viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
13.07.2020
Termin składania ofert: 13.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.35.2020
Wykonanie monitoringowych pomiarów hałasu i analizy porealizacyjnej obejmującej określenie rzeczywistego oddziaływania na klimat akustyczny wraz z opracowaniem wyników” z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
13.07.2020
Termin składania ofert: 28.07.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.14.2020.jr
Remont drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kurów od km 98+100 do 98+900
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
13.07.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.11.2020
OPRACOWANIE EKSPERTYZ STANU TECHNICZNEGO dla poniższych części: Część 1: „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Jasiołka w m. Zboiska, w ciągu drogi krajowej nr 19 (stara DK9) Kuźnica Białostocka - Barwinek w km 266+518 i muru oporowego wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej i przydatności użytkowej elementów konstrukcyjnych istniejącego obiektu z zachowaniem wymagań eksploatacyjnych dla dróg krajowych. Część 2: „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Wisłok w m. Iskrzynia, w ciągu drogi krajowej nr 19 (stara DK9) Kuźnica Białostocka - Barwinek w km 249+814 wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej i przydatności użytkowej elementów konstrukcyjnych istniejącego obiektu z zachowaniem wymagań eksploatacyjnych dla dróg krajowych.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
10.07.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 9:45
O.PO.D-3.2411.68.2020
Dokończenie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
10.07.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.24.2020
Wykonanie badań geotechnicznych i wykonanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu DK 72
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.07.2020
Termin składania ofert: 20.07.2020 11:00
O.LU.D-3.2413.6.2020.mc
Świadczenie usługi dozorowania obiektu OUDE w Dysie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
10.07.2020
Termin składania ofert: 12.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19a.2020
Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin” oraz „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11 w podziale na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
10.07.2020
Termin składania ofert: 01.09.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2414.1.2020.16
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA, Oddział w Bydgoszczy
dostawy GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
09.07.2020
Termin składania ofert: 24.07.2020 10:15
O.PO.D-3.2411.73.2020
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnych: Zadanie 1. W ciągu drogi krajowej nr 36 w m. Załęcze. Zadanie 2. Na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Antonin i Słupia
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
09.07.2020
Termin składania ofert: 24.07.2020 10:15
O.PO.D-3.2411.72.2020
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnych: Zadanie 1. W ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Grabówno, m. Pobórka Wielka, m. Nieżychowo, m. Kosztowo. Zadanie 2. W ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Brodowo, m. Kotlin
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
08.07.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.70.2020
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2020/2021 w podziale na zadania (części): Zadanie nr 1 Rejon Kłodzko Zadanie nr 2 Rejon Legnica Zadanie nr 3 Rejon Lubań Zadanie nr 4 Rejon Oleśnica Zadanie nr 5 Rejon Wałbrzych Zadanie nr 6 Rejon Wołów Zadanie nr 7 Rejon Wrocław
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.07.2020
Termin składania ofert: 23.07.2020 10:15
O.PO.D-3.2411.70.2020
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku Ujście – Nowa Wieś Ujska
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
08.07.2020
Termin składania ofert: 11.08.2020 9:45
O.ZG.D-3.2412.5.2020
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH - JEZDNIA PIERWSZA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.38.2020
Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na trasach planowanej budowy autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki, na odc. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce od km 524+005 do km 561+500, rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Płońsk – Czosnów od km ok. 300+000 do ok. km 334+636 oraz budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odc. w. Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obw. Grójca od km 0+300 do km 29+622,61 – UMOWA RAMOWA
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
07.07.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.28.2020
Montaż, utrzymanie, demontaż siatki przeciwśnieżnej oraz dostawę siatki i kołków do siatki w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
07.07.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.6.2020
Zaprojektowanie i remont mostu przez rz. Wisłok w miejscowości Tryńcza, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl km 109+883
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
07.07.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.10.2020
Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego w pasie dróg krajowych, konserwacja stacji transformatorowych zlokalizowanych przy drogach krajowych oraz świadczenie usług konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku z podziałem na X części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
06.07.2020
Termin składania ofert: 12.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.13.2020.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK 73 i DK 78 wraz z udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i buduj
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
06.07.2020
Termin składania ofert: 24.07.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.10.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegających na rozbudowie dróg krajowych w podziale na 2 zadania: ZADANIE NR 1 „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Wałdowice)” ZADANIE NR 2 „Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1327F (kierunek Lubikowo) i z drogą wojewódzką nr 192 (kierunek Goraj)”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.07.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.37.2020
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.07.2020
Termin składania ofert: 13.07.2020 11:00
O.GD.F-2.2414.2.2020
„SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.07.2020
Termin składania ofert: 21.07.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.33.2020
Remont nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem lewoskrętu w m. Mścice od km 36+160 do km 38+703 o długości 2,543 km w ciągu drogi krajowej Nr 11
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
03.07.2020
Termin składania ofert: 20.07.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.13.2020.jr
Wymiana nawierzchni oraz dylatacji bitumicznych na obiektach inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Rejon Jędrzejów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
02.07.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.29.2020
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
02.07.2020
Termin składania ofert: 20.07.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.1.2020.15
Rozbudowa drogi krajowej nr 5 w województwie kujawsko – pomorskim o chodnik w miejscowości Osielsko – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
02.07.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.109.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3, 3, 94 na terenie Rejonu w Legnicy w latach 2020-2023, Zadanie nr 3 – Utrzymanie oznakowania i urządzeń BRD
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.07.2020
Termin składania ofert: 14.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2414.5.2020
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
02.07.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 11:00
O.KR.D-3.2410.4.2020
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I – II etap „Łącznika Brzeskiego”
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
02.07.2020
Termin składania ofert: 10.07.2020 9:45
O.PO.D-3.2413.21.2020
Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
01.07.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.118.2020
Demontaż wag w ciągu AOW A8
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.07.2020
Termin składania ofert: 16.07.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.6.2020.ig
Zaprojektowanie i wykonanie naprawy sprężenia zewnętrznego konstrukcji zachodniej estakady E-221 w ciągu autostrady A1 w km 263+307
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
01.07.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.16.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.07.2020
Termin składania ofert: 16.07.2020 11:45
O.PO.D-3.2412.67.2020
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wymianę barier ochronnych na moście przez Gwdę w m. Dobrzyca, dk nr 11 km 174+417 wraz z wykonaniem izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
01.07.2020
Termin składania ofert: 09.07.2020 11:15
O.KR.D-3.2410.22.2020
Opracowanie dokumentacji pn.: „Studium sieciowe z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek DK 79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4”
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
01.07.2020
Termin składania ofert: 21.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.21.2020
Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.06.2020
Termin składania ofert: 15.07.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.6.2020.17
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w miejscowości Nowy Dwór w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
30.06.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.12.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ożarów - Sobótka wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
30.06.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.27.2020
Monitoring w latach 2020-2023 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.22.2020
Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr S7 na odcinku Elbląg–Ostróda w m. Liksajny w km ok. 45+000 po prawej stronie i w km ok. 39+000 po lewej stronie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
29.06.2020
Termin składania ofert: 05.08.2020 12:00
O.Ł.D3.2411.5.2020.vk
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 71 z drogą gminną nr 120328E w miejscowości Kiełmina”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert: 15.07.2020 10:50
O.Op.D-3.2412.13.2020 (30)
„Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 38 w m. Pawłowiczki na odcinku od km 30+000 do km 31+600”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert: 07.07.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.39.2020
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku Wólka Pracka 7 wraz z opracowaniem wyników badań na trasie budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61, Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – od km 6+945,31 do km 21+746,16
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.18.2020
Opracowanie studium korytarzowego dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odc. Rabka – Chyżne”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
29.06.2020
Termin składania ofert: 07.07.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.20.2020
Wykonanie przeglądów okresowych 2 obiektów mostowych przez rzekę Wisłę w Krakowie w km 2+079 drogi ekspresowej nr S7o (wschodnia obwodnica Krakowa) w latach 2020-2022
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.34.2020
Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
29.06.2020
Termin składania ofert: 04.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.31.2020
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
26.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2412.20.2020
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na dwa zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
26.06.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.9.2020
„Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
26.06.2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.36.2020
Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego Mikołów – Mokre wraz z remontem garażu
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
26.06.2020
Termin składania ofert: 28.07.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.35.2020
Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze-Kończyce
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych