viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiADzierżawa i zbycie rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O/Ol-Z16/411/18/2010
Sprzedaż kamienia nieregularnego uzyskanego z rozbiórki podbudowy podczas rozbudowy drogi krajowej Nr 16 w m. Iława od skrzyżowania z drogą woj. Nr521 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1313N . Obmiar geodezyjny- oszacowana ilość 250 m3 tj. około 450 Mg.
zbycie GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/10/PT/2010
zbycie pojazdów będących własnością GDDKiA O/ w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.11.2010 0:00
Termin składania ofert:
1/10/2010/RŁ
Drewno pochodzące z wycinki w liczbie 1158 sztuk, dłużyca w 90% sosnowa, pozostałe gatunki to olsza czarna, topola osika i dąb. Ilość - 290,58m3 Ze względu na występującą krzywiznę drewno w całości zaliczone zostało do grupy S2a (papierówka przemysłowa). CENA WYWOŁAWCZA: 57.430,23 zł
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/LU-Z-14-aj-1/ZD/2010
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ciągu drogi krajowej nr 2 zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Woskrzenicach. Drewno zakwalifikowane jako: opałowe(129,19m3) i użytkowe (25,3m3)
zbycie GDDKiA Lublin do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
15/Z-16/Z/2010
pisemny nieograniczony przetargu ofertowego na sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych - z podziałem na części Cześć I drewna (różne gatunki liściaste) składowanego na placu w Obwodzie w Dobroniu: drewno użytkowe 163,37 m3 wartość drewna do dalszej manipulacji 13 069,60 zł drewno opałowe 17,20 m3 wartość drewna 860,00 zł Cena wywoławcza netto ogółem części I : 13 929,60 zł Cześć II drewna (iglaste) składowanego na placu w Obwodzie w Dobroniu drewno użytkowe 58,99 m3 szacunkowa wartość : 8 848,50 zł Cena wywoławcza netto części II : 8 848,50 zł Cześć III drewna (różne gatunki)pochodzącego składowanego na placu w Obwodzie Brzeżniu drewno użytkowe 50,26 m3 szacunkowa wartość : 4 989,00 zł Grubizna opałowa 10,55 m3 szacunkowa wartość 475,00 zł Cena wywoławcza netto ogółem cześci III : 5 464,00 zł .Zainteresowanych kupnem drewna prosimy o składanie pisemnych ofert z podaniem oferowanej ceny na kupno drewna przeznaczonego do sprzedaży oddzielnie dla każdej części - do tutejszego Rejonu w zaklejonej kopercie z oznaczeniem : "Przetarg na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych cześć …………. - dopuszcza się składania ofert na jedna lub więcej części. Załadunek i transport pozostaje w gestii kupującego.
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
03/09/2010/RŁ
Sprzedaż drewna w ilości 143,26 m3, pochodzącego z pasa autostrady A1 Stryków - granica województwa śląskiego, składowanego w Obwodzie Drogowym w Strykowie, przy ul. Warszawskiej 2
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
12/Z-16/Z/2010
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na zbycie solarki NIDO nr 9002673 rok produkcji 1996 cena wywoławcza 5 500,00 zł netto solarkę oglądac można w Obwodzie Drogowym w Dobroniu ul.Partyzancka 1 po wczesniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Bazy tel. 043 677 261 8 lub kom.600 887 531
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
02/08/Op/2010
Sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego w ramach wyrębu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa obwodnicy miasta Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 w ilości 206,77 m3
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/Z/RR/06/2010
Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wyrębu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa aytostrady A1od Węzła Stryków km 295+850 do granicy woj.śląskiego km 399+724,51 w ilościach;drewno do dalszej manipulacji a/iglaste :60,59 m3 b/liściaste mieszane ; 431,46 m3
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.06.2010 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/54/2010
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest wybór jednego lub dwóch podmiotów, w którym jeden podmiot może objąć w dzierżawę jeden lub dwa niezależne od siebie Obiekty I i II na drodze ekspresowej S11. Na Obiektach I i II prowadzona będzie działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii II o funkcji wypoczynkowo-usługowej. Obiekty I i II zlokalizowane są w ciągu drogi ekspresowej nr S11, na odcinku Złotkowo - autostrada A2, od węzła Swadzim w km 13+068,00 do węzła Głuchowo w km 25+693,57. Przedmiotowe Obiekty to MOP Palędzie i MOP Skórzewo leżące po przeciwnych stronach drogi ekspresowej S11 w km 23+200,00.
dzierżawa GDDKiA Poznań powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/PT/05/2010
Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa autostrady A-1 w ilościach: drewno użytkowe - 3264,0 m3 dreno opałowe - 139,0m3
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-GN-Z-12-wi-424/ 8-3 /2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiAO/Poznań Rejon Gniezno. Załadunek i przewieżienie drewna Kupujący wykonuje sam i na własny koszt . Prace związane z zaladunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/04/2010
Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa autostrady A2 Stryków - granica województwa łódzkiego w km 365+261,4 do km 411+365,8 w ilościach: -drewno użytkowe: 356 m3, - drewno opałowe: 1137 m3.
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O/Ol-Z16/411/Z/4/2010
Sprzedaż samochodu ciężarowego DAEWOO MOTORS LUBLIN 3524 Nr rejestracyjny NOS R764 rok produkcji 1998 WŁASNOŚĆ GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie II postępowanie
zbycie GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O1/Ol-Z16/411/8/2010
Sprzedaż samochodu ciężarowego DAEWOO MOTORS LUBLIN 3524 Nr rejestracyjny NOS R764 rok produkcji 1998 WŁASNOŚĆ GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
zbycie GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2./Op//2010
Sprzedaż samochodu m-ki Lublin II, typ nadwozia 3524 2,4 TD, nr rej. EOP NO46. Rok produkcji 1998, przebieg 229 tys. km - cena wywoławcza 3250,00 zł,-
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1111/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/PO-GN-Z-12/ /2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O111/PO-GN-Z-12/ /2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O11/PO-GN-Z-12/ /2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O11111/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O111/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/PO-GN-Z-12-wi-424-8-2/10
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2/Z-12/A/2010
Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa autostrady A2 Stryków - granica województwa łódzkiego w km 365+261,4 do km 411+365,8
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/KO/2010
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki przy drogach krajowych zarządzajacych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Koninie , w sortymentach WD2,WD3,opałowe w ilości ogółem - 737,83 m3. Cena wywoławcza razem dla wszystkich sortymentów wynosi 45 213,06 zł brutto.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-Z-14/1/2010
Sprzedaż destruktu pozyskanego z dróg krajowych nr 8 i 11 w ilości 3000 t. Cena wywoławcza 90 000,00 zł.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
3/Z-16//Z/2010
Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie solarki NIDO Nr.ew.9002673 rok prod.1996 własnosc Rejon w Sieradzu
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1//2010/Op
Sprzedaż samochodu m-ki Lublin II, typ nadwozia 3524 2,4 TD, nr rej. EOP NO46. Rok produkcji 1998, przebieg 229 tys. km - cena wywoławcza 5000 zł,-
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.11.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/LU-Z-13/tchorzew/2009
najem budynku użytkowego parterowego o powierzchni uzytkowej 154,1 m2 położonego przy parkingu samochodowym wm. Tchórzew przy drodze krajowej nr 19 Białystok- Lublin-
zbycie GDDKiA Lublin do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z12-418Z-02/2009
Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych składowanego na Bazach Materiałowych w Krośnie Odrz. ( plac w Połupinie), Raculi i Nowej Soli ( plac w Siedlisku). Drugi przetarg.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.10.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKIA/O-PO/135/Z/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Nissan Micra - WXC 965N oraz samochodu osobowego Renault Megane - WXA 017F Cena wywoławcza Nissan Micra - 2 600,00 zł. brutto Cena wywoławcza Renault Megane - 3 200,00 zł. brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA1/O-PO/R-2/160/2009
Sprzedaż elementów barier sprężystych pozyskanych z robót naprawczych odc. autostrady A-2 Konin - Dąbie - 55 ton oraz elelmentów mostowych z rozbiórki mostu w Kole - 11,8 tony
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z12-418Z-01/2009
Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych składowanego na Bazach Materiałowych w Krośnie Odrz., Raculi i Nowej Soli. Łączna ilośc drewna - 48,30 m3. Cena brutto-3 580,12
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
17/Z-16/D//2009
Cześć I kostka kamienna pozyskana jako materiał z odzysku , składowanej na Bazie w Dobroniu:- jest to kostka bazaltowa regularna zanieczyszczona : bitumem , betonem , przemieszana z ziemią. Ilość ok.500 Mg +/-5% (cena jedn.20 zł/Mg) o szacunkowej wartości netto 10 000 zł Wartość netto części I : 10 000 zł Cześć II kostki kamiennej pozyskanej jako materiał z odzysku , składowana na placu składowym PRD w Poddębicach - jest to kostka granitowa nieregularna duża , nieznacznie przemieszane z ziemią ,.Iloć kostki ok.2000 Mg +/- 5% (cena jedn.55 zł/Mg) o szacunkowej wartości netto 110 000 zł Wartość netto części II : 110 000 zł Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wartości nie niższej niż wartość szacunkowa, na co najmniej jedną z części do dnia 25.09.2009 r do godz. 9 : 30 w Rejonie w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 13, pokój nr.1 oraz wpłacenie wadium wysokości 5% ceny szacunkowej wartości netto, dla każdej części na którą jest składana oferta, na konto bankowe : 26 1500 1546 1215 40001 3207 0000
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O-PO-Z-14/32/2009
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych w ilości 17,72 m3.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
GDDKiA/O/PO-GN-Z-12-bz-424-65/09
Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek grab i jesion - ZADANIE I Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek klon i wiąz - ZADANIE II Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek lipa, topola i wierzba - ZADANIE III Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek jesion - ZADANIE IV
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA1/O-PO/KA-Z13-5/241/1/2009
Samochód tow-osob. m-ki Żuk nr rej. PO1795P własność GDDKiA O/PO Rejon w Kaliszu.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA OR/RJ -7/0301-67/2009
Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako drewno opałowe i użytkowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Żurawicy (siedziba Rejonu w Jarosławiu) w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 77, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 120,50 m3 (w tym użytkowe - 115,48 m3; opałowe - 5,02 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy - WD są to różno-wymiarowe kłody (topola, lipa oraz jawor) wg specyfikacji w TOPOLA: WD 114,54 m3: LIPA: WD 0,94 m3: DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 5,02; oraz zgromadzone : - przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Łańcut w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 12,37 m3 (w tym użytkowe - 7,61 m3; opałowe - 4,76 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola, lipa,) wg specyfikacji TOPOLA: WD 7,61 m3; DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 4,76 m3; - przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Michałówka w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 5,09 m3 (w tym użytkowe - 5,09 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi surowiec użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji TOPOLA: WD 5,09 m3: - przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Tuczempy w zakresie: drewno z wycinki drzewa na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 6,22 m3 (w tym użytkowe - 6,22 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi surowiec użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji w: TOPOLA: WD 6,22 m3
zbycie GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O-PO-Z-13-6/241/2009
Piaskarka P-1 nr inw.5.582.0001 rok prod. 1987 OZTiMD Olsztyn, wraz dźwignicą nr inw. 6.641.002 rok prod. 1981 OZTiMD Olsztyn własność GDDKiA O/PO Rejon w Kaliszu. W/w sprzęt znajduje się w siedzibie S.L. w Pleszewie ul.Kaliska 93 Piaskarka P-3 nr inw.5.582.0005,rok prod. 1987 OZTiMD Olsztyn Piaskarka P-3 nr inw.5.582.0006,rok prod. 1987 OZTiMD Olsztyn wraz z dźwignicą bramowa nr inw. 6.641/K/04 własność GDDKiA O/PO Rejon w Kaliszu. W/w sprzęt znajduje się w siedzibie S.L. w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 37.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O-Rz -RJ 7/0301-58/2009
Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako drewno opałowe i użytkowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Żurawicy w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 77, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 120,50 m3 (w tym użytkowe - 115,48 m3; opałowe - 5,02 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy - WD są to różno-wymiarowe kłody (topola, lipa oraz jawor) wg specyfikacji w m3: TOPOLA: WD 114,54; Lipa: WD 0,94; DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 5,02; oraz zgromadzone - przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Łańcut w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 12,37 m3 (w tym użytkowe - 7,61 m3; opałowe - 4,76 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola, lipa,) wg specyfikacji w m3: TOPOLA: WD 7,61; DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 4,76 - przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Michałówka w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 5,09 m3 (w tym użytkowe - 5,09 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi surowiec użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji w m3: TOPOLA: WD 5,09 - przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Tuczempy w zakresie: drewno z wycinki drzewa na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 4,04 m3 (w tym użytkowe - 4,04 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi surowiec użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji w m3: TOPOLA: WD 4,04
zbycie GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
12/Z-16/Z/2009
zbycie drewna pochodzacego z wycinki drzew przydroznych : Część I - składowanego na Bazie w Dobroniu grubizna uzytkowa 142,14 m3 opałowa 10,16 m3 cena wywoławcza 12 488,00 zł netto Część II - składowanego na Bazie w Brzeżniu grubizna uzytkowa 21,64 m3 ,topola 47,36 m3, opałowa 8,64m3 cena wywoławcza : 5 821,00 zł netto
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
10/Z-16/Z/2009
Cześć I -drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, składowanego w Bazie Materiałowej w Dobroniu: grubizna użytkowa 142,14 m3 grubizna opałowa 10,16 m3 Wartość min.netto drewna ogółem części I : 15 000,00 zł Cześć II -drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, składowanego w Bazie Materiałowej w Brzeżniu Grubizna użytkowa 21,64 m3 Topola -grubizna użytkowa 47,36 m3 Grubizna opałowa 8,64 m3 Wartość min.netto drewna ogółem części II :11 642,00 zł
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/77/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Polo - PO 4476P
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-KA
Sprzedaż destruktu pozyskanego z przebudowy dróg krajowych w ilości - 1060 t, cena wywoławcza 20 885,18 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-NT-Z-17-al-418/6/2009
Sprzedaż destruktu pozyskanego przez Autostradę Wielkopolską S.A. z remontu nawierzchni autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Poznań Sprzedaż destruktu w ilości - 163.600,00 Mg przy cenie jednostkowej netto - 8,89 zł/Mg Cena wywoławcza netto wynosi - 1.454.404,00 zł Cena wywoławcza brutto wynosi - 1.774.372,88 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
UMOWA Nr. GDDKiAO/PO-R2/61/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen Xsara; PO 9117E oraz samochodu osobowego marki Volkswagen Polo - PO 4476P.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
3/Z-16/Z1/2009
sprzedaz drewna z wycinki,składowanego na Bazie Materiałowej w Dobroniu (tel.043 677 2618 )w ilości : częśc I - grubizna uzytkowa 142,14 m3 ; grubizna opałowa 10,16 m3 - cena wywoławcza 24 975,80 zł netto częśc II - grubizna opałowa w stosach 25,88 mp - cena wywoławcza 774,40 zł
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z-12-11/231/3/2008
1/ Zbycie samochodu ciężarowego Fiat Cinquecento, rok budowy-1997, przebieg-203871km,wartośc rynkowa pojazdu-700,00 zł. 2/ Zbycie samochodu ciężarowego Fiat Cinquecento, rok budowy-1996, przebieg-255265km, wartośc rynkowa pojazdu-400,00 zł. 3/ Zbycie samochodu osobowego Fiat Cinquecento, rok budowy-1996, przebieg- 233689 km, wartość rynkowa pojazdu- 750,00 zł 4/ Zbycie samochodu osobowego Opel Astra ( po wypadku), rok budowy-1995, przebieg - 270839 km, wartość rynkowa - 250,00 zł. Przedmiot przetargu, poz. 1,2,4 -można oglądać na terenie Bazy Materiałowej w Raculi ul. Wierzbowa 6, poz. 3 - na terenie Rejonu w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 100 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych