ODRĄ W M. KOSTRZYN 2. MOST W CIĄGU DK 32 W KM 28+601 NAD RZ. BÓBR W M. BRZÓZKA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Most graniczny w ciągu dk 22 w km 0+000 nad rz. Odrą w m. Kostrzyn: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Ocena stanu technicznego nadwodnej części podpór i przęseł. 6) Raport końcowy. 2. Most w ciągu dk 32 w km 28+601 nad rz. Bóbr w m. Brzózka: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Raport końcowy.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/7/2011
REMONT WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 12, W KM 35+297, W MIEJSCOWOŚCI ŻARY. W ramach remontu zostaną wykonane nastepujące prace: wymiana izolacji, ułożenie drenażu, konserwacja sączków, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z odtworzeniem istniejących rzędnych, wykonanie nowych dylatacji bitumicznych, wykonanie napraw (szpachlowanie) powierzchni betonu ustroju nośnego, gzymsów i podpór wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, zabezpieczenie antykorozyjne balustrad na obiekcie, drobne naprawy i uzupełnienie brakujących elementów (głównie taśm stalowych od strony chodnika) stalowych barier ochronnych, wymiana warstwy ścieralnej jezdni na dojazdach, na odcinku wykazującym uszkodzenie wraz z ewentualnym wzmocnieniem geosiatką w miejscach występowania spękań, prace porządkowe pod obiektem.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.02.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.02.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-6/2011
Zabezpieczenie skarp nasypów przed rozmyciem na odcinku od km 0+175,40 do km 0+337,90 realizowanych w ramach zadania Budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
04.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-284R-3/2011
Remont nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 22 na odcinku Kostrzyn – Słońsk od km 0+800 do km 1+400 i od km 3+800 do km 12+700 o dług. 9,5 km
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/5/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: OCENA STANU TECHNICZNEGO PODPÓR OBIEKTÓW MOSTOWYCH POD KĄTEM OKREŚLENIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA USTROJU NOŚNEGO KLASY A WG.NORMY PN-85/S-10300, W ROZBICIU NA 2 ZADANIA: 1. MOST GRANICZNY W CIĄGU DK 22 W KM 0+000 NAD RZ. ODRĄ W M. KOSTRZYN 2. MOST W CIĄGU DK 32 W KM 28+601 NAD RZ. BÓBR W M. BRZÓZKA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Most graniczny w ciągu dk 22 w km 0+000 nad rz. Odrą w m. Kostrzyn: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Ocena stanu technicznego nadwodnej części podpór i przęseł. 6) Raport końcowy. 2. Most w ciągu dk 32 w km 28+601 nad rz. Bóbr w m. Brzózka: 1) Określenie rodzaju i ocena nośności podłoża gruntowego (ocena nośności posadowienia podpór). 2) Ocena nośności podpór. 3) Ocena części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór. 4) Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne. 5) Raport końcowy.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/4/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM /DOSTOSOWANIE DROGI KRAJOWEJ NR 2 (ODCINEK DWUJEZDNIOWY) DO PARAMETRÓW AUTOSTRADY NA ODCINKU OD KM 0,00 DO KM 1+100,0 (KM AUTOSTRADOWY OD KM 0+895,0 DO KM 1+995,0)/. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami oraz wykonaniem niezbędnych badań kontrolnych (badania wykona Wydział Technologii-laboratorium drogowe z siedzibą w Raculi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra). Roboty budowlane polegają na wykonaniu nowej nawierzchni w technologii white-topping z betonu cementowego układanego na bitumicznej warstwie poślizgowo-wyrównawczej. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/1/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: ROBOTY BUDOWLANE NA MOŚCIE DROGOWYM W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 42+772 W MIEJSCOWOŚCI ROGI.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-2/2011
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI POPRZEZ ZABEZPIECZENIE NASYPU DROGOWEGO PRZED UTRATĄ STATECZNOŚCI SKARP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+395 DO KM 2+465 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 137 W SŁUBICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji korpusu drogi oraz roboty budowlane wykonywane na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowej.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-2/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI: /PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ MIERZĘCKA STRUGA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 105+888, W MIEJSCOWOŚCI DOBIEGNIEW/. Konstrukcja ustroju niosącego: jednoprzęsłowy łuk kołowy o konstrukcji żelbetowej o rozpiętości w świetle u wezgłowia równej 9,98 m. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-1/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI: "PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ POSTOMIĄ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 29+374, W MIEJSCOWOŚCI KRZESZYCE". Konstrukcja ustroju niosącego: dwa sklepienia ceglane o rozpiętości teoretycznej równej 6,11 m, w świetle podpór - 5,60 m. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-41/2010
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 31 na odcinku Kostrzyn - Ługi Górzyckie od km 107+950 do km 110+650. Droga krajowa nr 31 na w/w odcinku jest drogą jednojezdniową o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na tym odcinku występują liczne uszkodzenia nawierzchni, odcinek wymaga odnowy.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-39/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo – drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005F we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę nowego ronda, rozbiórkę konstrukcji jezdni i pozostałych elementów ulicy, rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 1162/2, przebudowę i budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę powiązań komunikacyjnych z działkami przyległymi, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem oczyszczającym wody opadowe, budowę wylotów z systemów oczyszczających wodę do istniejących rowów, przebudowę przepustów, budowę nowych rowów przydrożnych i korekty starych, rozbiórkę i budowę słupów linii kablowych napowietrznych, przebudowę istniejącego oświetlenia dla ronda, przebudowę sieci elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej, wycinkę drzew.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-41/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH ORAZ RĘBNI III A, W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE DRZEWOSTANÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZCIEL W OBSZARZE NATURA 2000 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY w ramach zadania: Wykonanie działań kompensacyjnych, polegających na wykonaniu melioracji agrotechnicznych oraz rębni III A, cięć pielęgnacyjno sanitarnych w związku z budową autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl na terenie województwa lubuskiego Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW /przedmiotem zamówienia/ Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-40/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH ORAZ RĘBNI III A, W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE DRZEWOSTANÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZCIEL W OBSZARZE NATURA 2000 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY w ramach zadania: Wykonanie działań kompensacyjnych, polegających na wykonaniu melioracji agrotechnicznych oraz rębni III A, cięć pielęgnacyjno sanitarnych w związku z budową autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl na terenie województwa lubuskiego Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW /przedmiotem zamówienia/ Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-9/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM DROGOWEGO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Zamówienie obejmuje: A) Dostawę, instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowej wyparki do odzysku lepiszcza po ekstrakcji wraz z wirówką zgodnie z normą PN-EN 12697-3 B) Dostawę instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowego zestawu sit o Ø 300 mm z wstrząsarka uniwersalną do analizy sitowej kruszyw. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-8/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA 1 szt. FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WYPRODUKOWANEGO W 2010 R. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 90 000,00 PLN.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-7/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W PODZIALE NA NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO (CAD). CZĘŚĆ NR 2: DOSTWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. Zamówienie NA CZĘŚĆ 1 obejmuje dostawę 5 licencji w wersji sieciowej i 5 licencji w wersjach jednostanowiskowych oraz nośników z oprogramowaniem na system projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) wraz z obsługą subskrypcji aktualizacji przez okres 12 miesięcy. Zamówienie NA CZĘŚĆ 2 obejmuje dostawę: - 15 sztuk komputerów stacjonarnych (PC), - 5 sztuk komputerów przenośnych (notebook), - 1 sztuki macierzy dyskowej, - 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-38/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: "BUDOWA PRZEJŚĆ DLA MAŁYCH ZWIERZĄT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W WOJ. LUBUSKIM WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZEŃ OCHRONNO - NAPROWADZAJĄCYCH DLA MAŁYCH ZWIERZĄT"
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-35/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ W WODACH OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z POWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I DOLNOŚLĄSKIEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-36/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DZIAŁAŃ KOMPENSACYJNYCH W ROKU 2010, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH ORAZ RĘBNI III A, CIĘĆ PIĘLEGNACYJNO SANITARNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO - NOWY TOMYŚL NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w podziale na następujące części: Część nr 1: Wykonanie melioracji agrotechnicznych oraz rębni III a, w ramach kompensacji przyrodniczej polegającej na przebudowie drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Trzciel w obszarze Natura 2000 /Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry/; Część nr 2: Wykonanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych w ramach kompensacji przyrodniczej polegającej na przebudowie drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Świebodzin w obszarze Natura 2000 /Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie/; Część nr 3: Wykonanie melioracji agrotechnicznych i cięć pielęgnacyjno-sanitarnych w ramach kompensacji przyrodniczej polegającej na przebudowie drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Torzym w obszarze Natura 2000 /Dolina Ilanki/. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-37/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: "BUDOWA PRZEJŚĆ DLA MAŁYCH ZWIERZĄT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W WOJ. LUBUSKIM WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZEŃ OCHRONNO - NAPROWADZAJĄCYCH DLA MAŁYCH ZWIERZĄT"
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D/6/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM DROGOWEGO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Zamówienie obejmuje: A) Dostawę, instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowej wyparki do odzysku lepiszcza po ekstrakcji wraz z wirówką zgodnie z normą PN-EN 12697-3 B) Dostawę instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowego zestawu sit o Ø 300 mm z wstrząsarka uniwersalną do analizy sitowej kruszyw. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284U-34/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW DO UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DLA ZADANIA: RENATURALIZACJA NIE MNIEJ NIŻ 5 KM SKANALIZOWANEJ DOLINY RZECZNEJ LENIWEJ OBRY POPRZEZ UNATURALNIENIE JEJ KORYTA WRAZ Z ODTWORZENIEM JEJ MEANDRÓW
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284U-33/2010
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pod nazwą Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną i Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowym wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie autostrady A2 na odcinku od granicy państwa (Świecko) do planowanego odcinka autostrady A2 Świecko-Nowy Tomyśl - długość ok. 2 km (etap II). Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) i ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 wraz z późn. zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284R-37/2010
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA OBWODZIE DROGOWYM W RACULI Przedmiotem robót remontowo-budowlanych jest : a) wymiana pokrycia dachu budynku wiaty, b) remont budynku wytwornicy solanki w obiektach usytuowanych na terenie Obwodu Drogowego w Raculi ul. Wierzbowa 6 (dz. nr 324/6 ) gm. Zielona Góra. a) Roboty remontowe w budynku wiaty obejmują następujący zakres: - rozebranie istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych azbestowo-cementowych, - załadunek zdemontowanych pokryć dachowych na oznakowane, specjalistyczne środki transportu, - transport odpadów azbestowych do miejsca ich utylizacji bądź bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, - wymiana w całości łat na istniejących wiązarach, - wykonanie pokrycia połaci dachowej z blachy powlekanej stalowej trapezowej T-18 na istniejącej konstrukcji; - wykonanie obróbek blacharskich, rynien Ø 120 mm i rur spustowych Ø 100 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm, - wymiana wsporników i przewodów instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego średnicy 8 mm oraz wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. b) Roboty remontowe w budynku wytwornicy solanki obejmują następujący zakres: stolarka drzwiowa - demontaż 2 szt. starych rolet zewnętrznych i montaż 2 szt. nowych bram zewnętrznych rolowanych ocieplonych, - demontaż i montaż 1 szt. drzwi wejściowych do pomieszczenia sterowni tynki wewnętrzne cementowo-wapienne - odbicie starych tynków cementowo wapiennych, - wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo -wapiennych, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian pomieszczeń wytwornicy solanki i sterowni, instalacja elektryczna - wymiana 4 szt. podtynkowych gniazd wtyczkowych 16A - 2-biegunowych w pomieszczeniu wytwornicy solanki i sterowni - wymiana 2 szt. włączników podtynkowych 1-biegunowych włączniki oświetlenia pomieszczenia wytwornicy solanki i sterowni - wymiana 2 szt. grzejników stalowych elektrycznych o mocy 2000W każdy - wykonanie kompletnego pomiaru obwodu elektrycznego pomieszczenia instalacje sanitarne (wodociągowa, kanalizacyjna i technologiczna solanki) - wymiana zlewozmywaka w pomieszczeniu wytwornicy solanki - wymiana syfonu do zlewozmywaka - wymiana zaworów na instalacji wodociągowej i technologicznej solanki - wymiana przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody (komplet wraz z bateriami) - wymiana rury spustowej z wanny wytwornicy solanki - rura PCW - wymiana odcinków rur instalacji wodociągowej oraz instalacji solankowej (rury karbowane) wraz z wymianą wszystkich stalowych opasek zaciskowych.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284D-5/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM DROGOWEGO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Zamówienie obejmuje: A) Dostawę, instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowej wyparki do odzysku lepiszcza po ekstrakcji wraz z wirówką zgodnie z normą PN-EN 12697-3 B) Dostawę instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowego zestawu sit o Ø 300 mm z wstrząsarka uniwersalną do analizy sitowej kruszyw. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych