viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
29.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.10.2020.jr
Obsługa Oddziału GDDKiA w Kielcach w podziale na 2 części: Część I - Kierowanie i obsługa codzienna samochodów Część II - Obsługa administracyjno - biurowa.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
26.05.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.9.2020.mj
Wykonanie napraw i konserwacji elementów mostu przez rzekę Żarnówkę w km 254+164 drogi krajowej nr 42 w miejscowości Parszów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
22.05.2020
Termin składania ofert: 03.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.11.2020.gk
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
21.05.2020
Termin składania ofert: 05.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.10.2020.jr
Uwaga! odpowiedzi na pytania 01.06.2020 Remont drogi krajowej nr 9 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski od km 69+546 do km 70+610
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.05.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.8.2020.az
Wykonanie remontu mostu przez rzekę Sokołówkę w miejscowości Cieklińsko w ciągu drogi krajowej nr 74 w km 38.744
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 30.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.7.2020.az
UWAGA ! ZMIANA TERMINU REALIZACJI! „Wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni wzdłuż drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego/małopolskiego oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancji.”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
02.04.2020
Termin składania ofert: 20.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.5.2020.jr
Remont belek podporęczowych przepustu w ciągu drogi krajowej nr 42 w miejscowości Bliżyn
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
31.03.2020
Termin składania ofert: 09.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.5.2020.jr
Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych przyjętych/ustalonych granic działek ewidencyjnych, zajętych pod pas drogowy dróg krajowych nr 73 i 79, na terenie powiatu buskiego, DK 79 na odc. miejscowości Zołcza Ugory–Sroczków (granica powiatu buskiego/ sandomierskiego), DK 73 na odc. granica województw świętokrzyskiego/ małopolskiego, tj. na odcinku miejscowości Rataje Karskie/Rataje Słupskie-Stopnica.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
31.03.2020
Termin składania ofert: 14.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.9.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu budowlanego / Projektu wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
31.03.2020
Termin składania ofert: 13.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.8.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu budowlanego / Projektu wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Osiek – Połaniec
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
30.03.2020
Termin składania ofert: 12.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.7.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec - Słupia
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
27.03.2020
Termin składania ofert: 14.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.6.2020.jr
Uwaga! 08.04.2020 Odpowiedzi na pytania. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Belniankę w ciągu drogi krajowej nr 74 km 103+522 w miejscowości Napęków.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
10.02.2020
Termin składania ofert: 12.03.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.3.2020.gk
Budowa laboratorium drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
01.08.2019
Termin składania ofert: 04.09.2019 9:00
O.Ki.D-3.2410.2.2019.mj
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
03.07.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 9:00
O.Ki.D-3.2410.1.2019.mj
Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów