viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
05.06.2020
Termin składania ofert: 23.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.30.2020
Wykonanie remontów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziała Warszawa z podziałem na 7 zadań
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.31.2020
Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.22.2020
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
03.06.2020
Termin składania ofert: 18.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.35.2020
Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym w Warszawie, ul. Mińska 25
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.29.2020
Wykonanie naprawy osłon przeciwwandalowych na kładce dla pieszych nad drogą S8f w km 8+212
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.05.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.26.2020
Dostawa fabrycznie nowych ekstraktorów ultradźwiękowych służących do ekstrakcji mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z PN-EN 12697-1:2012.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
22.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020
Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.05.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.25.2020
UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ! Remont mostu przez rzekę Jeziorka w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 12+244 w m. Żabieniec
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.05.2020
Termin składania ofert: 26.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.21.2020
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.05.2020
Termin składania ofert: 25.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.20.2020
Remont wiaduktu nad drogą S7 w km 445+150 w m. Kamień
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.04.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.18.2020
Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Remont dwóch wiaduktów w ciągu drogi S8a w km 5+764 w m. Ostrów Mazowiecka.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.04.2020
Termin składania ofert: 12.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.19.2020
Konserwacja nawierzchni drogowych poprzez wykonanie mikrodywaników na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.04.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.17.2020
Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na trasach planowanej budowy autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki, na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce od km 524+005 do km 561+500 oraz rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów od km ok 300+000 do ok km 334+636 – UMOWA RAMOWA
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.03.2020
Termin składania ofert: 28.04.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.15.2020
UWAGA!!! ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Remont wiaduktu nad drogą S8a w km 5+122 w m. Ostrów Mazowiecka
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.03.2020
Termin składania ofert: 30.04.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.14.2020
UWAGA! ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Zapewnienie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych oraz infrastruktury Skweru przy ul. Jastrzębskiej w Szydłowcu oraz Parku przy ul. Kolejowej w Szydłowcu wraz z konserwacją urządzeń nawadniających i filtrujących wodę
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.03.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.10.2020
Utrzymanie wraz z monitoringiem MOP-ów kat. I na S8: Urzut, Przeszkoda, Żabia Wola, Krze
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.03.2020
Termin składania ofert: 24.04.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.11.2020
UWAGA! ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT UWAGA! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Wykonanie remontu obiektów inżynierskich na drodze krajowej nr 50f obw. Żyrardowa: Zadanie 1: Wiadukt WD-1 nad drogą krajową nr 50f w km 2+480,56; Zadanie 2: Wiadukt WD-6 nad drogą krajową nr 50f w km 10+905,61; Zadanie 3: Wiadukt WD-7 nad drogą krajową nr 50f w km 12+321,82.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.02.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.1.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: • „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek III od węzła „Ryczołek” (bez węzła) do węzła „Groszki” (z węzłem). • „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła). • „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem)
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
27.09.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2019
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła) o długości około 12,89 km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.09.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.56.2019
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: • „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)” • „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)” • Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.08.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.43.2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
12.08.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.42.2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.08.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.40.2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów