viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
21.10.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.12.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki 2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
21.10.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.12.2020.dpw
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Wykonanie zabezpieczeń fizycznych przestrzeni pomiędzy pomostami sąsiadujących obiektów mostowych, będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Łodzi, przeciw upadkowi osób z wysokości”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
20.10.2020
Termin składania ofert: 20.11.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.48.2020
Zbieranie i wywóz do utylizacji: padłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności lub odpadów pochodzenia zwierzęcego lub padłych ptaków z pasów drogowych dróg krajowych i innych terenów będących w zarządzaniu przez GDDKiA O/Szczecin – 5 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
19.10.2020
Termin składania ofert: 25.11.2020 10:00
O.GD.KP-6.2410.06.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Część nr 1: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła); Część nr 2: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.10.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.57.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ+R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 w woj. śląskim.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
19.10.2020
Termin składania ofert: 16.12.2020 11:00
O.GD.KP-13.2410.04.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
21.10.2020
Termin składania ofert: 26.11.2020 11:00
O.KR.D-3.2413.32.2020
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków podświetlanych, aktywnych znaków i urządzeń brd oraz wymiana sterowników sygnalizacji, zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego, w podziale na 6 części.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
14.10.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 9:45
O.ZG.D-3.2414.2.2020
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA z podziałem na 5 części
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
12.10.2020
Termin składania ofert: 22.10.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.115.2020
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami remontowymi na drodze krajowej nr 11
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
09.10.2020
Termin składania ofert: 05.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2412.22.2020.jr
Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów
06.10.2020
Termin składania ofert: 21.10.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.49.2020
Wymiana i ustawienie barier ochronnych i innych urządzeń BRD na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – 5 zadań
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
06.10.2020
Termin składania ofert: 21.10.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.113.2020
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu - Rejon Leszno
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.09.2020
Termin składania ofert: 20.11.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.47.2020
Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
24.09.2020
Termin składania ofert: 02.10.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.39a.2020
Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych na sieci dróg krajowych
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
23.09.2020
Termin składania ofert: 18.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.11.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
17.09.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 9:45
O.ZG.D-3.2413.12.2020
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 DO GRANICY MIASTA GORZÓW WLKP.; CZĘŚĆ NR 2: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD M. ŚWIĘTOJAŃSKO DO SKRZYŻOWANIA Z DK 24; CZĘŚĆ NR 3: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO M. CHEŁMSKO; CZĘŚĆ NR 4: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA ODCINKU OD WĘZŁA SKWIERZYNA ZACHÓD DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 22
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
21.09.2020
Termin składania ofert: 08.10.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.45.2020
Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) - Rozbiórka wiaduktu nad drogą nr 142 w ciągu drogi krajowej nr 3 w km ok. 85+300
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
16.09.2020
Termin składania ofert: 23.10.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.11.2020
Usługa wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów: 1. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760,00 do km 50+000,00” oraz 2. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000,00 do km 71+533,00”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
16.09.2020
Termin składania ofert: 05.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2413.17.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa obwodnicy Starachowic w ciągu DK 42 oraz z udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i buduj.
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
09.09.2020
Termin składania ofert: 21.10.2020 10:00
O.GD.KP-8.2410.03.2020
Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
03.09.2020
Termin składania ofert: 11.09.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.39.2020
Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych na sieci dróg krajowych
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
01.09.2020
Termin składania ofert: 16.09.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.44.2020
Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział Szczecin
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
28.08.2020
Termin składania ofert: 30.09.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.18.2020
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2024 r. w podziale na 6 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
24.08.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 10:00
O.GD.KP-6.2410.02.2020
Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
20.08.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.43.2020
Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 159+800 w miejscowości Strączno
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
19.08.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.21.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
07.08.2020
Termin składania ofert: 25.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.16.2020.az
„Remont mostu przez rzekę Kamienna w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 51+626, w miejscowości Brody Iłżeckie”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.08.2020
Termin składania ofert: 07.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.8.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
05.08.2020
Termin składania ofert: 30.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.9.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
03.08.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.20.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH NA STANOWISKACH ODKRYTYCH PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ, ZADANIE 3: WĘZEŁ SZEMUD (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ GDYNIA WIELKI KACK (Z WĘZŁEM) z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.08.2020
Termin składania ofert: 03.09.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.24113.29.2020
Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich w latach 2021 - 2024 na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na 7 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
31.07.2020
Termin składania ofert: 23.09.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.28.2020
Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z dokumentacją geologiczną oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
31.07.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.19.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH NA STANOWISKACH ODKRYTYCH PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ, Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.07.2020
Termin składania ofert: 04.11.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.25.2020
„Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie robót na węźle Kijewo”.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
27.07.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.45.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
21.07.2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.40.2020
Wykonanie usług sprzątania pomieszczeń wew. budynków i terenów zewnętrznych , świadczone w obiektach GDDKiA Oddział w Szczecinie, zlokalizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego z podziałem na 15 części
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
21.07.2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.42.2020
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK 13, odc. od km 4+200 do km 6+540” w ramach zadania inwestycyjnego, tj.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)”.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
16.07.2020
Termin składania ofert: 18.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.34.2020
wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny sprawności systemu odwodnieniowego wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonych pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla drogi S6 na odcinku Goleniów – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa, wykonanie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla obwodnicy Szczecinka w ciągu S11, obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S6, DK 31 na odcinku Nowe Brynki-Czepino oraz badanie jakości ścieków bytowych z miejsc obsługi podróżnych oraz badanie jakości ścieków przemysłowych z obwodu utrzymania drogi wraz z opracowaniem i analizą wyników badań
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.07.2020
Termin składania ofert: 28.09.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.26.2020
Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - Odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne /bez węzła/”.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.07.2020
Termin składania ofert: 23.07.2020 10:50
O.Sz.D-3.2413.21a.2020
„Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz znaków aktywnych zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – Rejon Szczecinek”.
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
14.07.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.36.2020
Analiza porealizacyjna w zakresie pomiaru stężenia zanieczyszczeń powietrza wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 odcinek Goleniów–Płoty”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
13.07.2020
Termin składania ofert: 13.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.35.2020
Wykonanie monitoringowych pomiarów hałasu i analizy porealizacyjnej obejmującej określenie rzeczywistego oddziaływania na klimat akustyczny wraz z opracowaniem wyników” z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
10.07.2020
Termin składania ofert: 12.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19a.2020
Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin” oraz „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11 w podziale na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
10.07.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2414.1.2020.16
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA, Oddział w Bydgoszczy
dostawy GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
08.07.2020
Termin składania ofert: 11.08.2020 9:45
O.ZG.D-3.2412.5.2020
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH - JEZDNIA PIERWSZA
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
03.07.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.37.2020
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.07.2020
Termin składania ofert: 21.07.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.33.2020
Remont nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem lewoskrętu w m. Mścice od km 36+160 do km 38+703 o długości 2,543 km w ciągu drogi krajowej Nr 11
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.31.2020
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
26.06.2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.32.2020
„Zimowe utrzymanie dróg w latach 2020-2023 /trzy sezony zimowe/ w administracji Oddziału GDDKiA w Szczecinie z podziałem na 20 części”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
22.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zad pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”
usługi GDDKiA Szczecin