INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.03.2018
Termin składania ofert: 04.04.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.2.2018.jo
„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
23.02.2018
Termin składania ofert: 19.03.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.2.2018.kb
Zaprojektowanie i remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 91c, w km 27+488, w miejscowości Cekanów
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
22.02.2018
Termin składania ofert: 13.03.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.3.2018.vk
„Poprawa spływu wód opadowych z nawierzchni autostrady A1 na lewej jezdni (do Gdańska) na odcinku od km 246+460 do km 246+760 oraz na odcinku od km 270+746 do km 271+146”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.02.2018
Termin składania ofert: 23.02.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.3.2018.dpw
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od skrzyżowania z DP4349E w km 1+222 do skrzyżowania z DG116649E w km 3+608”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.02.2018
Termin składania ofert: 26.03.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.2.2018.dpw
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa DK 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego”.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
23.01.2018
Termin składania ofert: 01.03.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.1.2018.vk
Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 9 zadań
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
23.01.2018
Termin składania ofert: 07.02.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.1.2018.dpw
„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu na rowie R-A w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Wróblew”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.01.2018
Termin składania ofert: 31.01.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.1.2018.dpw
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 12 w miejscowości Błaszki na skrzyżowaniu z DW 710 w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
28.12.2017
Termin składania ofert: 15.01.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.13.2017.vk
Wykonanie 1 km odcinka testowego w technologii grindingu i groovingu nawierzchni betonowej na drodze S8 Piotrków Trybunalski – Radziejowice oraz sprawdzenia na nim cech powierzchniowych nawierzchni
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
02.11.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.19.2017.kb
Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 8 części
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
26.10.2017
Termin składania ofert: 07.11.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.5.2017.dpw
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań”
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
18.07.2017
Termin składania ofert: 29.09.2017 11:00
O/Ł.D3.2410.2.2017.vk
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik”, z podziałem na dwie części”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
18.07.2017
Termin składania ofert: 28.09.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.15.2017.kb
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
30.06.2017
Termin składania ofert: 27.11.2017 11:00
O/Ł.D3.2410.1.2017.mr
Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik.
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
30.06.2017
Termin składania ofert: 18.12.2017 11:00
O/Ł.D3.2411.3.2017.jo
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów