INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.09.2018
Termin składania ofert: 16.01.2019 11:15
O.KR.D-3.2411.3.2018
Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
17.09.2018
Termin składania ofert: 08.11.2018 10:45
O.PO.D-3.2412.100.2018
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu – Rejon w Gnieźnie.
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
19.09.2018
Termin składania ofert: 09.10.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.35.2018.Z-4
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w km 259+958 drogi krajowej nr 16 wraz z budową i rozbiórką mostu objazdowego – II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.09.2018
Termin składania ofert: 25.10.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.9.2018.57
Remont nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy – Rejon Nakło, Rejon Świecie, Rejon Toruń
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
19.09.2018
Termin składania ofert: 04.01.2019 11:00
O/OL.D-3.2410.1.2018.I-4
Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 20.12.2018 9:45
O.PO.D-3.2413.64.2018
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Koninie w latach 2019-2023
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 19.12.2018 11:30
O.PO.D-3.2413.63.2018
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kępnie w latach 2019-2023
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 9:45
O.PO.D-3.2413.62.2018
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kaliszu w latach 2019-2023
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 11:30
O.PO.D-3.2413.60.2018
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Chodzieży w latach 2019-2023
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 19.12.2018 10:15
O.PO.D-3.2413.67.2018
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Środzie Wlkp. w latach 2019-2023
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 21.12.2018 11:00
O.PO.D-3.2413.66.2018
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Nowym Tomyślu. w latach 2019-2023
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 21.12.2018 10:45
O.PO.D-3.2413.65.2018
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Lesznie. w latach 2019-2023
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 10:15
O.PO.D-3.2413.61.2018
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gnieźnie w latach 2019-2023
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
13.08.2018
Termin składania ofert: 23.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2018
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem).
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.09.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 21.09.2018 10:00
O.GD.Z-14.2413.19.2018
„Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Słupsku z podziałem na 3 części zamówienia”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.09.2018
Termin składania ofert: 23.10.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.15.2018
Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
10.09.2018
Termin składania ofert: 22.10.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.13.2018
Opracowanie dokumentacji technicznej, dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Lipinki Łużyckie – Żary
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.09.2018
Termin składania ofert: 26.10.2018 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.18a.2018
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
05.09.2018
Termin składania ofert: 14.09.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.21.2018
Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym oraz bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na części 
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
03.09.2018
Termin składania ofert: 16.10.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2414.17a.2018
„Dostawa znaków drogowych dla GDDKiA Oddział Szczecin – z podziałem na 5 części”
dostawy GDDKiA Szczecin powyżej progów
04.09.2018
Termin składania ofert: 11.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2018
Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.08.2018
Termin składania ofert: 12.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.56.2018
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” (bez węzła) w km ok. 625+000 - do gr. państwa w km ok. 657+113”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.08.2018
Termin składania ofert: 05.10.2018 11:00
O.RZ.D-3.2414.5.2018
Dostawa soli drogowej i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie zimowym 2018/2019
dostawy GDDKiA Rzeszów powyżej progów
24.08.2018
Termin składania ofert: 07.11.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.70.2018
Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
21.08.2018
Termin składania ofert: 05.10.2018 11:30
O.PO.D-3.2413.85.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 12 na odcinku Kąkolewo-Garzyn
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
18.08.2018
Termin składania ofert: 28.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.50.2018
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dostawa materiałów chemicznych do zimowego utrzymania dróg dla Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 Zadania
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.08.2018
Termin składania ofert: 05.10.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.17.2018
Remont sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiA: Część I - „Remont drogi krajowej nr 77 w miejscowości Racławice od km 58+892 do km 60+300” Część II - „Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica –Barwinek odcinek Domostawa- Zdziary od km 400+395 do km 406+160 dł. 5,765 km” Część III - „Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Kamień – Górno w km 442+330 - 447+400”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
14.08.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.21.2018
Wykonanie opracowań związanych z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: „Budowa drogi S-3 na odcinku Świnoujście - Troszyn” z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
16.08.2018
Termin składania ofert: 26.09.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.53.2018
Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego, zbieranie i prezentowanie danych z drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury a także konserwacja, przeglądy i naprawy baterii słonecznych i generatorów wiatrowych, drogowych stacji pogodowych, tablic i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.08.2018
Termin składania ofert: 19.10.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.67.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała –Żywiec -Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
10.08.2018
Termin składania ofert: 18.09.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.17.2018.jł
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
10.08.2018
Termin składania ofert: 08.10.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.51.2018
UWAGA!!! DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
10.08.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018 11:00
O/Ł.D3.2414.2.2018.ig
Dostawa części zapasowych do urządzeń ITS z podziałem na 3 zadania
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
02.08.2018
Termin składania ofert: 26.09.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.15.2018
Wykonanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 12.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.72.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) – Duszniki Zdrój”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
01.08.2018
Termin składania ofert: 10.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.18.2018
„Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji deszczowej na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Nisku w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
31.07.2018
Termin składania ofert: 07.09.2018 11:00
DPR.DPR.2.2413.3.2018.BDG.23
Opracowanie i wdrożenie w GDDKiA oprogramowania wspierającego wydawanie zezwoleń dla przewozów nienormatywnych
usługi Centrala powyżej progów
30.07.2018
Termin składania ofert: 07.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.71.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
30.07.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.19.2018
„OPRACOWANIE EKSPERTYZ STANU TECHNICZNEGO dla następujących części: Część nr 1 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu i kładki dla pieszych przez p. Słony w m. Brzostek, w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło w km 147+633 wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej i przydatności użytkowej elementów konstrukcyjnych istniejących obiektów z zachowaniem wymagań eksploatacyjnych dla dróg krajowych; Część nr 2 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu kratownicowego wraz ze wspornikami przez rz. Wisłok w m. Tryńcza w km 126+729, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl z określeniem aktualnej nośności i przydatności użytkowej kratownicy i wsporników dla spełnienia wymagań eksploatacyjnych stawianych obiektom mostowym zlokalizowanym w ciągu dróg krajowych oraz oceną trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych; Część nr 3 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z koncepcją i projektem wykonawczym naprawy uszkodzonych połączeń blach pasów dolnych i węzłów dźwigarów kratownicowych mostu przez rz. Wisła w m. Nagnajów w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 126+729” z określeniem aktualnej nośności i przydatności użytkowej kratownicy dla spełnienia wymagań eksploatacyjnych stawianych obiektom mostowym zlokalizowanym w ciągu dróg krajowych oraz oceną trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych.”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
27.07.2018
Termin składania ofert: 07.09.2018 11:45
O.PO.D-3.2414.84.2018
Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla GDDKiA Oddział w Poznaniu
dostawy GDDKiA Poznań powyżej progów
23.07.2018
Termin składania ofert: 16.08.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.15.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w miejscowości Kopki”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 15.01.2019 11:15
O.KR.D-3.2411.5.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu”
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
13.07.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2414.17.2018
„Dostawa znaków drogowych dla GDDKiA Oddział Szczecin – z podziałem na 6 części”
dostawy GDDKiA Szczecin powyżej progów
13.07.2018
Termin składania ofert: 16.01.2019 11:15
O.KR.D-3.2410.2.2018
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
09.07.2018
Termin składania ofert: 14.09.2018 9:45
O.PO.D-3.2413.45.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 36 na odcinku Krotoszyn-Ostrów Wlkp
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
10.07.2018
Termin składania ofert: 14.09.2018 11:30
O.PO.D-3.2413.71.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 12 na odcinku Kalisz-granica województwa
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
11.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.14.2018.DS.2
Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2018 – 2020.
usługi Centrala powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
O.ZG.D-3.2413.10.2018
CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DROGI EKSPRESOWEJ S-3 NA ODCINKU OD WĘZŁA ZIELONA GÓRA PÓŁNOC (Z WĘZŁEM) KM 190+369 DO WĘZŁA GAWORZYCE (BEZ WĘZŁA) KM 237+108 ADMINISTROWANEJ PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEJ ELEMENTAMI
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
03.07.2018
Termin składania ofert: 21.08.2018 9:30
O.ZG.D-3.2413.7.2018
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
29.06.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.18.2018
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów