viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
05.08.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.152.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Roboty na nawierzchniach bitumicznych Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych Zadanie 3 Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego Zadanie 4 Prace utrzymaniowe Zadanie 5 Roboty elektro-energetyczne Zadanie 6 Roboty na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych o powierzchniach zabrukowanych
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.08.2020
Termin składania ofert: 07.09.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.138.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2020-2023 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Roboty na nawierzchniach bitumicznych Zadanie 2 Remonty chodników i odwodnienia Zadanie 3 Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego Zadanie 4 Prace utrzymaniowe Zadanie 5 Prace elektro - energetyczne
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
24.07.2020
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.131.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania: Zadanie 3 prace w zakresie utrzymania oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadanie 4 prace w zakresie prac utrzymaniowych (odwodnienie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, patrolowanie)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.07.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.70.2020
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2020/2021 w podziale na zadania (części): Zadanie nr 1 Rejon Kłodzko Zadanie nr 2 Rejon Legnica Zadanie nr 3 Rejon Lubań Zadanie nr 4 Rejon Oleśnica Zadanie nr 5 Rejon Wałbrzych Zadanie nr 6 Rejon Wołów Zadanie nr 7 Rejon Wrocław
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
02.07.2020
Termin składania ofert: 21.07.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.109.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3, 3, 94 na terenie Rejonu w Legnicy w latach 2020-2023, Zadanie nr 3 – Utrzymanie oznakowania i urządzeń BRD
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.07.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.118.2020
Demontaż wag w ciągu AOW A8
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.06.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020 9:30
O.WR.D-3.2414.88.2020
Dostawa soli drogowej (NaCl) oraz chlorku wapnia (CaCl2) dla potrzeb zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z podziałem na 2 części : Część 1 – dostawa soli drogowej Część 2 – dostawa chlorku wapnia
dostawy GDDKiA Wrocław powyżej progów
10.06.2020
Termin składania ofert: 18.06.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.110.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w obszarze działania Rejonu Głogów w roku 2020 w zakresie prac utrzymaniowych (odwodnienie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, patrolowanie) zadanie 4
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.06.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.78.2020
Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych – ekranów akustycznych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu, km od 14+800 do 15+550
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.05.2020
Termin składania ofert: 18.06.2020 9:30
O.WR.D-3.2410.68.2020
Dostawa – TONERY I TUSZE do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
dostawy GDDKiA Wrocław powyżej progów
18.05.2020
Termin składania ofert: 23.06.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.58.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach 2020 – 2022 Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
15.05.2020
Termin składania ofert: 25.06.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.62.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach 2020 – 2022 Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.05.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.52.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.05.2020
Termin składania ofert: 19.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.61.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD)administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2020-2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych, Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 03.06.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.69.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.04.2020
Termin składania ofert: 29.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.53.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach 2020 – 2022 Zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
15.04.2020
Termin składania ofert: 05.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.51.2020
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
10.04.2020
Termin składania ofert: 15.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.42.2020
Konserwacja, utrzymanie, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa dolnośląskiego
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
10.04.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.39.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.03.2020
Termin składania ofert: 29.04.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.22.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach 2020 – 2022 Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
19.07.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.169.2019
Regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
03.06.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.123.2019
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław / Widawa”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów