viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
25.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-2/2011
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI POPRZEZ ZABEZPIECZENIE NASYPU DROGOWEGO PRZED UTRATĄ STATECZNOŚCI SKARP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+395 DO KM 2+465 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 137 W SŁUBICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji korpusu drogi oraz roboty budowlane wykonywane na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowej.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-2/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI: /PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ MIERZĘCKA STRUGA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 105+888, W MIEJSCOWOŚCI DOBIEGNIEW/. Konstrukcja ustroju niosącego: jednoprzęsłowy łuk kołowy o konstrukcji żelbetowej o rozpiętości w świetle u wezgłowia równej 9,98 m. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-1/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI: "PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ POSTOMIĄ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 29+374, W MIEJSCOWOŚCI KRZESZYCE". Konstrukcja ustroju niosącego: dwa sklepienia ceglane o rozpiętości teoretycznej równej 6,11 m, w świetle podpór - 5,60 m. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-41/2010
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 31 na odcinku Kostrzyn - Ługi Górzyckie od km 107+950 do km 110+650. Droga krajowa nr 31 na w/w odcinku jest drogą jednojezdniową o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na tym odcinku występują liczne uszkodzenia nawierzchni, odcinek wymaga odnowy.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-39/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo – drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005F we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę nowego ronda, rozbiórkę konstrukcji jezdni i pozostałych elementów ulicy, rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 1162/2, przebudowę i budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę powiązań komunikacyjnych z działkami przyległymi, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem oczyszczającym wody opadowe, budowę wylotów z systemów oczyszczających wodę do istniejących rowów, przebudowę przepustów, budowę nowych rowów przydrożnych i korekty starych, rozbiórkę i budowę słupów linii kablowych napowietrznych, przebudowę istniejącego oświetlenia dla ronda, przebudowę sieci elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej, wycinkę drzew.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-41/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH ORAZ RĘBNI III A, W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE DRZEWOSTANÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZCIEL W OBSZARZE NATURA 2000 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY w ramach zadania: Wykonanie działań kompensacyjnych, polegających na wykonaniu melioracji agrotechnicznych oraz rębni III A, cięć pielęgnacyjno sanitarnych w związku z budową autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl na terenie województwa lubuskiego Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW /przedmiotem zamówienia/ Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-40/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH ORAZ RĘBNI III A, W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE DRZEWOSTANÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA TRZCIEL W OBSZARZE NATURA 2000 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY w ramach zadania: Wykonanie działań kompensacyjnych, polegających na wykonaniu melioracji agrotechnicznych oraz rębni III A, cięć pielęgnacyjno sanitarnych w związku z budową autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl na terenie województwa lubuskiego Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW /przedmiotem zamówienia/ Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-9/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM DROGOWEGO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Zamówienie obejmuje: A) Dostawę, instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowej wyparki do odzysku lepiszcza po ekstrakcji wraz z wirówką zgodnie z normą PN-EN 12697-3 B) Dostawę instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowego zestawu sit o Ø 300 mm z wstrząsarka uniwersalną do analizy sitowej kruszyw. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-8/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA 1 szt. FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WYPRODUKOWANEGO W 2010 R. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 90 000,00 PLN.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-7/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W PODZIALE NA NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO (CAD). CZĘŚĆ NR 2: DOSTWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. Zamówienie NA CZĘŚĆ 1 obejmuje dostawę 5 licencji w wersji sieciowej i 5 licencji w wersjach jednostanowiskowych oraz nośników z oprogramowaniem na system projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) wraz z obsługą subskrypcji aktualizacji przez okres 12 miesięcy. Zamówienie NA CZĘŚĆ 2 obejmuje dostawę: - 15 sztuk komputerów stacjonarnych (PC), - 5 sztuk komputerów przenośnych (notebook), - 1 sztuki macierzy dyskowej, - 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-38/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: "BUDOWA PRZEJŚĆ DLA MAŁYCH ZWIERZĄT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W WOJ. LUBUSKIM WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZEŃ OCHRONNO - NAPROWADZAJĄCYCH DLA MAŁYCH ZWIERZĄT"
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-35/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ W WODACH OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z POWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I DOLNOŚLĄSKIEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-36/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE DZIAŁAŃ KOMPENSACYJNYCH W ROKU 2010, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH ORAZ RĘBNI III A, CIĘĆ PIĘLEGNACYJNO SANITARNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO - NOWY TOMYŚL NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w podziale na następujące części: Część nr 1: Wykonanie melioracji agrotechnicznych oraz rębni III a, w ramach kompensacji przyrodniczej polegającej na przebudowie drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Trzciel w obszarze Natura 2000 /Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry/; Część nr 2: Wykonanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych w ramach kompensacji przyrodniczej polegającej na przebudowie drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Świebodzin w obszarze Natura 2000 /Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie/; Część nr 3: Wykonanie melioracji agrotechnicznych i cięć pielęgnacyjno-sanitarnych w ramach kompensacji przyrodniczej polegającej na przebudowie drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Torzym w obszarze Natura 2000 /Dolina Ilanki/. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-37/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: "BUDOWA PRZEJŚĆ DLA MAŁYCH ZWIERZĄT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W WOJ. LUBUSKIM WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZEŃ OCHRONNO - NAPROWADZAJĄCYCH DLA MAŁYCH ZWIERZĄT"
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D/6/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM DROGOWEGO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Zamówienie obejmuje: A) Dostawę, instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowej wyparki do odzysku lepiszcza po ekstrakcji wraz z wirówką zgodnie z normą PN-EN 12697-3 B) Dostawę instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowego zestawu sit o Ø 300 mm z wstrząsarka uniwersalną do analizy sitowej kruszyw. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284U-34/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW DO UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DLA ZADANIA: RENATURALIZACJA NIE MNIEJ NIŻ 5 KM SKANALIZOWANEJ DOLINY RZECZNEJ LENIWEJ OBRY POPRZEZ UNATURALNIENIE JEJ KORYTA WRAZ Z ODTWORZENIEM JEJ MEANDRÓW
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284U-33/2010
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pod nazwą Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną i Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowym wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie autostrady A2 na odcinku od granicy państwa (Świecko) do planowanego odcinka autostrady A2 Świecko-Nowy Tomyśl - długość ok. 2 km (etap II). Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) i ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 wraz z późn. zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284R-37/2010
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA OBWODZIE DROGOWYM W RACULI Przedmiotem robót remontowo-budowlanych jest : a) wymiana pokrycia dachu budynku wiaty, b) remont budynku wytwornicy solanki w obiektach usytuowanych na terenie Obwodu Drogowego w Raculi ul. Wierzbowa 6 (dz. nr 324/6 ) gm. Zielona Góra. a) Roboty remontowe w budynku wiaty obejmują następujący zakres: - rozebranie istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych azbestowo-cementowych, - załadunek zdemontowanych pokryć dachowych na oznakowane, specjalistyczne środki transportu, - transport odpadów azbestowych do miejsca ich utylizacji bądź bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, - wymiana w całości łat na istniejących wiązarach, - wykonanie pokrycia połaci dachowej z blachy powlekanej stalowej trapezowej T-18 na istniejącej konstrukcji; - wykonanie obróbek blacharskich, rynien Ø 120 mm i rur spustowych Ø 100 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm, - wymiana wsporników i przewodów instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego średnicy 8 mm oraz wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. b) Roboty remontowe w budynku wytwornicy solanki obejmują następujący zakres: stolarka drzwiowa - demontaż 2 szt. starych rolet zewnętrznych i montaż 2 szt. nowych bram zewnętrznych rolowanych ocieplonych, - demontaż i montaż 1 szt. drzwi wejściowych do pomieszczenia sterowni tynki wewnętrzne cementowo-wapienne - odbicie starych tynków cementowo wapiennych, - wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo -wapiennych, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian pomieszczeń wytwornicy solanki i sterowni, instalacja elektryczna - wymiana 4 szt. podtynkowych gniazd wtyczkowych 16A - 2-biegunowych w pomieszczeniu wytwornicy solanki i sterowni - wymiana 2 szt. włączników podtynkowych 1-biegunowych włączniki oświetlenia pomieszczenia wytwornicy solanki i sterowni - wymiana 2 szt. grzejników stalowych elektrycznych o mocy 2000W każdy - wykonanie kompletnego pomiaru obwodu elektrycznego pomieszczenia instalacje sanitarne (wodociągowa, kanalizacyjna i technologiczna solanki) - wymiana zlewozmywaka w pomieszczeniu wytwornicy solanki - wymiana syfonu do zlewozmywaka - wymiana zaworów na instalacji wodociągowej i technologicznej solanki - wymiana przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody (komplet wraz z bateriami) - wymiana rury spustowej z wanny wytwornicy solanki - rura PCW - wymiana odcinków rur instalacji wodociągowej oraz instalacji solankowej (rury karbowane) wraz z wymianą wszystkich stalowych opasek zaciskowych.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284D-5/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM DROGOWEGO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Zamówienie obejmuje: A) Dostawę, instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowej wyparki do odzysku lepiszcza po ekstrakcji wraz z wirówką zgodnie z normą PN-EN 12697-3 B) Dostawę instalację, uruchomienie, przeszkolenie, instruktaż obsługi fabrycznie nowego zestawu sit o Ø 300 mm z wstrząsarka uniwersalną do analizy sitowej kruszyw. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284R-36/2010
REMONT ZAPLECZA TECHNICZNEGO MAGAZYNU SOLI W WIECHLICACH - OGRODZENIE TERENU DZIAŁKI Lokalizacja: m. Wiechlice, gmina Szprotawa, działka nr 414 przy ul. Przemysłowej. Zakres robót obejmuje wykonanie wzdłuż trzech granic działki nr 414 ogrodzenia bez bram, pełnego z betonowych elementów ogrodzeniowych.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
13.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284D-4/2010
Dostawa piasku dla Rejonu Świebodzin o łącznej ilości 3000 Mg. Rejon: Świebodzin - do magazynów w miejscowościach: • Obwód Drogowy - Świebodzin: ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin • Obwód Drogowy - Koryta: Koryta 25A, 66-235 Torzym • Obwód Drogowy - Skoki 21 k/Międzyrzecza, 66-300 Międzyrzecz
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284R-35/2010
Przedmiotem zamówienia jest: "Remont ław fundamentowych pod elementy mostu MS - składowisko Siedlisko. ETAP I ETAP I - obejmuje: - rozbiórkę istniejących fundamentów na miejscu nowobudowanych ław; - budowę nowych ław fundamentowych o przekroju poprzecznym 0,40 x 0,90 [m]: • 14 szt. o dł. 6,00 m pod kratownicę przęsłową, • 2 szt. o dł. 8,00 m pod belkę poprzeczną dzioba montażowego, • 2 szt. o dł. 6,00 m pod poprzecznicę podporową, - plantowanie terenu dla obszaru nowobudowanych ław fundamentowych.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-284R-34/2010
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W KM 53+387 STRONA LEWA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM DROGA KRAJOWA NR 29
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-0/ZG-R2-284U-26/2010
WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH NA OBSZARZE PLANOWANEJ ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 12 NA ODCINKU KRÓLÓW - ŻARY OD KM 17+685 DO KM 34+950 OKREŚLONEJ DECYZJĄ O USTALENIU LOKALIZACJI DROGI KRAJOWEJ NA STANOWISKU ARCHEOLOGICZNYM SIENIAWA ŻARSKA 2 (AZP 68-10) WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-0/ZG-R2-284R-33/2010
REMONT ZAPLECZA TECHNICZNEGO MAGAZYNU SOLI W WIECHLICACH - OGRODZENIE TERENU DZIAŁKI Lokalizacja: m. Wiechlice, gmina Szprotawa, działka nr 414 przy ul. Przemysłowej. Zakres robót obejmuje wykonanie wzdłuż trzech granic działki nr 414 ogrodzenia bez bram, pełnego z betonowych elementów ogrodzeniowych.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
31.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-32/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW DO UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DLA ZADANIA: RENATURALIZACJA NIE MNIEJ NIŻ 5 KM SKANALIZOWANEJ DOLINY RZECZNEJ LENIWEJ OBRY POPRZEZ UNATURALNIENIE JEJ KORYTA WRAZ Z ODTWORZENIEM JEJ MEANDRÓW
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
31.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-27/2010
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa budynku Laboratorium Drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze. Celem przedmiotu zamówienia jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę budynku Laboratorium Drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, zlokalizowanego w m. Racula ul. Wierzbowa 6 na działce nr 324/6 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na zrealizowanie robót budowlanych oraz przygotowanie materiałów przetargowych umożliwiających przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie wykonawcy robót.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-32/2010
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA OBWODZIE DROGOWYM W RACULI Przedmiotem robót remontowo-budowlanych jest : a) wymiana pokrycia dachu budynku wiaty, b) remont budynku wytwornicy solanki w obiektach usytuowanych na terenie Obwodu Drogowego w Raculi ul. Wierzbowa 6 (dz. nr 324/6 ) gm. Zielona Góra. a) Roboty remontowe w budynku wiaty obejmują następujący zakres: - rozebranie istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych azbestowo-cementowych, - załadunek zdemontowanych pokryć dachowych na oznakowane, specjalistyczne środki transportu, - transport odpadów azbestowych do miejsca ich utylizacji bądź bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, - wymiana w całości łat na istniejących wiązarach, - wykonanie pokrycia połaci dachowej z blachy powlekanej stalowej trapezowej T-18 na istniejącej konstrukcji; - wykonanie obróbek blacharskich, rynien Ø 120 mm i rur spustowych Ø 100 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm, - wymiana wsporników i przewodów instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego średnicy 8 mm oraz wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. b) Roboty remontowe w budynku wytwornicy solanki obejmują następujący zakres: stolarka drzwiowa - demontaż 2 szt. starych rolet zewnętrznych i montaż 2 szt. nowych bram zewnętrznych rolowanych ocieplonych, - demontaż i montaż 1 szt. drzwi wejściowych do pomieszczenia sterowni tynki wewnętrzne cementowo-wapienne - odbicie starych tynków cementowo wapiennych, - wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo -wapiennych, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian pomieszczeń wytwornicy solanki i sterowni, instalacja elektryczna - wymiana 4 szt. podtynkowych gniazd wtyczkowych 16A - 2-biegunowych w pomieszczeniu wytwornicy solanki i sterowni - wymiana 2 szt. włączników podtynkowych 1-biegunowych włączniki oświetlenia pomieszczenia wytwornicy solanki i sterowni - wymiana 2 szt. grzejników stalowych elektrycznych o mocy 2000W każdy - wykonanie kompletnego pomiaru obwodu elektrycznego pomieszczenia instalacje sanitarne (wodociągowa, kanalizacyjna i technologiczna solanki) - wymiana zlewozmywaka w pomieszczeniu wytwornicy solanki - wymiana syfonu do zlewozmywaka - wymiana zaworów na instalacji wodociągowej i technologicznej solanki - wymiana przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody (komplet wraz z bateriami) - wymiana rury spustowej z wanny wytwornicy solanki - rura PCW - wymiana odcinków rur instalacji wodociągowej oraz instalacji solankowej (rury karbowane) wraz z wymianą wszystkich stalowych opasek zaciskowych.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-284U-35/2010
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Opracowaniu dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych w 2010 r. w podziale na następujące części: część nr 1 - Opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 86+700 do km 88+000 wraz z remontem nawierzchni i zgłoszeniem robót budowlanych. część nr 2 - Opracowanie projektu uspokojenia ruchu w m. Myszęcin od km 75+500 do km 78+500 drogi krajowej nr 2 wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych. część nr 3 - Opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 54+000 do km 55+000 w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z droga powiatową na Zagórze/Bucze wraz z remontem nawierzchni, budową chodnika oraz zatok autobusowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-29/2010
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Opracowaniu dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych w 2010 r. w podziale na następujące części: część nr 1 - Opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 86+700 do km 88+000 wraz z remontem nawierzchni i zgłoszeniem robót budowlanych. część nr 2 - Opracowanie projektu uspokojenia ruchu w m. Myszęcin od km 75+500 do km 78+500 drogi krajowej nr 2 wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych. część nr 3 - Opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 54+000 do km 55+000 w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z droga powiatową na Zagórze/Bucze wraz z remontem nawierzchni, budową chodnika oraz zatok autobusowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-30/2010
Podłączenie do istniejącego systemu klimatyzacji w budynku Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze pomieszczeń na IV piętrze, pokoje: 42, 43, 44, 45. Zakres robot obejmuje m.in.: a) wykonanie przebić otworów, w ścianach i stropach, b) wykonanie rurociągów zasilających klimatyzatory czynnikiem chłodniczym, c) montaż 5 szt. klimatyzatorów wewnętrznych naściennych, d) montaż 1 szt. agregatu zewnętrznego systemu klimatyzacji.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284D-2/2010
Dostawa piasku z podziałem na 5 części: Część nr 1 : o łącznej ilości 1800 Mg Rejon: Gorzów Wielkopolski - do magazynów w miejscowościach: Obwód Drogowy - Gorzów Wlkp. ul. Zieleniecka, 66-400 Gorzów Wielkopolski Obwód Drogowy - Skwierzyna: ul. Gorzowska 17a, 66-440 Skwierzyna Obwód Drogowy - Strzelce Krajeńskie: al. Piastów 9, 66-500 Strzelce Kraj. Część nr 2: o łącznej ilości 3000 Mg Rejon: Nowa Sól - do magazynów w miejscowościach: Obwód Drogowy - Nowa Sól: ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól Obwód Drogowy - Racula: ul. Wierzbowa 6, 66-004 Racula Obwód Drogowy - Krosno Odrzańskie: Magazyn Połupin ul. Leśna 70, 66-600 Krosno Odrz. Część 3: o łącznej ilości 6000 Mg Rejon: Słubice - do magazynów w miejscowościach: Obwód Drogowy - Krosno Odrzańskie - składowisko Cybinka ul. Krośnieńska 55 Obwód Drogowy - Słubice: - składowisko Słubice ul. Krótka 7, Kostrzyn nad Odrą -składowisko ul. Gorzowska /magazyn Miejskich Zakładów Komunalnych/ Obwód Drogowy - Rzepin - składowisko Rzepin ul. Mickiewicza 70 Część 4: o łącznej ilości 3000 Mg Rejon: Świebodzin - do magazynów w miejscowościach: Obwód Drogowy - Świebodzin: ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin Obwód Drogowy - Koryta: Koryta 25A, 66-235 Torzym Obwód Drogowy - Skoki 21 k/Międzyrzecza, 66-300 Międzyrzecz Część 5: o łącznej ilości 1200 Mg Rejon: Żary - do magazynów w miejscowościach: Obwód Drogowy - Żary: ul. Serbska 65, 68-200 Żary Obwód Drogowy - Trzebiel: ul. Tuplicka 23, 68-212 Trzebiel Składowisko - Wiechlice (gmina Szprotawa) ul. Przemysłowa dz. 414
dostawy GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
25.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R-31/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PRZYSTOSOWANIE BYŁEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W KOSTRZYNIE N/ODRĄ POD PAS DROGI KRAJOWEJ 22. Lokalizacja: km 0+255 do km 0+800. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej, ustawienie barier drogowych, zdjęcie znaków pionowych, ustawienie wygrodzeń U 12, oznakowanie poziome i pionowe, oczyszczanie studzienek i kratek ściekowych, wymianę krawężników, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U-28/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW DO UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DLA ZADANIA: RENATURALIZACJA NIE MNIEJ NIŻ 5 KM SKANALIZOWANEJ DOLINY RZECZNEJ LENIWEJ OBRY POPRZEZ UNATURALNIENIE JEJ KORYTA WRAZ Z ODTWORZENIEM JEJ MEANDRÓW
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-R2-284R-29/2010
Przedmiotem postępowania jest REMONT ZAPLECZA TECHNICZNEGO MAGAZYNU SOLI W POŁUPINIE Lokalizacja: Gmina Dąbie, ul. Leśna 70/10 Zakres prac remontowych zaplecza technicznego obejmuje: 1) Demontaż czterech istniejących i montaż dwóch nowych zbiorników hydroforowych o poj. 1000l (każdy), 2) Wykonanie przyłącza wodociągowego, 3) Wymiana oraz rozbudowa istniejącego oświetlenia zewnętrznego terenu działki, 4) Demontaż istniejącego ogrodzenia i cokołu betonowego, montaż nowego ogrodzenia systemowego z paneli z prętów stalowych ocynkowanych z powłoką poliestrową oraz montaż nowej bramy wjazdowej oraz furtki. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010., Nr 113, poz. 759).
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/22/2010
Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem robót dla zadania: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odcinku Skwierzyna- Międzyrzecz od km 215+370 do km 225+200" W skład zamawianej dokumentacji technicznej wchodzą następujące opracowania projektowe: 1) Cyfrowa mapa do celów projektowych z naniesieniem punktów referencyjnych 2) Dokumentacja w Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach 3) Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 4) Projekt konstrukcji nawierzchni 5) Materiały do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 6) Operat wodnoprawny 7) Materiały do zgłoszenia robót budowlanych 8) Projekt Wykonawczy 9) Projekt stałej organizacji ruchu 10) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 11) Przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim 12) Wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/21/2010
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Wykonaniu opracowań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej na terenie województwa lubuskiego w podziale na następujące części: 1. część nr 1 - Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg krajowych celem uzyskania stosownych decyzji - pozwolenia wodnoprawne. 2. część nr 2 - Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obiektów znajdujących się w ciągu dróg krajowych celem uzyskania stosownych decyzji - pozwolenia wodnoprawne. 3. część nr 3 - Opracowanie ekspertyz w zakresie działania systemu odwodnienia odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do: a) zbiornika odparowującego w km 36+200 obwodnicy m. Żary w ciągu drogi krajowej nr 12 b) zbiornika odparowującego Z-3 w km 34+700 w Połupinie w ciągu drogi krajowej nr 32.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
02.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/24/2010
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Opracowaniu dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych w 2010 r. w podziale na następujące części: 1. część nr 1 - Opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 86+700 do km 88+000 wraz z remontem nawierzchni i zgłoszeniem robót budowlanych. 2. część nr 2 - Opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Boczów w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 22+342 do km 25+500 wraz z remontem nawierzchni i zgłoszeniem robót budowlanych. 3. część nr 3 - Opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Mostki w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 56+000 do km 58+000 w zakresie uspokojenia ruchu i remontu nawierzchni wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych. 4. część nr 4 - Opracowanie projektu uspokojenia ruchu w m. Myszęcin od km 75+500 do km 78+500 drogi krajowej nr 2 wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych. 5. część nr 5 - Opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 54+000 do km 55+000 w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z droga powiatową na Zagórze/Bucze wraz z remontem nawierzchni, budową chodnika oraz zatok autobusowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oferty częściowe należy składać na oddzielnych formularzach oferty). Wykonawca może złożyć jedną ofertę maksymalnie na 2 części.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/23/2010
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW DO UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DLA ZADANIA: RENATURALIZACJA NIE MNIEJ NIŻ 5 KM SKANALIZOWANEJ DOLINY RZECZNEJ LENIWEJ OBRY POPRZEZ UNATURALNIENIE JEJ KORYTA WRAZ Z ODTWORZENIEM JEJ MEANDRÓW
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
23.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/27/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - Rejon Gorzów Wielkopolski - usługi oraz roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych nr S3, 3, 22 i 24. Część nr 2 - Rejon Nowa Sól - usługi oraz roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych nr S3, 3, 27 i 32 i 32a. Część nr 3 - Rejon Słubice - usługi oraz roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych nr 2, 22, 29 i 31. Część nr 4 - Rejon Świebodzin - usługi oraz roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych nr 2 i 3. Część nr 5 - Rejon Żary - usługi oraz roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych nr 12, 18 i 27.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/28/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH NR 31, 29, 12, 27 w podziale na następujące części: Część nr 1: Remont nawierzchni dróg krajowych: droga krajowa Nr 31 na odcinku od km 100+943 do km 103+800 (Kostrzyn n/Odrą) Część nr 2: Remont nawierzchni dróg krajowych: m. Słubice - droga krajowa Nr 29 od km 0+340 do km 2 +200 - droga krajowa Nr 31 od km 137+250 do km 138+920 Część nr 3: Uzupełnienie kostką betonową wysp kanalizujących na skrzyżowaniach skanalizowanych w ciągu drogi krajowej Nr 29 na odcinku Urad-Osiecznica oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część nr 4: Remont nawierzchni dróg krajowych: droga krajowa Nr 12 na odcinku Marszów-Żagań od km 46+700 do km 51+700 Część nr 5: Remont nawierzchni dróg krajowych: droga krajowa Nr 12 na odcinku Chrobrów-Bobrzany od km 61+700 do km 65+700 Część nr 6: Remont nawierzchni dróg krajowych: droga krajowa Nr 12 na odcinku Szprotawa-Wiechlice od km 72+950 do km 76+656 Część nr 7: Remont nawierzchni dróg krajowych: droga krajowa Nr 27 na odcinku Trasa XXX lecia m. Żary od km 20+400 do km 22+600.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/20/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wlkp.; Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice; Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary; Zamawiający przewiduje następująca ilość roboczogodzin do przepracowania w ramach zamówienia: Część nr 1 - Rejon Gorzów Wlkp.: 525; Część nr 2 - Rejon Słubice: 220; Część nr 3 - Rejon Żary: 420; Zamawiający przewiduje, że około 70% ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie cena za materiały. Taką wartość należy przyjąć do kalkulacji ceny oferty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oferty częściowe należy składać na oddzielnych formularzach oferty). Wykonawca może złożyć oferty na dowolna ilość części. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/16/2010
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pod nazwą Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną i Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowym wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 18 na odcinku granica państwa - węzeł Olszyna w zakresie adaptacji byłego przejścia granicznego od km 0+000 do km 0+633 z dostosowaniem do parametrów drogi klasy A. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 wraz z późn. zm.).
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/25/2010
Przedmiotem postępowania jest: REMONT ZAPLECZA TECHNICZNEGO MAGAZYNU SOLI W WIECHLICACH - OGRODZENIE TERENU DZIAŁKI Lokalizacja: m. Wiechlice, gmina Szprotawa, działka nr 414 przy ul. Przemysłowej. Zakres robót obejmuje wykonanie wzdłuż trzech granic działki nr 414 ogrodzenia bez bram, pełnego z betonowych elementów ogrodzeniowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/26/2010
REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 2 W RAMACH ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH DO WPROWADZENIA NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA BYŁYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W ŚWIECKU.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
21.06.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/18/2010
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S3 DO PRZEKAZANIA WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu placu budowy drogi ekspresowej S3 do przekazania Wykonawcy prac budowlanych. Zakres prac jest następujący: a) Wykonanie prac geodezyjnych i geodezyjno - prawnych na nieruchomościach będących we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze. b) Wznowienie po obu stronach zewnętrznej granicy pasa drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Lubawka - granica państwa, na odcinkach: Węzeł Międzyrzecz Południe - Węzeł Sulechów: - odc. 1 od km 0+000 do km 17+100 - odc. 2 od km 17+100 do km 24+500 - odc. 3 i 4 od km 24+500 do km 42+953,96 oraz na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Węzła Międzyrzecz Północ: - odc. 2 od km (-)0+500 do km 18+040 - odc. 1 i 3 od km 18+040 do km 37+146 wraz z Obwodem Utrzymania Drogowego przy Węźle Międzyrzecz Północ. c) Uczestnictwo w przygotowaniu protokołu przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, stawienie się na placu budowy celem uczestniczenia w przekazaniu budowy Wykonawcy prac budowlanych. d) Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci współrzędnych pasa drogi ekspresowej, osnowy pomiarowej, osnowy wysokościowej z wykazem reperów wysokościowych z opisami topograficznymi i mapy ewidencyjnej trasy w skali 1:2000, obejmującej numerację punktów granicznych. Całość należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdego z odcinków w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.06.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/19/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wlkp.; Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice; Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary; Zamawiający przewiduje następująca ilość roboczogodzin do przepracowania w ramach zamówienia: Część nr 1 - Rejon Gorzów Wlkp.: 525; Część nr 2 - Rejon Słubice: 220; Część nr 3 - Rejon Żary: 420; Zamawiający przewiduje, że około 70% ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie cena za materiały. Taką wartość należy przyjąć do kalkulacji ceny oferty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oferty częściowe należy składać na oddzielnych formularzach oferty). Wykonawca może złożyć oferty na dowolna ilość części. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.06.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/24/2010
Przedmiotem postępowania jest: DROGA KRAJOWA NR 12 ŁĘKNICA - ŻARY OD KM 12+800 DO KM 17+331 - Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 Trzebiel-Królów w km 14+900,00 z drogą wojewódzką nr 294 na odcinku od km 0+000,00 km do km 0+125 w miejscowości Trzebiel Zakres robót obejmuje: - przebudowę wlotu drogi wojewódzkiej nr 294, - przebudowę wyspy kanalizującej - duża kropla, - przebudowę odwodnienia drogi, - przebudowę zjazdów publicznych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.06.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284U/14/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Usługi ochrony mienia na terenie GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Usługi ochrony mienia na terenie GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: Siedziba Oddziału - Zielona Góra, ul. Westerplatte 31 w okresie 24 m-cy. Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania usług: 27.08.2010 r. Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Usługi ochrony mienia na terenie GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: Rejon Świebodzin - Rejon Świebodzin, Obwód Drogowy Świebodzin (ul. Sobieskiego 14), Obwód Drogowy Skoki (k/Międzyrzecza) w okresie 24 m-cy. Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania usług: 01.09.2010 r. Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Usługi ochrony mienia na terenie GDDKiA Oddział w Zielonej Górze: Rejon Słubice - Obwód Drogowy w Rzepinie, ul. Mickiewicza 70 (przez okres 36 m-cy od dnia zawarcia umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.06.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-R2-284R/21/2010
Przedmiotem zamówienia jest: Zmiana organizacji ruchu oraz systemu sterowania ruchem sygnalizacji świetlnej w ciągach DK nr 3, 22 i 24 w ilości 6 sztuk: 1. Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Deszczno; 2. Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Krzeszyce; 3. Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Różanki; 4. Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna acykliczna z wyróżnioną fazą na skrzyżowaniu w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strzelce Krajeńskie; 5. Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Dobiegniew; 6. Zmiana organizacji ruchu oraz systemów sterowania ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 24 w m. Przytoczna.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych