viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.12.2018
Termin składania ofert: 08.02.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.27.2018.ut
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszów – Hrubieszów” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
31.12.2018
Termin składania ofert: 14.02.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.43.2018
Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
28.12.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 08.01.2019 9:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.44.2018
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
usługi GDDKiA Szczecin
21.12.2018
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.21.2018.vk
Wykonanie analizy technicznej z elementami koncepcji dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania: „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (bez węzła) – granica województw łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu.”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
21.12.2018
Termin składania ofert: 25.01.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.88.2018
UWAGA: I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 21.01.2019R. II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 25.01.2019R. Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 30 zadań.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.12.2018
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.83.2018
Opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku granica województw łódzkiego i mazowieckiego – węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.12.2018
Termin składania ofert: 22.03.2019 11:30
O.PO.D-3.2412.128.2018
Budowa wiaduktu przez linię KWB Konin w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Honoratka
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.12.2018
Termin składania ofert: 21.01.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.24.2018.mc
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium A. Koncepcji Programowej (KP) B. Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
18.12.2018
Termin składania ofert: 07.02.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.38.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Robót pn.: „Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu krajowej nr 26”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
18.12.2018
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.84.2018
Koncepcja rozbudowy dróg krajowych nr 48, 60 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie 1) Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice – Dęblin Zadanie 2) Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Gostynin – Płock
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.12.2018
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.47.2018.Z-2
Bieżące utrzymanie w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia drogowego, znaków aktywnych oraz sygnalizacji świetlnych dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
18.12.2018
Termin składania ofert:
O/Ł.D3.2410.1.2018.jo
„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
17.12.2018
Termin składania ofert: 01.02.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.33.2018
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego Stargard”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.12.2018
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.263.2018
Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
17.12.2018
Termin składania ofert: 07.01.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.86.2018
„Koncepcje rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.12.2018
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2411.12.2018
Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 94 od km. ok.326+044 do ok. km 327-566 (326+000 - 327+522 km istniejący) na odcinku Modlnica - Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
12.12.2018
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.99.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów oraz 1456S Czaniec-Porąbka w m. Czaniec”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.12.2018
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.95.2018
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – granica m. Zabrze.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.12.2018
Termin składania ofert: 10.01.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.25.2018.az
UWAGA! ZMIANA TERMINU! ZMIANA SIWZ! Opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Pozwolenia na Budowę/ZRID dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odwodnienia w obszarze miejscowości Świerczek” wraz z przebudową istniejącego odwodnienia drogi ekspresowej nr 7 w rejonie km 496+500 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotowym przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych i w okresie rękojmi za wady.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
10.12.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.20.2018
Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części: Część nr 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320 Część nr 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150 Część nr 3: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km 65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.246.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 8 części: Część 1 - Rejon w Głogowie Część 2 – Rejon w Legnicy Część 3 – Rejon w Lubaniu Część 4 – Rejon w Oleśnicy Część 5 – Rejon w Wołowie Część 6 – Rejon we Wrocławiu Część 7 - GDDKiA O/Wrocław - Siedziba Oddziału we Wrocławiu i Siedziba Wydziału Technologii Mokronos Dolny Część 8 – Rejon w Lubaniu - Dróżniczówka w Piechowicach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.225.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert: 15.01.2019 9:45
O.ZG.D-3.2413.18.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: „REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 27 NA ODCINKU ŚWIDNICA-ZIELONA GÓRA OD KM 57+360 DO KM 59+095”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.96.2018
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek I – Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.97.2018
„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek II – odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135”
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.8.2018
„Budowa autostrady A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
05.12.2018
Termin składania ofert: 07.01.2019 10:50
O.Op.D-3.2413.38.2018(88)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa - Pakosławice”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
29.11.2018
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.49.2018
Zawarcie umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni większej niż 40 arów zidentyfikowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku Szczuczyn - Raczki wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
27.11.2018
Termin składania ofert:
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.28.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
27.11.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.15.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 304”.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
23.11.2018
Termin składania ofert: 01.03.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.37.2018
Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
20.11.2018
Termin składania ofert: 02.01.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.16.2018.62
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń – Włocławek – Etap II”.
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
16.11.2018
Termin składania ofert: 11.12.2018 11:00
O.Ł.D3.2412.15.2018.ig
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91 z podziałem na 7 części
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
16.11.2018
Termin składania ofert: 28.11.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.17.2018.64
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Niechorz”
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
15.11.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.36.2018
„Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych”
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
13.11.2018
Termin składania ofert: 03.01.2019 9:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.29.2018
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
06.11.2018
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2411.11.2018
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
06.11.2018
Termin składania ofert: 20.12.2018 11:50
O.Op.D-3.2413.36.2018(86)
Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 . UWAGA : Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.12.2018r.
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
05.11.2018
Termin składania ofert: 14.11.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.34.2018
Wykonanie dokumentacji uzupełniającej do zadania pn.: „Budowa drogi S-6 na odcinku Koszalin – Słupsk (węzeł „Sianów Wschód” /bez węzła/ - węzeł „Słupsk Zachód”/bez węzła/)
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
31.10.2018
Termin składania ofert: 15.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.24.2018.jr
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – Program likwidacji miejsc niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
30.10.2018
Termin składania ofert: 12.12.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.30.2018
Wykonanie Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 21.02.2019 11:00
DPR.DPR-2.2413.27.2018.DZ.21
UWAGA: UNIEWAŻNIENIE Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1
usługi Centrala powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 25.02.2019 11:00
O/OL.D-3.2410.2.2018.KP-11
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 07.12.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.210.2018
Opracowanie Dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków –Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 18.01.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.32.2018
Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dk nr 20
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
17.10.2018
Termin składania ofert: 07.12.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.89.2018
Bieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.20.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z podziałem na części: Część 1. „Likwidacja osuwisk nr ewid. PDK 0014, PDK 0015, PDK 0016 zlokalizowanych w ciągu dk 19 w miejscowości Tylawa” Część 2. „Likwidacja osuwiska o numerze ewid. PDK 0051 w ciągu dk19 w miejscowości Trzciana” Część 3. „Rozbudowa drogi krajowej nr 84 (w km 40+840 do km 40+900) wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Brzegi Dolne”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 12.02.2019 10:50
O.Op.D-3.2410.4.2018
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 06.03.2019 10:50
O.Op.D-3.2410.3.2018
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - NOWY TERMIN: 06.03.2019 r. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 06.02.2019 10:50
O.Op.D-3.2410.2.2018
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - NOWY TERMIN 06.02.2019r. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów