INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
25.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.14.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.12b.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 26.07.2018 10:00
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.10.2018.36
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo - Mąkowarsko”
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
19.06.2018
Termin składania ofert: 04.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.14.2018
„Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na zadania: Część 1. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z odcinków autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej 97 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 2. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych nr 19, 28, 73, 77, 84, 94 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 3. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94 zlokalizowanej w województwie podkarpackim”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 11:00
O.RZ.D-3.2411.13.2018
„Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
14.06.2018
Termin składania ofert: 16.08.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.36.2018
UWAGA! III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych nr A2, S2, S8, S79 wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi elementami inżynierskimi na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.06.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 02.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.37.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie usług w zakresie ochrony mienia na Placu Budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (Fizyczna ochrona mienia).
usługi GDDKiA Warszawa
14.06.2018
Termin składania ofert: 06.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2018
UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ! Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 - obwodnicy Mszczonowa na odcinku od km 2+920 do km 9+220.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.28.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
29.05.2018
Termin składania ofert: 18.06.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.14.2018
Remont mostów w ciągu dróg krajowych – z podziałem na 2 części: Część 1 – Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 3b, w km 0+202 na odcinku Świnoujście - Goleniów w miejscowości Wolin nad cieśniną Dziwny; Część 2 - Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 26, w km 0+000 na odcinku Schwedt – Myślibórz w miejscowości Krajnik Dolny.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
21.05.2018
Termin składania ofert: 07.06.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.12a.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno oraz odtworzenie nawierzchni i chodników po budowie kanalizacji Część 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
19.05.2018
Termin składania ofert: 27.06.2018 11:30
O.Kr.D-3.2413.7.2018
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200, długości ok. 16,13 km”.
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
15.05.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.13.2018.30
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
12.05.2018
Termin składania ofert: 20.06.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.1.2018
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
08.05.2018
Termin składania ofert: 25.05.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.13.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Stargard w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
26.04.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.12.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno oraz odtworzenie nawierzchni i chodników po budowie kanalizacji Część 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
17.04.2018
Termin składania ofert: 19.06.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.11.2018
ZMIANA NAZWY: „Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja na drogach krajowych, na terenie woj. Zachodniopomorskiego” – z podziałem na 6 części BYŁO: „Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja na drogach krajowych, na terenie woj. Zachodniopomorskiego” – z podziałem na 7 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.04.2018
Termin składania ofert: 08.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.24.2018
Wykonanie remontu budynków na terenie Obwodu Drogowego w Ostrowi Mazowieckiej
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.04.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.10.2018
Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 78+460 w miejscowości Głodowa.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
27.03.2018
Termin składania ofert: 14.05.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.9.2018
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 26 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
22.03.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.5a.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 5 części.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
16.03.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.6.2018
Prace konserwacyjne oraz naprawcze urządzeń oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
14.03.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.14.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania(Rejony)
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.03.2018
Termin składania ofert: 07.06.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.5.2018.13
UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym”.
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
08.03.2018
Termin składania ofert: 16.04.2018 9:45
O.ZG.D-3.2410U.1.2018
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII II I III DO STANDARDU KATEGORII I PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3: „NIEGOSŁAWICE WSCHÓD”, „NIEGOSŁAWICE ZACHÓD”.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
17.01.2018
Termin składania ofert: 13.06.2018 10:45
O.KA.D-3.2410.3.2018
Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.7.2017.79.
Roboty związane z ustawieniem i remontem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon w Bydgoszczy Część nr 2 – Rejon w Inowrocławiu Część nr 3 – Rejon w Toruniu
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
29.09.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.33.2017
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
30.08.2017
Termin składania ofert: 16.10.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.21.2017
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków podświetlanych D-6, aktywnych znaków C-9, U-5c i U-3 oraz wymiana sterowników sygnalizacji, zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
21.08.2017
Termin składania ofert: 10.10.2017 11:15
O.KR.D-3.2410.1.2017
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14km
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
02.08.2017
Termin składania ofert: 26.09.2017 11:00
O.RZ.D-3.2410.2.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
18.07.2017
Termin składania ofert: 28.09.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.15.2017.kb
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
28.06.2017
Termin składania ofert: 10.08.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.35.2017
„Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na potencjalnych stanowiskach w liniach rozgraniczenia inwestycji” (Umowa ramowa)
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.04.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.07.2016 13:00
Termin składania ofert:
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.15.2016
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
07.10.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.11.2015 11:00
Termin składania ofert:
O.Sz.D-3.2410.1.2015
Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk: Część nr 1: Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. Sianów Wschód/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. Bobrowice/. Część nr 2: Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. Warszkowo/). Część nr 3: Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
23.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.11.2015 11:00
Termin składania ofert:
O.Gd.I-1.2410.2.2015
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU SŁUPSK – LĘBORK. ZADANIE 1: DRUGA JEZDNIA W CIĄGU OBWODNICY SŁUPSKA.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.11.2015 11:00
Termin składania ofert:
O.Gd.I-1.2410.3.2015
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Słupsk – Lębork z podziałem na 3 części: Część nr 1: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem); Część nr 2: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem); Część nr 3: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.10.2015 11:00
Termin składania ofert:
O/RZ.D-3.2410.4.2015
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” ( bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ ”( z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła „Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km; Zadanie „B” od węzła „Podgórze ” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości około 10,5 km; Zadanie „C” od węzła „Kamień ” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
18.09.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.11.2015 11:00
Termin składania ofert:
O.Gd.I-1.2410.1.2015
UWAGA!!! Zmiana terminu składania wniosków Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 1: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła); Część nr 2: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.06.2015
Termin składania ofert: 25.08.2015 11:00
O.Sz.D-3.2410.1.2015
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód” realizowana w ramach zadania pn.: „S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
20.07.2018
Termin składania ofert: 09.10.2018 11:45
O.PO.D-3.2413.80.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 22 na odc. Podgaje – gr. województwa
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
12.09.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
DPR.DPR-2.2413.17.2018.BDG.35
Świadczenie usług na rzecz pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu
Centrala
02.08.2018
Termin składania ofert: 10.09.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.12.2018.DZ.32
Świadczenie usług monitoringu floty służbowych samochodów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi Centrala powyżej progów
22.11.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.17.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU KOSTRZYN NAD ODRĄ – SŁOŃSK, KM OD 11+200 DO 11+900
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
15.12.2018
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.7.2018
DOSTOSOWANIE BYŁEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W CIĄGU DK 18 NA ODC. GRANICA PAŃSTWA – WĘZEŁ „OLSZYNA” DO PARAMETRÓW DROGI KLASY A
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

.
-