INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
27.07.2018
Termin składania ofert: 07.09.2018 11:45
O.PO.D-3.2414.84.2018
Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla GDDKiA Oddział w Poznaniu
dostawy GDDKiA Poznań powyżej progów
27.07.2018
Termin składania ofert: 13.08.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.64.2018
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w Drogomyślu i Harbutowicach (DK81)
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
26.07.2018
Termin składania ofert: 03.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.44.2018
Koncepcja rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnic drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
23.07.2018
Termin składania ofert: 16.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.15.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w miejscowości Kopki”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 30.10.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.5.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu”
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
20.07.2018
Termin składania ofert: 10.08.2018 10:45
O.PO.D-3.2412.89.2018
Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 11:00
O.Ł.D3.2412.10.2018.kb
Rekultywacja do produkcji leśnej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Męka Jamy” na działce nr 72, obręb 32, o pow. 0,8833 ha ( w systemie „projektuj-buduj”)
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.16.2018.jr
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 (łącznik północny) w ramach zadania: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2412.6.2018
Remont pokryć dachowych budynków administrowanych przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie zlokalizowanych przy ul. Legionów 20” Z podziałem na części: * Część 1. Remont dachu - budynek administracyjny * Część 2. Remont dachu - budynek garażowy
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.15.2018
„Wykonanie przeglądów szczegółowych wybranych obiektów mostowych na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2414.17.2018
„Dostawa znaków drogowych dla GDDKiA Oddział Szczecin – z podziałem na 6 części”
dostawy GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.24.2018.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zatok autobusowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych zadaniem: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dk 16 w msc. Grzegorze i Prawdziska, dk 58 w msc. Kaliszki, dk 57 w msc. Ciemna Wola i Lutry w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
17.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.26.2018 (58)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
16.07.2018
Termin składania ofert: 28.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.43.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 15 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.07.2018
Termin składania ofert: 30.10.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.2.2018
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
11.07.2018
Termin składania ofert: 05.09.2018 11:00
O.GD.Z-2.2413.13.2018
Uwaga! Kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert! „UTRZYMANIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
13.07.2018
Termin składania ofert: 27.08.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.54.2018
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg w Rejonach i Obwodach Drogowych podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
19.07.2018
Termin składania ofert: 20.09.2018 11:00
O.LU.D3.2413.7.2018.af
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych 12, S12, 17 i 48 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach wraz ze wszystkimi elementami. UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.09.2018 R.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
11.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
O.LU.D3.2411.15.2018.mc
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski-Frampol od km 213+106,00 do km 224+948,00” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
09.07.2018
Termin składania ofert: 14.09.2018 9:45
O.PO.D-3.2413.45.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 36 na odcinku Krotoszyn-Ostrów Wlkp
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.07.2018
Termin składania ofert: 14.09.2018 11:30
O.PO.D-3.2413.71.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 12 na odcinku Kalisz-granica województwa
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
06.07.2018
Termin składania ofert: 22.08.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.48.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 1 odc. Brudzowice – Siewierz”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
11.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.14.2018.DS.2
Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2018 – 2020.
usługi Centrala powyżej progów
09.07.2018
Termin składania ofert: 19.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.13.2018.ig
Badania monitoringowe przy autostradzie A1 Toruń - Stryków w województwie łódzkim w podziale na zadania (I, II)
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
O.KA.D-3.2413.52.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie Rejonu w Pszczynie.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
06.07.2018
Termin składania ofert: 31.07.2018 11:45
O.PO.D-3.2412.76.2018
Remont mostu i kładki dla pieszych w ciągu dk 11 na cieku Ruda w m. Piła
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
05.07.2018
Termin składania ofert: 23.07.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.9.2018
Usługi projektowe i analityczne w zakresie sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
04.07.2018
Termin składania ofert: 13.08.2018 11:00
O.KR.D-3.2414.1.2018
Zakup energii elektrycznej do obiektów i odbiorników energii obsługiwanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie w podziale na 6 części.
dostawy GDDKiA Kraków powyżej progów
04.07.2018
Termin składania ofert: 14.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2414.4.2018
Wykonanie oraz dostawa oznakowania pionowego ustawionego przy drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA w okresie czterech lat od daty zawarcia umowy
dostawy GDDKiA Rzeszów powyżej progów
04.07.2018
Termin składania ofert: 28.09.2018 9:30
O.ZG.D-3.2411.5.2018
DOSTOSOWANIE BYŁEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W CIĄGU DK 18 NA ODC. GRANICA PAŃSTWA – WĘZEŁ „OLSZYNA” DO PARAMETRÓW DROGI KLASY A
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 11:00
O.LU.D3.2411.14.2018.AW
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Zamość - Miączyn od km 277+200 do km 281+380 i od km 282+526 do km 285+600” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 14.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.26.2018.Z-1
Usługi interwencyjno – utrzymaniowo – zabezpieczające w ciągu drogi krajowej S22 od km 388+050 do km 438+499 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu.
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 08.08.2018 10:50
O.Op.D-3.2413.24.2018 (53)
Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c, 46g na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu - Rejon Nysa.
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
O.ZG.D-3.2413.10.2018
CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DROGI EKSPRESOWEJ S-3 NA ODCINKU OD WĘZŁA ZIELONA GÓRA PÓŁNOC (Z WĘZŁEM) KM 190+369 DO WĘZŁA GAWORZYCE (BEZ WĘZŁA) KM 237+108 ADMINISTROWANEJ PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEJ ELEMENTAMI
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 21.08.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.7.2018
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 19.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.14.2018.jr
Uwaga! zmiana SIWZ 2 i terminu składania ofert. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach”
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.06.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 9:45
O.ZG.D-3.2413.9.2018
STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ (STEŚ-R) WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYN NAD ODRĄ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 31”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
02.07.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.107.2018
Prowadzenie i koordynowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
27.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19.2018
„Utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, wraz z jego kalibracją i testem sprawdzającym zgodnie z załącznikiem nr. 2 „Procedura sprawdzania stanowisk do ważenia pojazdów w ruchu (WIM)”, w ciągu dróg krajowych nr S-3, 10, oraz 11”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
29.06.2018
Termin składania ofert: 08.08.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.15.2018.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów - Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów;
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
29.06.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.18.2018
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
27.06.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 11:45
O.KA.D-3.2413.47.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odcinek Nowa Wieś - Przeczyce”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
26.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.45.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont wiaduktu drogowego w km 119+ 569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w Zawierciu
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
15.06.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.9.2018
Zawarcia umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni nie większej niż 40 arów zidentyfikowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki-Płońsk wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
25.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.14.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
21.06.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.7.2018.35
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !Remont nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na 2 części: Część nr 1 Rejon Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek Część nr 2 Rejon Nakło, Świecie, Toruń
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
20.06.2018
Termin składania ofert: 31.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.25.2018.Z-1
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
19.06.2018
Termin składania ofert: 28.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.12.2018.kb
Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 8 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.12b.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 16.07.2018 10:45
O.KA.D-3.2412.43.2018
Remont nawierzchni drogi dojazdowej D34 zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A1 w m. Świerklany
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych