INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.07.2018
Termin składania ofert: 28.08.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.5.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu”
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
20.07.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.16a.2018
Zaprojektowanie i wybudowanie Obwodu Utrzymania Dróg Stargard w ramach zadania: Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.45.2018
Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 10:45
O.PO.D-3.2412.89.2018
Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.36.2018.Z-1
Roboty w zakresie remontów cząstkowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Lidzbarku Warmińskim
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.31.2018(61)
Remont ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego GDDKiA „Drogowiec” w Pokrzywnej w zakresie boiska sportowego i placu zabaw”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.127.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 15 na odcinku Miłochowice – Milicz
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.27.2018 (60)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.19.2018.41
„Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 25 w m. Kuśnierz – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc niebezpiecznych”.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 11:00
O.Ł.D3.2411.7.2018.vk
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.125.2018
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, z dróg krajowych z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.57.2018
Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: DK1, autostrada A4, A1 odcinki A1a, A1c, A1d.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 10:45
O.PO.D-3.2413.82.2018
Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na wezwanie oraz dzierżawa na czas trwania umowy kontenera o pojemności 7m3 w Obwodzie Drogowym w Orzeszkowie.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 11:00
O.Ł.D3.2412.10.2018.kb
Rekultywacja do produkcji leśnej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Męka Jamy” na działce nr 72, obręb 32, o pow. 0,8833 ha ( w systemie „projektuj-buduj”)
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.16.2018.jr
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 (łącznik północny) w ramach zadania: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.47.2018
Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2414.02.2018 (54)
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Opolu z podziałem na części”
dostawy GDDKiA Opole do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2412.6.2018
Remont pokryć dachowych budynków administrowanych przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie zlokalizowanych przy ul. Legionów 20” Z podziałem na części: * Część 1. Remont dachu - budynek administracyjny * Część 2. Remont dachu - budynek garażowy
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.46.2018
Remont budynku magazynu soli w Poczerninie, w trybie zaprojektuj i buduj.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.118.2018
Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku od km 3+300 do km 3+749
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.39.2018.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 65 w miejscowości Olecko - III postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.30.2018.I-4
Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 od km 272+520 do km 272+680 – II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.15.2018
„Wykonanie przeglądów szczegółowych wybranych obiektów mostowych na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2414.17.2018
„Dostawa znaków drogowych dla GDDKiA Oddział Szczecin – z podziałem na 6 części”
dostawy GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.07.2018
Termin składania ofert: 01.08.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.6.2018
Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 94 od km ok. 326+044 do ok. km 327+566 ( 326+000 – 327+522 km istniejący ) na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP.
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
17.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.24.2018.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zatok autobusowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych zadaniem: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dk 16 w msc. Grzegorze i Prawdziska, dk 58 w msc. Kaliszki, dk 57 w msc. Ciemna Wola i Lutry w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
17.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 10:50
O.BI.D-3.2411.12.2018
Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Rejonu Suwałki
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
17.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.26.2018 (58)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
16.07.2018
Termin składania ofert: 28.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.43.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 15 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.07.2018
Termin składania ofert: 01.08.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.29.2018 (57)
Roboty, usługi i dostawy w zakresie wykonywania remontów chodników i elementów odwodnienia, w tym ścinka i naprawa poboczy, remontu elementów kanalizacji deszczowej, renowacji rowów, w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 na odcinkach administrowanych przez Rejon Kluczbork w okresie do 30.06.2020 r.
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.2.2018
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
13.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.22.2018.45
Wykonanie napraw ciosów łożyskowych i robót konserwacyjnych na wiadukcie nad linią kolejową PKP w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin – Płońsk w km 354+706 w miejscowości Lipno
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 24.07.2018 11:00
O.LU.D3.2411.16.2018
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pn. „Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.40.2018.Z-1
Roboty w zakresie nakładek, remontów cząstkowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Olsztynie – II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 10:45
O.KA.D-3.2412.58.2018
Remont elewacji budynku administracyjnego na terenie OUA Zabrze-Kończyce
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.114.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 36 w miejscowości Łazek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 23.07.2018 10:45
O.PO.D-3.2413.81.2018
Obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale GDDKiA Poznań.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 27.08.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.54.2018
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg w Rejonach i Obwodach Drogowych podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.07.2018
Termin składania ofert: 25.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.28.2018.I-2
Monitoring w latach 2018 – 2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek oraz Nidzica – Napierki w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 27.08.2018 11:00
O.LU.D3.2413.7.2018.af
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych 12, S12, 17 i 48 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach wraz ze wszystkimi elementami.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
11.07.2018
Termin składania ofert: 27.08.2018 11:00
O.GD.Z-2.2413.13.2018
„UTRZYMANIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.15.2018.az
Remont drogi krajowej nr 74 na odc. Napęków – Belno od km 102+560 do km 105+410 oraz prawego pasa ruchu od km 107+050 do km 107+900
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 10:15
O.PO.D-3.2412.83.2018
Odnowa oznakowania poziomego – Rejon w Środzie Wlkp.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.07.2018
Termin składania ofert: 20.07.2018 11:00
O.LU.D-3.2413.8.2018.mc
Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach w zakresie estetyki i czystości dróg
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
11.07.2018
Termin składania ofert: 26.07.2018 13:00
O.GD.Z-12.2412.14.2018
Zmiana odwodnienia DK20 na wysokości km 306+500 w m. Tuchom
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
O.LU.D3.2411.15.2018.mc
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski-Frampol od km 213+106,00 do km 224+948,00” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
06.07.2018
Termin składania ofert: 17.08.2018 9:45
O.PO.D-3.2413.45.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 36 na odcinku Krotoszyn-Ostrów Wlkp
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
06.07.2018
Termin składania ofert: 17.08.2018 11:30
O.PO.D-3.2413.71.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 12 na odcinku Kalisz-granica województwa
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
06.07.2018
Termin składania ofert: 22.08.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.48.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 1 odc. Brudzowice – Siewierz”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
06.07.2018
Termin składania ofert: 21.08.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.49.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny (jezdnia lewa i prawa)”, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów