viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.08.2019
Termin składania ofert: 04.09.2019 11:15
O.KR-D-3.2411.18.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: Kontynuacja budowy magazynu soli przy autostradzie A4 w m. Brzesko
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
20.08.2019
Termin składania ofert: 28.08.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.11.2019.az
Obsługa Oddziału GDDKiA w Kielcach w podziale na 2 części: Część I - Kierowanie i obsługa codzienna samochodów Część II - Obsługa administracyjno - biurowa.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
19.08.2019
Termin składania ofert: 19.09.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.15.2019.af
Zimowe utrzymanie dróg ekspresowych nr S12, S17, S19 i drogi krajowej nr 48 z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
19.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 11:00
O.LU.D3.2412.5.2019.ap
Remont parkingu w m. Sitaniec przy drodze krajowej nr 17 w km 168+383 strona prawa zarządzanego przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
19.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.10.2019
Remont drogi krajowej nr 19 Koźliki - Laszki od km 80+400 do km 82+600 o łącznej długości 2,20 km
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
19.08.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.43.2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.08.2019
Termin składania ofert: 27.08.2019 8:45
O.KA.D-3.2414.53.2019
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rejonów
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.08.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 0:00
O.BI.D-3.2410.2.2019
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
14.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 10:50
O.BI.D-3.2414.2.2019
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziału w Białymstoku i Rejonów, w podziale na VI części
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.08.2019
Termin składania ofert: 29.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.192.2019
Roboty zabezpieczające i utrzymaniowe na terenie budowy drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica na odcinku Kaźmierzów – Lubin Północ od km 33+300 do 47+678
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 17.09.2019 9:45
O.PO.D-3.2411.58.2019
Dokończenie robót na węźle Stęszew drogi ekspresowej S5 Poznań-Wronczyn oraz na dk nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
14.08.2019
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2412.37.2019.Z-4
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu Obwód Drogowy w Elblągu; Droga Krajowa nr S7i, km 48+850 – 57+116; 76+579 - 77+315, na odcinku Granica Województwa – Obwodnica Elbląga
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
13.08.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.42.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostów nad rzeką Wisłą w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 590+176 (jezdnia prawa i lewa) w miejscowości Goczałkowice-Zdrój”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.08.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.46.2019
Utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.08.2019
Termin składania ofert: 21.08.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.56.2019
Usługi kompleksowej obsługi informatycznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.57.2019
Serwis i naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.08.2019
Termin składania ofert: 28.08.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.53.2019
Prace remontowe na terenie Rejonu w Środzie Wlkp.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.08.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.43.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę urządzeń dylatacyjnych oraz wymianę i rektyfikację łożysk estakady MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 odcinek A1a km 4+779 - jezdnia prawa oraz km 4+779 - jezdnia lewa w m. Knurów
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.08.2019
Termin składania ofert: 27.08.2019 11:15
O.KR.D-3.2411.17.2019
Zaprojektowanie i budowa systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A4 w województwie małopolskim
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
12.08.2019
Termin składania ofert: 27.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.155.2019
Poprawa warunków gruntowo-wodnych na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Widawa
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.08.2019
Termin składania ofert: 27.08.2019 10:45
O.PO.D-3.2412.55.2019
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK nr 11 na odcinku Szalonka-Granice
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.08.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.42.2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
09.08.2019
Termin składania ofert: 19.08.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.10.2019.az
Wykonywanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących własnością Skarbu Państwa GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 16.09.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.15.2019
Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
09.08.2019
Termin składania ofert: 12.09.2019 9:30
O.ZG.D-3.2413.8.2019
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze w podziale na 4 części.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
09.08.2019
Termin składania ofert: 16.09.2019 0:00
O.BI.D-3.2410.3.2019
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
09.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.187.2019
Dostarczenie, wykonanie i całodobowe utrzymanie czasowej organizacji ruchu na terenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.08.2019
Termin składania ofert: 10.09.2019 10:15
O.PO.D-3.2411.50.2019
Dokończenie robót drogi S5 Poznań-Wronczyn w zakresie oznakowania pionowego
dostawy GDDKiA Poznań powyżej progów
06.08.2019
Termin składania ofert: 11.09.2019 10:45
O.PO.D-3.2411.51.2019
DOKOŃCZENIE ROBÓT DROGI S5 POZNAŃ – WRONCZYN W ZAKRESIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO, OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I INNYCH ASORTYMENTÓW ROBÓT.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 11:00
O.Gd.I-3.2413.16.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” w podziale na 4 części.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 11.09.2019 11:00
O.GD.KP-7.2412.15.2019
„Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.08.2019
Termin składania ofert: 23.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.189.2019
Wykonanie Robót polegających na usunięciu wad , usterek i wykonanie robót zaległych wykazanych na Listach Wad i Usterek stanowiących załączniki do wydanych Świadectw Przejęcia i usterek gwarancyjnych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji dla zadania pn. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3, odcinek od km 137+500 do węzła Wrocław Widawa (wraz z węzłem)” zrealizowanego przez firmę Astaldi S.p.A.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 20.08.2019 11:50
O.BI.D-3.2413.20.2019
Wykonanie dynamicznych próbnych obciążeń na obiektach MS-12, MD-12A, KP-14, WS-15, MS-16, MD-16A, WD-19, MS-20, MD-20A, WS-21, WD-25A, WS-25 oraz statycznych próbnych obciążeń na obiektach KP-14, WD-17, WD-23
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 12.09.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.37.2019
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie - z podziałem na 7 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
08.08.2019
Termin składania ofert: 23.08.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.19.2019.47
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 20.08.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.37.2019.I-2
Monitoring w latach 2019-2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek oraz S51 Olsztyn Południe – Olsztynek w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.184.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszych w km 375+057 drogi krajowej nr 3, w m. LUBIN”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 12.09.2019 11:00
O.RZ.D-3.2413.14.2019
Wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR 2020) bezpośrednich pomiarów ruchu, na odcinkach pomiarowych dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Rzeszowie w wyznaczonych punktach w podziale na części: Część 1 – obejmująca Rejon w Rzeszowie; Część 2 – obejmująca Rejon w Przemyślu; Część 3 – obejmująca Rejon w Nisku; Część 4 – obejmująca Rejon w Krośnie; Część 5 – obejmująca Rejon w Lesku
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
07.08.2019
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.25.2019.Z-1
Wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR 2020) bezpośrednich pomiarów ruchu na odcinkach pomiarowych dróg krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w wyznaczonych punktach pomiarowych, z podziałem na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
07.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.16.2019.I-4
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD Tatary) jako etap budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) na odcinku Nidzica – Napierki” wraz z weryfikacją dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotowego zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.181.2019
Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego realizowane w ramach zadania „Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 ciągu drogi w wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
06.08.2019
Termin składania ofert: 06.09.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.14.2019.af
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
06.08.2019
Termin składania ofert: 11.09.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.7.2019
KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1- REJON GORZÓW WLKP. CZĘŚĆ NR 2- REJON SŁUBICE
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.08.2019
Termin składania ofert: 06.09.2019 10:15
O.PO.D-3.2411.49.2019
Dokończenie robót drogi S5 Poznań-Wronczyn w zakresie ogrodzeń, bram, furtek i rurociągu światłowodowego
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
06.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.36.2019.Z-2
Bieżące utrzymanie w zakresie naprawy i konserwacji sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 54 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu Obwód Drogowy w Wielkim Wierznie - drugie postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
05.08.2019
Termin składania ofert: 14.08.2019 9:45
O.PO.D-3.2414.48.2019
Zakup i dostawa komór klimatycznych wraz z wyposażeniem w ilości 4 szt. dla GDDKiA Oddział Poznań, Warszawa, Białystok i Zielona Góra
dostawy GDDKiA Poznań do progów unijnych
05.08.2019
Termin składania ofert: 23.08.2019 9:00
O.GD.Z-12.2412.14.2019
Uwaga ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 332+100 do km 340+200) o długości około 6,500 km
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.08.2019
Termin składania ofert: 20.08.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.9.2019
Roboty remontowe na moście w m. Turna Mała przez rz. Bug w km 161+225 na drodze krajowej nr 19 - projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
05.08.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2413.25.2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
05.08.2019
Termin składania ofert: 20.08.2019 10:50
O.Op.D-3.2412.23.2019 (39)
„Remont drogi krajowej nr 40 na odcinku Wierzch - Mochów”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych