viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
13.02.2019
Termin składania ofert: 28.02.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.20.2019
Remont mostu drogowego przez rzekę Oldzę w km 38+252 DK 30 w m. Gryfów Śląski
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.02.2019
Termin składania ofert: 28.02.2019 9:45
O.PO.D-3.2412.03.2019
Przebudowa dk nr 11 w ciągu al. Niepodległości i ul. Wodnej w m. Piła
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.02.2019
Termin składania ofert: 22.02.2019 11:00
O.RZ.D-3.2413.2.2019
„Świadczenie usług geodezyjnych i geodezyjno - prawnych przy drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego na potrzeby Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
12.12.2018
Termin składania ofert: 28.02.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.1.2019
WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA MOSTACH GRANICZNYCH NAD RZEKĄ NYSA ŁUŻYCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 18 W KM 0+000 W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.02.2019
Termin składania ofert: 18.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.3.2019.ap
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
12.02.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.8.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 odcinek Zabełków - Roszków”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.02.2019
Termin składania ofert: 15.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.1.2019.ut
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odcinek realizacyjny: „Kraśnik Południe” (bez węzła) – „Lasy Janowskie” (z węzłem) z podziałem na dwie części.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
12.02.2019
Termin składania ofert: 18.03.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2414.6.2019
Dostawa energii elektrycznej do obiektów obsługiwanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie
dostawy GDDKiA Szczecin powyżej progów
11.02.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2413.2.2019
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
11.02.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.10.2019
„Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mławie”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.02.2019
Termin składania ofert: 14.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.2.2019.AW
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów - Zamość” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
08.02.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.7.2019
REGIONALNE PROJEKTY WDROŻENIOWE – KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM NA SIECI TEN-T ETAP 1
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
07.02.2019
Termin składania ofert: 25.02.2019 10:30
O.WR.D-3.2412.11.2019
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych w ramach zadania: „Budowa sygnalizacji w ciągu drogi krajowej nr 36 w m. Lubin”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.02.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.2.2019.dpw
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
07.02.2019
Termin składania ofert: 22.02.2019 11:00
O/OL.D-3.2412.2.2019.Z-2
Bieżące utrzymanie dróg krajowych S7, S7g i 54 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z podziałem na 2 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
06.02.2019
Termin składania ofert: 28.02.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.2.2019.jo
„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.02.2019
Termin składania ofert: 14.02.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.2.2019
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
05.02.2019
Termin składania ofert: 08.03.2019 11:50
O.Op.D-3.2413.01.2019
Świadczenie usług utrzymania systemów w ciągu autostrady A-4 na odcinku Wrocław - Sośnica od km 153+227 do km 340+200
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
05.02.2019
Termin składania ofert: 01.03.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.1.2019
Rozbudowa drogi krajowej nr 19 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez rz. Lubka w m. Bielsk Podlaski
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.02.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2410.1.2019
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
04.02.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.7.2019
Serwis i naprawy samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 5 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.02.2019
Termin składania ofert: 27.02.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.3.2019
Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 141+339 nad rz. Dębą w m. Nowa Dęba.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
04.02.2019
Termin składania ofert: 12.02.2019 11:30
O.PO.D-3.2413.02.2019
Bieżące usługi utrzymaniowe na terenie Rejonu w Kępnie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
01.02.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.4.2019
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
01.02.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.8.2019
„Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła)”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
01.02.2019
Termin składania ofert: 01.03.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.2.2019
„Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
31.01.2019
Termin składania ofert: 08.02.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.3.2019
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20” w czasie robót budowlanych
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
30.01.2019
Termin składania ofert: 07.02.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.3.2019
Zakup i sukcesywne dostawy wraz z montażem nowych mebli biurowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.02.2019
Termin składania ofert: 09.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2414.1.2019.gk
Zakup i dostawa doli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Kielcach w latach 2019-2020-2021-2022 z podziałem na 3 części: Część Nr 1: Rejon w Busku – Zdroju Część Nr 2: Rejon w Kielcach Część Nr 3: Rejon w Opatowie
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
30.01.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2410.1.2019.ig
Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
30.01.2019
Termin składania ofert: 20.03.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.1.2019.mj
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
30.01.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.5.2019
Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin - Trasa Armii Krajowej w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
29.01.2019
Termin składania ofert: 04.03.2019 10:50
O.Op.D-3.2413.0218(03)
Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020 r.
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
29.01.2019
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.1.2019.2
Usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na 6 części: Część 1: Oddział w Bydgoszczy, Laboratorium Drogowe i Rejon w Bydgoszczy Część 2: Rejon w Inowrocławiu, Część 3: Rejon w Nakle nad Notecią, Część 4: Rejon w Świeciu, Część 5: Rejon w Toruniu, Część 6: Rejon we Włocławku
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
29.01.2019
Termin składania ofert: 12.02.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.1.2019.vk
„Zbieranie danych, utrzymanie i serwis stacji ciągłych pomiarów ruchu w latach 2019-2021 zlokalizowanych na drogach krajowych w woj. łódzkim”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
24.01.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2413.4.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK 87
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
24.01.2019
Termin składania ofert: 12.02.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.16.2019
Doszczelnienie istniejącego wygrodzenia ochronno – naprowadzającego dla płazów w ciągu autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa od km 3+050 do km 5+850 (lewa strona autostrady)
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.01.2019
Termin składania ofert: 26.02.2019 11:00
O.GD.I-2.2413.2.2019
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA z podziałem na 3 części. Część nr 1: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem), w tym: Odcinek 1: miejscowość Strzebielino (3 stanowiska o łącznej powierzchni 10 arów) Odcinek 2: miejscowość Bożepole (15 stanowisk o łącznej powierzchni 609,5 ara) Odcinek 3: miejscowość Luzino (9 stanowisk o łącznej powierzchni 143 ary) Część nr 2: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – 4 stanowiska o łącznej powierzchni 191 arów Część nr 3: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem), w tym: Odcinek 1: Szemud-Bojano (18 stanowisk o łącznej powierzchni 477,5 ara) Odcinek 2: miejscowość Chwaszczyno (8 stanowisk o łącznej powierzchni 270 arów)
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.01.2019
Termin składania ofert: 31.01.2019 11:15
O.KR.D-3.2413.3.2019.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Wadowice i Nowy Targ
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
23.01.2019
Termin składania ofert: 01.02.2019 8:45
O.KA.D-3.2413.5.2019
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań pn. : Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice na odcinku H: węzeł „Zawodzie (bez węzła) – węzeł „Woźniki” ( z węzłem) oraz Budowa autostrady A-1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
21.01.2019
Termin składania ofert: 22.02.2019 11:15
O.KR.D-3.2411.1.2019
Rozbudowa drogi krajowej nr 52 wraz z rozbiórką istniejących dwóch mostów oraz budową nowych obiektów inżynierskich w km 48+857 oraz w km 48+962 przez potok Kleczanka w miejscowości Klecza Dolna
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
18.01.2019
Termin składania ofert: 11.02.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.1.2019
Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
16.01.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.9.2019
Wykonanie archeologicznych badań sondażowych oraz ratowniczych badań wykopaliskowych w pasie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka, odcinek Bolków - Lubawka (granica państwa), zadanie III i IV wraz z opracowaniem wyników badań – umowa ramowa
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
16.01.2019
Termin składania ofert: 29.01.2019 8:45
O.KA.D-3.2414.3.2019
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
14.01.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.1.2019
Bieżące utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z jego kalibracją i testem sprawdzającym w ciągu dróg krajowych nr 3 oraz 8
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
11.01.2019
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2413.1.2019
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad „Zaprojektowaniem i budową drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
14.01.2019
Termin składania ofert: 18.02.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.7.2019
Remont wiaduktu drogowego nad linią PKP L-282 Wrocław – Zgorzelec w km 55+779 DK 94 koło m. Okmiany
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.01.2019
Termin składania ofert: 21.01.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.1.2019
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn. „Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20”
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
02.01.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.28.2018.ut
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17(12) z podziałem na 2 części: Część 1: MOP kat. I Wierzchowiska, Część 2: MOP kat. I Bystrzejowice.”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
31.12.2018
Termin składania ofert: 11.02.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.26.2018.AW
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów – Zosin” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów