INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
21.08.2018
Termin składania ofert: 27.09.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.30.2018 (67)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
21.08.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 31.08.2018 11:45
O.KA.D-3.2413.72.2018
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice
21.08.2018
Termin składania ofert: 05.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.158.2018
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 15 na odcinku Miłochowice – Milicz”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.08.2018
Termin składania ofert: 28.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.50.2018
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dostawa materiałów chemicznych do zimowego utrzymania dróg dla Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 Zadania
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.08.2018
Termin składania ofert: 01.10.2018 10:50
O.Op.D-3.2414.03.2018 (65)
UWAGA !!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!!! Dostawa urządzenia do badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w sposób ciągły zamontowanego na samochodzie dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Opolu.
dostawy GDDKiA Opole powyżej progów
18.08.2018
Termin składania ofert: 28.09.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.17.2018
Remont sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiA: Część I - „Remont drogi krajowej nr 77 w miejscowości Racławice od km 58+892 do km 60+300” Część II - „Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica –Barwinek odcinek Domostawa- Zdziary od km 400+395 do km 406+160 dł. 5,765 km” Część III - „Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Kamień – Górno w km 442+330 - 447+400”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
14.08.2018
Termin składania ofert: 08.10.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.21.2018
Wykonanie opracowań związanych z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: „Budowa drogi S-3 na odcinku Świnoujście - Troszyn” z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.08.2018
Termin składania ofert: 04.09.2018 11:45
O.PO.D-3.2412.93.2018
Remont dk 10 na odc. Nowa Łubianka, Stara Łubianka oraz obwodnica Piły.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
17.08.2018
Termin składania ofert: 06.09.2018 12:00
O.LU.D-3.2412.9.2018.aw
Poprawa równości i szorstkości drogi wojewódzkiej nr 824 odc. Żyrzyn- Puławy w m. Puławy od km 9+950 do km 11+975. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! NOWY TERMIN: 06.09.2018 r. do godz. 12:00.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
17.08.2018
Termin składania ofert: 03.09.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.17.2018.az
„Remont drogi krajowej nr 9 w m. Ostrowiec Św. (skrzyżowanie ulic: Sandomierskiej, Opatowskiej , Zygmuntówka).”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.08.2018
Termin składania ofert: 26.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.53.2018
Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego, zbieranie i prezentowanie danych z drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury a także konserwacja, przeglądy i naprawy baterii słonecznych i generatorów wiatrowych, drogowych stacji pogodowych, tablic i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.08.2018
Termin składania ofert: 27.08.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.15.2018.vk
Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach archeologicznych odkrytych podczas inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Odc. A 335+937,65–351+800. Odc. B 351+800–376+000. Odc. C 376+000–392+720. Odc. D 392+720–399+742,51” wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
14.08.2018
Termin składania ofert: 29.08.2018 11:00
O.LU.D-3.2412.8.2018.aw
Remont istniejącej kanalizacji sanitarnej siedziby obwodu drogowego GDDKiA w Międzyrzecu Podlaskim w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
14.08.2018
Termin składania ofert: 19.10.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.67.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała –Żywiec -Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.08.2018
Termin składania ofert: 29.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.52.2018
Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.08.2018
Termin składania ofert: 05.10.2018 11:00
O.LU.D3.2414.2.2018
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie
dostawy GDDKiA Lublin powyżej progów
10.08.2018
Termin składania ofert: 30.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.22.2018.Z-2
Wykonanie robót w zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 2 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
10.08.2018
Termin składania ofert: 18.09.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.17.2018.jł
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
10.08.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.18.2018.ap
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski”, o długości ok. 8,9 km.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
10.08.2018
Termin składania ofert: 27.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.51.2018
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCI OFERT. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
10.08.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018 11:00
O/Ł.D3.2414.2.2018.ig
Dostawa części zapasowych do urządzeń ITS z podziałem na 3 zadania
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
09.08.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018 9:30
O.ZG.D-3.2410D.1.2018
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI.
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
08.08.2018
Termin składania ofert: 14.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.137.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Obwód Drogowy w Miliczu Zadanie 2 Obwód Drogowy w Oleśnicy Zadanie 3 Obwód Drogowy w Polwicy
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.08.2018
Termin składania ofert: 23.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.37.2018.Z-1
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu, Obwód Drogowy w Wierznie Wielkim, droga krajowa nr S22 km 388+050 – 438+499 odcinek węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (Granica Państwa)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
03.08.2018
Termin składania ofert: 10.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.143.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Obwód Drogowy w Bolesławcu Zadanie 2 Obwód Drogowy w Piechowicach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
07.08.2018
Termin składania ofert: 25.09.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.65.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 – jezdnia prawa i lewa – w miejscowości Skoczów”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
02.08.2018
Termin składania ofert: 26.09.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.15.2018
Wykonanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
06.08.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.16.2018.gk
Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 13+850 (MOP Smyków) oraz w km 1+850 na terenie Miejsca Kontroli Pojazdów – Wrzosy
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
04.08.2018
Termin składania ofert: 12.09.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.16.2018
Remont sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiA: Część I - „Remont drogi krajowej nr 77 Alei Jana Pawła II na odcinku od km 48+595 do km 49+724 w Stalowej Woli” Część II - „Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica-Barwinek na odcinku od km 262+400 do km 265+800 w m. Równe”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 17.09.2018 9:30
O.ZG.D-3.2414.1.2018
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ, (W TYM ZAKUP, TRANSPORT, ZAŁADUNEK, ROZŁADUNEK) DO ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 21.08.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.9.2018.23
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
03.08.2018
Termin składania ofert: 10.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.144.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Obwód Drogowy Głogów Zadanie 2 Obwód Drogowy Drożów Zadanie 3 Obwód Drogowy Lubin/Lubin Zachód
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 9:45
O.ZG.D-3.2412.12.2018
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU POŹRZADŁO-MOSTKI OD KM 35+060 DO KM 36+060
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.08.2018
Termin składania ofert: 12.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.72.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) – Duszniki Zdrój”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 17.09.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.27.2018.Z-1
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2018/2019 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 11.09.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.14.2018.dpw.
Dostawa wraz z montażem znaków zmiennej treści i montaż kamer obrotowych na autostradzie A1 na odcinku Kowal – Łódź Północ.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 21.09.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.31.2018.Z-4
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drodze krajowej S 22 na odcinku węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (od km 388+050 do km 438+499)
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
02.08.2018
Termin składania ofert: 21.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.41.2018.Z-4
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany urządzeń dylatacyjnych wraz z nawierzchnią na obiektach inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 3 zadania - II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
02.08.2018
Termin składania ofert: 13.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.16.2018
Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym oraz bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na części 
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
02.08.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 11:00
O.LU.D-3.2412.6.2018.ut
Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 7 części. UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 24.08.2018 R.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
02.08.2018
Termin składania ofert: 28.08.2018 13:00
O.GD.Z-12.2412.15.2018
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK20 z ul. Długą i ul. Spacerową w miejscowości Tuchom
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.08.2018
Termin składania ofert: 13.08.2018 10:50
O.Sz.D-3.2414.20.2018
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do badań laboratoryjnych w podziale na części.
dostawy GDDKiA Szczecin do progów unijnych
01.08.2018
Termin składania ofert: 17.08.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.8.2018
Zaprojektowanie i wykonanie remontu dwóch wiaduktów nad ul. Grel w Nowym Targu jezdnia prawa, jezdnia lewa w km 17+590,5 dk nr 47
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
01.08.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:00
O.Ki.D-3.2414.2.2018.mj
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w jednostkach podległych GDDKiA – Oddział w Kielcach z podziałem na siedem części
dostawy GDDKiA Kielce do progów unijnych
01.08.2018
Termin składania ofert: 10.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.18.2018
„Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji deszczowej na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Nisku w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
31.07.2018
Termin składania ofert: 07.09.2018 11:00
DPR.DPR.2.2413.3.2018.BDG.23
Opracowanie i wdrożenie w GDDKiA oprogramowania wspierającego wydawanie zezwoleń dla przewozów nienormatywnych
usługi Centrala powyżej progów
31.07.2018
Termin składania ofert: 12.09.2018 9:45
O.KA.D-3.2414.59.2018
Dostawa soli drogowej, chlorku wapnia (w tym zakup, transport, załadunek, rozładunek) do magazynów znajdujących się przy autostradzie A1 Oddziału GDDKIA w Katowicach.
dostawy GDDKiA Katowice powyżej progów
31.07.2018
Termin składania ofert: 17.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2412.5.2018
„Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Krośnie, realizowanych w ramach asortymentu Remonty Zapleczy Technicznych” Z podziałem na części: Część 1. „Remont budynku administracyjno-mieszkalnego na Bazie Materiałowej w Rymanowie ul. Dworska 23 polegający na kompleksowym remoncie dachu. Część 2. „Remont budynku administracyjno-mieszkalnego na Bazie Materiałowej w Rymanowie ul. Dworska 23 polegający na kompleksowym remoncie instalacji centralnego ogrzewania budynku.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
30.07.2018
Termin składania ofert: 07.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.71.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
30.07.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.19.2018
„OPRACOWANIE EKSPERTYZ STANU TECHNICZNEGO dla następujących części: Część nr 1 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu i kładki dla pieszych przez p. Słony w m. Brzostek, w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło w km 147+633 wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej i przydatności użytkowej elementów konstrukcyjnych istniejących obiektów z zachowaniem wymagań eksploatacyjnych dla dróg krajowych; Część nr 2 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu kratownicowego wraz ze wspornikami przez rz. Wisłok w m. Tryńcza w km 126+729, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl z określeniem aktualnej nośności i przydatności użytkowej kratownicy i wsporników dla spełnienia wymagań eksploatacyjnych stawianych obiektom mostowym zlokalizowanym w ciągu dróg krajowych oraz oceną trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych; Część nr 3 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z koncepcją i projektem wykonawczym naprawy uszkodzonych połączeń blach pasów dolnych i węzłów dźwigarów kratownicowych mostu przez rz. Wisła w m. Nagnajów w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 126+729” z określeniem aktualnej nośności i przydatności użytkowej kratownicy dla spełnienia wymagań eksploatacyjnych stawianych obiektom mostowym zlokalizowanym w ciągu dróg krajowych oraz oceną trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych.”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych