INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
05.12.2017
Termin składania ofert: 17.01.2018 10:45
O.PO.D-3.2413.92.2017
Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach Rejonu Leszno.
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
11.12.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 20.12.2017 9:45
O.PO.D-3.2413.98.2017
Obsługa administracyjna Biura Podawczego i Punktu Kancelaryjnego oraz obsługa magazynu materiałów biurowych
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
08.12.2017
Termin składania ofert: 20.12.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.30.2017 (69)
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania : „Budowa wiaduktu na linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
08.12.2017
Termin składania ofert: 18.01.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.83.2017
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 92+672 do km 100+711 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.12.2017
Termin składania ofert: 16.01.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.84.2017
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Płock - Ciachcin od km 75+944 do km 85+253 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.12.2017
Termin składania ofert: 04.01.2018 9:30
O.ZG.D-3.2412.11.2017
„Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.12.2017
Termin składania ofert: 19.12.2017 11:00
O/OL.D-3.2414.4.2017.F-2
Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia, roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału w Olsztynie i podległych Rejonów.
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.12.2017
Termin składania ofert: 22.12.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.8.2017.96
Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, w latach 2018 - 2021
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
07.12.2017
Termin składania ofert: 19.12.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.239.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo – Bardo Przyłęk
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.12.2017
Termin składania ofert: 16.01.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.25.2017
Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji deszczowej na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
07.12.2017
Termin składania ofert: 20.12.2017 11:00
O.RZ.D-3.2413.23.2017
Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy mostu przez p. Rosielna w m. Jasienica Rosielna, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek (dawna DK nr 9), w km 239+642 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne, przebudową dojazdów od km ok. 239+340 do km ok. 239+950 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
06.12.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.23.2017.mc
Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z dostarczaniem danych o ruchu pojazdów oraz przygotowaniem podstawowych opracowań wynikowych, w okresie 21 miesięcy
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
06.12.2017
Termin składania ofert: 12.01.2018 11:00
O.RZ.D-3.2414.17.2017
„Dostawa energii elektrycznej do obiektów kubaturowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie”
dostawy GDDKiA Rzeszów powyżej progów
05.12.2017
Termin składania ofert: 02.01.2018 10:00
O.ZG.D-3.2413.21.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ DO PRZEPROWADZENIA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE AUTOSTRADY A-18 NA ODCINKU WĘZEŁ „OLSZYNA”- WĘZEŁ „GOLNICE” OD KM 0+633 DO KM 71+533
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.12.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 11:45
O.KA.D-3.2413.79.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu”.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
04.12.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.29.2017(68)
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie –Koźlu w okresie 24 miesięcy
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
04.12.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.32.2017.BDG.0
RENOWACJA, KONSERWACJA I ODBUDOWA EKSPONATÓW GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI
usługi Centrala do progów unijnych
02.12.2017
Termin składania ofert: 12.01.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.82.2017
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów od km 224+800 do km 229+920 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
01.12.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 10:30
O.WR.D-3.2413.236.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.12.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 9:45
O.KA.D-3.2416.81.2017
Zarządzanie obiektem socjalnym (dróżniczówką) będącym w zasobach Oddziału GDDKiA w Katowicach, położonym w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej 16
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
01.12.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 12.12.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.22.2017.dpw
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA Oddział w Łodzi w podziale na 8 zadań”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.11.2017
Termin składania ofert: 08.12.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.17.2017
Usługi interwencyjnego zbierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na 6 części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
22.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 30.11.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.20.2017
SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.11.2017
Termin składania ofert: 09.01.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.51.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin – Szczecinek. Odcinek węzeł „Bobolice”/bez węzła/ - węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
28.11.2017
Termin składania ofert: 12.12.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.27.2017.mj
Uwaga! odpowiedzi na pytania. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach – Rejon w Kielcach, w okresie dwóch sezonów zimowych: 2017/2018, 2018/2019 dysponowane przez Obwód Drogowy w Górnie
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
28.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017 11:00
O.GD.F-2.2413.21.2017
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.11.2017
Termin składania ofert: 08.12.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.26.2017.mj
Obsługa i serwis 1 stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) wyposażonej w licznik Golden River – Marksman 660 oraz 3 stacji SCPR, w których Wykonawca usługi musi zainstalować własne liczniki pomiarowe, wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających, zlokalizowanych na sieci dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Kielcach
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.11.2017
Termin składania ofert: 19.12.2017 10:45
O.PO.D-3.2412.93.2017
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla MOP – ów Ochędzyn i Niwiska
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
24.11.2017
Termin składania ofert: 08.01.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.25.2017
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków podświetlanych, aktywnych znaków i aktywnych urządzeń brd oraz wymiana sterowników sygnalizacji, zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
28.11.2017
Termin składania ofert: 19.12.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.228.2017
„Zaprojektowanie i wybudowanie: Obwodu Utrzymania Drogi Lubin–Zachód”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.11.2017
Termin składania ofert: 03.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.60.2017.97
Wykonanie usług związanych z utrzymaniem zieleni drogowej, oczyszczaniem i sprzątaniem i pracą brygady roboczej na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
23.11.2017
Termin składania ofert: 01.12.2017 11:45
O.PO.D-3.2413.95.2017
Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów GDDKiA Oddział w Poznaniu
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
21.11.2017
Termin składania ofert: 02.01.2018 11:15
O.Kr.D-3.2413.24.2017
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2018 – 2022 w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
23.11.2017
Termin składania ofert: 04.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.40.2017.Z-1
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
16.11.2017
Termin składania ofert: 28.12.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.50.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
21.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.20.2017.87
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania DK 91 i DW 266 w m. Ciechocinek. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej i budowa odcinków przeznaczonych dla ruchu pieszo – rowerowego.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
21.11.2017
Termin składania ofert: 08.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.58.2017.94
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kobylniki – Kruszwica”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
21.11.2017
Termin składania ofert: 03.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.51.2017.85
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa DK 67 na odcinku Lipno – Radomice.”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
21.11.2017
Termin składania ofert: 02.01.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.78.2017
Bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego i stacji transformatorowych SN/nn 15kV/400V na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.11.2017
Termin składania ofert: 28.12.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.49.2017
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S-10 Szczecin – Piła, odcinek węzeł Szczecin Kijewo /bez węzła/ - węzeł Szczecin Zdunowo (z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
20.11.2017
Termin składania ofert: 29.11.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.27.2017 (66)
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
20.11.2017
Termin składania ofert: 05.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2410.4.2017.KP-8
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
20.11.2017
Termin składania ofert: 04.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2410.3.2017.KP-8
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16)”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
20.11.2017
Termin składania ofert: 03.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2410.2.2017.KP-8
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
16.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 28.11.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.21.2017.mr
Świadczenie usług ochrony ludzi i mienia znajdującego się w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 8 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
16.11.2017
Termin składania ofert: 24.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.11.2017
Termin składania ofert: 12.12.2017 9:45
O.KA.D-3.2412.75.2017
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w ciągu ul. Beskidzkiej w Mikołowie, km 24+598 – 25+800
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.11.2017 10:00
O.GD.F-2.2413.20.2017
„DOZOROWANIE I OCHRONA OSÓB I MIENIA W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU UL. SUBISŁAWA 5”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.11.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.15.2017
Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach w 2018 r.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.11.2017
Termin składania ofert: 15.12.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.221.2017
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie V: obwód utrzymania drogi Jawor
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych