INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
13.04.2018
Termin składania ofert: 25.05.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.11.2018
Wyznaczenie i stabilizacja granic pasów drogowych dróg krajowych nr: 19, 61, 64 i 65 na terenie Rejonu w Białymstoku, Rejonu w Augustowie i Rejonu w Łomży” z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 11.06.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.39.2018.mj
Uwaga, zmiana SIWZ Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny/Morawica) - w systemie projektuj i buduj
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 11.06.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.20.2018
UWAGA DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 14.05.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.16.2018.Z-2
Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.04.2018
Termin składania ofert: 04.06.2018 11:00
O.KA.D-3.2413.26.2018
Opracowanie dokumentacji w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2414.3.2018.24
Dostawa i dostawa z montażem oznakowania pionowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021
dostawy GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 23.05.2018 10:50
O.BI.D-3.2414.2.2018
Dostawa energii elektrycznej do budynków administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
dostawy GDDKiA Białystok powyżej progów
12.04.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.10.2018
Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 78+460 w miejscowości Głodowa.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
11.06.2018
Termin składania ofert: 26.06.2018 9:45
O.ZG.D-3.2412.9.2018
„USUNIĘCIE SKUTKÓW ROZMYCIA SKARP NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 08.06.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.3.2018.10
UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - do 08.06.2018 r. do godz. 09:30. Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 z podziałem na części: część 1 - Rejon w Świeciu część 2 - Rejon w Toruniu
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
10.04.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.7.2018
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77a w km 2+800-5+318
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
10.04.2018
Termin składania ofert: 20.04.2018 11:00
O.OL.D-3.2414.1.2018.F-2
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
10.04.2018
Termin składania ofert: 30.04.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.10.2018
Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 24.04.2018 9:45
O.KA.D-3.2412.23.2018
Remont budynków sanitarnych na terenie MOP Chechło i MOP Proboszczowice
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.1.2018
Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
05.04.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 8:45
O.KA.D-3.2412.21.2018
Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon Zawiercie
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
04.04.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.23.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.04.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 10:30
O.WR.D-3.2413.38.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.03.2018
Termin składania ofert: 09.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.37.2018
Utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania ruchem na autostradzie A4 (odc. węzeł Wrocław Południe – węzeł Brzeg) oraz Systemu Informacji Autostradowej w ciągu AOW (A8) wraz z główną magistralą światłowodową i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
30.03.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.9.2018
Wizualizacja i rejestracja obrazów z sieci dróg krajowych, zbieranie danych z drogowych stacji pogodowych oraz naprawy i konserwacja znaków zmiennej treści i stacji pogodowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku w podziale na 2 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
30.03.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.5.2018.16
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A-1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63”
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
27.03.2018
Termin składania ofert: 14.05.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.9.2018
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 26 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
27.03.2018
Termin składania ofert: 07.05.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.7.2018.mc
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z uwzględnieniem budowy obwodnicy Chełma”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
22.03.2018
Termin składania ofert: 20.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.6.2018.17
UWAGA !ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT! Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15 w miejscowości Chabsko w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej Nr 15 w miejscowości Chabsko.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
22.03.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.5a.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 5 części.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
21.03.2018
Termin składania ofert: 09.04.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.18.2018
Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.03.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.6.2018
Prace konserwacyjne oraz naprawcze urządzeń oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
14.03.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.14.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania(Rejony)
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.03.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.17.2018
Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 57 w miejscowości Przasnysz
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.03.2018
Termin składania ofert: 07.06.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.5.2018.13
UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym”.
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
12.03.2018
Termin składania ofert: 27.03.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.6.2018.mj
Budowa dodatkowych zjazdów do posesji, odwodnienia i ciągu pieszego w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
09.03.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.7.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
01.02.2018
Termin składania ofert: 26.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.2.2018.5
Wymiana wkładek neoprenowych dylatacji modułowych na moście WA-178 w km 192+430 autostrady A-1
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
08.03.2018
Termin składania ofert: 23.03.2018 10:50
O.BI.D-3.2411.3.2018
Roboty budowlane na terenie Rejonu w Bielsku Podlaskim w podziale na 2 części:
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
08.03.2018
Termin składania ofert: 16.04.2018 9:45
O.ZG.D-3.2410U.1.2018
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII II I III DO STANDARDU KATEGORII I PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3: „NIEGOSŁAWICE WSCHÓD”, „NIEGOSŁAWICE ZACHÓD”.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
06.03.2018
Termin składania ofert: 21.03.2018 9:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.8.2018
Wykonanie alternatywnego zjazdu w ulicę Goleniowską w celu zapewnienia płynności ruchu w związku z przebudową odcinka drogi S3/A6.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
01.03.2018
Termin składania ofert: 10.04.2018 11:00
O.GD.I-1.2413.01.2018
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARNA WODA - ZBLEWO”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
01.03.2018
Termin składania ofert: 16.03.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.5.2018
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 9 w m. Hadykówka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
25.02.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.2.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica - Skoroszów
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.02.2018
Termin składania ofert: 12.03.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.4.2018.mj
Remont mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 199+461 w miejscowości Ruda Maleniecka
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
21.02.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.10.2018
Uwaga ! II Zmiana terminu składania i otwarcia ofert „Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 - do km ok. 3+600”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.02.2018
Termin składania ofert: 08.03.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.8.2018.I-2
Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.02.2018
Termin składania ofert: 17.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.6.2018
UWAGA! IV ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT UWAGA! III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT UWAGA II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.02.2018
Termin składania ofert: 11.04.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.7.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.02.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.6.2018
Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 z podziałem na dwa zadania
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
15.02.2018
Termin składania ofert: 23.02.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.3.2018.dpw
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od skrzyżowania z DP4349E w km 1+222 do skrzyżowania z DG116649E w km 3+608”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.02.2018
Termin składania ofert: 26.03.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.2.2018.dpw
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa DK 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego”.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
14.02.2018
Termin składania ofert: 01.03.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.4.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych) – z podziałem na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
14.02.2018
Termin składania ofert: 20.04.2018 9:45
O.KA.D-3.2410.9.2018
Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
12.02.2018
Termin składania ofert: 02.03.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.1.2018.1
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A-1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63”
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych