viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.12.2020
Termin składania ofert: 26.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.80.2020
Roboty remontowe w budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym z siedzibą w Jaworznie przy ul. Drogowców 6
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.01.2021 11:00
O.KA.D-3.2413.88.2020
Obsługa prawna trzech kontraktów realizowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 04.02.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.87.2020
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 5 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-44 na odcinku Paniówki – Mikołów w ramach PBDK - PLMN”
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.82.2020
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 2 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-11 na odcinku Sieraków - Ciasna w ramach PBDK – PLMN”
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 19.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.68.2020
Wymiana barier ochronnych na obiektach inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr: O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519 i km 22+962.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 21.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2413.81.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.85.2020
Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Zamawiającego w byłej siedzibie Rejonu w Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych, Obwodzie Drogowym w Szczekocinach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.86.2020
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.83.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.84.2020
Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Częstochowie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.79.2020
Bieżące kompleksowe utrzymanie, wraz z kalibracją i testem sprawdzającym trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr 1 i 44 administrowanych przez Oddział w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
21.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.78.2020
Wykonanie usług geodezyjnych służących prowadzeniu postępowań z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości, objętych lub związanych z pasami dróg z podziałem na zadania wg. dróg.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
21.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.72.2020
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu Drogowego w Koziegłowach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.76.2020
Bieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
10.12.2020
Termin składania ofert: 18.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.75.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK86 w Będzinie na wysokości ulic: Hutniczej, Mickiewicza i Wolności od km 11+704 do km 12+915”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
10.12.2020
Termin składania ofert: 21.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.67.2020
Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Zawierciu
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
08.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.74.2020
Zapewnienie dostępu do łożysk i dylatacji na estakadzie MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 w m. Knurów
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
04.12.2020
Termin składania ofert: 15.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.73.2020
Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) - Węzeł Pyrzowice (bez węzła) od km 459+200 do km 474+350
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
23.11.2020
Termin składania ofert: 08.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.70.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na odcinku DK44 (ulica Gliwicka) w Mikołowie od km 14+900 do km 16+900”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.11.2020
Termin składania ofert: 01.12.2020 10:00
O.KA.D-3.2413.60.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 – jezdnia prawa i lewa – w miejscowości Skoczów’’
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.11.2020
Termin składania ofert: 04.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.62.2020
„Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach z podziałem na części”
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
13.11.2020
Termin składania ofert: 30.11.2020 10:00
O.KA.D-3.2413.59.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 81 w km 9+524 w miejscowości Mikołów’’
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
04.11.2020
Termin składania ofert: 26.11.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.63.2020
Monitoring wykorzystywania przejść faunistycznych oraz wygrodzeń, padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi, gatunków roślin chronionych, zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz analiza stanu roślinności osłonowej w ciągu autostrady A1 odcinek Rząsawa – Blachownia (od km 417+530 od 437+800) wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
30.10.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.66.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ+R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 w woj. śląskim.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
19.10.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.57.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ+R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 w woj. śląskim.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
21.08.2020
Termin składania ofert: 02.10.2020 9:30
O.KA.D-3.2412.44.2020
Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 - jezdnia prawa i lewa - w miejscowości Skoczów
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
18.08.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.42.2020
Zimowe utrzymanie autostrady A1 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie Rejonu w Częstochowie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
20.07.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.38.2020
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM pn.: „BUDOWA DROGI S1 PYRZOWICE – KOSZTOWY, ODC. PODWARPIE – DĄBROWA GÓRNICZA (PRZEBUDOWA DK1)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
24.06.2020
Termin składania ofert: 27.07.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.39.2020
Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
19.06.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2411.37.2020
Dokończenie budowy obiektu WA-352 oraz ciągu głównego autostrady od km 417+340 do km 417+800 – jezdnia lewa w ramach realizacji Autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
08.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.27.2020
Regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) – część 1, część 2.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
10.10.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.64.2019
Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
04.06.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.34.2019
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.„Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 wOddziale GDDKiA w Katowicach – drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR w Zabrzu-Kończycach”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów