viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
05.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.23.2020
Wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
05.06.2020
Termin składania ofert: 23.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.30.2020
Wykonanie remontów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziała Warszawa z podziałem na 7 zadań
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.06.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 11:15
O.PO.D-3.2413.61.2020
Wykonanie badań geotechnicznych i wykonanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
05.06.2020
Termin składania ofert: 09.07.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.79.2020
Usługa wsparcia, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „System Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S5 węzeł Korzeńsko – węzeł Wrocław Północ”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
05.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 16.06.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.5.2020.mr
Świadczenie usług ochrony ludzi i mienia znajdującego się w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 5 części.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
05.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.31.2020
Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.06.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.51.2020
Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad remontem drogi krajowej nr 92
usługi GDDKiA Poznań
05.06.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020 9:45
O.ZG.D-3.2413.8.2020
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA TRZECH ODCINKACH: 1. WĘZEŁ RZEPIN – BOCZÓW OD KM 0+651 DO KM 2+320, 2. STOK – BUCZE OD KM 30+961 DO KM 34+150, 3. BRÓJCE – LUTOL SUCHY OD KM 62+542 DO KM 65+059 ORAZ OD KM 65+507 DO KM 66+780
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.22.2020
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.06.2020
Termin składania ofert: 17.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.25.2020
Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na cmentarzu znajdującym się na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 181 w msc. Ciernie, gm. Ełk wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
04.06.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.11.2020
Remont drogi krajowej nr. 65 Knyszyn – Białystok, odcinek od km 156+450 do km 157+300 (Dobrzyniewo Duże)
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.18.2020
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
03.06.2020
Termin składania ofert: 22.06.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.78.2020
Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych – ekranów akustycznych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu, km od 14+800 do 15+550
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 07.07.2020 9:45
O.PO.D-3.2411.56.2020
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7 w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odcinek Poznań-Wronczyn
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
03.06.2020
Termin składania ofert: 18.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.35.2020
Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym w Warszawie, ul. Mińska 25
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.06.2020
Termin składania ofert: 20.07.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.5.2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) - Ploski
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
03.06.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.6.2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód (z węzłem)
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
03.06.2020
Termin składania ofert: 18.06.2020 11:00
O.LU.D-3.2411.4.2020.mc
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 82 na odcinku Łuszczów – Zofiówka w ranach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na 3 części: Część 1 - Rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą powiatową nr 2000L w km 13+224 w m. Łuszczów, Część 2 - Rozbudowę drogi krajowej nr 82 polegająca na budowie chodnika wraz z dojściami do zatok autobusowych na odcinku od km 15+129,50 do km 15+300,00 w m. Łuszczów oraz oznakowanie przejścia dla pieszych znakiem aktywnym D6 wraz z oświetleniem jezdni zasilanymi z baterii słonecznych w km 12+800 drogi krajowej nr 82, Część 3 - Rozbudowę drogi krajowej nr 82 polegająca na budowie chodnika wraz z dojściami do zatok autobusowych na odcinku od km 19+551,75 do km 20+168,40 w m. Zofiówka.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
03.06.2020
Termin składania ofert: 18.06.2020 10:15
O.PO.D-3.2412.48.2020
Podwyższenie ogrodzenia ochronnego na odcinku A2 od węzła Modła do granicy woj. wielkopolskiego (od km 257+560 do km 303+145) w systemie Projektuj i Buduj
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
03.06.2020
Termin składania ofert: 06.07.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.8.2020.12
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin.
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert: 03.07.2020 10:15
O.PO.D-3.2411.54.2020
Dokończenie robót między ogrodzeniem a S5, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
03.06.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.17.2020
„Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z budową drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
02.06.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020 11:15
O.PO.D-3.2413.58.2020
Wykonanie badań geotechnicznych i wykonanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
02.06.2020
Termin składania ofert: 03.07.2020 11:00
O.KR.D-3.2414.1.2020
„Zakup energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii, obsługiwanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie w okresie od dnia 11 października 2020 r. do dnia 10 października 2022 r.”
dostawy GDDKiA Kraków powyżej progów
01.06.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 11:15
O.PO.D-3.2412.57.2020
Remont Al. Niepodległości w Pile etap III
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
01.06.2020
Termin składania ofert: 17.06.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.15.2020
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P); Część 2: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P).
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
01.06.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.14.2020
Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 257+668. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Lipowica, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 272+698. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tylawa, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 278+130. Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tarnogóra, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, w km 80+133.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.19.2020
Wykonanie robót w zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 9:45
O.PO.D-3.2413.29.2020
Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.24.2020
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.31.2020
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Szczekociny i Goleniowy w ciągu drogi krajowej nr 78”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.30.2020
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.29.2020
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 7:10
O.GD.Z-15.2412.06.2020
WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.26.2020
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.16.2020
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w wybranych jednostkach Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podziale na 2 części
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 10:50
O.Op.D-3.2412.12.2020 (28)
Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 10:50
O.Op.D-3.2412.11.2020 (26)
Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.10.2020.jr
Obsługa Oddziału GDDKiA w Kielcach w podziale na 2 części: Część I - Kierowanie i obsługa codzienna samochodów Część II - Obsługa administracyjno - biurowa.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2412.28.2020
Budowa MOP-ów i OUA w ramach realizacji Autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.07.2020
„BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.29.2020
Wykonanie naprawy osłon przeciwwandalowych na kładce dla pieszych nad drogą S8f w km 8+212
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.05.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 11:00
O.LU.D-3.2411.3.2020.db
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia w m. Snopków wykonanego w ramach budowy drogi ekspresowej” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
28.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.5.2020.13
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w miejscowości Nowy Dwór w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
27.05.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.10.2020
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej NR 19 na odcinku: od m. Czartajew do Siemiatycz w ciągu ulic Białostockiej i Ciechanowieckiej – projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
26.05.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.9.2020.mj
Wykonanie napraw i konserwacji elementów mostu przez rzekę Żarnówkę w km 254+164 drogi krajowej nr 42 w miejscowości Parszów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
26.05.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11
usługi GDDKiA Szczecin
26.05.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.26.2020
Dostawa fabrycznie nowych ekstraktorów ultradźwiękowych służących do ekstrakcji mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z PN-EN 12697-1:2012.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
25.05.2020
Termin składania ofert: 25.06.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19.2020
Wykonanie monitoringu przyrodniczego poinwestycyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) - na odcinku Obwodnica Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11 - Etap III na odcinku od Ronda Trzebiatowskiego do Ronda „Janiska
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
25.05.2020
Termin składania ofert: 26.06.2020 8:40
O.Op.D-3.2413.12.2020 (20)
Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji Rejonu Kluczborku w okresie 24 miesięcy
usługi GDDKiA Opole powyżej progów