INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
19.01.2018
Termin składania ofert: 29.01.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.1.2018
„Pełnienie doradztwa naukowo-technicznego dla Projektów POIiŚ” z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
18.01.2018
Termin składania ofert: 08.02.2018 9:30
O.ZG.D-3.2412.1.2018
REMONT WĘZŁA SULECHÓW NA ODCINKU S3a W KM 176+568 – 176+980
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.01.2018
Termin składania ofert: 31.01.2018 9:45
O.ZG.D-3.2413.1.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ DO PRZEPROWADZENIA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE AUTOSTRADY A-18 NA ODCINKU WĘZEŁ „OLSZYNA”- WĘZEŁ „GOLNICE” OD KM 0+633 DO KM 71+533
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.01.2018
Termin składania ofert: 21.03.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.3.2018
Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
16.01.2018
Termin składania ofert: 26.02.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.2.2018
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
15.01.2018
Termin składania ofert: 31.01.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.1.2018.dpw
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 12 w miejscowości Błaszki na skrzyżowaniu z DW 710 w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.01.2018
Termin składania ofert: 31.01.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.2.2018 (4)
Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 28+430 w m. Ucieszków
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
12.01.2018
Termin składania ofert: 29.01.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.1.2018 (1)
Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 88 w km 5+170 w m. Sieroniowice
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
12.01.2018
Termin składania ofert: 22.01.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.2.2018.mj
Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno – biurowa Oddziału GDDKiA w Kielcach
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.01.2018
Termin składania ofert: 01.02.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.2.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych) – z podziałem na 7 części
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
12.01.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.01.2018 9:30
Termin składania ofert: 30.01.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.3.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 9 części
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
12.01.2018
Termin składania ofert: 30.01.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.2.2018
Opracowanie projektu oraz wykonanie ogrodzenia drogi w postaci siatki w ciągu drogi krajowej nr S17 na obwodnicy Garwolina od km 0+000 do km 12+797
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.01.2018
Termin składania ofert: 21.02.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.2.2018
Wykonanie wierceń, sondowań i innych badań polowych, badań laboratoryjnych oraz geofizycznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno - inżynierskich odcinka drogi S19 węzeł „Rzeszów Południe” (bez węzła) węzeł „Babica” (z węzłem)
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
11.01.2018
Termin składania ofert: 21.02.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.1.2018
Wsparcie eksperckie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie dla projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów - granica państwa w zakresie sprawowania nadzoru i doradztwa naukowo-technicznego w branży geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej na etapie przygotowania inwestycji w stadium Koncepcji Programowej
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
10.01.2018
Termin składania ofert: 19.02.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.1.2018
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonach Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
09.01.2018
Termin składania ofert: 23.01.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.22.2017
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 Łęknica – Żary – Żagań- granica województwa na odcinku od km 77+656,30 do km 86+050,70”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.01.2018
Termin składania ofert: 19.01.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.2.2018 (5)
Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
09.01.2018
Termin składania ofert: 15.02.2018 11:00
DPR.DPR.2-2413.31.2017.BDG.0
ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW I OBSŁUGA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
usługi Centrala powyżej progów
08.01.2018
Termin składania ofert: 18.01.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.1.2018
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg w Rejonach i Obwodach Drogowych podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
06.01.2018
Termin składania ofert: 15.02.2018 10:50
O.Op.D-3.2410.4.2017
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem „Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
05.01.2018
Termin składania ofert: 22.01.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.1.2018
Usunięcie szczelin w łożyskach wewnętrznych konstrukcji dla przęseł zawieszonych oraz uszczelnienia w obrębie dylatacji mostu przez rzekę Wisła w miejscowości Góra Kalwaria w km 179+400 DK 50
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.01.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 15.01.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.2.2018
Ochrona mienia i osób w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Zambrowie na terenie nieruchomości Miejsca Obsługi Podróżnych „MOP Kossaki” wraz z budynkiem sanitariatów Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 - „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje w Ogłoszeniu oraz na stronie BIP GDDKiA http://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-usługi spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/ochrona-mienia-gddkia-w-bialymstoku.html
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.01.2018
Termin składania ofert: 12.02.2018 11:15
O.Kr.D-3.2413.28.2017
Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa DK nr 94 na odcinku Jerzmanowice – Giebułtów”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
03.01.2018
Termin składania ofert: 08.02.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.32.2017.AW
Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec
roboty budowlane GDDKiA Lublin powyżej progów
29.12.2017
Termin składania ofert: 10.01.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.91.2017
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu Drogowego w Koziegłowach
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.12.2017
Termin składania ofert: 07.02.2018 10:00
O.KA.D-3.2413.89.2017
Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.12.2017
Termin składania ofert: 15.01.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.45b.2017
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego w m. Węgorzyno
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
29.12.2017
Termin składania ofert: 15.02.2018 9:30
O.ZG.D-3.2410R.5.2017
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.12.2017
Termin składania ofert: 15.01.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.13.2017.vk
Wykonanie 1 km odcinka testowego w technologii grindingu i groovingu nawierzchni betonowej na drodze S8 Piotrków Trybunalski – Radziejowice oraz sprawdzenia na nim cech powierzchniowych nawierzchni
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
28.12.2017
Termin składania ofert: 08.01.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.19.2017
Usługi interwencyjnego zbierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
27.12.2017
Termin składania ofert: 24.01.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.86.2017
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek od km 260+480 do km 262+400 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.12.2017
Termin składania ofert: 05.01.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.18.2017
Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Zambrowie
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
27.12.2017
Termin składania ofert: 06.02.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.247.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
27.12.2017
Termin składania ofert: 15.01.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.85.2017
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna od km 269+500 do km 270+900 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.12.2017
Termin składania ofert: 06.02.2018 11:00
O.GD.Z-12.2413.22.2017
„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 I S7 ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDANSK REJON W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.12.2017
Termin składania ofert: 05.02.2018 11:00
O.GD.I-1.2413.23.2017
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZERSK – CZARNA WODA”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.12.2017
Termin składania ofert: 01.02.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.3.2017
Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
23.12.2017
Termin składania ofert: 20.02.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.4.2017
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
22.12.2017
Termin składania ofert: 19.01.2018 8:45
O.KA.D-3.2414.90.2017
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach z podziałem na części
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.12.2017
Termin składania ofert: 30.01.2018 8:45
O.KA.D-3.2412.88.2017
Remont budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Lublińcu
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.12.2017
Termin składania ofert: 23.01.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.84.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w ciągu ulicy Beskidzkiej w Mikołowie, km 24+598-25+800”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
19.12.2017
Termin składania ofert: 30.01.2018 10:15
O.PO.D-3.2413.100.2017
Wycinka, cięcia pielęgnacyjne oraz nasadzenia drzew – Rejon w Gnieźnie.
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
21.12.2017
Termin składania ofert: 05.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.62.2017.F-2
Sprzątanie pomieszczeń i całoroczne utrzymanie porządku na terenach posesji w Oddziale GDDKiA w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami w podziale na 6 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
21.12.2017
Termin składania ofert: 05.01.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.85.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 81 w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
19.12.2017
Termin składania ofert: 30.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.62.2017.99
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Latkowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
20.12.2017
Termin składania ofert: 03.01.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413-34-2017.BDG.0
Serwis pogwarancyjny oprogramowania ORACLE i sprzętu ODA użytkowanego w GDDKiA,
usługi Centrala do progów unijnych
20.12.2017
Termin składania ofert: 19.02.2018 10:50
O.Op.D-3.2410.3.2017 (70)
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
20.12.2017
Termin składania ofert: 16.01.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.86.2017
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
18.12.2017
Termin składania ofert: 30.01.2018 9:45
O.ZG.D-3.2410U.3.2017
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII II I III DO STANDARDU KATEGORII I PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3: „NIEGOSŁAWICE WSCHÓD”, „NIEGOSŁAWICE ZACHÓD”.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
19.12.2017
Termin składania ofert: 02.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2414.5.2017.F-2
Dostawa artykułów biurowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych