viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
03.06.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.6.2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód (z węzłem)
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
26.05.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11
usługi GDDKiA Szczecin
25.05.2020
Termin składania ofert: 25.06.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19.2020
Wykonanie monitoringu przyrodniczego poinwestycyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) - na odcinku Obwodnica Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11 - Etap III na odcinku od Ronda Trzebiatowskiego do Ronda „Janiska
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
20.05.2020
Termin składania ofert: 05.06.2020 10:50
O.Sz.D-3.2412.30.2020
„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo - Rozbiórka budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów samochodowych wraz z częścią hotelową znajdujący się na działce nr 576/8 obręb Przybiernów 2”.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
08.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.27.2020
Regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) – część 1, część 2.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
05.05.2020
Termin składania ofert: 08.07.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.10.2020
CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE WRAZ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ NR 1 REJON W RZESZOWIE OUA DĘBICA, CZĘŚĆ NR 2 REJON W KROŚNIE
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
04.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.24.2020
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Gwda Część 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Wierzchowo.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
29.04.2020
Termin składania ofert: 07.05.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.37.2020
Usługi w zakresie napraw, konserwacji oraz prac związanych utrzymaniem i eksploatacją budynków w siedzibach Oddziału przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Gajowej 6, ul. Św. Marcin 66/72, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe i jego teren ul. Hawelańska 12
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
23.04.2020
Termin składania ofert: 28.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.18.2020
Utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg krajowych: nr S-3, 6, 10, 11, 13, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 37 w latach 2020/2023 – 22 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
23.04.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.22.2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica /bez węzła/ – odcinek Węzeł Kijewo/bez węzła/ – Dąbie – węzeł Rzęśnica/bez węzła/ – wykonanie nasadzeń
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
16.04.2020
Termin składania ofert: 26.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.11a.2020
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – kanał technologiczny
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.04.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.12a.2020
Usługa zagospodarowania terenów przyległych, drzewa, krzewy, trawniki - obwodnica Wałcza w ciągu S10
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.04.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.19.2020
Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin” oraz „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11” w podziale na 3 zadania
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
15.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.21.2020
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz znaków aktywnych zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie - 6 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
03.04.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 12:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.20.2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica /bez węzła/ – odcinek węzeł Kijewo/bez węzła/ – Dąbie – węzeł Rzęśnica/bez węzła/ – dokończenie budowy przejścia ekologicznego nad autostradą A-6 wraz z ogrodzeniem autostrady.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
01.04.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.5.2020
Przegląd i czyszczenie separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, Oddział w Szczecinie na lata 2020–2022 – 6 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
27.03.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.7.2020
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTOWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
16.03.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.16/17.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami z podziałem na dwie części: Część 1: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek 1 Świnoujście - Dargobądz (bez węzła)”. Część 2: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek 2 Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
18.02.2020
Termin składania ofert: 06.04.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.6.2020
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań w liniach rozgraniczenia na terenie następujących inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn” „Budowa drogi ekspresowej S10 od A6 (Szczecin)- Piła- Bydgoszcz – Toruń-Płońsk S7 na odcinku realizacyjnym Szczecin – Piła „Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku realizacyjnym Koszalin – Bobolice” „Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku realizacyjnym Bobolice – Szczecinek” „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu DK31” „Budowa DK31 odcinek węzeł Radziszewo A6/31 /z węzłem/ - Gryfino” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym Człopa – Wałcz wraz z budową obwodnicy m. Rusinowo” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym granica woj. Lubuskie – Człopa” „Rozbudowa DK22 na odcinku realizacyjnym Ostrowiec – Szwecja” „Budowa obwodnicy m. Wałcz wciągu DK22” „Budowa obwodnicy m. Szwecja w ciągu DK22” „Budowa obwodnicy m. Człopa w ciągu DK22” „Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Stargard w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Drawsko Pomorskie w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Złocieniec w ciągu DK20” „Budowa obwodnicy m. Biały Bór w ciągu DK20/25” „Budowa DK10 na odc. realizacyjnym granica państwa (Lubieszyn) – Mierzyn” „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
17.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.9.2020
Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.:Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/-w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo”
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
17.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.9.2020
Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.:Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/-w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo”
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 14.04.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.13.2020
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obwodnica miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10, które zostało podzielone na podzadania pn.: - dokończenie robót trasy głównej na odcinku od km 0+020,00 do km17+805,23; - dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy głównej, wykonanie zbiorników, wykonanie dróg dojazdowych; - przebudowa DK22 wraz z drogami dojazdowymi; przebudowa DW163 wraz z drogami dojazdowymi; wykonanie węzła Witankowo wraz z drogami dojazdowymi; - wykonanie elementów BRD w zakresie barier, oznakowania, ogrodzeń i systemu informacji pogodowej; - zagospodarowanie terenów przyległych – nasadzenia, trawniki; - wykonanie kanału technologicznego.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
13.02.2020
Termin składania ofert: 18.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.14.2020
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego nad zadaniami inwestycyjnymi pn.: „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/ - w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo” – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10” „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/ - w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo” – dokończenie robót w zakresie drogi DK-10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A” „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo” – pozostałe roboty konieczne do wykonania w ramach węzła Kijewo tj. autostrada A6, DK- 10 jezdnia prawa wraz z obiektem WD-1P, łącznice A1, B1, C1, C2, D1, D2 wraz z nasadzeniami i ogrodzeniami.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
06.02.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.1.2020
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach wraz ze wszystkimi jej elementami.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
05.02.2020
Termin składania ofert: 21.02.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.2.2020
Wykonanie robót zabezpieczających na odcinku 6+400 do 14+300 dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
05.02.2020
Termin składania ofert: 19.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.10.2020
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – wykonanie elementów BRD w zakresie barier, oznakowania, ogrodzeń i systemu informacji pogodowej.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
28.01.2020
Termin składania ofert: 17.03.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.7.2020
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – dokończenie prac z podziałem na trzy części: Część I „Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – przebudowa DK22 wraz z drogami dojazdowymi”. Część II „Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 –przebudowa DW163 wraz z drogami dojazdowymi”. Część III „Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 –wykonanie węzła Witankowo wraz z drogami dojazdowymi”.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
22.01.2020
Termin składania ofert: 13.03.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.4.2020
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy głównej, wykonanie zbiorników, wykonanie dróg dojazdowych
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
20.12.2019
Termin składania ofert: 21.02.2020 11:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.59.2019
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 - dokończenie robót trasy głównej na odcinku od km 0+020,00 do km 17+805,23
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
19.12.2019
Termin składania ofert: 18.02.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.57.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoznaniem podłoża gruntowego i pełnieniem czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Budowa drogi krajowej nr 22” - z podziałem na 6 części.
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert: 16.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.62.2019
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie robót w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
18.12.2019
Termin składania ofert: 24.01.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.51.2019
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
06.12.2019
Termin składania ofert: 30.01.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.55.2019
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
02.12.2019
Termin składania ofert: 31.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.42.2019
Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
02.12.2019
Termin składania ofert: 25.03.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.41.2019
Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła).
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
05.09.2019
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.5.2019
Projekt i budowa dla zadania pn.: „Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
24.01.2020
Termin składania ofert: 27.02.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.1.2020
Zbieranie i wywóz do utylizacji: padłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności lub odpadów pochodzenia zwierzęcego lub padłych ptaków z pasów drogowych i innych terenów będących w zarządzaniu przez GDDKiA O/Szczecin – 2 części
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
04.06.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.34.2019
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.„Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 wOddziale GDDKiA w Katowicach – drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR w Zabrzu-Kończycach”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
31.05.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.8.2019.ig
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR Stryków”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
31.05.2019
Termin składania ofert: 17.10.2019 11:00
O.Gd.Z-2.2410.1.2019
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 w Oddziale GDDKiA w Gdańsku i Olsztynie – drogi S6 i S7 oraz CZR Dworek”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.05.2019
Termin składania ofert: 11.06.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.30.2019
Rozbiórka wiaduktów drogowych nad drogą krajową Nr 20 w km 20+406 koło miejscowości Lisowo, JNI 14240040 i JNI 14240041
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
17.12.2018
Termin składania ofert: 01.02.2019 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.33.2018
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego Stargard”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
30.06.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2411.10.2020
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OBWODNICY STRZELEC KRAJEŃSKICH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
31.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.02.2021 11:00
Termin składania ofert:
DPZ.DPZ.4-2413.17.2020
UWAGA - ZMIANA(2) TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW Opracowanie strategii działań promocyjnych i informacyjnych dla projektu „Krajowy Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD E1)” oraz świadczenia usług prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych w ramach KSZRD E1.
usługi Centrala powyżej progów
27.11.2020
Termin składania ofert:
O.ZG.D-3.2413.14.2020
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 92 W POBLIŻU M. WILKOWO POLEGAJĄCA NA ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO I BUDOWIE NOWEGO WIADUKTU NAD PKP WRAZ Z DOJAZDAMI
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
01.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.BI.D-3.2413.33.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie postępowania ofertowego na podstawie art. 101a ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na: Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn odcinka od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła) z odcinkiem drogi krajowej nr 64 wraz z opracowaniem wyników badań, w podziale na części: Część 1. - na stanowisku Sierzputy Młode 2 (AZP 37-75/35), Część 2. - na stanowiskach: Pęza 2 (AZP 35-76/79), Pęza 3 (AZP 35-76/81), Pęza 4 (AZP 35-76/82), Pęza 12 (AZP 35-76/124), Piątnica 14 (AZP 37-75/35)
usługi GDDKiA Białystok
27.11.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

Dostawa chusteczek dezynfekujących do rąk i powierzchni oraz płynów do dezynfekcji rąk.
dostawy GDDKiA Szczecin
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:

.
-