INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
04.01.2018
Termin składania ofert: 12.02.2018 11:15
O.Kr.D-3.2413.28.2017
Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa DK nr 94 na odcinku Jerzmanowice – Giebułtów”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
23.12.2017
Termin składania ofert: 20.02.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.4.2017
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
23.12.2017
Termin składania ofert: 01.02.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.3.2017
Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
15.12.2017
Termin składania ofert: 29.01.2018 11:15
O.Kr.D-3.2411.28.2017
Zawarcie umów ramowych na roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Krakowie GDDKiA z podziałem na 5 części
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
15.12.2017
Termin składania ofert: 03.01.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.27.2017
Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, aneksów kuchennych, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz innych pomieszczeń w obiektach należących do Oddziału w Krakowie GDDKiA
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
15.12.2017
Termin składania ofert: 01.02.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.30.2017
Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
08.12.2017
Termin składania ofert: 18.01.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.26.2017
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 – km 13+400 (wraz z budową obejścia miejscowości Barcice), w km ok. 18+300 – km 20+000 i w km ok. 20+848 – km 21+400” w ramach Programu: „Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115kN/oś”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
24.11.2017
Termin składania ofert: 08.01.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.25.2017
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków podświetlanych, aktywnych znaków i aktywnych urządzeń brd oraz wymiana sterowników sygnalizacji, zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
21.11.2017
Termin składania ofert: 12.01.2018 11:15
O.Kr.D-3.2413.24.2017
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2018 – 2022 w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
08.11.2017
Termin składania ofert: 22.12.2017 9:45
O.KR.D-3.2411.27.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
06.11.2017
Termin składania ofert: 31.01.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.26.2017
Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200, długości ok. 16,13 km
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
23.10.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.23.2017
Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi Nr 44) skrzyżowania ulic: ul. Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
13.09.2017
Termin składania ofert: 23.10.2017 11:15
O.Kr.D-3.2410.2.2017
Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. realizacyjny węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długość ok. 18,3 km
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
30.08.2017
Termin składania ofert: 16.10.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.21.2017
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków podświetlanych D-6, aktywnych znaków C-9, U-5c i U-3 oraz wymiana sterowników sygnalizacji, zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
21.08.2017
Termin składania ofert: 10.10.2017 11:15
O.KR.D-3.2410.1.2017
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14km
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
18.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.11.2015 12:00
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2410.4.2015
Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km. Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów