INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyWydziały i Rejony

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

p.o. Naczelnika: Rafał Drążyk

tel. +48 52 323 45 07 

e-mail: ekijek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Naczelnik: Bogdan Matejek

tel. +48 52 323 45 28 

e-mail: bmatejek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik: Monika Matysek

tel. +48 52 323 45 80 

fax: +48 52 323 45 74

e-mail: mmatysek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Naczelnik: Ewelina Szcześniak

tel. +48 52 323 45 34 

e-mail: eszczesniak@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Tomasz Okoński

tel. +48 52 323 45 67 

e-mail: tokonski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Oddział Kancelarii Tajnej

Cezary Wijas  

tel. +48 52 323 45 37

e-mail: cwijas@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Tomasz Słupiński  

tel. +48 52 323 45 47

e-mail: tslupinski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Jerzy Sarnowski

tel. +48 52 323 45 06 

e-mail: jsarnowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Naczelnik: Michał Piątkowski

tel. +48 52 323 45 09 

e-mail: mpiatkowski@gddkia.gov.pl  

Z-ca Naczelnika: Rafał Grzejda

tel. +48 52 323 45 45 

fax: +48 52 323 45 51

fax: +48 52 323 45 53

e-mail: rgrzejda@gddkia.gov.pl

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Naczelnik: Tomasz Olędzki

tel. +48 52 323 45 03

tel. +48 52 323 45 84

fax: +48 52 323 45 83

e-mail: toledzki@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Naczelnik: Szymon Nierebiński

tel. +48 52 323 45 16

e-mail: snierebinski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Naczelnik: Czesław Szczesik

tel. +48 52 323 45 72 

fax: +48 52 323 46 07

e-mail: cszczesik@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Maciej Dziemidzionek

tel. +48 52 323 45 68

e-mail: mdziemidzionek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz,

Naczelnik: Mirosław Głąb

tel. +48 52 33 34 700

fax: +48 52 33 34 701

e-mail: wtbyd@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz,

Marcin Kamiński

tel. +48 52 33 34 700 

fax: +48 52 33 34 701
e-mail: wtbyd@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Naczelnik: Lech Grzelczak

tel. +48 52 323 45 82 

fax: +48 52 323 45 89

e-mail: lgrzelczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik: Wojciech Rembacz

tel. +48 52 323 45 63

e-mail: wrembacz@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Naczelnik: Ewa Napierała

tel. +48 52 323 46 14

e-mail: enapierala@gddkia.gov.pl

 

Wydział Realizacji

Naczelnik: Zbigniew Szymczak

tel. +48 52 323 45 41

e-mail: zszymczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo - Księgowy

Naczelnik: Anna Jakubowska

tel. +48 52 323 45 19

fax: +48 52 323 45 43

e-mail: ajakubowska2@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego

p.o. Naczelnika: Łukasz Marchwant

tel. +48 52 323 45 25

e-mail: lmarchwant@gddkia.gov.pl

Informatyk

tel. +48 52 323 45 60

e-mail: mmurawski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ

Marcin Zawiślak 

tel. +48 52 323 45 66 

e-mail: mzawislak@gddkia.gov.pl

 

Punkt Informacji Drogowej PID

tel. +48 52 323 45 10

tel. +48 52 323 45 11

fax: +48 52 323 45 13

e-mail: pid_byd@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Bydgoszczy

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz,

Kierownik Rejonu: Tomasz Zagrodnik

tel. +48 52 362 98 10

fax: +48 52 362 98 13

e-mail: rdk_bydgoszcz@gddkia.gov.pl                             

                                 

Rejon w Toruniu

ul. Polna 113

87-100 Toruń

Kierownik Rejonu: Waldemar Nicpoń

tel. +48 56 658 40 60

fax: +48 56 623 07 09

e-mail: rdk_torun@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Nakle n. Notecią

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło n. Notecią

Kierownik Rejonu: Grzegorz Kowalski

tel. +48 52 386 51 96

e-mail: rdk_naklo@gddkia.gov.pl

 

Rejon we Włocławku

ul.Chopina 1

87-800 Włocławek

Kierownik Rejonu: Adam Koźmiński

tel: +48 54 231 41 15

fax: +48 54 231 43 83

e-mail: rdk_wloclawek@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Świeciu

ul. Jesionowa 2A

86-100 Świecie,

Kierownik Rejonu: Łukasz Suchodolski

tel.: +48 52 332 44 93

fax: +48 52 332 44 89

e-mail: rdk_swiecie@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław

z siedzibą w Latkowie skr poczt. 11

Kierownik Rejonu: Mieczysław Wołczek

tel. +48 52 357 90 91

fax: +48 52 357 90 92

e-mail: rdk_inowroclaw@gddkia.gov.pl