INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
16.10.2018
Termin składania ofert: 14.12.2018 9:30
O.ZG.D-3.2410R.2.2018
PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII I „STOŻNE WSCHÓD”,”STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
16.10.2018
Termin składania ofert: 21.11.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.24.2018
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 27.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.20.2018.jr
Opracowanie dokumentacji projektowej – Aktualizacja Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Odcinek II: Morawica – Wola Morawicka
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 28.11.2018 11:30
O.KR.D-3.2413.14.2018
Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego wybranych skrzyżowań (węzłów drogowych) i odcinków dróg krajowych zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 22.11.2018 11:00
DPR.DPR-2.2414.29.2018.BDG.37
Dostawa do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 56 przełączników sieciowych wraz z gwarancją na okres 36 miesięcy
dostawy Centrala powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 23.11.2018 10:15
O.PO.D-3.2413.120.2018
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 72 na odcinku Tuliszków - Słodków
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 10.12.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.22.2018
CAŁOROCZNE, KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W RZESZOWIE WRAZ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 22.11.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.44.2018.Z-4
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu z podziałem na 3 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 03.12.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.26.2018
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 23.11.2018 11:00
O.PO.D-3.2413.118.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.72.2018
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych, polegająca na utrzymaniu, serwisowaniu, naprawie, konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowej, urządzeń peryferyjnych, dostawie części do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i ploterów
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 27.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.22.2018.mj
Uwaga: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami znajduje się na serwerze ftp. Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odcinek Łagów – Jałowęsy
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.23.2018.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odcinek Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.21.2018.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Przełom/Mniów – Kielce - na odcinku: Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 23.10.2018 10:00
O.GD.Z-14.2413.23.2018
„Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Słupsku z podziałem na 3 części zamówienia”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.10.2018
Termin składania ofert: 03.12.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.83.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 81 w km 9+524 w miejscowości Mikołów”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 29.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.85.2018
Pełnienie dyżurów w Centrum Zarządzania Autostradą A4 na terenie OUA Zabrze – Kończyce, w zakresie obsługi płatnego odcinka autostrady A4 Wrocław – Sośnica.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.10.2018
Termin składania ofert: 29.11.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.23.2018
WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN. „ROZBUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ SOKOŁÓW MŁP. PÓŁNOC (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ JASIONKA (BEZ WĘZŁA), DŁ. OK. 15 KM – ETAP II (DOBUDOWA DRUGIEJ JEZDNI)”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
12.10.2018
Termin składania ofert: 30.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.84.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 26+588 w miejscowości Rudnik”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 26.10.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.14.2018.dpw
Wykonanie remontu przepustu w m. Głuchów w km 335+622 DK 12 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
11.10.2018
Termin składania ofert: 28.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.78.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Wodzisław - Rybnik”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.77.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Janów - Lgoczanka
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 20.11.2018 10:15
O.PO.D-3.2413.114.2018
Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach krajowych w Rejonie Środa Wlkp. – Obwody Drogowe w Środzie Wlkp. i Jarocinie
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 10.12.2018 11:00
O.KA.D-3.2413.74.2018
Weryfikacja i aktualizacja Systemu Referencyjnego na terenie Oddziału GDDKiA w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 29.10.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.39.2018(80)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 na odcinku Walidrogi - Nakło w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O w m. Walidrogi)
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
11.10.2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.19.2018.gk
Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA w Kielcach z podziałem na 3 części zamówienia: Część Nr 1: Rejon w Busku – Zdroju Część Nr 2: Rejon w Kielcach Część Nr 3: Rejon w Opatowie
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 06.11.2018 9:45
O.KA.D-3.2412.73.2018
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Łaziska Górne
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
11.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.42.2018.Z-1
Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w podziale na 2 zadania.
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
10.10.2018
Termin składania ofert: 25.10.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.49.2018.Z-4
Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z rozbiórką mostu i budową przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16 koło msc. Sobiewola – III postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
10.10.2018
Termin składania ofert: 16.11.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.17.2018
Wykonanie opracowań geologicznych i geotechnicznych budowy drogi S19 Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo, z podziałem na dwie części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
10.10.2018
Termin składania ofert: 14.12.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.22.2018.jr
Uwaga! wyjaśnienia z dnia 07.12.2018! Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije-Chmielnik
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów
10.10.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.11.2018.51
Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego wyposażonych w liczniki Marksman produkcji Golden River Ltd. i RPP-5 produkcji Verum wraz z przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających dokładność rejestracji SCPR na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
08.10.2018
Termin składania ofert: 05.12.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2018
UWAGA! DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.10.2018
Termin składania ofert: 24.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.65.2018
Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim na odcinku Strykowice Górne – Zwoleń.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.10.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018 9:45
O.ZG.D-3.2410U.3.2018
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.10.2018
Termin składania ofert: 16.10.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.16.2018.ig
„Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 4 części”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
05.10.2018
Termin składania ofert: 15.11.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.25.2018.BDG.18
UWAGA: ZMIAN TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla urządzeń sieciowych będących w użyciu przez GDDKiA wraz z dostarczeniem licencji na moduły bezpieczeństwa na okres 36 miesięcy
usługi Centrala powyżej progów
03.10.2018
Termin składania ofert: 14.11.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2018
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 14.11.2018R. Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 53 zadania.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
03.10.2018
Termin składania ofert: 07.12.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.19.2018
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 77 NA ODC. GORZYCE - WÓLKA PEŁKIŃSKA – PEŁKINIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
03.10.2018
Termin składania ofert: 13.11.2018 9:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.26.2018
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.10.2018
Termin składania ofert: 30.11.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.25.2018
„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.10.2018
Termin składania ofert: 07.01.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.18.2018
„Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
01.10.2018
Termin składania ofert: 17.10.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.11.2018.dpw
Projekt i budowa systemu łączności na drodze ekspresowej S8 km 324+772÷km 408+805 – od węzła Piotrków Tryb. Północ do węzła Huta Zawadzka – budowa światłowodu.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
26.09.2018
Termin składania ofert: 21.11.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.20.2018.ap
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 21.11.2018 R. Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
26.09.2018
Termin składania ofert: 05.10.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.20.2018.Z-2
Bieżące utrzymanie w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia drogowego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu: droga krajowa nr S22 od km 388+050 do km 438+499 - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.09.2018
Termin składania ofert: 09.11.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.19.2018.af
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+660” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 9.11.2018 r.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
25.09.2018
Termin składania ofert: 05.11.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.76.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Lelów - Nakło”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
25.09.2018
Termin składania ofert: 12.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2018
Remont pomieszczeń budynku gospodarczo socjalnego Obwodu Drogowego w Poczerninie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.09.2018
Termin składania ofert: 30.10.2018 11:00
O.PO.D-3.2413.110.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Środzie Wielkopolskiej w sezonie zimowym 2018/2019
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
17.09.2018
Termin składania ofert: 30.10.2018 10:45
O.PO.D-3.2413.109.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Nowym Tomyślu w sezonie zimowym 2018/2019
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów