INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
04.12.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.32.2017.BDG.0
RENOWACJA, KONSERWACJA I ODBUDOWA EKSPONATÓW GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI
usługi Centrala do progów unijnych
20.10.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.24.2017.DPP.25
Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym w projektach drogowych - w tym projektach drogowych realizowanych w systemie ppp – w wybranych korytarzach obecnych i planowanych autostrad oraz projektach dzierżawy miejsc obsługi podróżnych
usługi Centrala powyżej progów
19.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.29.2017.DI.0
sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie (część 6 i 12)
usługi Centrala do progów unijnych
13.10.2017
Termin składania ofert: 24.11.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.23.2017.DPP.24
Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla Projektów Drogowych
usługi Centrala powyżej progów
29.09.2017
Termin składania ofert: 09.11.2017 11:15
DPR.DPR.2-2413-26-2017-BDG.12
DOSTAWA SYSTEMU WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ I ATAKÓW OPARTEGO O STATYSTYKI SIECIOWE ORAZ SYSTEMU AKCELERACJI I OPTYMALIZACJI ŁĄCZY WAN WRAZ Z WDROŻENIEM
dostawy Centrala powyżej progów
02.10.2017
Termin składania ofert: 13.10.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.25.2017.BDG.0
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU POGWARANCYJNEGO DLA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
usługi Centrala do progów unijnych
12.08.2017
Termin składania ofert: 21.09.2017 11:00
DPR.DPR-2-2413.22.2017.DI.0
Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie.
usługi Centrala powyżej progów
14.12.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.02.2017 11:00
Termin składania ofert:
DPR.DPR-2.2413.6.2016.DZR.34
Uwaga: INFORMACJA O WYNIKACH OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW! Uwaga2: ZAPROSZENIE DO DIALOGU! KRAJOWY SYSTEM POBORU OPŁAT WRAZ Z CZYNNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z POBOREM OPŁATY ELEKTRONICZNEJ ORAZ Z CZYNNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z POBOREM OPŁATY ZA PRZEJAZD
usługi Centrala powyżej progów
15.04.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.06.2016 11:00
Termin składania ofert:
DPR.DPR.1.2413.1.2016.DZR
Usługa wsparcia i doradztwa technicznego dla Zamawiającego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD na sieci TEN-T)
usługi Centrala powyżej progów
02.11.2017
Termin składania ofert: 12.12.2017 11:00
DPR.DPR-2.2414.30.2017.BDG.0
Dostawa 130 licencji oprogramowania SAP Proffesional wraz z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji dla 70 licencji oraz świadczenie usługi maintenance SAP enterprise suport dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 31 grudnia 2019 r.
dostawy Centrala powyżej progów