viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
05.09.2019
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.5.2019
Projekt i budowa dla zadania pn.: „Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
09.08.2019
Termin składania ofert: 12.09.2019 9:30
O.ZG.D-3.2413.8.2019
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze w podziale na 4 części.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.08.2019
Termin składania ofert: 11.09.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.7.2019
KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1- REJON GORZÓW WLKP. CZĘŚĆ NR 2- REJON SŁUBICE
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.08.2019
Termin składania ofert: 19.08.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.9.2019
Remont dróg krajowych w podziale na trzy części: Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz od km 6+500 do km 10+000”, Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 – al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”, Część nr 3: „Remont drogi krajowej nr 12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.07.2019
Termin składania ofert: 04.09.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.9.2019
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTOWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
10.07.2019
Termin składania ofert: 06.08.2019 9:30
O.ZG.D-3.2410R.4.2019
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.07.2019
Termin składania ofert: 23.07.2019 9:45
O.ZG.D-3.2410U.1.2019
„PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII II ORAZ III DO STANDARDU KATEGORII I PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3: „NIEGOSŁAWICE WSCHÓD”, „NIEGOSŁAWICE ZACHÓD”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
01.07.2019
Termin składania ofert: 17.07.2019 9:30
O.ZG.D-3.2411.4.2019
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 12 W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEL W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.06.2019
Termin składania ofert: 30.07.2019 9:45
O.ZG.D-3.2410R.3.2019
PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.06.2019
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.3.2019
Budowa autostrady A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
11.04.2019
Termin składania ofert: 29.04.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.6.2019
„Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.10.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018 9:45
O.ZG.D-3.2410U.3.2018
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.03.2019
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.1.2019
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
19.06.2019
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.6.2019
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU GORZÓW WIELKOPOLSKI - STRZELCE KRAJEŃSKIE
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów