viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
28.12.2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2412.250.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2021-2023 z podziałem na zadania: Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 26.02.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.254.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 02.03.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.253.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) - Legnica Południe (bez węzła)”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 04.02.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.241.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3,3, 94 na terenie Rejony w Legnicy w latach 2021-2023, Zadanie 5 – utrzymanie sygnalizacji, urządzeń elektro -energetycznych i oświetlenia
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.12.2020
Termin składania ofert: 09.02.2021 9:30
postępowania O.WR.D-3.2413.249.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.12.2020
Termin składania ofert: 09.03.2021 9:30
O.WR.D-3.2412.236.2020
Budowa budynku administracyjno - biurowego wraz z archiwum na terenie Węzła Wrocław – Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.247.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa tzw. małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2412.235.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2021-2023 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Utrzymanie i remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
27.11.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 08.12.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.230.2020
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji z podziałem na dwie Części Część I: Ochrona fizyczna całodobowa: Rejon Głogów, Rejon Legnica, Rejon Lubań, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186, Oddział Wrocław Wydział Technologii Mokronos Dolny Część II: Ochrona fizyczna po godzinach pracy oraz w dni wolne: Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wałbrzych, Rejon Wołów
usługi GDDKiA Wrocław
04.11.2020
Termin składania ofert: 08.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.216.2020
Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
16.10.2020
Termin składania ofert: 17.11.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.200.2020
Odtworzenie, uruchomienie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2020-2023 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
12.10.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.199.2020
Usługa wsparcia, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „System Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S5 węzeł Korzeńsko – węzeł Wrocław Północ”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.08.2020
Termin składania ofert: 05.10.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.163.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2020-2023 z podziałem na zadania : Zadanie nr 3 : Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego Zadanie nr 4 : Prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
05.08.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.152.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Roboty na nawierzchniach bitumicznych Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych Zadanie 3 Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego Zadanie 4 Prace utrzymaniowe Zadanie 5 Roboty elektro-energetyczne Zadanie 6 Roboty na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych o powierzchniach zabrukowanych
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów