INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
23.01.2018
Termin składania ofert: 08.03.2018 10:50
O.Op.D-3.2410.5.2017 (72)
UWAGA!!!!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: NOWY TERMIN 8 MARCA 2018 r. Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem pn.: „Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
23.01.2018
Termin składania ofert: 23.03.2018 10:50
O.Op.D-3.2410.1.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
23.01.2018
Termin składania ofert: 07.02.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.1.2018.dpw
„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu na rowie R-A w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Wróblew”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.01.2018
Termin składania ofert: 02.02.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.1.2018
„Pełnienie doradztwa naukowo-technicznego dla Projektów POIiŚ” z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
17.01.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018 10:30
O.KA.D-3.2410.3.2018
Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
16.01.2018
Termin składania ofert: 26.02.2018 9:45
O.KA.D-3.2413.2.2018
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
15.01.2018
Termin składania ofert: 31.01.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.1.2018.dpw
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 12 w miejscowości Błaszki na skrzyżowaniu z DW 710 w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
12.01.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.01.2018 9:30
Termin składania ofert: 30.01.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.3.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 9 części
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
12.01.2018
Termin składania ofert: 01.02.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.2.2018
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych) – z podziałem na 7 części
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
08.02.2018
Termin składania ofert: 26.02.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.1.2018.mj
Oznakowanie poziome dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach w latach 2018-2019 w podziale na III części
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
11.01.2018
Termin składania ofert: 21.02.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.2.2018
Wykonanie wierceń, sondowań i innych badań polowych, badań laboratoryjnych oraz geofizycznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno - inżynierskich odcinka drogi S19 węzeł „Rzeszów Południe” (bez węzła) węzeł „Babica” (z węzłem)
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
10.01.2018
Termin składania ofert: 19.02.2018 10:50
O.BI.D-3.2413.1.2018
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonach Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
06.01.2018
Termin składania ofert: 15.03.2018 10:50
O.Op.D-3.2410.4.2017
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem „Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
03.01.2018
Termin składania ofert: 21.03.2018 11:00
O.LU.D-3.2411.32.2017.AW
Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec UWAGA! 4 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! NOWY TERMIN 21.03.2018 R. GODZ. 11:00
roboty budowlane GDDKiA Lublin powyżej progów
29.12.2017
Termin składania ofert: 07.02.2018 10:00
O.KA.D-3.2413.89.2017
Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.12.2017
Termin składania ofert: 30.05.2018 9:30
O.ZG.D-3.2410R.5.2017
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.12.2017
Termin składania ofert: 15.01.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.45b.2017
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego w m. Węgorzyno
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
27.12.2017
Termin składania ofert: 06.02.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.247.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2017
Termin składania ofert: 30.04.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.4.2017
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
23.12.2017
Termin składania ofert: 27.02.2018 11:15
O.KR.D-3.2410.3.2017
Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
19.12.2017
Termin składania ofert: 06.02.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.62.2017.99
UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 06.02.2018 r. Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Latkowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
20.12.2017
Termin składania ofert: 10.04.2018 10:50
O.Op.D-3.2410.3.2017 (70)
UWAGA !!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT; NOWY TERMIN 10.04.2018r. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
15.12.2017
Termin składania ofert: 29.01.2018 11:15
O.Kr.D-3.2411.28.2017
Zawarcie umów ramowych na roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Krakowie GDDKiA z podziałem na 5 części
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
07.12.2017
Termin składania ofert: 16.01.2018 11:00
O.RZ.D-3.2413.25.2017
Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji deszczowej na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
27.11.2017
Termin składania ofert: 09.01.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.51.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin – Szczecinek. Odcinek węzeł „Bobolice”/bez węzła/ - węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
24.11.2017
Termin składania ofert: 23.01.2018 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.60.2017.97
Wykonanie usług związanych z utrzymaniem zieleni drogowej, oczyszczaniem i sprzątaniem i pracą brygady roboczej na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
21.11.2017
Termin składania ofert: 12.01.2018 11:15
O.Kr.D-3.2413.24.2017
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2018 – 2022 w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
16.11.2017
Termin składania ofert: 12.01.2018 11:00
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.50.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
16.11.2017
Termin składania ofert: 12.01.2018 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.49.2017
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S-10 Szczecin – Piła, odcinek węzeł Szczecin Kijewo /bez węzła/ - węzeł Szczecin Zdunowo (z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
20.11.2017
Termin składania ofert: 19.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2410.4.2017.KP-8
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
20.11.2017
Termin składania ofert: 19.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2410.3.2017.KP-8
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16)”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
20.11.2017
Termin składania ofert: 19.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2410.2.2017.KP-8
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
08.11.2017
Termin składania ofert: 19.12.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.48.2017
Zbieranie i wywóz do utylizacji: padłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności lub odpadów pochodzenia zwierzęcego lub padłych ptaków z pasów drogowych i innych terenów będących w zarządzaniu przez GDDKiA O/Szczecin - z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
09.11.2017
Termin składania ofert: 27.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.77.2017
Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice. TOM III SIWZ (PFU z załącznikami) i TOM IV SIWZ (WWiORB) w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.77.2017 : adres dla serwera FTP 193.46.186.29 Login: warszawa_przetarg_o Hasło: w@+Th5// W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać: Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www. Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Pania Anną Mazurek, tel.: +48 22 209 24 50
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.11.2017
Termin składania ofert: 09.03.2018 11:15
O.KR.D-3.2411.26.2017
Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200, długości ok. 16,13 km
roboty budowlane GDDKiA Kraków powyżej progów
08.11.2017
Termin składania ofert: 26.01.2018 10:50
O.Op.D-3.2410.1.2017 (64)
Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
07.11.2017
Termin składania ofert: 22.12.2017 10:50
O.Op.D-3.2410.2.2017 (65)
Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46. - UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 22.12.2017r. godz. 10.50 .
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
02.11.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.19.2017.kb
Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 8 części
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
02.11.2017
Termin składania ofert: 27.02.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.31.2017.gk
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert (27.02.2018r), odpowiedzi na pytania (5) Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny / Morawica) - w systemie projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów
31.10.2017
Termin składania ofert: 04.01.2018 8:45
O.KA.D-3.2413.73.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 – zadanie nr 3 – przebudowa odcinka Zawada – Siedlec Duży
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.10.2017
Termin składania ofert: 22.12.2017 12:00
O.KA.D-3.2413.76.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
26.10.2017
Termin składania ofert: 07.11.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.5.2017.dpw
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań”
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.10.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.43.2017.Z-2
Bieżące utrzymanie w zakresie naprawy i konserwacji: znaków podświetlanych na wysięgnikach oraz znaków aktywnych, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnych, dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.34.2017.61
UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.12.2017r. Wykonanie usług związanych z serwisem separatorów na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.7.2017.79.
Roboty związane z ustawieniem i remontem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon w Bydgoszczy Część nr 2 – Rejon w Inowrocławiu Część nr 3 – Rejon w Toruniu
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
20.10.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.174.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo – Bardo Przyłęk
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.44.2017
„Wymiana i ustawienie barier oraz innych urządzeń BRD na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – z podziałem na 6 części”
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
09.10.2017
Termin składania ofert: 24.10.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.28.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych nr: 77 i 94 z podziałem na następujące zadania: 1) Zadanie nr 1 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podkarpackim na DK 77 na odcinku Orły – Żurawica w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. 2) Zadanie nr 2 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podkarpackim na DK 94 w miejscowości Korczowa”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
29.09.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.33.2017
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.10.2017
Termin składania ofert: 17.10.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.183.2017
Usunięcie uszkodzeń oraz utrzymanie lokalnych magistrali światłowodowych do obsługi Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na odcinku autostrady A4 granica państwa D/PL – w. Krzyżowa
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych