viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
18.02.2020
Termin składania ofert: 05.03.2020 9:45
O.KA.D-3.2412.8.2020
Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 40 nad suchodołem w m. Pyskowice.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.02.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.7.2020
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Katowicach mieszczącego się w Jaworznie przy ul. Drogowców 6
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
05.02.2020
Termin składania ofert: 20.02.2020 9:45
O.KA.D-3.2412.6.2020
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 3 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-46 w m. Lisowice w ramach PBDK – PLMN.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
03.02.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.4.2020
Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Rejonu w Zabrzu i na Obwodzie Drogowym w Brzezince
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
30.01.2020
Termin składania ofert: 12.02.2020 9:45
O.KA.D-3.2414.5.2020
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
15.01.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2412.1.2020
Budowa oświetlenia drogowego autostrady A-1 na węźle Rząsawa, węźle Lgota, węźle Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.79.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przydrodze ekspresowej S86 w Sosnowcu”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.78.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowychprzy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.82.2019
Monitoring wykorzystywania przejść faunistycznych oraz wygrodzeń, padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi, gatunków roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz analiza stanu roślinności osłonowej w ciągu autostrady A-1 Blachownia - Zawodzie (od km 437+800 do km 442+500) wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.81.2019
Monitoring wykorzystywania przejść faunistycznych oraz wygrodzeń, padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi oraz analiza stanu roślinności osłonowej, gatunków roślin, siedlisk przyrodniczych w ciągu autostrady A-1 Zawodzie - Woźniki (od km 442+500 do km 459+200) - wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.80.2019
Monitoring przejść faunistycznych, wygrodzeń, padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi oraz analiza stanu roślinności osłonowej, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w ciągu autostrady A 1 Woźniki – Pyrzowice od km 459+200 do km 474+350,14 - wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
18.12.2019
Termin składania ofert: 21.01.2020 9:45
O.KA.D-3.2412.77.2019
Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.70.2019
Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1).
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
25.11.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.68.2019
Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: autostrada A1 odcinek A1a, autostrada A4, S1, DK11, DK44, DK86.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.10.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2412.72.2019
Montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzełBlachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
14.10.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.66.2019
Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
10.10.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.65.2019
Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) - Dankowice
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
10.10.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.64.2019
Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
20.09.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2412.62.2019.
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
20.09.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2412.63.2019.
Wykonanie ogrodzenia autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa.
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
20.09.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2412.61.2019.
Montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
04.06.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.34.2019
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.„Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 wOddziale GDDKiA w Katowicach – drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR w Zabrzu-Kończycach”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 07.12.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.89.2018
Bieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
14.08.2018
Termin składania ofert: 19.10.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.67.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała –Żywiec -Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów