viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
09.04.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.68.2019
Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2019-2021 w podziale na zadania : Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych Zadanie 3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Zadanie 4 Prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.04.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 9:45
O.KA.D-3.2413.21.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Łaziska Górne”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
08.04.2019
Termin składania ofert: 16.04.2019 10:15
O.KA.D-3.2413.20.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w m. Mikołów na odcinku muru oporowego”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
05.04.2019
Termin składania ofert: 25.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.53.2019
Roboty budowlane z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Naprawy i remonty cząstkowe na odcinkach dróg powiatowych nr DP1325D, DP1343D, DP1367D, DP1368D, DP1370D wraz z zarurowaniem odcinka rowu w ciągu drogi DP1368D; Zadanie 2: Remont przepustu pod drogą powiatową DP1370D
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.04.2019
Termin składania ofert: 25.04.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.23.2019
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Gwda Część 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
05.04.2019
Termin składania ofert: 24.04.2019 11:00
O/OL.D-3.2412.6.2019.Z-4
Remont mostu przez rów Białoławka w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 80+402 k/m Kociołek Szlachecki
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
04.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 11:00
O.LU.D3.2413.6.2019.AW
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odcinek realizacyjny: „Lublin Węglin” (bez węzła) – „Kraśnik Południe” (z węzłem), z podziałem na dwie części.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
04.04.2019
Termin składania ofert: 12.04.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.24.2019
Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.04.2019
Termin składania ofert: 30.04.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.5.2019
REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA – STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S-3 W KM 279+661
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.4.2019
REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 W KM 53+855 NAD KANAŁEM ODRY W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
04.04.2019
Termin składania ofert: 12.04.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.14.2019
Prowadzenie kompleksowego nadzoru nad remontem autostrady A2 na odc. Koło – gr. województwa
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
04.04.2019
Termin składania ofert: 12.04.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.11.2019
Naprawa samochodów służbowych, badania techniczne oraz przeglądy okresowe w Rejonie Konin
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
03.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 10:50
O.Op.D-3.2413.03.2019(05)
Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Kluczborku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020 r.
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
03.04.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.18.2019
Świadczenie usług sprzątania wszystkich pomieszczeń w budynku Oddziału GDDKiA w Katowicach oraz terenu zewnętrznego przy ul. Myśliwskiej 5
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
03.04.2019
Termin składania ofert: 18.04.2019 9:00
O.GD.Z-15.2412.04.2019
REMONTY CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.04.2019
Termin składania ofert: 18.04.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.20.2019
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku administracyjnym na Obwodzie Drogowym w Iłży oraz prace towarzyszące.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 11:30
O.PO.D-3.2412.12.2019
Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku przejścia przez m.Ostrzeszów
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
03.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:45
O.PO.D-3.2412.13.2019
Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku granica województwa – Lotyń – Okonek
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
03.04.2019
Termin składania ofert: 18.04.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.11.2019.23
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
03.04.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2413.12.2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków” w podziale na 3 części.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
03.04.2019
Termin składania ofert: 12.04.2019 10:00
O.Gd.I-2.2413.3.2019
NADZÓR ARCHEOLOGICZNY NA OBSZARZE INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.04.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.22.2019
Remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 452+497 w m. Kopytów.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.04.2019
Termin składania ofert: 24.04.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.23.2019
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 - obwodnicy Żyrardowa na odcinku od km 0+000 do km 15+100
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.04.2019
Termin składania ofert: 11.04.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.2.2019.17
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w m. Niewierz polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
01.04.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 11:00
O.LU.D-3.2412.2.2019.af
Wykonanie robót instalacyjnych (elektroenergetycznych) polegających na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S12/S17 odc. węzeł Kurów Zachód – węzeł Lublin Rudnik (w zakresie zadań nr 1, 2, 2a, 3 i 3a budowy drogi ekspresowej S17 Kurów-Lublin-Piaski).
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
01.04.2019
Termin składania ofert: 24.04.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.21.2019
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w m. Gwizdały
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.04.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2413.8.2019
Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń telematyki drogowej na drogach krajowych województwa małopolskiego wraz z przesyłem danych z tych urządzeń oraz dostarczanie informacji o czasie przejazdu dla podróżujących po drodze krajowej nr 7 i 47 na odcinku Kraków – Myślenice – Skomielna Biała – Nowy Targ -Zakopane.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
01.04.2019
Termin składania ofert: 16.04.2019 10:50
O.Op.D-3.2412.12.2019(19)
„Wykonanie remontów dróg w pasie autostrady A-4 na odcinku od km 193+965 do km 281+686 na terenie województwa opolskiego”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
29.03.2019
Termin składania ofert: 24.04.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.8.2019.19
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Przebudowa DK56 o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Sienno-Kotomierz- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
28.03.2019
Termin składania ofert: 05.04.2019 11:15
O.KR.D-3.2413.11.2019.
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych będących w zarządzie GDDKIA O/Kraków
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
28.03.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 12:30
O.WR.D-3.2413.74.2019
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Remont autostrady A4 na odcinku PPO Karwiany
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.03.2019
Termin składania ofert: 16.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.5.2019.mj
Budowa chodnika w miejscowości Wyszmontów w ciągu drogi krajowej nr 79 – etap I
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.03.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.18.2019
„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock–Wyszogród wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
27.03.2019
Termin składania ofert: 15.04.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.17.2019
Roboty związane z podparciem wiaduktów drogowych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową nr S86 w km 23+884 w m. Katowice
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
27.03.2019
Termin składania ofert: 16.04.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.15.2019
Remont elewacji budynku administracyjnego na terenie OUA Zabrze-Kończyce.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
27.03.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 17.04.2019 12:00
O.ZG.D-3.2410R.1.2019
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
27.03.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.58.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 12 na odcinku Drożów – Nielubia w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w podziale na 2 zadania: Zadanie 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 12 - Nielubia Zadanie 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 12 - Drożów
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.03.2019
Termin składania ofert: 11.04.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.5.2019.vk
„Zarzadzanie projektem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.03.2019
Termin składania ofert: 05.04.2019 11:00
O.RZ.D-3.2414.1.2019
„Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej”.
dostawy GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
26.03.2019
Termin składania ofert: 11.04.2019 9:45
O.KA.D-3.2413.14.2019
Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
26.03.2019
Termin składania ofert: 10.04.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.16.2019
Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze-Kończyce.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
26.03.2019
Termin składania ofert: 09.04.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.3.2019.13
Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na części: Część 1: GDDKiA Rejon w Świeciu, ul. Jesionowa 2A, 86-100 Świecie, Część 2: GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 9, 89-100 Nakło nad Notecią Część 3: GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek, Część 4: GDDKiA Rejon w Inowrocławiu, Obwód Drogowy w Latkowie, 88-100 Latkowo, Część 5: GDDKiA Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, Część 6: GDDKiA Rejon w Bydgoszczy, ul. Nowotoruńska 31, 85-839 Bydgoszcz Część 7: GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
26.03.2019
Termin składania ofert: 03.04.2019 11:00
O.GD.I-3.2413.7.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych budynkami oraz nieruchomości lokalowych objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.03.2019
Termin składania ofert: 10.04.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.7.2019.jo
„Dostosowanie oznakowania pionowego do Projektu stałej organizacji ruchu dotyczącej zmiany oznakowania kierunkowego w rejonie węzła Wieluń oraz na MOP-ach na drodze ekspresowej S8”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
25.03.2019
Termin składania ofert: 02.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.2.2019.mj
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
22.03.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.22.2019
Rozbiórka wiaduktu drogowego nad autostradą A6 w km 1+562 koło miejscowości Kołbaskowo JNI 14270017
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
22.03.2019
Termin składania ofert: 09.04.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.15.2019
Remont mostu w m. Przasnysz na drodze krajowej nr 57 w km 147+438
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.03.2019
Termin składania ofert: 11.04.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.6.2019
Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok w km 271+245 - 274+080
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
22.03.2019
Termin składania ofert: 15.04.2019 10:30
O.WR.D-3.2412.71.2019
Remont autostrady A4 na odcinku PPO Karwiany
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.03.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.55.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, w podziale na zadania: Zadanie 1: DK12 na odcinku Nielubia – Kurowice Zadanie 2: DK12 koło miejscowości Dankowice
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych