INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
19.06.2018
Termin składania ofert: 16.07.2018 10:45
O.KA.D-3.2412.43.2018
Remont nawierzchni drogi dojazdowej D34 zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A1 w m. Świerklany
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 26.07.2018 10:00
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.10.2018.36
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo - Mąkowarsko”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
19.06.2018
Termin składania ofert: 25.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2414.1.2018.ig
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 13 części.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
19.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2412.4.2018
„Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie realizowanych w ramach asortymentu Remonty Zapleczy Technicznych” Z podziałem na części: Część 1. „Remont ogrodzenia terenu bazy materiałowej w Starej Birczy” Część 2. „Remont ogrodzenia wraz bramą wjazdową na teren bazy materiałowej w Sanoku” Część 3. „Remont wjazdu na plac obwodu drogowego w Nisku, ul. Nowa 40” Część 4. „Remont utwardzenia placu pod materiały z rozbiórki na bazie obwodu drogowego w Nisku, ul. Nowa 40” Część 5. „Remont budynku magazynowo - warsztatowego na terenie OD w Kolbuszowej” Część 6. „Remont oraz naprawa szkód powstałych w wyniku zalania budynku POLICJI na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Dębica w m. Żyraków” Część 7. „Remont elewacji oraz fundamentów budynku administracyjno-magazynowego Obwodu Drogowego w Przeworsku Część 8. „Wykonanie robót remontowych na OD w Przeworsku – malowanie i częściowa wymiana przęseł ogrodzenia wraz z słupkami oraz remont bramy wjazdowej Część 9. „Remont nawierzchni asfaltowej placu OD w Żurawicy Część 10. „Remont elewacji budynku OD w Żurawicy Część 11. „Remont cokołów budynków OD w Żurawicy
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.14.2018
„Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na zadania: Część 1. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z odcinków autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej 97 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 2. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych nr 19, 28, 73, 77, 84, 94 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 3. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94 zlokalizowanej w województwie podkarpackim”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.11.2018.BDG.10
Renowacja, konserwacja i odbudowa eksponatów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na 2 części
usługi Centrala do progów unijnych
18.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.13.2018
„Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
15.06.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.42.2018
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Rejon w Zabrzu wraz ze wszystkimi elementami
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
15.06.2018
Termin składania ofert: 02.07.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.8.2018
„Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Gorzów Wielkopolski”.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.06.2018
Termin składania ofert: 24.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.67.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Nowej Wsi Legnickiej, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Jaworze
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
14.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.38.2018
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.06.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 02.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.37.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie usług w zakresie ochrony mienia na Placu Budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (Fizyczna ochrona mienia).
usługi GDDKiA Warszawa
14.06.2018
Termin składania ofert: 06.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2018
UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ! Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 - obwodnicy Mszczonowa na odcinku od km 2+920 do km 9+220.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.06.2018
Termin składania ofert: 23.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.36.2018
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych nr A2, S2, S8, S79 wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi elementami inżynierskimi na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.21.2018(42)
„Roboty, usługi i dostawy w zakresie wykonywania remontów chodników i elementów odwodnienia, w tym ścinka i naprawa poboczy, remontu elementów kanalizacji deszczowej, renowacji rowów, w ciągu dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c i 46g na odcinkach administrowanych przez Rejon Nysa w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2020 r.”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
13.06.2018
Termin składania ofert: 20.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.35.2018
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.06.2018
Termin składania ofert: 31.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.10.2018
Zawarcia umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni większej niż 40 arów zidentyfikowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki-Płońsk wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
13.06.2018
Termin składania ofert: 22.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.11.2018.vk
„Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi i Rejonem w Łowiczu z podziałem na 2 zadania”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
12.06.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.37.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza - jezdnia lewa i prawa”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.06.2018
Termin składania ofert: 28.06.2018 11:50
O.BI.D-3.2411.11.2018
Remont, przebudowa i rozbudowa dróg krajowych w podziale na 4 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
11.06.2018
Termin składania ofert: 25.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2410.88.2018
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (a4) – Lubawka, zadanie V: obwód utrzymania drogi Jawor”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
06.06.2018
Termin składania ofert: 19.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.66.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Środzie Śląskiej, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Wołowie
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.06.2018
Termin składania ofert: 25.06.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.24.2.2018(46.2)
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 45 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020r.”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
08.06.2018
Termin składania ofert: 25.06.2018 11:00
O.LU.D-3.2412.4.2018.ut
Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 3 części.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
08.06.2018
Termin składania ofert: 22.06.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.20.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
07.06.2018
Termin składania ofert: 22.06.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.24.1.2018(46.1)
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 40 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020r.”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
07.06.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.36.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 odcinek Zabełków- Roszków”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
07.06.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 21.06.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.7.2018.27
Ochrona osób i mienia oraz monitoring w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
06.06.2018
Termin składania ofert: 20.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.22.2018.Z-1
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn w sezonie zimowym 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 w podziale na 5 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
06.06.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.10.2018.dpw
Wykonanie okresowej kontroli rocznej drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi z podziałem na 5 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.06.2018
Termin składania ofert: 18.06.2018 11:45
O.KA.D-3.2413.40.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
06.06.2018
Termin składania ofert: 18.06.2018 11:45
O.KA.D-3.2413.41.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
05.06.2018
Termin składania ofert: 01.08.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.39.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Niezdara – Tąpkowice”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
05.06.2018
Termin składania ofert: 22.06.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.11.2018.mj
Uwaga: zmiana terminu składania ofert. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 74 na odcinku Salata – Mniów od km 57+100 do km 60+520
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
01.06.2018
Termin składania ofert: 25.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.57.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy Kłodzko i Braszowice, Zadanie 2: Obwód Drogowy Bystrzyca Kłodzka
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
01.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.32.2018
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
01.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.28.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.05.2018
Termin składania ofert: 26.07.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.29.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-Tna drodze krajowej nr 1 – zadanie nr 6 – przebudowa odcinka granica miasta Częstochowa – Nowa Wieś
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
30.05.2018
Termin składania ofert: 09.07.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.28.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 – zadanie nr 7 – przebudowa odcinka Siedlec Duży – Koziegłowy”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
30.05.2018
Termin składania ofert: 15.06.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.9.2018.33
UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 15.06.2018 r. Wykonanie usług związanych z serwisem separatorów na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - obszar Rejonu w Bydgoszczy w latach 2018-2021
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
30.05.2018
Termin składania ofert: 15.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.68.2018
Remont nawierzchni dróg krajowych na terenie Rejonu w Oleśnicy, z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Remont nawierzchni drogi krajowej nr 25 w km 338+728 – 342+516, odc. granica województwa – Ose Zadanie 2 - Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94 w km 122+820 – 125+288, m. Oława
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
30.05.2018
Termin składania ofert: 10.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.12.2018 (34)
„Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Nysie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020r”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
29.05.2018
Termin składania ofert: 18.06.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.14.2018
Remont mostów w ciągu dróg krajowych – z podziałem na 2 części: Część 1 – Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 3b, w km 0+202 na odcinku Świnoujście - Goleniów w miejscowości Wolin nad cieśniną Dziwny; Część 2 - Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 26, w km 0+000 na odcinku Schwedt – Myślibórz w miejscowości Krajnik Dolny.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
29.05.2018
Termin składania ofert: 06.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.9.2018.jo
„Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z podległymi jednostkami”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
25.05.2018
Termin składania ofert: 24.07.2018 10:00
O.WR.D-3.2413.56.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Jordanowie Śląskim, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Bielanach Wrocławskich, Zadanie 3: Obwód Drogowy w Kostomłotach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.05.2018
Termin składania ofert: 18.06.2018 8:45
O.KA.D-3.2412.30.2018
Remont magazynu materiałów sypkich, nawierzchni placu, dróg manewrowych, parkingu oraz kanalizacji deszczowej na terenie Obwodu Drogowego w Gliwicach Brzezince
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
25.05.2018
Termin składania ofert: 13.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.14.2018.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo - Elbląg”.
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
25.05.2018
Termin składania ofert: 05.06.2018 9:45
O.ZG.D-3.2413.6.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: CZĘŚĆ NR 1: REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA-STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S3 W KM 279+661 CZĘŚĆ NR 2: REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BÓBR W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27 W KM 40+524 W M. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI CZĘŚĆ NR 3: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 29 W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE POLEGAJĄCA NA ROZBIÓRCE MOSTU DROGOWEGO NAD ROWEM MELIORACYJNYM I BUDOWIE NOWEGO OBIEKTU
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
11.06.2018
Termin składania ofert: 20.06.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.19.2018(41)
Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach krajowych nr 40 , 40a , 41 , 41a , 41b , 46a , 46c i 46g administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie do dnia 30.06.2020r.
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
24.05.2018
Termin składania ofert: 08.06.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.18.2018(31)
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku wzdłuż m. Ligota Górna od km 492+110 do km 494+110 o długości 2,00 km
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych