viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
02.07.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 11:00
O.KR.D-3.2410.4.2020
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I – II etap „Łącznika Brzeskiego”
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
01.07.2020
Termin składania ofert: 09.07.2020 11:15
O.KR.D-3.2410.22.2020
Opracowanie dokumentacji pn.: „Studium sieciowe z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek DK 79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4”
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.18.2020
Opracowanie studium korytarzowego dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odc. Rabka – Chyżne”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
29.06.2020
Termin składania ofert: 07.07.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.20.2020
Wykonanie przeglądów okresowych 2 obiektów mostowych przez rzekę Wisłę w Krakowie w km 2+079 drogi ekspresowej nr S7o (wschodnia obwodnica Krakowa) w latach 2020-2022
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
26.06.2020
Termin składania ofert: 16.07.2020 11:15
O.KR.D-3.2411.6.2020
Wymiana opraw oświetlenia drogowego na oprawy typu LED na A4 węzeł Kraków Wieliczka, węzeł Kraków Łagiewniki i DK7 węzeł Rząska, węzeł Głogoczów (wraz z wymianą słupów)
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
25.06.2020
Termin składania ofert: 03.07.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.21.2020
Wykonanie ekspertyz technicznych, projektów wykonawczych oraz materiałów do zgłoszenia dla remontu trzech obiektów, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót remontowych w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
25.06.2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.19.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Limanowej oraz obwodnicy Nowego Targu w podziale na dwie części
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
10.06.2020
Termin składania ofert: 23.07.2020 11:15
O.KR.D-3.2410.3.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
03.06.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.17.2020
„Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z budową drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
02.06.2020
Termin składania ofert: 10.07.2020 11:00
O.KR.D-3.2414.1.2020
„Zakup energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii, obsługiwanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie w okresie od dnia 11 października 2020 r. do dnia 10 października 2022 r.”
dostawy GDDKiA Kraków powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.16.2020
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w wybranych jednostkach Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podziale na 2 części
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
22.05.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 11:15
O.KR.D-3.2411.5.2020
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr S-7o z ul. Tadeusza Śliwiaka i ul. Trakt Papieski (Węzeł Przewóz) w miejscowości Kraków
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
21.05.2020
Termin składania ofert: 01.06.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.15.2020
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich, w ciągu dróg krajowych nr 7, 94, 94h, 79, A4, S52c, S7c, S7o na terenie GDDKiA O/Kraków Rejon Kraków.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
06.05.2020
Termin składania ofert: 17.06.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.13.2020
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
29.04.2020
Termin składania ofert: 28.07.2020 11:00
O.KR.D-3.2410.2.2020
Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
14.04.2020
Termin składania ofert: 25.05.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.12.2020
Obsługa administracyjno– gospodarcza obiektów socjalnych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
01.04.2020
Termin składania ofert: 22.05.2020 11:15
O.KR.D-3.2410.1.2020
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
25.03.2020
Termin składania ofert: 04.05.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.10.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice”.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
20.03.2020
Termin składania ofert: 30.04.2020 11:00
O.KR.D-3.2413.6.2020
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podziale na 8 części
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
30.12.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2410.4.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów