viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
18.09.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.60.2019
REGIONALNE PROJEKTY WDROŻENIOWE – KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM NA SIECI TEN-T ETAP 1
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.09.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.57.2019
Bieżące utrzymanie, serwisowanie, naprawa systemów i urządzeń służących do obsługi tunelu w ciągu drogi S1g, w m. Laliki.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.09.2019
Termin składania ofert: 30.09.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.59.2019
Budowa systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A1 i A4 w województwie śląskim
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.09.2019
Termin składania ofert: 04.10.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.58.2019
Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w Zawierciu
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 10:15
O.KA.D-3.2414.52.2019
Dostawa mebli, sprzętu kuchennego i wyposażenia, wraz z montażem w siedzibie Obwodu Utrzymania Autostrady w Ożarowicach.
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
23.08.2019
Termin składania ofert: 05.09.2019 9:45
O.KA.D-3.2414.51.2019
Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli oraz krzeseł biurowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.08.2019
Termin składania ofert: 27.08.2019 8:45
O.KA.D-3.2414.53.2019
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rejonów
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
13.08.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.42.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostów nad rzeką Wisłą w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 590+176 (jezdnia prawa i lewa) w miejscowości Goczałkowice-Zdrój”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.08.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.46.2019
Utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.08.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.43.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę urządzeń dylatacyjnych oraz wymianę i rektyfikację łożysk estakady MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 odcinek A1a km 4+779 - jezdnia prawa oraz km 4+779 - jezdnia lewa w m. Knurów
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
02.08.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.49.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
17.07.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.45.2019
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
27.06.2019
Termin składania ofert: 11.07.2019 9:45
O.KA.D-3.2413.37.2019
Utrzymanie przepompowni wód deszczowych stanowiących element systemu odwodnienia drogi ekspresowej S-86 z podziałem na części
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
13.06.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.36.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Wodzisław - Rybnik”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.06.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.35.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza – jezdnia lewa i prawa”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
04.06.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.34.2019
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.„Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 wOddziale GDDKiA w Katowicach – drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR w Zabrzu-Kończycach”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
23.05.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.32.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową nr S86 w m. Katowice”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 07.12.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.89.2018
Bieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
14.08.2018
Termin składania ofert: 19.10.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.67.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała –Żywiec -Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
17.01.2018
Termin składania ofert: 13.06.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.3.2018
Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów