viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
24.12.2020
Termin składania ofert:
O.OL.D-3.2413.51.2020
Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągu dróg krajowych, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2410.3.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla z podziałem na dwie części: Część A –Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km Część B – Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km”.
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert: 01.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2410.4.2020.AW
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.63.2020
Kontynuacja projektowania i budowy Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok.14,8 km.”.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 9:45
O.ZG.D-3.2413.20.2020
BIEŻĄCE UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU WĘZEŁ MYŚLIBÓRZ BEZ WĘZŁA DO WĘZŁA ŚWIEBODZIN PÓŁNOC W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: WĘZEŁ MYŚLIBÓRZ BEZ WĘZŁA SKWIERZYNA ZACHÓD Z WĘZŁEM WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZADKU NA MOP-IE MARWICE WSCHÓD I ZACHÓD ORAZ UTRZYMANIEM OUD W BACZYNIE; CZĘŚĆ NR 2: WĘZEŁ SKWIERZYNA ZACHÓD BEZ WĘZŁA DO WĘZŁA ŚWIEBODZIN PÓŁNOC BEZ WĘZŁA Z UTRZYMANIEM OUD W MIĘDZYRZECZU.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.34.2020
Zbieranie danych, obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Rzeszowie
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 11:00
O.RZ.D-3.2413.36.2020
Wykonywanie Monitoringu Wgłębnego Osuwisk (pomiary inklinometryczne i hydrogeologiczne), Monitoringu Powierzchniowego z opracowaniem raportów dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Barwinek w podziale na części: Część 1: S19 odcinek węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z łącznikiem tymczasowym drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19) dł. ok. 11,60 km (km ok.: 21+650 - 33+254) Część 2: S19 odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,80 km (km ok.: 45+100 - 57+900)
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.12.2020
Termin składania ofert: 26.01.2021 10:45
O.PO.D-3.2413.148.2020
Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na drogach krajowych w GDDKiA O/Poznań.
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 15.02.2021 8:40
O.Op.D-3.2412.29.2020 (70)
Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 11.02.2021 10:50
O.BI.D-3.2410.16.2020
Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 19.02.2021 10:50
O.BI.D-3.2410.15.2020
Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2413.23.2020.mj
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice”
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2413.24.2020.gk
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn”
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2410.17.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1) „Projekt i budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8” 2) „Projekt i budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 26.02.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.254.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 02.03.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.253.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) - Legnica Południe (bez węzła)”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 08.02.2021 9:45
O.ZG.D-3.2413.18.2020
Opracowanie dokumentacji technicznej w podziale na 7 części
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.55.2020
Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert:
O.GD.KP-14.2410.15.2020
„Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 13.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2413.15.2020.dpw
„Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne oraz wprowadzania ścieków do obcych podmiotów z obiektów zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi.”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
22.12.2020
Termin składania ofert: 17.02.2021 9:45
O.PO.D-3.2411.147.2020
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
22.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.73.2020
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Kontraktu pn. „Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem)”
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.12.2020
Termin składania ofert: 16.04.2021 8:30
O/OL.D-3.2412.36.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 65 w miejscowości Ełk – ul. Przemysłowa, ul. Grajewska
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
22.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 11:15
O.KR.D-3.2413.38.2020
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa węzła „Kraków Południe” na skrzyżowaniu A4 i DK7” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
22.12.2020
Termin składania ofert: 21.01.2021 9:45
O.PO.D-3.2413.142.2020
Konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
22.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2413.14.2020.vk
„Wykonanie projektu automatycznego monitoringu oraz prowadzenie monitoringu dla konstrukcji obiektów: WA244L w ciągu jezdni lewej i wiaduktu w ciągu łącznicy na węźle autostradowym Łódź Północ – skrzyżowanie autostrad A1 i A2”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.78.2020
Wykonanie usług geodezyjnych służących prowadzeniu postępowań z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości, objętych lub związanych z pasami dróg z podziałem na zadania wg. dróg.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
21.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.72.2020
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu Drogowego w Koziegłowach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
21.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.64.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem) Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem „Borki” o długości około 18,750 km 2. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem) Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowisko” o długości około 18,026 km. 3. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem) Odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok 610+722 o długości około 12,506 km 4. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem) Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem ”Cicibór” o długości około 14,108 km
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
21.12.2020
Termin składania ofert: 09.02.2021 9:30
postępowania O.WR.D-3.2413.249.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert: 15.02.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.23.2020
Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
18.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.KP-1.2412.21.2020
Roboty podobne do zamówienia podstawowego pn.: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2: W. BOŻEPOLE WIELKIE (Z WĘZŁEM) – W. LUZINO (Z WĘZŁEM)” - doprojektowanie i wykonanie dodatkowych dróg dojazdowych DD6 i DD9a.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 9:45
O.PO.D-3.2413.143.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu DK nr 32
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert: 08.02.2021 9:45
O.PO.D-3.2413.145.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu DK nr 12
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert: 27.01.2021 10:00
O.GD.KP-12.2410.13.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.76.2020
Bieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 11:00
O.KR.D-3.2413.37.2020
„Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Krakowie”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
18.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2414.2.2020.jo
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań”
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
17.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 8:30
O/OL.D-3.2412.33.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Olsztynie w zakresie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 29.12.2020 11:00
O.Gd.F-2.2413.29.2020
Usługa przejęcia, przechowywania, obsługi i niszczenia dokumentów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.22a.2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica /bez węzła/ - odcinek Węzeł Kijewo/bez węzła/ - Dąbie – węzeł Rzęśnica/bez węzła/ – wykonanie nasadzeń
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
16.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2411.16.2020
„Przebudowa drogi DS.-9. Przejazd pod obiektem PG-23A w km 292+370”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.12.2020
Termin składania ofert: 09.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2410.3.2020.mc
Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12
roboty budowlane GDDKiA Lublin powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.33.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.32.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.17.2020.29
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Lipna”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert:
O.GD.KP-14.2410.14.2020
„Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
11.12.2020
Termin składania ofert:
O.GD.KP-10.2410.16.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
09.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.31.2020
Utrzymanie i administrowanie systemem wspomagającym zarzadzanie ruchem na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w m. Korczowa
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
09.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 10:00
O.GD.KP-11.2410.12.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów