viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiADzierżawa i zbycie rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
18/Z18/2007
Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako opałowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na bazie transportowej w dębówce zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 50. Cena wywoławcza: 2.787,24 zł. Podana cena zawiera podatek Vat w wysokości 7%.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.05.2008 0:00
Termin składania ofert:
04/Z.11/2008
Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako opałowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Bazie Materiałowej w Bożej Woli w zakresie: Drewno pochodzi z wycinki drzew na drodze krajowej nr 62, wycenione przez Nadleśnictwo Jabłonna dn. 17.01.2008r. i ocenione na masę ok. 75 m3. Przedmiotowe drewno stanowi wyłącznie surowiec opałowy - S4 i są to różno- wymiarowe kłody i wałki o długości od 1,0 m do 5,0 m. Z tego ok. 19 m3 stanowi surowiec liściasty twardy - /klony/, a ok. 56 m3 surowiec liściasty miękki /wierzba, topola/.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
P/A/6/2008
Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako drewno opałowe i użytkowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Opolu (siedziba Rejonu w Opolu) w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 46, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 88,33 m3 (w tym użytkowe - 75,27 m3; opałowe - 13,06 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy - są to różno-wymiarowe kłody i wałki (Topola, Lipa, Modrzew, Olcha oraz Akacja) wg specyfikacji w m3: TOPOLA: WCO/1=0,85; WCO/2=6,99; WCO/3=17,66; WD/1=5,50; WD/2=16,34; WD/3=20,55 LIPA: WCO/3=0,27; WD/1=0,74; WD/2=2,70; WD/3=1,83 MODRZEW: WCO/1=0,22; WCO/2=0,38 OLCHA: WCO/2=0,24; WD/2=0,31; WD/3=0,42 AKACJA: WD/3=0,27 DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE - S-4 = 13,06 Drewno znajdujące się na ww. składowisku które można obejrzeć po uprzednim powiadomieniu tel. Z-cy Kierownika Rejonu w Opolu P. inż. Adama Dytko. nr telefonu: (0-77) 469 14 49 (od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia otwarcia ofert).
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.03.2008 0:00
Termin składania ofert:
02/Z.11/2008
Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Bazie Materiałowej w Bożej Woli (drewno pochodzi z wycinki drzew na drodze krajowej nr 62 - ok. 75 m3). Przedmiotowe drewno stanowi wyłącznie surowiec opałowy - S4 i są to różnowymiarowe kłody i wałki o długości od 1,0 m do 5,0 m. Z tego ok. 19 m3 stanowi surowiec liściasty twardy - (klony), a ok. 56 m3 surowiec liściasty miękki (wierzba, topola). Bardziej dokładne informacje podaje Dokumentacja przetargowa, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.09.2007 0:00
Termin składania ofert:
9/Z.13/2007
Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe zgromadzone na bazie transportowej w Dębówce i składowane w m. Czaplinek przy drodze krajowej nr 50 oraz na Bazie Materiałowej w Szczęsnej
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.11.2007 0:00
Termin składania ofert:
08/Z.11/2007
Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Bazie Materiałowej w Bożej Woli (drewno pochodzi z wycinki drzew na drodze krajowej nr 62 - 300,0 mp). Są to rózno-wymiarowe kłody i wałki o długości od 1,0 m do 5,0 m. W przeważającej części są to gatunki topoli, klonu i wierzby.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
12.08.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.08.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z13-2713/1/2011
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: Zadanie nr 1: samochód osobowy marki Toyota Corolla Sedan Kat, rok produkcji 1995, nr rej. FSL 86GG, przebieg 445 791 km. Zadanie nr 2: samochód ciężarowy na bazie osobowego marki FIAT Cinquecento 0,7 Kat Young, rok produkcji 1996, nr rej. GWJ 3123, przebieg 161 187 km. Zadanie nr 3: samochód osobowy marki FIAT Cinquecento 0,7 Kat, rok produkcji 1995, nr rej. ZEO 2814, przebieg 162 061 km.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
08.09.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.09.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z13-2713/1-1/2011
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: Zadanie nr 1: samochód osobowy marki Toyota Corolla Sedan Kat, rok produkcji 1995, nr rej. FSL 86GG, przebieg 445 791 km. Zadanie nr 2: samochód ciężarowy na bazie osobowego marki FIAT Cinquecento 0,7 Kat Young, rok produkcji 1996, nr rej. GWJ 3123, przebieg 161 187 km. Zadanie nr 3: samochód osobowy marki FIAT Cinquecento 0,7 Kat, rok produkcji 1995, nr rej. ZEO 2814, przebieg 162 061 km.
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.03.2007 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-19/R03/Us-A /2007
Przedmiotem najmu jest budynek użytkowy parterowy o powierzchni 154,1 m2 położony na parkingu w m. Tchórzew przy drodze krajowej nr 19 Białystok-Lublin-Rzeszów.
zbycie GDDKiA Lublin do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.11.2007 0:00
Termin składania ofert:
09/Z.11/2007
Postępowanie dotyczące sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na Bazie Materiałowej w Bożej Woli (drewno pochodzące z wycinki drzew na drodze krajowej nr 61 - 49,0 mp). Drewno jest zakwalifikowane jako opałowe i są to różno-wymiarowe wałki i kłody o długości ok. 1,0 m w przeważającej części gatunki topoli, klonu i klonojesionu.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-NT-Z-17-al-418/6/2010
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA-O/Poznań - Rejon w Nowym Tomyślu i z terenu budowy zachodniej obwodnicy Poznania w ilości 642,85 m3 o łącznej wartości brutto 73.840,88 zł (cena wywoławcza)
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
9/Z-16/Z/2010
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych - składowanego w Bazie Materiałowej w Brzeżniu Grubizna użytkowa 50,62 m3 szacunkowa wartość : 9 978,00 zł Grubizna opałowa 10,55 m3 szacunkowa wartość : 949,50 zł Wartość drewna wywoławcza ogółem : 10 927,50 zł Drewno można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Bazy w Brzeżniu : tel.(043) 82 03 281 kom.600 887 361 Szacunkowe operaty brakarskie - wyceny są do wglądu, w trakcie dokonywania oględzin na Bazie Materiałowej gdzie składowane jest drewno
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.02.2006 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA -O/Op-4/1//2006
Orientacyjna ilość złomu: 105,980 ton Aktualne miejsce składowania: GDDKiA Rejon w Opolu Baza Materiałowa w Bierkowicach ul. Żerkowicka 1c Uwagi: W oferowanej cenie wykupu złomy należy ująć również: załadunek, koszty ważenia, transport i przywrócenie do stanu pierwotnego placu składowego
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:

Ogłasza konkurs ofert na dzierżawę: MOP-u zlokalizowanego w miejscowości Słostowice, gminie Gomunice w powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim
dzierżawa GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/04/2010
nie dotyczy
zbycie GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
201/2007
koparko-ładowarka hydrauliczna, kołowa, samobieżna, niesprawna z obszarami głębokiej korozji na częściach, zespołach i wyosażeniu. Silnik niesprawny z pękniętą głowicą Akumlatory zdeformowane. Instalacje hydrauliczna i elektryczna niekompletne z uszkodzeniami. Instalacja hydrauliczna bez płynów. Siłowniki ze śladami wycieku płynów. Kabina skorodowana zewnętrznie, ze zdekompletowanym wyposażeniem wewnętrznym. Układ kierowniczy z uszkodzonym wspomaganiem. Podwozie z głebokimi wżerami korozji. Obręcze kół technicznie sprawne z ogniskami korozji. Ogumienie zużyte. Pojazd technicznie niesprawny, niezarejestrowany. Pojemność łyżki do kopania 0,16m3, pojemność łyżki do ładowania 0,5 m3. Cena wywoławcza 8.800,00 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
187/2007
koparko-ładowarka hydrauliczna, kołowa, samobieżna, niesprawna z obszarami głębokiej korozji na częściach, zespołach i wyosażeniu. Silnik niesprawny z pękniętą głowicą Akumlatory zdeformowane. Instalacje hydrauliczna i elektryczna niekompletne z uszkodzeniami. Instalacja hydrauliczna bez płynów. Siłowniki ze śladami wycieku płynów. Kabina skorodowana zewnętrznie, ze zdekompletowanym wyposażeniem wewnętrznym. Układ kierowniczy z uszkodzonym wspomaganiem. Podwozie z głebokimi wżerami korozji. Obręcze kół technicznie sprawne z ogniskami korozji. Ogumienie zużyte. Pojazd technicznie niesprawny, niezarejestrowany. Pojemność łyżki do kopania 0,16m3, pojemność łyżki do ładowania 0,5 m3. Cena wywoławcza 8.800,00 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-NT-Z-17-al-418/15c/2009
IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 27,07 m3 ; cena wywoławcza 811,02 zł .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKIA-O-PO-NT-Z-17-tp-418/16/2009
III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sam. m-ki FIAT Seicento , nr rej. PO 8922N , rok prod. 1998 , przebieg 392.254,00 km ; cena wywoławcza 950,00 zł .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKIA-O/PO-NT-Z-17-al-418/15b/2009
III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 67,45 m3 ; cena wywoławcza 3.969,43 zł .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O-PO-NT-Z-17-tp-4181/16/2009
II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sam. m-ki FIAT Seicento , nr rej. PO 8922N , rok prod. 1988 , przebieg 392.254,00 km ; cena wywoławcza 1.365,00 zł .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O-PO-NT-Z-17-al-418/15a/2009
II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 155,2o m3 ; cena wywoławcza 13.036,04 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O/PO-NT-Z-17-al-418/6a/2010
II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA-O/Poznań - Rejon w Nowym Tomyślu i z terenu budowy zachodniej obwodnicy Poznania w łącznej ilości 410,42 m3 o łącznej wartości brutto 31.924,66 zł (cena wywoławcza).
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
23.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O-PO-R-SR-Z-18/02/2011
Humus pozyskany z przebudowy drogi krajowej Nr 12 odc. Borek Wlkp. - Jaraczewo administrowanej przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Środzie Wlkp. Humus zgromadzony jest przy drodze krajowej Nr 12g w km 0+400 strona lewa w m. Borek Wlkp. (obwodnica m. Borek Wlkp.) w ilości – 4053,10 m3 Cena wywoławcza netto razem wynosi: 23 066,42 zł Cena wywoławcza brutto razem wynosi:28 371,70 zł Podatek VAT wynosi: 23 %. Operat pomiarowy sporządzony przez uprawnionego geodetę zwierający szczegółowy obmiar ilościowy stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. Oferent ma obowiązek zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Podstawa prawna: Dz.U. 114 poz. 761 z 2010 r.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKIA-O-PO-R-SR-Z-18/09/2010
Humus pozyskany z przebudowy drogi krajowej Nr 12 odc. Borek Wlkp. - Jaraczewo administrowanej przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Środzie Wlkp. Humus zgromadzony jest przy drodze krajowej Nr 12g w km 0+400 strona lewa w m. Borek Wlkp. (obwodnica m. Borek Wlkp.) w ilości - 4053,10 m3 Cena wywoławcza netto razem wynosi: 33 222,13 zł Cena wywoławcza brutto razem wynosi: 40 531,00 zł Podatek VAT wynosi: 22 %. Operat pomiarowy sporządzony przez uprawnionego geodetę zwierający szczegółowy obmiar ilościowy stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. Oferent ma obowiązek zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Podstawa prawna: Dz. U. 114 poz. 761 z 2010 r.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKIA-O-PO-GN-Z-12-bz-424-S5-1/10
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu -Rejon w Gnieźnie, Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z wycinek drzew przeprowadzonych w ramach budowy drogi S5 w Rejonie Gniezno z podziałem na 29 zadań:, Zadanie 1 ilość 29,91m2 cena 4640,54 zł. Zadanie 2 ilość 30,10 cena 4670,02 zł. Zadanie 3 ilość 18,42 cena 2857,68 zł. Zadnie 4 ilość 22,64 cena 3512,60 zł. Zadanie 5 ilość 11,54 cena 1543,48 Zadanie 6 ilość 31,01 cena 4811,20 Zadanie 7 ilość 43,12 cena 6690,07 zł. Zadanie 8 ilość 28,99 cena 7356,50 zł. Zadanie 9 ilość 38,03 cena 11274,37 zł. Zadnie 10 ilość 14,51 cena 2566,82 zł. Zadanie 11 ilość 46,04 cena 10896,75 zł. Zadanie 12 ilość 40,00 cena 42602,40 zł. Zadanie 13 ilość 41,23 cena 28822,24 zł. Zadanie 14 ilość 17,52 cena 7737,53 zł. Zadanie 15 ilość 31,42 cena 13876,33 zł. Zadanie 16 ilość 2,54 cena 449,33 zł. Zadanie 17 ilość 16,91 cena 6869,86 zł. Zadanie 18 ilość 47,05 cena 10332,18 zł. Zadanie 19 ilość 63,46 cena 13935,82 zł. Zadanie 20 ilość 111,24 cena 24428,30 zł. Zadanie 21ilość 96,21 cena 21127,72 zł. Zadanie 22 ilość 13,89 cena 3304,43 zł. Zadanie 23 ilość 76,05 cena 11799,16 zł. Zadanie 24 ilość 49,14 cena 7624,07 zł. Zadanie 25 ilość 65,52 cena 10165,43 zł. Zadanie 26 ilość 252,54 cena 59771,17 zł. Zadanie 27 ilość 98,82 cena 23388,72 zł. Zadanie 28 ilość 102,77 cena 28084,99 zł. Zadanie 29 ilość 187,76 cena 44439,04 zł. Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokośco 10 % ceny wywoławczej
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O-PO-Z-12/355/6/2009
elementy barier sprężystych z rozbiórki w m. Promno dr 5 upalone, niekompletne, mocno skorodowane w ilości : 1. prowadnica - 30 szt. 2. pas profilowy - 27 szt. 3. słupek 100 - 52 szt. wspornik z przekładką - 30 kpl. cena wywoławcza wynosi 818,01 zł. brutto słownie : osiemsetosiemnaściezł. 01/100 Elementy te znajdują się na placu SL Iwno, ul. Gnieźnieńska tel. 061 8178381
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2/GN/2007
drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
113/2007
Drewno opałowe liściaste w różnych gabarytach od kłody do plastrów drubości > 0,5 m i średnicy powyżej 1,0 m Zbycie obejmuje całą ilość drewna z poszczególnych miejsc składowania bez przebierania (sortowania) Miejsca składowania : Bazy Materiałowe : w Piasecznie 46 mp, Łazach 58 mp, Sochaczewie 1,4 mp, Ożarowie Maz. 22,6 mp, oraz w Otrębusach 15 mp. Przedmiot sprzedaży mozna obejrzeć od dnia ogłoszenia do 13.07. 2007 r.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
112/2007
Drewno opałowe liściaste w różnych gabarytach od kłody do plastrów drubości > 0,5 m i średnicy powyżej 1,0 m Zbycie obejmuje całą ilość drewna z poszczególnych miejsc składowania bez przebierania (sortowania) Miejsca składowania : Bazy Materiałowe : w Piasecznie 46 mp, Łazach 58 mp, Sochaczewie 1,4 mp, Ożarowie Maz. 22,6 mp, oraz w Otrębusach 15 mp. Przedmiot sprzedaży mozna obejrzeć od dnia ogłoszenia do 13.07. 2007 r.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
112/2007
Drewno opałowe liściaste w różnych gabarytach od kłody do plastrów drubości > 0,5 m i średnicy powyżej 1,0 m Zbycie obejmuje całą ilość drewna z poszczególnych miejsc składowania bez przebierania (sortowania) Miejsca składowania : Bazy Materiałowe : w Piasecznie 46 mp, Łazach 58 mp, Sochaczewie 1,4 mp, Ożarowie Maz. 22,6 mp, oraz w Otrębusach 15 mp. Przedmiot sprzedaży mozna obejrzeć od dnia ogłoszenia do 13.07. 2007 r.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
111/2007
Drewno opałowe liściaste w różnych gabarytach od kłody do plastrów drubości > 0,5 m i średnicy powyżej 1,0 m Zbycie obejmuje całą ilość drewna z poszczególnych miejsc składowania bez przebierania (sortowania) Miejsca składowania : Bazy Materiałowe : w Piasecznie 46 mp, Łazach 58 mp, Sochaczewie 1,4 mp, Ożarowie Maz. 22,6 mp, oraz w Otrębusach 15 mp. Przedmiot sprzedaży mozna obejrzeć od dnia ogłoszenia do 13.07. 2007 r.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
110/2007
Drewno opałowe liściaste w różnych gabarytach od kłody do plastrów drubości > 0,5 m i średnicy powyżej 1,0 m Zbycie obejmuje całą ilość drewna z poszczególnych miejsc składowania bez przebierania (sortowania) Miejsca składowania : Bazy Materiałowe : w Piasecznie 46 mp, Łazach 58 mp, Sochaczewie 1,4 mp, Ożarowie Maz. 22,6 mp, oraz w Otrębusach 15 mp. Przedmiot sprzedaży mozna obejrzeć od dnia ogłoszenia do 13.07. 2007 r.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
111/2007
Drewno opałowe liściaste w różnych gabarytach od kłody do plastrów drubości > 0,5 m i średnicy powyżej 1,0 m Zbycie obejmuje całą ilość drewna z poszczególnych miejsc składowania bez przebierania (sortowania) Miejsca składowania : Bazy Materiałowe : w Piasecznie 46 mp, Łazach 58 mp, Sochaczewie 1,4 mp, Ożarowie Maz. 22,6 mp, oraz w Otrębusach 15 mp. Przedmiot sprzedaży mozna obejrzeć od dnia ogłoszenia do 13.07. 2007 r.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
15/Z.18/2007
Drewno opałowe liściaste w różnych gabarytach od kłody do plastrów drubości > 0,5 m i średnicy powyżej 1,0 m Zbycie obejmuje całą ilość drewna z poszczególnych miejsc składowania bez przebierania (sortowania) Miejsca składowania : Bazy Materiałowe : w Piasecznie 46 mp, Łazach 58 mp, Sochaczewie 1,4 mp, Ożarowie Maz. 22,6 mp, oraz w Otrębusach 15 mp. Przedmiot sprzedaży mozna obejrzeć od dnia ogłoszenia do 13.07. 2007 r.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
112/2007
Drewno opałowe liściaste w różnych gabarytach od kłody do plastrów drubości > 0,5 m i średnicy powyżej 1,0 m Zbycie obejmuje całą ilość drewna z poszczególnych miejsc składowania bez przebierania (sortowania) Miejsca składowania : Bazy Materiałowe : w Piasecznie 46 mp, Łazach 58 mp, Sochaczewie 1,4 mp, Ożarowie Maz. 22,6 mp, oraz w Otrębusach 15 mp. Przedmiot sprzedaży mozna obejrzeć od dnia ogłoszenia do 13.07. 2007 r.
zbycie GDDKiA Warszawa do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
36/2007
Drewno liściaste miękkie 1. Magazyn Służby Liniowej w Chodzieży, ul. Fabryczna 1, topola, lipa - 48,08 m3 x50,05 = 2 406,40 (cena wywoławcza). Wysokość postąpienia 20,00 zł 2. Magazyn Służby Liniowej w Obornikach, ul. Łukowska 16 topola, lipa - 39,58 m3 x77,00 = 3 047,66 (cena wywoławcza).Wysokość postąpienia 30,00 zł UWAGA!!! Aukcje na poz. 1 i 2 będzie odbywała się kolejno. Do w/w cen wywoławczych należy doliczyć 7% podatku. VAT
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-GN-Z-12-wi-424-8-1/10
Drewno jest zakwalifikowane jako drewno opałowe, pochodzące z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarzadzanych przez GDDKiA O/Poznan Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt. Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
a2/LE/2010
Drewno jest zakwalifikowane jako drewno opałowe, pochodzące z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarzadzanych przez GDDKiA O/Poznan Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt. Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-GN-Z-12-bz-424-8-1/09
Drewno jest zakwalifikowane jako drewno opałowe, pochodzące z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarzadzanych przez GDDKiA O/Poznan Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt. Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA -O/PO-GN-Z-12-wi-424-8-4/10
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiAO/Poznań Rejon Gniezno.Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje sam i na własny koszt. Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
50/2008
Aukcja na zbycie drewna pozyskanego z wycinki Drewno; 1. Plac składowy Służba Liniowa Chodzież 1.1. Liściaste miękkie 2,20 m3 x 39,00 zł = 85,80 zł 1.2. Liściaste twarde 0,63 m3 x 59,00 zł = 37,17 zł 2. Plac składowy Służba Linowa Oborniki 2.1. Liściaste miękkie 13,20 m3 x 39,00 zł = 514,80 zł 2.2. Liściaste twarde 1,55 m3 x 59,00 zł = 91,45 zł UWAGA!!! Aukcje na pkt. 1 i 2 będzie odbywała się kolejno. Do w/w cen wywoławczych należy doliczyć 7% podatku. VAT
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:

Aukcja na zbycie drewna pozyskanego z wycinki Drewno; Plac składowy Służba Linowa Oborniki 1. Liściaste miękkie 2,72 m3 x 76,92 zł = 136,00 zł 2. Liściaste twarde 14,74 m3 x 120,00 zł = 1 179,20 zł UWAGA!!! Aukcje na pkt. 1 i 2 będzie odbywała się kolejno. Do w/w cen wywoławczych należy doliczyć 7% podatku. VAT
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
CH/3/2008
Aukcja na zbycie drewna pozyskanego z wycinki Drewno; Plac składowy Służba Linowa Oborniki 1. Liściaste miękkie 2,72 m3 x 50,00 zł = 136,00 zł 2. Liściaste twarde 14,74 m3 x 80,00 zł = 1 179,20 zł UWAGA!!! Aukcje na pkt. 1 i 2 będzie odbywała się kolejno. Do w/w cen wywoławczych należy doliczyć 7% podatku. VAT
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.12.2007 0:00
Termin składania ofert:
P/A/15/2007
1.Młot spalinowy Atlas - PIONJAR 140; nr. inwent. 581-009/00038; rok produkcji 1999; wartość rynkowa 3 500,00 2.Przyczepa (lekka/uszkodzona powypadkowa) - OP 07780; nr inwent. 748-000/00057; rok produkcji 1998; wartość rynkowa 1 000,00 3.Wiertnica spalinowa MTL - 50; nr. inwent. 96-582-9; rok produkcji 2001; wartość rynkowa 700,00 4.Wiertnica spalinowa MTL - 50; nr. inwent. 97-582-9; rok produkcji 2001; wartość rynkowa 700,00
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
08.02.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.02.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-NT-Z-17-al-418/1/2011
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż destruktu pozyskanego przez AUTOSTRADĘ WIELKOPOLSKĄ S.A. z naprawy i modernizacji nawierzchni (faza V) na odcinku 3 autostrady A-2 KOMORNIKI - NOWY TOMYŚL w ilości 12 634,52 Mg o wartości brutto 388.788,24 zł (cena wywoławcza) .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
24.02.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.03.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-NT-Z-17-al-418/1a/2011
II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż destruktu pozyskanego przez AUTOSTRADĘ WIELKOPOLSKĄ S.A. z naprawy i modernizacji nawierzchni (faza V) na odcinku 3 autostrady A-2 KOMORNIKI - NOWY TOMYŚL w ilości 12 634,52 Mg o wartości brutto 233.106,89 zł (cena wywoławcza) .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
31/2006
 
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
GDDKIA O1/Sz-Z11/Z/2/2007
 
zbycie GDDKiA Szczecin do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
100/2008
 
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych