INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
19.06.2018
Termin składania ofert: 26.07.2018 10:00
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.10.2018.36
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo - Mąkowarsko”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
19.06.2018
Termin składania ofert: 25.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2414.1.2018.ig
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 13 części.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
19.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.14.2018
„Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na zadania: Część 1. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z odcinków autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej 97 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 2. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych nr 19, 28, 73, 77, 84, 94 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 3. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94 zlokalizowanej w województwie podkarpackim”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.13.2018
„Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
15.06.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.42.2018
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Rejon w Zabrzu wraz ze wszystkimi elementami
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
14.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.67.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Nowej Wsi Legnickiej, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Jaworze
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
14.06.2018
Termin składania ofert: 16.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.36.2018
UWAGA! III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych nr A2, S2, S8, S79 wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi elementami inżynierskimi na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.06.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 02.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.37.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie usług w zakresie ochrony mienia na Placu Budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (Fizyczna ochrona mienia).
usługi GDDKiA Warszawa
14.06.2018
Termin składania ofert: 06.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2018
UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ! Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 - obwodnicy Mszczonowa na odcinku od km 2+920 do km 9+220.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.06.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.10.2018
Zawarcia umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni większej niż 40 arów zidentyfikowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki-Płońsk wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
13.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.35.2018
CZWARTA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
06.06.2018
Termin składania ofert: 19.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.66.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Środzie Śląskiej, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Wołowie
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
06.06.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.10.2018.dpw
Wykonanie okresowej kontroli rocznej drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi z podziałem na 5 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
05.06.2018
Termin składania ofert: 01.08.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.39.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Niezdara – Tąpkowice”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
01.06.2018
Termin składania ofert: 25.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.57.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy Kłodzko i Braszowice, Zadanie 2: Obwód Drogowy Bystrzyca Kłodzka
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
01.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.28.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.05.2018
Termin składania ofert: 26.07.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.29.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-Tna drodze krajowej nr 1 – zadanie nr 6 – przebudowa odcinka granica miasta Częstochowa – Nowa Wieś
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
30.05.2018
Termin składania ofert: 09.07.2018 10:45
O.KA.D-3.2413.28.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 – zadanie nr 7 – przebudowa odcinka Siedlec Duży – Koziegłowy”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.05.2018
Termin składania ofert: 18.06.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.14.2018
Remont mostów w ciągu dróg krajowych – z podziałem na 2 części: Część 1 – Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 3b, w km 0+202 na odcinku Świnoujście - Goleniów w miejscowości Wolin nad cieśniną Dziwny; Część 2 - Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 26, w km 0+000 na odcinku Schwedt – Myślibórz w miejscowości Krajnik Dolny.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
25.05.2018
Termin składania ofert: 24.07.2018 10:00
O.WR.D-3.2413.56.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Jordanowie Śląskim, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Bielanach Wrocławskich, Zadanie 3: Obwód Drogowy w Kostomłotach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
25.05.2018
Termin składania ofert: 13.07.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.14.2018.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo - Elbląg”.
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
21.05.2018
Termin składania ofert: 07.06.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.12a.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno oraz odtworzenie nawierzchni i chodników po budowie kanalizacji Część 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
19.05.2018
Termin składania ofert: 27.06.2018 11:30
O.Kr.D-3.2413.7.2018
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200, długości ok. 16,13 km”.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
18.05.2018
Termin składania ofert: 13.07.2018 11:00
O.GD.I-1.2413.10.2018
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CHOJNICE - CZERSK”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.05.2018
Termin składania ofert: 25.06.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.5.2018
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z budową drogi ekspresowej S52 Północna Obwodnica Krakowa wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
15.05.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.13.2018.30
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
14.05.2018
Termin składania ofert: 07.06.2018 9:45
O.PO.D-3.2412.36.2018
Zaprojektowanie i wykonanie kładki pieszo – rowerowej przez drogę krajową nr 92 w m. Nekla
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
14.05.2018
Termin składania ofert: 08.06.2018 11:45
O.PO.D-3.2412.42.2018
Przebudowa mostu przez rz. Polska Woda w ciągu dk 25 w m. Chojnik
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.05.2018
Termin składania ofert: 20.06.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.1.2018
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
11.05.2018
Termin składania ofert: 28.05.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.7.2018.vk
„Poprawa spływu wód opadowych z nawierzchni autostrady A1 na lewej jezdni (do Gdańska) na odcinku od km 246+460 do km 246+760 oraz na odcinku od km 270+746 do km 271+146”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
10.05.2018
Termin składania ofert: 28.05.2018 9:30
O.ZG.D-3.2411.3.2018
„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
09.05.2018
Termin składania ofert: 01.08.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.5.2018.vk
Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A1 od km 244+300 do km 293+000 (48,7 km) oraz drogi ekspresowej S8 od km 324+772 do km 408+805 (84,033 km) z podziałem na 2 części.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
08.05.2018
Termin składania ofert: 25.05.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.13.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Stargard w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
26.04.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.12.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno oraz odtworzenie nawierzchni i chodników po budowie kanalizacji Część 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
17.04.2018
Termin składania ofert: 19.06.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.11.2018
ZMIANA NAZWY: „Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja na drogach krajowych, na terenie woj. Zachodniopomorskiego” – z podziałem na 6 części BYŁO: „Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja na drogach krajowych, na terenie woj. Zachodniopomorskiego” – z podziałem na 7 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.04.2018
Termin składania ofert: 08.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.24.2018
Wykonanie remontu budynków na terenie Obwodu Drogowego w Ostrowi Mazowieckiej
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.04.2018
Termin składania ofert: 24.05.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.10.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 15 części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 11.06.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.39.2018.mj
Uwaga, zmiana SIWZ Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny/Morawica) - w systemie projektuj i buduj
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 11.06.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.20.2018
UWAGA DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 14.05.2018 11:00
O/OL.D-3.2412.16.2018.Z-2
Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.04.2018
Termin składania ofert: 04.06.2018 11:00
O.KA.D-3.2413.26.2018
Opracowanie dokumentacji w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.04.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.10.2018
Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 78+460 w miejscowości Głodowa.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 08.06.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.3.2018.10
UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - do 08.06.2018 r. do godz. 09:30. Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 z podziałem na części: część 1 - Rejon w Świeciu część 2 - Rejon w Toruniu
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
10.04.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.7.2018
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77a w km 2+800-5+318
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
10.04.2018
Termin składania ofert: 30.04.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.10.2018
Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
06.04.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.1.2018
Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
30.03.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.5.2018.16
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A-1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63”
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
27.03.2018
Termin składania ofert: 14.05.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.9.2018
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 26 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
22.03.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.5a.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 5 części.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
16.03.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.6.2018
Prace konserwacyjne oraz naprawcze urządzeń oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów