INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
27.02.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.5.2018.mc
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
27.02.2018
Termin składania ofert: 15.03.2018 9:00
O.Ki.D-3.2414.1.2018.jr
Uwaga! odpowiedzi na pytania zmiana terminu. Dostawa energii elektrycznej do obiektów kubaturowych, sygnalizacji ulicznej, oświetlenia drogowego, znaków i tablic drogowych oraz innych urządzeń zasilanych energia elektryczną zarządzanych przez jednostki organizacyjne GDDKiA O/Kielce
dostawy GDDKiA Kielce powyżej progów
26.02.2018
Termin składania ofert: 14.03.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.7.2018 (13)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 42 budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Ligota Górna - Biadacz
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
23.02.2018
Termin składania ofert: 14.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.16.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: Remont nawierzchni oraz wymiana dylatacji na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej nr 8 w km od 38+408 do km 39+108 m. Kłodzko wraz z wykonaniem projektu.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.02.2018
Termin składania ofert: 19.03.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.2.2018.kb
Zaprojektowanie i remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 91c, w km 27+488, w miejscowości Cekanów
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
23.02.2018
Termin składania ofert: 05.03.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.5.2018
Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych na trasie budowy drogi ekspresowej nr S 61: Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) wraz z opracowaniem wyników badań, w podziale na 6 części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
23.02.2018
Termin składania ofert: 12.03.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.4.2018.mj
Remont mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 199+461 w miejscowości Ruda Maleniecka
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
22.02.2018
Termin składania ofert: 13.03.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.3.2018.vk
„Poprawa spływu wód opadowych z nawierzchni autostrady A1 na lewej jezdni (do Gdańska) na odcinku od km 246+460 do km 246+760 oraz na odcinku od km 270+746 do km 271+146”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
22.02.2018
Termin składania ofert: 02.03.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.6.2018.az
„Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK74 w miejscowościach Adamów, Brzezie, Balbinów” polegająca na: Budowie chodnika w ciągu DK 74 w km od 144+700 do km 148+700 (strona prawa lub lewa) w ramach PBDK – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z uzyskaniem – w imieniu inwestora - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.”
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
21.02.2018
Termin składania ofert: 20.03.2018 9:45
O.PO.D-3.2411.06.2018
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą gminną w m. Wolica Pusta km 338+1
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
21.02.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.10.2018
Uwaga ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert „Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 - do km ok. 3+600”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
23.02.2018
Termin składania ofert: 04.04.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.2.2018
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 – km 13+400 (wraz z budową obejścia miejscowości Barci-ce), w km ok. 18+300 – km 20+000 i w km ok. 20+848 – km 21+400” w ramach Programu: „Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115kN/oś”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
20.02.2018
Termin składania ofert: 01.03.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.2.2018.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko – Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska)”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
20.02.2018
Termin składania ofert: 23.03.2018 10:45
O.PO.D-3.2413.02.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 na odcinku granica województwa wielkopolskiego - Jastrowie.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
20.02.2018
Termin składania ofert: 08.03.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.8.2018.I-2
Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.02.2018
Termin składania ofert: 02.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.5.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Stary Wiązów - Wiązów
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.02.2018
Termin składania ofert: 05.03.2018 9:45
O.KA.D-3.2414.10.2018
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Rejonów w Zabrzu, Wysokim Brzegu, Zawierciu i Laboratorium Drogowego w Jaworznie z podziałem na zadania.
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.02.2018
Termin składania ofert: 05.03.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.5.2018.jr
Zmiana treści SIWZ ! Remont drogi krajowej nr 9 na odcinku Klimontów - Byszówka od km: 107+100 do km: 110+650
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.02.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.6.2018
UWAGA! III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT UWAGA II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.02.2018
Termin składania ofert: 11.04.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.7.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.02.2018
Termin składania ofert: 09.03.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.9.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 240+167 w m. Modła.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.02.2018
Termin składania ofert: 26.02.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.3.2018.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Opatów – Budowa chodnika w ciągu DK 9 odcinek km 87+121 - 88+235 w miejscowości Opatów w ramach PBDK- Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z uzyskaniem – w imieniu inwestora- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.02.2018
Termin składania ofert: 26.02.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.4.2018.az
Opracowanie dokumentacji dla Budowy chodnika w ciągu DK 74: - odcinek km: 140+725 – 141+270 – strona prawa - odcinek km: 141+995 – 142+148 – strona prawa - odcinek km: 141+106 – 142+148 – strona lewa w miejscowościach Marcinkowice, Tomaszów i Opatów w ramach PBDK- Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z uzyskaniem – w imieniu inwestora - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.02.2018
Termin składania ofert: 02.05.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.6.2018
Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 z podziałem na dwa zadania
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
15.02.2018
Termin składania ofert: 23.02.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.3.2018.dpw
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od skrzyżowania z DP4349E w km 1+222 do skrzyżowania z DG116649E w km 3+608”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.02.2018
Termin składania ofert: 26.03.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.2.2018.dpw
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa DK 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego”.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
14.02.2018
Termin składania ofert: 01.03.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.4.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych) – z podziałem na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
14.02.2018
Termin składania ofert: 27.03.2018 11:00
O.GD.Z-12.2414.1.2018
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.02.2018
Termin składania ofert: 20.04.2018 9:45
O.KA.D-3.2410.9.2018
Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
13.02.2018
Termin składania ofert: 27.03.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.5.2018
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - Usługi konserwacji i napraw awaryjnych instalacji elektrycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Wydziale Technologii oraz w Rejonach i Obwodach Drogowych
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.02.2018
Termin składania ofert: 23.02.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.5.2018.az
Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Kielcach Uwaga zmiana terminu składania ofert: 23.02.2018 r. godz. 09:00
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
13.02.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.Z-12.2413.03.2018
„Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 w m. Strzebielino, drogi krajowej nr 20 w m. Żukowo i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.02.2018
Termin składania ofert: 26.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.13.2018
Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego wraz ze zmianą użytków gruntowych i oznakowaniem świadkami Pas Drogowy w podziale na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
12.02.2018
Termin składania ofert: 02.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.1.2018.1
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A-1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63”
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
08.02.2018
Termin składania ofert: 04.04.2018 11:50
O.Op.D-3.2413.1.2018
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu – Rejon w Opolu wraz ze wszystkimi elementami pasa drogowego
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
09.02.2018
Termin składania ofert: 06.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.3.2018.7
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części: Część nr 1 – droga nr A-1, S5c, 5c,91, Część nr 2 – droga nr S5, 5, 5b, 15, 15c, 25, 56, 96, Część nr 3 – droga nr S10, 10, 16, 55, 62, 67, 80, 95
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
09.02.2018
Termin składania ofert: 26.02.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.4.2018
Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.02.2018
Termin składania ofert: 23.02.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.4.2018.mc
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych poprzez rozbudowę drogi krajowej Nr 12 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej na odcinku od km 635+567.80 do km 639+308.80
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
08.02.2018
Termin składania ofert: 22.02.2018 10:50
O.Op.D-3.2412.06.2018 (14)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Remont jezdni północnej autostrady A4 na odc. Węzeł Opole Południe – Węzeł Krapkowice od km 242+300 do km 256+740”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
05.02.2018
Termin składania ofert: 27.03.2018 11:15
O.PO.D-3.2414.05.2018
Zakup energii elektrycznej dla obiektów obsługiwanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu
dostawy GDDKiA Poznań powyżej progów
06.02.2018
Termin składania ofert: 20.03.2018 10:15
O.PO.D-3.2413.04.2018
Wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
07.02.2018
Termin składania ofert: 19.03.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.3.2018.ap
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec od km 228+190 (229+250) do km 235+575 (236+653,88)”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
06.02.2018
Termin składania ofert: 22.02.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.6.2018.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 51 na odcinku Łojdy – Markiny oraz na DK 57 na odcinku Wozławki – Troszkowo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
05.02.2018
Termin składania ofert: 21.02.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.8.2018.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w msc. Mózgowo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
02.02.2018
Termin składania ofert: 27.02.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.2.2018
Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
01.02.2018
Termin składania ofert: 16.03.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.5.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
01.02.2018
Termin składania ofert: 15.03.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.4.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w m. Czechowice – Dziedzice”.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.01.2018
Termin składania ofert: 08.02.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.3.2018
Wykonanie usług sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków i terenów zewnętrznych, świadczone w obiektach GDDKiA Oddział w Szczecinie, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego z podziałem na 17 części.
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
30.01.2018
Termin składania ofert: 16.02.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.3.2018.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.01.2018
Termin składania ofert: 06.03.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.1.2018
Rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica w km 191+565-206+000
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów