viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
21.02.2020
Termin składania ofert: 27.03.2020 8:40
O.Op.D-3.2412.04.2020 (8)
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 45 i 45b na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
21.02.2020
Termin składania ofert: 25.03.2020 8:40
O.Op.D-3.2412.05.2020 (9)
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 40 i 40b na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
21.02.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.08.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie st. 5, km 9+700 – 9+800 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.02.2020
Termin składania ofert: 27.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.12.2020
Usługa zagospodarowania terenów przyległych, drzewa, krzewy, trawniki - obwodnica Wałcza w ciągu S10
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
21.02.2020
Termin składania ofert: 30.03.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.16.2019
Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla Projektów Drogowych
usługi Centrala powyżej progów
21.02.2020
Termin składania ofert: 03.03.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.2.2020
Świadczenie usług badań technicznych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów służbowych eksploatowanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z podziałem na części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
21.02.2020
Termin składania ofert: 10.03.2020 11:00
O/OL.D-3.2412.5.2020
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w miejscowości Giżycko – kontynuacja
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
20.02.2020
Termin składania ofert: 06.03.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.9.2020
Wymiana dylatacji na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie: Zadanie 1: Wymiana dylatacji modułowej na dylatacje palczastą/wielomodułową na wiadukcie w m. Sokule droga nr 50f km 4+169 Zadanie 2: Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą/wielomodułową na moście przez rz. Bojewka w m. Sadowne w km 273+748 drogi krajowej nr 50 (2 szt.) Zadanie 3: Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą/wielomodułową na moście przez rz. Liwiec w m. Gwizdały w km 256+830 drogi krajowej nr 62 Zadanie 4: Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą/wielomodułową na wiadukcie w m. Lucynów droga nr S8d km 3+756
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.02.2020
Termin składania ofert: 06.03.2020 10:15
O.PO.D-3.2411.8.2020
Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
20.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 10:50
O.Op.D-3.2413.03.2020 (4)
Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
19.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.8.2019
Serwis i naprawy samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Siedlcach.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.02.2020
Termin składania ofert: 05.03.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.3.2020
REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ZIELONA GÓRA
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.02.2020
Termin składania ofert: 23.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.11.2020
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – kanał technologiczny
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
19.02.2020
Termin składania ofert: 06.03.2020 11:15
O.KR.D-3.2411.3.2020
„Zaprojektowanie i budowa dwóch obiektów inżynierskich w miejscowościach Biertowice i Inwałd w ciągu drogi krajowej nr 52.”
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
18.02.2020
Termin składania ofert: 20.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.6.2020
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań w liniach rozgraniczenia na terenie następujących inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn” „Budowa drogi ekspresowej S10 od A6 (Szczecin)- Piła- Bydgoszcz – Toruń-Płońsk S7 na odcinku realizacyjnym Szczecin – Piła „Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku realizacyjnym Koszalin – Bobolice” „Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku realizacyjnym Bobolice – Szczecinek” „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu DK31” „Budowa DK31 odcinek węzeł Radziszewo A6/31 /z węzłem/ - Gryfino” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym Człopa – Wałcz wraz z budową obwodnicy m. Rusinowo” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym granica woj. Lubuskie – Człopa” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym Ostrowiec – Szwecja” „Budowa obwodnicy m. Wałcz wciągu DK22” „Budowa obwodnicy m. Szwecja w ciągu DK22” „Budowa obwodnicy m. Człopa w ciągu DK22” „Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Stargard w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Drawsko Pomorskie w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Złocieniec w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Biały Bór w ciągu DK20/25” „Budowa DK10 na odc. realizacyjnym granica państwa (Lubieszyn) – Mierzyn” „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
18.02.2020
Termin składania ofert: 05.03.2020 9:45
O.KA.D-3.2412.8.2020
Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 40 nad suchodołem w m. Pyskowice.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
18.02.2020
Termin składania ofert: 04.03.2020 9:45
O.ZG.D-3.2411.3.2020
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 29 NA ODCINKU URAD – CYBINKA W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH, POLEGAJĄCA NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.02.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.1.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: • „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek III od węzła „Ryczołek” (bez węzła) do węzła „Groszki” (z węzłem). • „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła). • „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem)
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.02.2020
Termin składania ofert: 04.03.2020 9:30
O.ZG.D-3.2411.2.2020
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na dk 92 w miejscowości Brójce w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na rozbudowie drogi krajowej od km 60+760 do km 62+560”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.02.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.7.2020
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Katowicach mieszczącego się w Jaworznie przy ul. Drogowców 6
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
17.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.9.2020
Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.:Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/-w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo”
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
17.02.2020
Termin składania ofert: 03.03.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.4.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 66 wraz z przebudową mostu przez rz. Mień k/m Mień i budową odwodnienia
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 03.03.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.2.2020.az
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla inwestycji „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.3.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Zaprojektowanie i budowa systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A4 w województwie małopolskim”
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 19.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.13.2020
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obwodnica miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10, które zostało podzielone na podzadania pn.: - dokończenie robót trasy głównej na odcinku od km 0+020,00 do km17+805,23; - dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy głównej, wykonanie zbiorników, wykonanie dróg dojazdowych; - przebudowa DK22 wraz z drogami dojazdowymi; przebudowa DW163 wraz z drogami dojazdowymi; wykonanie węzła Witankowo wraz z drogami dojazdowymi; - wykonanie elementów BRD w zakresie barier, oznakowania, ogrodzeń i systemu informacji pogodowej; - zagospodarowanie terenów przyległych – nasadzenia, trawniki; - wykonanie kanału technologicznego.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
14.02.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2412.1.2020.vk
Kontynuacja: Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze S-8 na odcinku od km 324+772 do km 408+805, w zakresie opracowania projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych.
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
14.02.2020
Termin składania ofert: 27.02.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.4.2020
Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 04.03.2020 11:15
O.KR.D-3.2411.2.2020
„Zaprojektowanie i budowa dwóch obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 79 w miejscowości Chrzanów i w ciągu drogi krajowej nr 44 w miejscowości Palczowice.”
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
13.02.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2410.2.2020
Zarządzanie projektem: „Budowa obwodnicy Ostródy” w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót i zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
13.02.2020
Termin składania ofert: 18.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.14.2020
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego nad zadaniami inwestycyjnymi pn.: „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/ - w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo” – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10” „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/ - w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo” – dokończenie robót w zakresie drogi DK-10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A” „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo” – pozostałe roboty konieczne do wykonania w ramach węzła Kijewo tj. autostrada A6, DK- 10 jezdnia prawa wraz z obiektem WD-1P, łącznice A1, B1, C1, C2, D1, D2 wraz z nasadzeniami i ogrodzeniami.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
13.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.2.2020
Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tuczempy, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa, w km 655+440. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 257+668. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Lipowica, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 272+698. Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tylawa, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 278+130. Część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tarnogóra, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, w km 80+133. Część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Rudawka w m. Bircza, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 313+680.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
12.02.2020
Termin składania ofert: 27.02.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.1.2020.1
Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą, na moścei MA-178 w km 192+430 autostrady A-1 w miejscowości Wieniec.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
12.02.2020
Termin składania ofert: 27.02.2020 11:00
O.LU.D-3.2412.1.2020.AW
Utrzymanie nawierzchni, korpusu, odwodnienia dróg, chodników oraz roboty naprawczo-konserwacyjne na obiektach inżynierskich - droga ekspresowa S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód (bez węzła) i droga krajowa nr 48 na odcinku od km 153+520 do km 186+737
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
12.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.3.2020
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
11.02.2020
Termin składania ofert: 16.03.2020 8:40
O.Op.D-3.2412.01.2020 (2)
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 46, 46c i 46i na terenie Rejonu w Nysie Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
11.02.2020
Termin składania ofert: 26.02.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.5.2020
Przebudowa mostu na przepust w km 251+954 drogi krajowej nr 560 w m. Zawiszyn
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.02.2020
Termin składania ofert: 11.03.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.05.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.02.2020
Termin składania ofert: 10.03.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.3.2020.gk
Budowa laboratorium drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
07.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 13:00
O.Gd.F-2.2412.01.2020
Remont wybranych pomieszczeń budynku głównego „A” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.02.2020
Termin składania ofert: 25.02.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.3.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku: Grochy - Pogorzele – Przeździecko – Mroczki – projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
06.02.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.1.2020
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach wraz ze wszystkimi jej elementami.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.02.2020
Termin składania ofert: 14.02.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.6.2020
Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 od km 0+000 do km 24+650 oraz prowadzenie monitoringowych pomiarów poziomu hałasu w latach 2020-2022 na terenach wymagających ochrony akustycznej położonych w sąsiedztwie obwodnicy Radomia
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.02.2020
Termin składania ofert: 20.02.2020 11:15
O.KR.D-3.2411.01.2020
Zaprojektowanie i budowa wiaduktu w miejscowości Bochnia w ciągu drogi krajowej nr 94g
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
05.02.2020
Termin składania ofert: 21.02.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.2.2020
Wykonanie robót zabezpieczających na odcinku 6+400 do 14+300 dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
05.02.2020
Termin składania ofert: 20.02.2020 9:45
O.KA.D-3.2412.6.2020
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 3 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-46 w m. Lisowice w ramach PBDK – PLMN.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
05.02.2020
Termin składania ofert: 14.02.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.2.2020
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy nasypu na dojeździe do wiaduktu nad ul. Brzeźnicką w Bochni w ciągu dk 94 wraz z odbudową ekranu akustycznego” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
05.02.2020
Termin składania ofert: 11.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.10.2020
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – wykonanie elementów BRD w zakresie barier, oznakowania, ogrodzeń i systemu informacji pogodowej.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
04.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.7.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku od km 3+300 do km 3+749
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.02.2020
Termin składania ofert: 09.03.2020 11:50
O.BI.D-3.2410.2.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
03.02.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.4.2020
Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Rejonu w Zabrzu i na Obwodzie Drogowym w Brzezince
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów