viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
18.09.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.60.2019
REGIONALNE PROJEKTY WDROŻENIOWE – KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM NA SIECI TEN-T ETAP 1
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
18.09.2019
Termin składania ofert: 30.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.23.2019
Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach krajowych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku w podziale na 6 części.
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
18.09.2019
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.15.2019
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
17.09.2019
Termin składania ofert: 02.10.2019 13:00
O.Gd.F-2.2412.18.2019
Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie z podziałem na 2 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.09.2019
Termin składania ofert: 25.09.2019 10:50
O.Op.D-3.2413.18.2019 (45)
Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w GDDKiA O/Opole w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
16.09.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.56.2019
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: • „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)” • „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)” • Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.09.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.57.2019
Bieżące utrzymanie, serwisowanie, naprawa systemów i urządzeń służących do obsługi tunelu w ciągu drogi S1g, w m. Laliki.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.09.2019
Termin składania ofert: 23.09.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.12.2019.jr
Wykonywanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących własnością Skarbu Państwa GDDKiA Oddział w Kielcach w użytkowaniu Rejonu w Busku - Zdroju.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
13.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2414.7.2019.dpw
Dostawa oleju opałowego i napędowego do zbiorników kotłowni i agregatów prądotwórczych w Łodzi GDDKiA oraz CZR Stryków, OUA Stryków
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
13.09.2019
Termin składania ofert: 17.10.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.18.2019
Nadzór nad przeprowadzeniem usługi Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 wraz z zebraniem, przetworzeniem iopracowaniem wyników
usługi Centrala powyżej progów
13.09.2019
Termin składania ofert: 01.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.211.2019
Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2019 – 2021 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.57.2019
Serwis i naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.09.2019
Termin składania ofert: 27.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.210.2019
Dostarczenie, wykonanie i całodobowe utrzymanie czasowej organizacji ruchu na terenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.09.2019
Termin składania ofert: 30.09.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.59.2019
Budowa systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A1 i A4 w województwie śląskim
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
11.09.2019
Termin składania ofert: 23.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2414.3.2019
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji nadwozia typu furgon 5-osobowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydział Technologii Oddział w Białymstoku
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 15.10.2019 11:30
O.PO.D-3.2413.60.2019
Całoroczne kompleksowe utrzymanie w systemie wskaźnikowym drogi ekspresowej S5 na odcinku węzeł Mielno – węzeł Poznań Wschód
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
11.09.2019
Termin składania ofert: 26.09.2019 11:00
O.LU.D-3.2412.6.2019.ut
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 odc. Bezek – Stołpie z podziałem na 2 części: Część Nr 1 - od km 664+500 do km 666+700 Część Nr 2 - od km 666+700 do km 669+393”.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
11.09.2019
Termin składania ofert: 26.09.2019 11:00
O.GD.F-2.2412.17.2019
Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 80-120 Krynica Morska oraz systemu oddymiania w budynku bocznym „B” Ośrodka. W ramach projektu: „Przystosowanie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie do wymogów bezpieczeństwa ppoż. wraz z wykonaniem monitoringu wizyjnego”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.09.2019
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2412.13.2019.I-4
Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
09.09.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 18.09.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.55.2019
Sukcesywna archiwizacja dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” w siedzibach podległych jednostek administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa
09.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.58.2019
Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w Zawierciu
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.09.2019
Termin składania ofert: 17.09.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.53.2019
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla zadań: Zadanie 1) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 na odcinku Radzymin – Wyszków. Zadanie 2) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 Warszawa Białystok na odcinku od km 50+500 do km 63+298,38 wraz z węzłami Lucynów, Wyszków Południe, Wyszków Północ (obwodnica Wyszkowa)”.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.09.2019
Termin składania ofert: 19.09.2019 11:00
O/OL.D-3.2414.4.2019.F-2
Dostawa, montaż oraz serwis gwarancyjny elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia w jednostkach administrowanych przez GDDKIA Oddział w Olsztynie w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
09.09.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2410.2.2019
Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
09.09.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2414.6.2019.jo
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ŁODZI W SEZONACH 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
09.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 10:15
O.KA.D-3.2414.52.2019
Dostawa mebli, sprzętu kuchennego i wyposażenia, wraz z montażem w siedzibie Obwodu Utrzymania Autostrady w Ożarowicach.
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 08.10.2019 10:50
O/Op.D-3.2413.15.2019 (42)
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału GDDKiA w Opolu w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
06.09.2019
Termin składania ofert: 07.10.2019 10:50
O/Op.D-3.2413.17.2019 (44)
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Nysie Oddziału GDDKiA w Opolu w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
06.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 9:45
O.PO.D-3.2412.65.2019
Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w m. Turek
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 23.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2412.9.2019.vk
„Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 16.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.22.2019
Wykonanie dynamicznych próbnych obciążeń na obiektach MS-12, MD-12A, KP-14, WS-15, MS-16, MD-16A, WD-19, MS-20, MD-20A, WS-21, WD-25A, WS-25 oraz statycznych próbnych obciążeń na obiektach KP-14, WD-17, WD-23
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 17.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.18.2019.ig
Monitoring i utrzymanie wygrodzeń przejść dla zwierząt siatką stalową na wyznaczonych odcinkach autostrady A1 i A2.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.2412.54.2019
Remont pomieszczeń Obwodu Drogowego w Garwolinie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.20.2019.56
Zaprojektowanie i wykonanie systemu łączności alarmowej na autostradzie A-1 od km 151+900 do km 244+300.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.64.2019
Poprawa BRD w województwie wielkopolskim na Dk 92 w miejscowościach Rokosz i Spławie w ramach PBDK - PLMN
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.201.2019
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w mieście Żelazno na odcinku od km 10+262 do km 10+570
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.5.2019
Projekt i budowa dla zadania pn.: „Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
05.09.2019
Termin składania ofert: 13.09.2019 10:00
O.Gd.I-2.2413.13.2019
ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Część nr 1: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 1: KOSZWAŁY – NOWY DWÓR GDAŃSKI Część nr 2: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 2: NOWY DWÓR GDAŃSKI – KAZIMIERZOWO z podziałem na tomy: tom 1: dot. województwa pomorskiego tom 2: dot. województwa warmińsko-mazurskiego
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.63.2019
Sprężenie zewnętrzne i remont wiaduktu WD161 nad autostradą A2 w m. Koble Daniszewskie
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
03.09.2019
Termin składania ofert: 18.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.5.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
02.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 10:45
O.PO.D-3.2412.62.2019
Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Witaszyce – Wyszki i m. Kotlin
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
02.09.2019
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2410.1.2019.KP-1
Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
30.08.2019
Termin składania ofert: 19.09.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.51.2019
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 16.09.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.16.2019
Budowa chodnika w miejscowości Tarnowska Wola w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 138+830-140+620
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 10.09.2019 11:00
O.LU.D3.2413.16.2019.AW
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 16.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2412.8.2019.jo
„Naprawa jezdni autostrady A2 na PPO Stryków w km 358+200.”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 09.09.2019 11:00
O.GD.I-3.2413.17.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” położonych w gminie Łęczyce, obręb Godętowo, Strzebielino oraz w gminie Szemud, obręb Częstkowo i Głazica.”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.09.2019
Termin składania ofert: 03.10.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.17.2019
Zaprojektowanie, budowa oraz utrzymanie systemu łączności alarmowej SOS dla autostrady A4 na odcinku od granicy z woj. małopolskim do przejścia granicznego PL/UA oraz na drodze ekspresowej S19 od węzła Stobierna do węzła Rzeszów Wschód
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
29.08.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 11:00
O.LU.D-3.2410.1.2019.mc
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.09.2019 „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowa) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
28.08.2019
Termin składania ofert: 05.09.2019 10:50
O.Op.D-3.2413.16.2019 (43)
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych