INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
11.04.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 9:30
O.ZG.D-3.2412.5.2018
„Wymiana dylatacji bitumicznych na wiadukcie WD-3 nad droga ekspresową S3a Obwodnica Gorzowa Wlkp. w km 83+651”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.3.2018.10
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 z podziałem na części: część 1 - Rejon w Świeciu część 2 - Rejon w Toruniu
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
10.04.2018
Termin składania ofert: 25.04.2018 8:45
O.KA.D-3.2412.22.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rektyfikacji kładki dla pieszych nad drogą DK94 km 15+889 w m. Czeladź
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
10.04.2018
Termin składania ofert: 07.05.2018 11:30
O.KR.D-3.2411.2.2018
Zaprojektowanie i budowa trzech mostów w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi krajowej nr 75 z podziałem na części
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
10.04.2018
Termin składania ofert: 25.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.6.2018.25
Wymiana uszkodzonych segmentów urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiektach mostowych w km 1+333 oraz km 2+194 na drodze ekspresowej S10 – Południowa obwodnica Torunia.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
10.04.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.7.2018
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77a w km 2+800-5+318
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
10.04.2018
Termin składania ofert: 20.04.2018 11:00
O.OL.D-3.2414.1.2018.F-2
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
10.04.2018
Termin składania ofert: 30.04.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.10.2018
Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
09.04.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.47.2018
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.04.2018
Termin składania ofert: 25.04.2018 11:15
O.KR.D-3.2412.1.2018
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mogilska 25 wraz z poprawą infrastruktury
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
09.04.2018
Termin składania ofert: 24.04.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.11.2018(18)
Remont drogi krajowej nr 46 na odc. Brzęczkowice – Niemodlin od km 80+500 do km 82+600 o dł. 2,100 km
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
09.04.2018
Termin składania ofert: 25.04.2018 9:30
O.ZG.D-3.2411.2.2018
„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 24.04.2018 10:15
O.PO.D-3.2412.29.2018
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dk 92 z drogą powiatową nr 1882P Chełmno – Duszniki w m. Chełmno
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 17.04.2018 11:00
O.LU.D-3.2413.2.2018.jł
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych), rozszerzonych (pięcioletnich) oraz szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich w 2018 roku w podziale na części
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 19.04.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.8.2018.jr
Uwaga zmiana terminu! SIWZ! Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem – w imieniu inwestora – decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim z podziałem na 5 części”.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 24.04.2018 9:45
O.KA.D-3.2412.23.2018
Remont budynków sanitarnych na terenie MOP Chechło i MOP Proboszczowice
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 23.04.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.4.2018.kb
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91 z podziałem na 5 części.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 15.05.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.1.2018
Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
06.04.2018
Termin składania ofert: 23.04.2018 11:00
O.RZ.D-3.2412.2.2018
„Przebudowa dachu oraz wydzielenie stref pożarowych pomiędzy częścią biurową, a garażowo-warsztatową budynku Oddziału i Rejonu GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49c”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
05.04.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 8:45
O.KA.D-3.2412.21.2018
Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon Zawiercie
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
04.04.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.23.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.04.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 10:30
O.WR.D-3.2413.38.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.04.2018
Termin składania ofert: 12.04.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.8.2018.ut
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 82 na odcinku Łuszczów – Zofiówka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
04.04.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 11:00
O/OL.D-3.2414.2.2018.Z-1
Sprzedaż energii elektrycznej w celu zasilania urządzeń infrastruktury drogowej GDDKiA Oddział w Olsztynie
dostawy GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.04.2018
Termin składania ofert: 16.05.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.12.2018.Z-1
Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Ełku
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
03.04.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 11:00
O.LU.D-3.2412.2.2018.AW
Remont drogi krajowej nr 2 odc. Biała Podlaska – Terespol w zakresie odtworzenia przepustu w km 660+002 w miejscowości Wólka Dobryńska
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
28.03.2018
Termin składania ofert: 09.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.37.2018
Utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania ruchem na autostradzie A4 (odc. węzeł Wrocław Południe – węzeł Brzeg) oraz Systemu Informacji Autostradowej w ciągu AOW (A8) wraz z główną magistralą światłowodową i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
30.03.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.4.2018.11
Wykonanie robót bieżącego utrzymania mostów polegających na wykonaniu robót naprawczych i konserwacyjnych na obiektach mostowych usytuowanych na drogach krajowych Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
30.03.2018
Termin składania ofert: 10.05.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.9.2018
Wizualizacja i rejestracja obrazów z sieci dróg krajowych, zbieranie danych z drogowych stacji pogodowych oraz naprawy i konserwacja znaków zmiennej treści i stacji pogodowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku w podziale na 2 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
30.03.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.5.2018.16
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A-1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63”
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
30.03.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.20.2018.I-4
Poprawabezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK53 w msc.Trękusek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.03.2018
Termin składania ofert: 16.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.43.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 na odcinku Górczyna – Jędrzychowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.03.2018
Termin składania ofert: 08.05.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.9.2018
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 26 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
30.03.2018
Termin składania ofert: 13.04.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.11.2018
„Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonów GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na części: Część nr 1 - Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Nisku. Część nr 2 - Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Przemyślu. Część nr 3 - Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Lesku”.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
28.03.2018
Termin składania ofert: 09.04.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.19.2018
Wykopaliskowe badania archeologiczne na trasie planowanej inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) oraz opracowanie wyników badań
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
28.03.2018
Termin składania ofert: 13.04.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.19.2018
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła „Lotnisko” do km do węzła „Puławska” (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” (od km 456+240 do km 466+684)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.03.2018
Termin składania ofert: 08.05.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.8.2018
Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonów z podziałem na 6 Części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
28.03.2018
Termin składania ofert: 07.05.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.10.2018
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych, aktywnych znaków kasetonowych D-6, aktywnych znaków C-9, U-6a, U-5a i U-3e, awaryjne wymiany podzespołów urządzeń regulacji ruchu na drogach krajowych województwa podkarpackiego
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
27.03.2018
Termin składania ofert: 07.05.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.7.2018.mc
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z uwzględnieniem budowy obwodnicy Chełma”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
27.03.2018
Termin składania ofert: 16.04.2018 9:45
O.KA.D-3.2412.20.2018
Roboty w zakresie napraw i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zabrzu.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
27.03.2018
Termin składania ofert: 12.04.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.6.2018
Remont obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 19, 28 i 84: Zad. 1. Remont mostu przez rzekę Mszanka w ciągu drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek w km 279+836 w miejscowości Tylawa. Zad. 2. Remont mostu przez rzekę Wujskie w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 285+019 w miejscowości Załuż. Zad. 3. Remont mostu przez rzekę Jasień w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Gr. Państwa w km 40+380 w miejscowości Ustrzyki Dolne.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
23.03.2018
Termin składania ofert: 09.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.34.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla realizacji zadania p.t: „Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową 30 w km 22 + 878 DK 30 w m. Lubań (JNI 35001548) uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.03.2018
Termin składania ofert: 16.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.22.2018
Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie w podziale na części: Część I - od węzła Krzyżowa do węzła Budziszów Wielki, Część II – od węzła Budziszów Wielki do węzła Bielany Wrocławskie
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.03.2018
Termin składania ofert: 09.04.2018 10:50
O.BI.D-3.2411.5.2018
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia węzłów: „Zambrów Zachód” i „Zambrów Wschód” na obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi ekspresowej S8
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
22.03.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.4.2018.15
Wykonanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i niechronionych uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 291 w miejscowości Otłoczyn
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
22.03.2018
Termin składania ofert: 20.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.6.2018.17
UWAGA !ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT! Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15 w miejscowości Chabsko w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej Nr 15 w miejscowości Chabsko.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
22.03.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.5a.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 5 części.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
22.03.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.7.2018.az
Remont drogi krajowej nr 79 na odcinku Rogów- Wyszogród od km 288+520 do km 289+050 oraz od km 289+560 do km 290+060 o łącznej długości 1,030km
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
22.03.2018
Termin składania ofert: 11.04.2018 9:30
O.ZG.D-3.2412.3.2018
Realizacja w terenie projektu stałej organizacji ruchu z algorytmem sterowania ruchem na skrzyżowaniu DK nr 29 (ul. 1 Maja) z ul. Folwarczną i Sportową w Słubicach.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
22.03.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.16.2018(27)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 na odcinku Walidrogi - Nakło w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O w m. Walidrogi)
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych