viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
16.01.2019
Termin składania ofert: 29.01.2019 8:45
O.KA.D-3.2414.3.2019
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.01.2019
Termin składania ofert: 28.01.2019 8:45
O.KA.D-3.2414.2.2019
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.01.2019
Termin składania ofert: 25.01.2019 8:45
O.KA.D-3.2413.1.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w m. Wrzosowa od km 482+963 do km 483+120
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
12.12.2018
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.99.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów oraz 1456S Czaniec-Porąbka w m. Czaniec”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.12.2018
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.95.2018
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – granica m. Zabrze.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.96.2018
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek I – Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.97.2018
„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek II – odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135”
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
04.12.2018
Termin składania ofert: 20.12.2018 8:45
O.KA.D-3.2412.79.2018
Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
23.11.2018
Termin składania ofert: 17.12.2018 9:45
O.KA.D-3.2412.94.2018
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w m. Mikołów na odcinku muru oporowego.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
20.11.2018
Termin składania ofert: 12.12.2018 9:45
O.KA.D-3.2412.93.2018
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45 (ul. Starowiejska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, km 20+781 do km 21+205 w m. Racibórz.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.10.2018
Termin składania ofert: 06.12.2018 9:45
O.KA.D-3.2414.87.2018
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach w latach 2019-2020.
dostawy GDDKiA Katowice powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 06.12.2018 9:45
O.KA.D-3.2414.86.2018
Dostawa energii elektrycznej do budynku siedziby Zamawiającego przy ul. Myśliwskiej 5 w Katowicach, w latach 2019-2020
dostawy GDDKiA Katowice powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 04.12.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.90.2018
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg znajdujących się w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 07.12.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.89.2018
Bieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 11.12.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.88.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 – jezdnia prawa i lewa – w miejscowości Skoczów”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 03.12.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.83.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 81 w km 9+524 w miejscowości Mikołów”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.10.2018
Termin składania ofert: 30.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.84.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 26+588 w miejscowości Rudnik”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 28.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.78.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Wodzisław - Rybnik”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.77.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Janów - Lgoczanka
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 10.12.2018 11:00
O.KA.D-3.2413.74.2018
Weryfikacja i aktualizacja Systemu Referencyjnego na terenie Oddziału GDDKiA w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 06.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2412.73.2018
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Łaziska Górne
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
25.09.2018
Termin składania ofert: 05.11.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.76.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Lelów - Nakło”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
24.08.2018
Termin składania ofert: 07.11.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.70.2018
Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
14.08.2018
Termin składania ofert: 19.10.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.67.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała –Żywiec -Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
17.01.2018
Termin składania ofert: 13.06.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.3.2018
Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów