viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
24.04.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2414.102.2019
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów administracyjno – biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
dostawy GDDKiA Wrocław powyżej progów
24.04.2019
Termin składania ofert: 10.05.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.92.2019
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie robót na nawierzchniach bitumicznych w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.88.2019
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dróg krajowych w podziale na zadania (części): Zadanie I 1.nr 12 w m. Radwanice; 2.nr 8 w m. Dębowina; 3.nr 30 w m. Gryfów Śląski; 4.nr 30 w m. Białogórze; 5.3 w m. Wojcieszyce; 6.nr 36 w m. Krzelów; 7.nr 8 w m. Cieszyce; 8.nr 8 w m. Pustków Wilczkowski; 9.nr 8 w m. Przerzeczyn Zdrój, Nowa Wieś Niemczańska, Wilków Wielki, Łagiewniki, Radzików; 10.nr 8 w m. Jordanów Śląski; 11.nr 15 w m. Skoroszów; 12.nr 94 w m. Groblice. Zadanie II 1.A18 obręb m. Krzywa; 2.S8 odc. Wrocław-Oleśnica; 3.S8 odc. Oleśnica-Syców.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.04.2019
Termin składania ofert: 27.05.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.8.2019
Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych itp. oraz na terenach posesji GDDKiA Oddział w Białymstoku i w Rejonach z podziałem na IX części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
23.04.2019
Termin składania ofert: 08.05.2019 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.16a.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą skarp w ciągu drogi ekspresowej S3 od km 0+000 do km 54+012
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
23.04.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2413.14.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK 87”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
19.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.7.2019
Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek odcinek Domostawa - Zdziary od km 400+395 do km 406+160 dł. 5,765 km
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
19.04.2019
Termin składania ofert: 29.04.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.5.2019.25
Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na części: Część 1: GDDKiA Rejon w Inowrocławiu, Obwód Drogowy w Latkowie, Latkowo 11, 88-100 Latkowo, Część 2: GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią Część 3: GDDKiA Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, Część 4: GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek,
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
19.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 11:15
O.KR.D-3.2413.13.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Jeleśna Woda w miejscowości Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 - most graniczny w km 763+710
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.80.2019
Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy elektroenergetycznych przy drogach krajowych nr 3, 30 i 94
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert: 26.04.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.17.2019
Usługi kompleksowej obsługi informatycznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.26.2019
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Katowicach mieszczącego się w Jaworznie przy ul. Drogowców 6
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
18.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 11:15
O.KR.D-3.2412.3.2019.
Remont pomieszczeń VI piętra budynku biurowego przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:45
O.KA.D-3.2413.24.2019
Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: autostrada A1 odcinki A1a, A1c, A1d, autostrada A4, S1, DK11, DK44, DK46f, DK86 z podziałem na dwie części
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert: 30.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.96.2019
Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A-4”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.26.2019
Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 30 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.04.2019
Termin składania ofert: 10.05.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.2.2019
Przebudowa dróg krajowych w podziale na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
17.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 10:15
O.PO.D-3.2411.15.2019
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 na odcinku Słupca – Kowalewo Góry
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
17.04.2019
Termin składania ofert: 23.05.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.25.2019
Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzupełniającą dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego, oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk” z podziałem na 2 części.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.6.2019.vk
Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
17.04.2019
Termin składania ofert: 26.04.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.3.2019.20
Monitoring funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt i przepustów zlokalizowanych na odcinku obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 Etap I od DK 15 do DK 25 od km 4+880 do km 22+968 oraz na drogach dojazdowych wraz z określeniem zagospodarowania oraz stanu technicznego obiektów oraz wskazaniem ewentualnych działań minimalizujących zjawisko barierowości i śmiertelności zwierząt w latach 2019-2022
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
23.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.4.2019.az
Zbieranie danych z 4 stanowisk pomiarowych wraz z obsługą i serwisem w okresie od 01.07.2019r do 30.06.2021r. w tym: obsługa i serwis 1 stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) wyposażonej w licznik Golden River – Marksman 660 oraz obsługa i serwis 3 (trzech) stacji SCPR, w których Wykonawca usługi musi zainstalować własne liczniki pomiarowe, wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających, zlokalizowanych na sieci dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Kielcach.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.04.2019
Termin składania ofert: 30.04.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.7.2019
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót pozostających do wykonania przy rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa od km 601+700 do km 615+960,85, o długości 14,26 km
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
16.04.2019
Termin składania ofert: 25.04.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.27.2019
Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w Wydziale Technologii administrowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.7.2019.az
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 74 na dwóch skrzyżowaniach z drogą krajową nr 42 i z drogą wojewódzką nr 728 w miejscowościach Ruda Maleniecka, Radoszyce.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.04.2019
Termin składania ofert: 25.04.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.26.2019.Z-2
Wykonanie inwentaryzacji projektów stałych organizacji ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn z podziałem na 6 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.04.2019
Termin składania ofert: 24.04.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.27.2019
Wykonanie usług sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków i terenów zewnętrznych, świadczone w obiektach GDDKiA Oddział w Szczecinie, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego z podziałem na 17 części.
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
16.04.2019
Termin składania ofert: 20.05.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.6.2019
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Białymstoku w ciągu drogi S8 Prosienica – Zambrów km 561+734 – 576+600 i S8n Mężenin – Jeżewo km 15+232 – 29+492
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
16.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.4.2019.gk
Dostawa i montaż barier ochronnych w ramach zadania pn.: Budowa drogi S7 na odcinku Jędrzejów-granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
15.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 11:50
O.Op.D-3.2412.13.2019 (24)
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Kluczborku
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
15.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 11:15
O.KR.D-3.2413.16.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
15.04.2019
Termin składania ofert: 30.04.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.9.2019.21
Rozdział ścieków sanitarnych od deszczowych i ich odprowadzenie z terenu siedziby GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6 oraz podłączenie siedziby do miejskiej sieci wodociągowej
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 11:15
O.KR.D-3.2413.17.2019
Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych na terenie GDDKiA Oddziału w Krakowie
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
15.04.2019
Termin składania ofert: 23.04.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.9.2019.ut
Wykonanie III etapu archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa– Garwolin na odcinku: węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Kołbieli (od km 4+049 do km 19 +200).
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
12.04.2019
Termin składania ofert: 24.04.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2414.1.2019
DOSTAWA 150 SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DLA GDDKIA
dostawy Centrala do progów unijnych
12.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 11:00
O/OL.D-3.2412.18.2019.I-4
Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD Tatary) jako etap budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) na odcinku Nidzica - Napierki
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
11.04.2019
Termin składania ofert: 25.04.2019 10:50
O.Op.D-3.2414.02.2019 (20)
„Dostawa i montaż mebli hotelowych do Zespołu ds. Obsługi Szkoleń i Wypoczynku „Drogowiec” w Pokrzywnej”
dostawy GDDKiA Opole do progów unijnych
11.04.2019
Termin składania ofert: 30.04.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.19.2019
Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego Mikołów – Mokre wraz z remontem garażu
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
11.04.2019
Termin składania ofert: 29.04.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.6.2019
„Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.04.2019
Termin składania ofert: 25.04.2019 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.24.2019
Przebudowa mostu w pasie drogi krajowej nr 20 w m. Stargard na ul. Jesionowej.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
10.04.2019
Termin składania ofert: 26.04.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.25.2019
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Remont obiektów inżynierskich na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Remont mostu przez rz. Lubicza w km 274+193 drogi krajowej nr 62 w m. Wólka Paplińska Zadanie 2: Remont mostu w m. Kalinowiec w km 277+480 drogi krajowej nr 62
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.04.2019
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.20.2019.Z-1
Usługi interwencyjno – utrzymaniowo – zabezpieczające w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
10.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.4.2019.18.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!! Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu „SLURRY SEAL” układanej na zimno w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
09.04.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.68.2019
Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2019-2021 w podziale na zadania : Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych Zadanie 3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Zadanie 4 Prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
09.04.2019
Termin składania ofert: 18.04.2019 9:45
O.KA.D-3.2413.22.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa mostu przez ciek Blaszynówka w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Tworóg”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.04.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 10:45
O.KA.D-3.2413.25.2019
Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Częstochowie.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.04.2019
Termin składania ofert: 25.04.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.5.2019
Naprawa uszkodzonych pasów dolnych i węzłów dźwigarów kratownicowych mostu przez rzekę Wisła w miejscowości Nagnajów w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 126+729
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
09.04.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.66.2019
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu w latach 2019-2020 zadanie 4 - prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
09.04.2019
Termin składania ofert: 26.04.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.5.2019
Wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej prawidłowość wykonania dybli w dylatacjach pozornych skurczowych płyt betonowych nawierzchni drogi ekspresowej S8 z podziałem na części: Część I odcinek Ia: Wyszków – węzeł Poręba (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00. Część II odcinek Ib: węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04.
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
08.04.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 9:45
O.KA.D-3.2413.21.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Łaziska Górne”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych