viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiADzierżawa i zbycie rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-GN-Z-12-bz-424-65-1/09
ZADANIE I - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek grab i jesion o łącznej masie 3,64 m 3 ZADANIE II - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek klon i wiąz o łącznej masie 7,29 m 3 ZADANIE III - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek lipa, topola i wierzba o łącznej masie 17,33 m 3 ZADANIE IV- Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek jesion o łącznej masie 4,64 m 3 (drzewo wycięte w 2008 r.) cena wywoławcza: ZADANIE I : 268,28 zł. słownie: dwieściesześćdziesiątosiemzłotych 28/100, skalkulowana na podstawie ceny Lasów Państwowych. ZADANIE II : 502,33 zł. słownie: pięćsetdwazłote 33/100, skalkulowana na podstawie ceny Lasów Państwowych. ZADANIE III : 882,65 zł. słownie: osiemsetosiemdziesiątdwazłote 65/100, skalkulowana na podstawie ceny Lasów Państwowych. ZADANIE IV : 213,86 zł. słownie: dwieścietrzynaściezłotych 86/100, skalkulowana na podstawie ceny Lasów Państwowych. Drewno jest zakwalifikowane jako opałowe, pochodzi z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych. Załadunek i przewiezienie drewna Oferent wykonuje własnymi środkami/na własny koszt. Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-Z-17-ał-418 / 1 / 2010
Sprzedaż zanieczyszczonego destruktu pozyskanego przez Autostradę Wielkopolską S.A. z remontu nawierzchni autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Poznań Sprzedaż zanieczyszczonego destruktu w ilości 1.617,64 Mg przy cenie jednostkowej netto - 17,50 zł / Mg Cena wywoławcza netto wynosi - 28.308,70 zł Cena wywoławcza brutto wynosi - 34.536,61 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-F2-1/2010
Sprzedaż samochodu osobowego po wypadku marki: Citroen Berlingo 1,6 HDI 90 rok produkcji: 2008 pojemność:1560cm3 / ON cena wywoławcza: 20.250 PLN(słownie dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) Samochód można oglądać w godzinach od 12.00 do 14.00 w dniu 07.07.br. na placu firmy ABC Auto przy ul. Miodowej 3 w Zielonej Górze. Zastrzega się zwrot lampy ostrzegawczej z osprzętem. Koperty zamknięte z ofertą ceny zakupu (brutto) należy składać w GDDKiA O/Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31 Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego, pok. nr 5, w terminie do dnia 09.07.br. do godz. 11.00. Nabywcą zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-F-2/2/2010
Sprzedaż samochodu osobowego po wypadku marki: Citroen Berlingo 1,6 HDI 90 rok produkcji: 2008 pojemność:1560cm3 / ON cena wywoławcza: 12.150,00PLN(słownie złotych;dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt) Samochód można oglądać w godzinach od 12.00 do 13.00 w dniu 19.07.2010r. na placu firmy ABC Auto przy ul. Miodowej 3 w Zielonej Górze. Zastrzega się zwrot lampy ostrzegawczej z osprzętem. Koperty zamknięte z ofertą ceny zakupu (brutto) należy składać w GDDKiA O/Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31 Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego, pok. nr 5, w terminie do dnia 21.07.2010r. do godz. 10.00. Nabywcą zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-F2-3/2010
Sprzedaż samochodu osobowego po wypadku marki: Citroen Berlingo 1,6 HDI 90 rok produkcji: 2008 pojemność:1560cm3 / ON cena wywoławcza: 10.125,00 PLN brutto (słownie dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) Samochód można oglądać w godzinach od 12.00 do 13.00 w dniu 26.07.2010r. na placu firmy ABC Auto przy ul. Miodowej 3 w Zielonej Górze. Zastrzega się zwrot lampy ostrzegawczej z osprzętem. Koperty zamknięte z ofertą ceny zakupu (brutto) należy składać w GDDKiA O/Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31 Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego, pok. nr 5, w terminie do dnia 28.07.2010r. do godz. 10.00. Nabywcą zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/ZG-F2-3/2010
Sprzedaż samochodu osobowego po wypadku marki: Citroen Berlingo 1,6 HDI 90 rok produkcji: 2008 pojemność:1560cm3 / ON cena wywoławcza: 10.125,00 PLN brutto (słownie dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) Samochód można oglądać w godzinach od 12.00 do 13.00 w dniu 26.07.2010r. na placu firmy ABC Auto przy ul. Miodowej 3 w Zielonej Górze. Zastrzega się zwrot lampy ostrzegawczej z osprzętem. Koperty zamknięte z ofertą ceny zakupu (brutto) należy składać w GDDKiA O/Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31 Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego, pok. nr 5, w terminie do dnia 28.07.2010r. do godz. 10.00. Nabywcą zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-R-2/74/Z/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Polo - PO 4476P, rok produkcji 1998, przebieg 143 836, nr.nadwozia WVWZZZ6KZYR517300, cena wywoławcza - 3 800 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-R-2/73/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen Xsara - PO 9117E, rok prod.1998, przebieg 147 787 km. Pojazd można oglądać na placu MTP, ul. Matejki 63 od poniedziałku do piątku w godz 8 - 14.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-10-2320/6a/2006
Sprzedaż samochodu osobowego Ford Fiesta po wypadku. Wysokość ceny wywoławczej 1 500,00zł. Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona została na dzień 28.08.2006r. na podstawie kalkulacji wykonanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warta Łódź.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-10-2320/6/ 2006
Sprzedaż samochodu osobowego Ford Fiesta po wypadku . Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona na dzień 28.08.2006r. wynosi 2 900,00zł.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O1/PO-NT-Z-17-tp-418/16/2009
Sprzedaż samochodu osobowego Fiat-Seicento , nr rej. PO 8922 N , rok produkcji 1998 , przebieg 392.254,00 km , cena wywoławcza brutto - 1950 zł .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.02.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z14-wg-1/2009
Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento wersja S, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny FSWH568, o pojemności 899 ccm i przebiegu 195 000 km. Cena wywoławcza - 1 800,00 zł
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O-PO/KA-Z-13-5/241/2009
Sprzedaż samochodu marki Żuk z katalizatorem, rok produkcji 1996
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
4/KA/241/2009
Sprzedaż samochodu marki Żuk z katalizatorem, rok produkcji 1996
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
1a/R9/2007
Sprzedaż samochodu marki FIAT CINQUECENTO 704 VAN YUNG , kolor czerwony, trzydrzwiowy , z zapłonem iskrowym
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-LDGP-K-2-4/2007
Sprzedaż samochodu dostawczo-osobowego Polonez Truck, rok produkcji 1994, przebieg 118 tys. km. Cena wywoławcza wynosi 700,00 zł. Przedmiot przetargu można oglądać na terenie siedziby zamawiającego w dn. 30 i 31.07.2007r. po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-LDGP-K-2-4/07
Sprzedaż samochodu dostawczo-osobowego Polonez Truck, rok produkcji 1994, przebieg 118 tys. km. Cena wywoławcza wynosi 1100,00 zł. Przedmiot przetargu można oglądać na terenie siedziby zamawiającego w dn. 13 i 14.06.2007r. po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-OZG-Z17-hd-2713/1b/07
Sprzedaż samochodu ciężarowego FS Lublin model 35417,dopuszczalna masa całkowita 3500, rok produkcji : 1999 - po wypadku Cena wywoławcza majątku ruchomego wynosi: 4 000,00 zł Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona została na dzień 22.02.2007 na podstawie wyceny wykonanej przez PZU SA Centrum Likwidacji Szkód Szczecin Filia Zielona Góra - ze względu na ogłoszenie trzeciego przetargu cena została obniżona po raz drugi. Przedmiot przetargu można obejrzeć w obecności pracownika GDDKiA O/ZG Rejon w Żarach, Baza Materialowa w Trzebielu po uprzednim uzgodnieniu terminu z panem Marianem Michalskim.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z17-3-2713/1a/2007
Sprzedaż samochodu ciężarowego FS Lublin model 352417, dopuszczalna masa całkowita 3500, rok produkcji : 1999 - po wypadku Cena wywoławcza majątku ruchomego wynosi: 8000,00 zł Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona została na dzień 22.02.2007 na podstawie wyceny wykonanej przez PZU SA Centrum Likwidacji Szkód Szczecin Filia Zielona Góra - ze względu na ogłoszenie drugiego przetargu - cena została obniżona. Przedmiot przetargu można obejrzeć w obecności pracownika GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Żarach,Baza Materialowa w Trzebielu po uprzednim uzgodnieniu terminu z panem Marianem Michalskim.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
10/2008
Sprzedaż przyczepy sygnalizacyjnej, rok produkcji 2003, ładowność 0,9 Mg. Cena wywoławcza - 5.000,00 zł.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKIAO/PO-Z-14/32/2010
Sprzedaż przyczepy ciągnikowej o ładowności 3,5 Mg. Rok produkcji 1980.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.05.2008 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Op-Z11-418/10/2008
Sprzedaż niżej wymienionych składników majątku ruchomego: 1 Piaskarko - solarka P - 1 nr inwentarzowy 582002/00055 rok produkcji 1981 wartość rynkowa 1800,00 zł 2. Piaskarko- solarka P - 1 nr inwentarzowy 582002/00056 rok produkcji 1980 wartość rynkowa 1800,00 zł 3. Piaskarko- solarka P - 1 nr inwentarzowy 582002/00054 rok produkcji 1982 wartość rynkowa 1800,00 zł
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O/PO-Z-14/08/2010
Sprzedaż kostki betonowej pozyskanej przy modernizacji dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kępnie. Kostka betonowa przeznaczona do sprzedaży została podzielona na 4 zadania: Zadanie nr I - kostka betonowa "cegła" gr. 6 cm kolor mieszany w ilości 605,0 m2 Zadanie nr II - kostka betonowa "cegła" gr. 8 cm kolor mieszany w ilości 82,5 m2 Zadanie nr III - kostka betonowa "kość" gr. 6 cm kolor mieszany w ilości 105,0 m2 Zadanie nr IV - kostka betonowa "kość" gr. 6 i 8 cm kolor mieszany w ilości 60,0 m2 Koszty załadunku i wywozu kostki betonowej pokrywa Kupujący.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
135/ko/2008
Sprzedaz humusu pozostałego po realizacji autostrady A2 w ilosci 33064,95 m3
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
197/2008
Sprzedaz humusu pozostałego po realizacji autostrady A2 w ilosci 33064,95 m3
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
24/BUD/2007
Sprzedaż drewnaopałowego w ilości 35 mp pozyskanego z wycinki przy drodze krajowej nr 50 Płońsk-Wyszogród
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
29/KE/2008
Sprzedaż drewna w sortymentach S-4,WD-1,WD-2,WD-3,WCO-3, w ilości 220,25 m3, pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych. Cena wywoławcza razem dla wszystkich sortymentów wynosi 29.259,44 /brutto/.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
27.12.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA1/O-PO-GN-Z-12-424-S5-II/10
Sprzedaż drewna użytkowego z podziałem na zadania: Zadanie 12: ilość 40,0 m3 cena wywoławcza 34.081,92 zł. Zadanie 13: ilość 41,23 m3 cena wywoławcza 23.057,79 zł. Zadanie 14: ilość 17,52 m3 cena wywoławcza 6.190,02 zł. Zadanie 15 : ilość 31,42 m3 cena wywoławcza 11.101,06 zł. Zadanie 17: ilość 16,91 m3, cena wywoławcza 5.495,89 zł. Zadanie 28: ilość 102,77 m3 cena wywoławcza 22.467,99 zł.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
21.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA/O/PO-GN-Z-12-bz-S5-III/11
Sprzedaż drewna użytkowego z podziałem na zadania: Zadanie 12 ilość 40,0 m3 cena wywoławcza 24.052,90 zł. Zadanie 13 ilość 41,23 m3 cena wywoławcza 16.272,75 zł. Zadanie 14 ilość 17,52 m3 cena wywoławcza 4.368,53 zł. Zadanie 15 ilość 31,42 m3 cena wywoławcza 7.834,44 zł. Zadanie 17 ilość 16,91 m3 cena wywoławcza 3.878,66 zł. Zadanie 28 ilość 102,77 m3 cena wywoławcza 15.856,51 zł.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1S/Z.16/2007
Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na Bazie Materiałowej w Różanie. Ilość drewna użytkowego - 197,69m3 Ilość drewna opałowego - 16,90m3 Drewno można obejrzeć w obecności pracownika Rejonu w Ostrołęce po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Chojnowskim (tel. 029 760-36-43)
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
01S/Z.16/2008
Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na Bazie Materiałowej w Myszyńcu. Ilość drewna użytkowego - 71,54m3 Ilość drewna opałowego - 2,60m3
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.07.2008 0:00
Termin składania ofert:
01AS/Z.16/2008
Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na Bazie Materiałowej w Myszyńcu Ilość drewna użytkowego - 71,54m3 Ilość drewna opałowego - 2,60m3
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.09.2008 0:00
Termin składania ofert:
01SIII/Z.16/2008
Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na Bazie Materiałowej w Myszyńcu Ilość drewna użytkowego - 71,54m3 Ilość drewna opałowego - 2,60m3
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.01.2009 0:00
Termin składania ofert:
02S/Z.16/2008
Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pochodzącego z wycinki drzew przedrożnych zgromadzonego na Bazie Materiałowej w Myszyńcu Ilość drewna użytkowego - 31,88m3 Ilość drewna opałowego 170,87m3
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
3/KA/2007
sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ilości 265,06 m 3 cena wywoławcza - 22 771,96 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2/KA/2007
sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ilości 262,46 m 3 cena wywoławcza 45 414,87 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/KA-Z13/2010
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości: 276,20 m 3 drewna wielkowymiarowego Wo liściastego- tartacznego ( topola, lipa, jesion, klon, akacja, wiąz, brzoza); oraz 180,53 m3 drewna średniowymiarowego - S4 (opałowego) Drewno jest składowane na placach Obwodów drogowych w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 37 i w Pleszewie, ul. Kaliska 93 Cena wywoławcza całości wynosi - 55.141,38 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2/KA-Z13/2010
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości: 276,20 m 3 drewna wielkowymiarowego Wo liściastego- tartacznego ( topola, lipa, jesion, klon, akacja, wiąz, brzoza); Drewno jest składowane na placach Obwodów drogowych w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 37 i w Pleszewie, ul. Kaliska 93 Cena wywoławcza całości wynosi - 29.902,87 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
7a / NT / 2008
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 60,15 m3 ; cena wywoławcza brutto 2.947,35 zł . Miejsce składowania : Orzeszkowo - 36,75 m3 i Swadzim - 23,40 m3 .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
7b / NT / 2008
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 23,40 m3 ; cena wywoławcza 573,30 zł . Miejsce składowania : plac SL - Swadzim .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2/R-NT/2007
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 171,99 m3 ; cena wywoławcza 16.562,64 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O/PO-NT-Z-17-al-418/15/2009
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 155,20 m3 ; cena wywoławcza brutto 16.295,86 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
7 / NT / 2008
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 129,59 m3 ; cena wywoławcza brutto 12.498,32 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2a/R-NT/2007
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 105,02 m3 ; cena wywoławcza 5.056,71 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
4/KA-Z13/2010
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych - w ilości 56,91 m 3 drewna opałowego (topola). Drewno jest składowane na placu Obwodu Drogowego w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 37. Cena wywoławcza całości wynosi - 2.557,54 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
3/KA-Z13/2010
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych - w ilości 110,47 m 3 drewna wielkowymiarowego Wo liściastego- tartacznego ( topola, klon, brzoza); w ilości 101,96 m 3 drewna opałowego ( topola, klon, brzoza, wiąz, lipa, topola) Drewno składowane jest na placach Służb Liniowych w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 37 i w Pleszewie, ul. Kaliska 93 Cena wywoławcza całości wynosi : 25.138,37 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
24/KE/2009
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych w ilości 17,72m3.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O-PO-Z-14/38/2009
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych w ilości 12,883 m3.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O/PO-Z-14/6/2009
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA o/Poznań Rejon w Kępnie. Cena wywoławcza - 793, 65 zł brutto.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
06/2009
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA o/Poznań Rejon w Kępnie.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych