viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.12.2020
Termin składania ofert: 26.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.80.2020
Roboty remontowe w budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym z siedzibą w Jaworznie przy ul. Drogowców 6
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 27.01.2021 11:00
O.GD.KP-4.2413.32.2020
PEŁNIENIE NADZORU NAD ZADANIEM PN. KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.57.2020
Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów GDDKiA będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z Rejonami w podziale na 8 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 05.02.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.37.2020(68)
Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dąbrowa - Opole
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 10.02.2021 11:00
O.Gd.I-1.2413.31.2020
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
31.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.01.2021 11:00
O.KA.D-3.2413.88.2020
Obsługa prawna trzech kontraktów realizowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 08.02.2021 11:15
O.KR.D-3.2413.40.2020
Opracowanie studium korytarzowego dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odc. Rabka – Chyżne”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 26.02.2021 10:50
O.Sz.D-3.2410.57.2020
Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 17.02.2021 10:50
O.Sz.D-3.2413.64.2020
RĘCZNE I MECHANICZNE KOSZENIE NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W SZCZECINIE – z podziałem na 17 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.36.2020(67)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 04.02.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.38.2020(69)
Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Niemodlin - Dąbrowa
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 11.02.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.87.2020
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 5 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-44 na odcinku Paniówki – Mikołów w ramach PBDK - PLMN”
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2412.14.2020.mr
Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w związku z awaryjnym zamknięciem wiaduktu WA-244 w km 293+750 w ciągu autostrady A1 – węzeł Łódź Północ
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 15.02.2021 10:50
O.Sz.D-3.2410.58.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
30.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 10:45
O.PO.D-3.2413.151.2020
Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: - cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - gazowych
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.39.2020 (71)
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.82.2020
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 2 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-11 na odcinku Sieraków - Ciasna w ramach PBDK – PLMN”
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 05.02.2021 10:50
O.Sz.D-3.2412.63.2020
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w latach 2021-2022 - 6 zadań
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 19.01.2021 10:50
O.Sz.D-3.2413.61.2020
Wykonanie badań stali oraz geosyntetyków na inwestycjach realizowanych przez GDDKiA O/Szczecin w podziale na 8 części
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
15.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

Dostawa środków dezynfekujących dla pracowników GDDKiA Oddziału Szczecin
dostawy GDDKiA Szczecin
29.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2411.18.2020
Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 21.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2413.81.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 12:00
O.Ł.D3.2412.13.2020.ig
Budowa chodnika przy drodze nr 42 w miejscowości Ładzice
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 9:00
O.Ki.D-3.2413.25.2020.jr
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77”
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.86.2020
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.79.2020
Bieżące kompleksowe utrzymanie, wraz z kalibracją i testem sprawdzającym trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr 1 i 44 administrowanych przez Oddział w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.GD.KP-10.2410.17.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 12.02.2021 11:00
O.GD.KP-4.2412.24.2020
KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert: 05.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2411.24.2020.af
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 19.02.2021 10:50
O.Sz.D-3.2413.59.2020
USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZIELENI NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2022 – z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.35.2020(66)
Opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 08.02.2021 11:15
O.KR.D-3.2410.8.2020
„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)”
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 09.02.2021 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.37.2020
Zaprojektowanie rozbudowy dróg krajowych nr 63 i nr 65 w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 24.02.2021 9:00
O.Ki.D-3.2412.25.2020.az
Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9.
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 11.03.2021 10:50
O.Sz.D-3.2412.62.2020
Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo – Przeniesienie kolidującego systemu odcinkowego pomiaru prędkości z DK3 z km 56+780 oraz 61+600 na DK-10 w km 56+930 oraz 52+350 wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.72.2020
Uzyskanie decyzji ZRID wraz z opracowaniem stosownych dokumentacji dla inwestycji „Budowa autostrady A2 od węzła Cicibór do granicy Państwa”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.84.2020
Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Częstochowie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.71.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 04.02.2021 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.60.2020
Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - w podziale na 5 części
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.74.2020
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Garwolinie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.85.2020
Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Zamawiającego w byłej siedzibie Rejonu w Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych, Obwodzie Drogowym w Szczekocinach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.67.2020
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej 60”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 16.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2411.25.2020.mc
„Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179 + 113 do km 184 + 716”
roboty budowlane GDDKiA Lublin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.83.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 08.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2413.9.2020.ap
Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 22.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2411.26.2020.ap
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania Kontraktem oraz pełnienie nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.75.2020
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mińsku Mazowieckim.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.21.2020.35
Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) oraz uruchomienie nowych stanowisk pomiarowych zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 03.02.2021 9:00
O.Ki.D-3.2413.26.2020.az
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzenie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9.
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.37.2020
Wykonanie usług kompleksowego bieżącego utrzymania dróg i mostów na sieci dróg krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Rzeszowie w okresie 4-ch miesięcy 2021r.
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów