viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
04.02.2020
Termin składania ofert: 05.03.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.7.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku od km 3+300 do km 3+749
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.12.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.268.2019
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 8 części
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
24.12.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.266.2019
Utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania ruchem na autostradzie A4 (odcinek węzeł Wrocław Południe – węzeł Brzeg) oraz Systemu Informacji Autostradowej w ciągu AOW (A8) wraz z główną magistralą światłowodową i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert: 14.01.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.272.2019
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.10.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.232.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Naprawa podpór 6 wiaduktów nad autostradą A4 oraz rozbiórka jednego obiektu”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
10.10.2019
Termin składania ofert: 12.11.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.228.2019
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy Autostradzie A4 na MOP-ie Czerna Północ i Czerna Południe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
02.08.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.161.2019
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
19.07.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.169.2019
Regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.07.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.145.2019
Wykonanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z podziałem na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.06.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.113.2019
Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S-3 w latach 2019-2020 na odcinku Gaworzyce – Legnica Północ od km 237,108 do km 288,122 administrowanej przez Rejon Głogów z podziałem na zadania : Zadanie nr 3 : utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD Zadanie nr 4 : prace utrzymaniowe prowadzone w pasie drogowym (porządkowe, zabezpieczające, interwencyjne) Zadanie nr 5 : utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych oraz oświetlenia
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
03.06.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.123.2019
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław / Widawa”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
09.04.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.68.2019
Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2019-2021 w podziale na zadania : Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych Zadanie 3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Zadanie 4 Prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów