INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
13.03.2018
Termin składania ofert: 19.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.5.2018.13
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym”.
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
01.02.2018
Termin składania ofert: 26.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.2.2018.5
Wymiana wkładek neoprenowych dylatacji modułowych na moście WA-178 w km 192+430 autostrady A-1
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
06.03.2018
Termin składania ofert: 21.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.3.2018.8
Wymiana uszkodzonych segmentów urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiektach mostowych w km 1+333 oraz km 2+194 na drodze ekspresowej S10 – Południowa obwodnica Torunia.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
13.02.2018
Termin składania ofert: 22.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2414.1.2018.9
Dostawa i dostawa z montażem oznakowania pionowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021
dostawy GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
12.02.2018
Termin składania ofert: 02.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.1.2018.1
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A-1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63”
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
09.02.2018
Termin składania ofert: 06.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.3.2018.7
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części: Część nr 1 – droga nr A-1, S5c, 5c,91, Część nr 2 – droga nr S5, 5, 5b, 15, 15c, 25, 56, 96, Część nr 3 – droga nr S10, 10, 16, 55, 62, 67, 80, 95
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
26.01.2018
Termin składania ofert: 12.02.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.1.2018.3
Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na 2 części. Część nr 1 Rejon w Bydgoszczy Część nr 2 Rejon w Toruniu
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
19.12.2017
Termin składania ofert: 06.02.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.62.2017.99
UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 06.02.2018 r. Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Latkowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
08.12.2017
Termin składania ofert: 18.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.61.2017.98
Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
24.11.2017
Termin składania ofert: 23.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.60.2017.97
Wykonanie usług związanych z utrzymaniem zieleni drogowej, oczyszczaniem i sprzątaniem i pracą brygady roboczej na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
21.11.2017
Termin składania ofert: 08.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.58.2017.94
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kobylniki – Kruszwica”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
21.11.2017
Termin składania ofert: 03.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.51.2017.85
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa DK 67 na odcinku Lipno – Radomice.”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.34.2017.61
UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.12.2017r. Wykonanie usług związanych z serwisem separatorów na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.7.2017.79.
Roboty związane z ustawieniem i remontem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon w Bydgoszczy Część nr 2 – Rejon w Inowrocławiu Część nr 3 – Rejon w Toruniu
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
28.07.2017
Termin składania ofert: 25.08.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.8.2017.35
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
19.04.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.2.2017.17
UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów