INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
03.07.2018
Termin składania ofert: 21.08.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.7.2018
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
02.07.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:30
O.PO.D-3.2412.69.2018
Wymiana nawierzchni placu OD Chodzież
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
03.07.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.14.2018.jr
Uwaga! zmiana terminu składania ofert i zmiana SIWZ. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach”
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
02.07.2018
Termin składania ofert: 20.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.25.2018 (47)
UWAGA: ZMIANA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DATY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Remont podpór (P1,P2) mostu nad rz. Odrą w ciągu drogi A-4 w km 247+190 w m. Rogów Opolski
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
28.06.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 9:45
O.ZG.D-3.2413.9.2018
STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ (STEŚ-R) WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYN NAD ODRĄ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 31”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
02.07.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.107.2018
Prowadzenie i koordynowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
02.07.2018
Termin składania ofert: 17.07.2018 10:45
O.PO.D-3.2412.73.2018
Odnowa oznakowania poziomego w Rejonie Nowy Tomyśl.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
02.07.2018
Termin składania ofert: 11.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.21.2018 (48)
Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji Rejonu w Kluczborku w okresie do dnia 30.06.2020 r.
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
27.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19.2018
„Utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, wraz z jego kalibracją i testem sprawdzającym zgodnie z załącznikiem nr. 2 „Procedura sprawdzania stanowisk do ważenia pojazdów w ruchu (WIM)”, w ciągu dróg krajowych nr S-3, 10, oraz 11”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
29.06.2018
Termin składania ofert: 16.07.2018 9:45
O.ZG.D-3.2412.10.2018
WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA WIADUKCIE DROGOWYM NAD TORAMI PKP W MIEJSCOWOŚCI WILKOWO, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 43+936
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.06.2018
Termin składania ofert: 19.07.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.53.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.06.2018
Termin składania ofert: 17.07.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.21.2018.44
Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń – Stryków: Odcinek IV węzeł Kowal (z węzłem) – węzeł Kutno Północ (bez węzła) w km 215+850÷244+300 z podziałem na 6 części
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
29.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.8.2018.ig
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91 z podziałem na 7 części
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.06.2018
Termin składania ofert: 08.08.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.15.2018.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów - Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów;
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
29.06.2018
Termin składania ofert: 16.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.20.2018.Z-2
Bieżące utrzymanie w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia drogowego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu: droga krajowa nr S22 od km 388+050 do km 438+499
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.06.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.18.2018
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
28.06.2018
Termin składania ofert: 06.07.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.8.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmiana przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
28.06.2018
Termin składania ofert: 17.07.2018 10:15
O.PO.D-3.2412.72.2018
Odnowa oznakowania poziomego – Rejon w Koninie
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
28.06.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.41.2018
Bieżąca obsługa archiwum zakładowego oraz sukcesywna archiwizacja materiałów archiwalnych kategorii „A”, dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25; Opacz Kolonia ul. Środkowa 35c.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.06.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.11.2018
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI - sezon zimowy 2018/2019
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.06.2018
Termin składania ofert: 13.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.26.2018.Z-4
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany urządzeń dylatacyjnych wraz z nawierzchnią na obiektach inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 3 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
27.06.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 11:45
O.KA.D-3.2413.47.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odcinek Nowa Wieś - Przeczyce”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
27.06.2018
Termin składania ofert: 20.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.5.2018.I-4
Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
27.06.2018
Termin składania ofert: 12.07.2018 10:45
O.PO.D-3.2412.68.2018
Remont dk 10 na odc. Nowa Łubianka, Stara Łubianka oraz obwodnica Piły.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
27.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 9:45
O.PO.D-3.2414.53.2018
Dostawa urządzenia do badania nawierzchni RMT
dostawy GDDKiA Poznań powyżej progów
27.06.2018
Termin składania ofert: 12.07.2018 11:00
O.Gd.Z-4.2412.12.2018
„Wymiana uszkodzonych dylatacji przyczółkowych wybranych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 3 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.45.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont wiaduktu drogowego w km 119+ 569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w Zawierciu
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
26.06.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.44.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy urządzeń dylatacyjnych oraz łożyskowań estakady MA-470 w ciągu autostrady A1 w m. Knurów
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
26.06.2018
Termin składania ofert: 05.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.18.2018 (40)
Uruchomienie oraz kompleksowa obsługa w latach 2018 - 2020 stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
15.06.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.9.2018
Zawarcia umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni nie większej niż 40 arów zidentyfikowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki-Płońsk wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
25.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.14.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
25.06.2018
Termin składania ofert: 10.07.2018 11:30
O.PO.D-3.2412.33.2018
Wyrównanie nierówności niwelety S8 na dojazdach do obiektów mostowych
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
23.06.2018
Termin składania ofert: 31.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.22.2018 (50)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
22.06.2018
Termin składania ofert: 09.07.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.16.2018
Zaprojektowanie i wybudowanie Obwodu Utrzymania Dróg Stargard w ramach zadania: Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
22.06.2018
Termin składania ofert: 10.07.2018 8:45
O.KA.D-3.2412.51.2018
Odtworzenie ekranów akustycznych, naprawa chodnika i gzymsów na obiekcie mostowym WA-429 w ciągu A1d km 13+470
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.06.2018
Termin składania ofert: 12.07.2018 10:45
O.PO.D-3.2412.54.2018
Odnowa oznakowania poziomego w Rejonie Leszno.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
21.06.2018
Termin składania ofert: 10.07.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.8.2018.31
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno-Kobylniki od km 0+000 do km 11+500”.
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
21.06.2018
Termin składania ofert: 10.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.32.2018.Z-4
Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych wiaduktu nad linią kolejową zelektryfikowaną Poznań - Olsztyn koło miejscowości Lubajny w ciągu drogi krajowej nr 16, km 109+119
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
21.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 10:00
O.WR.D-3.2413.92.2018
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, z dróg krajowych z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.06.2018
Termin składania ofert: 31.07.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.46.2018
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – granica m. Zabrze.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
21.06.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.7.2018.35
Remont nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na 2 części: Część nr 1 Rejon Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek Część nr 2 Rejon Nakło, Świecie, Toruń
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
21.06.2018
Termin składania ofert: 09.07.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.20.2018.42
Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
21.06.2018
Termin składania ofert: 06.07.2018 10:15
O.PO.D-3.2412.59.2018
Odnowa oznakowania poziomego – Rejon w Gnieźnie
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
21.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 10:15
O.PO.D-3.2413.57.2018
Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek i kopiarek)
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
20.06.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.17.2018 (39)
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych dla obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11 (II etap) wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
20.06.2018
Termin składania ofert: 31.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2414.2.2018.Z-1
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
19.06.2018
Termin składania ofert: 27.06.2018 10:15
O.PO.D-3.2411.56.2018
Zagospodarowanie ronda w pasie drogi krajowej nr 11 w miejscowości Strugi - Antonin
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 28.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.12.2018.kb
Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 8 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.12b.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 05.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.40.2018
Remont pomieszczeń na potrzeby budynku OD w Ożarowie Mazowieckim w trybie zaprojektuj i buduj.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych