viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
16.10.2020
Termin składania ofert: 24.11.2020 9:45
O.ZG.D-3.2413.13.2020
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP KAT. I) LISINY ZACHÓD I WSCHÓD ZLOKALIZOWANEGO W KM 218+626 PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE EKSPRESOWEJ S-3
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
14.10.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 9:45
O.ZG.D-3.2414.2.2020
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA z podziałem na 5 części
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
17.09.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 9:45
O.ZG.D-3.2413.12.2020
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 DO GRANICY MIASTA GORZÓW WLKP.; CZĘŚĆ NR 2: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD M. ŚWIĘTOJAŃSKO DO SKRZYŻOWANIA Z DK 24; CZĘŚĆ NR 3: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO M. CHEŁMSKO; CZĘŚĆ NR 4: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA ODCINKU OD WĘZŁA SKWIERZYNA ZACHÓD DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 22
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
16.09.2020
Termin składania ofert: 23.10.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.11.2020
Usługa wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów: 1. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760,00 do km 50+000,00” oraz 2. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000,00 do km 71+533,00”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
10.08.2020
Termin składania ofert: 01.09.2020 9:30
O.ZG.D-3.2411.8.2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego dla inwestycji pod nazwą pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 45+019 do km 45+227 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu na rzece Złota Struga”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.07.2020
Termin składania ofert: 11.08.2020 9:45
O.ZG.D-3.2412.5.2020
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH - JEZDNIA PIERWSZA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.07.2020
Termin składania ofert: 24.07.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.10.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegających na rozbudowie dróg krajowych w podziale na 2 zadania: ZADANIE NR 1 „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Wałdowice)” ZADANIE NR 2 „Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1327F (kierunek Lubikowo) i z drogą wojewódzką nr 192 (kierunek Goraj)”
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
26.06.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.9.2020
„Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
12.06.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.5.2020
„Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.03.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.7.2020
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTOWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.02.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.1.2020
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach wraz ze wszystkimi jej elementami.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
05.09.2019
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.5.2019
Projekt i budowa dla zadania pn.: „Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
30.06.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.10.2020
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OBWODNICY STRZELEC KRAJEŃSKICH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
16.03.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.5.2020
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania pn.: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) od km 11+860 do km 71+533
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
24.01.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.2.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Dostosowanie DK18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od km 1+500 do km 11+860
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
07.04.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.6.2020
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWYCH (STEŚ-R) WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI. CZĘŚĆ NR 1 - Budowa obwodnicy miejscowości Wschowa w ciągu drogi krajowej nr 12. CZĘŚĆ NR 2 - Budowa obwodnicy miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22. CZĘŚĆ NR 3 - Budowa obwodnicy miejscowości Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów