INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyWydziały i rejony

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Małgorzata Domagała - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 24

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: madomagala@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Grażyna Lucińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 08

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: glucinska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Alina Puzio - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 63

fax: +48 41 366 48 04

e-mail: apuzio@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Rafał Nogalski -  Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 15

fax: +48 41 366 48 04

e-mail: rnogalski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Elżbieta Halaba - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 11

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: ehalaba@gddkia.gov.pl

Marta Bandrowska - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 12

e-mail: mbandrowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Joanna Pawłowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 29

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: jopawlowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Renata Szmul -  Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 17

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: rszmul@gddkia.gov.pl

 

Wydział Realizacji

Wojciech Wieczorek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 51

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: wwieczorek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Jacek Bojarowicz - Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Kierownik Projektu S7 granica województwa - Skarżysko-Kamienna

tel. +48 41 340 39 07

e-mail:  jbojarowicz@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Tomasz Kieres - Kierownik Projektu S7 Jędrzejów - granica województwa

tel. +48 41 340 39 58

e-mail:  tkieres@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Artur Wojnowski – Kierownik Projektu S7 Chęciny - Jędrzejów 

tel. +48 41 340 39 90

e-mail: awojnowski@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Wiktor Dora - Kierownik Projektu S7 Radom - granica województwa

tel. +48 41 340 39 60

e-mail: wdora@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu

Lech Malinowski - Kierownik Projektu S7 Obwodnica Radomia

tel. +48 41 340 39 59

e-mail: lmalinowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Anna Kozubowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 69

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: akozubowska@gddkia.gov.pl

Stanisław Kierys - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 73

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: skierys@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Iwona Gajek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 76

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: igajek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Jerzy Małecki - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 80

fax. +48 41 366 48 04

e-mail: jmalecki@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Cezary Kozłowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 34 03 982

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: ckozlowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Andrzej Gajek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 34 03 933

fax  +48 41 366 48 04

e-mail: angajek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego

Grażyna Bogucka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 45

fax: +48 41 366 48 04

e-mail:  gbogucka@gddkia.gov.pl

Krzysztof Korba - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 42

fax: +48 41 366 48 04

e-mail:  kkorba@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

Dorota Szafraniec - Naczelnik Wydziału  

Centrala +48 41 34 51 910, Sekretariat Laboratorium 41 345 19 10 wew. 131

Adres: 25-671 Kielce, ul. Przęsłowa 3

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Marcin Radek - Naczelnik Wydziału

tel.  +48 41 34 03 928

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: mradek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Piotr Juszkiewicz

tel. +48 41 345 19 10 wew. 134

e-mail: pjuszkiewicz@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Krzysztof Ziomek

tel. +48 41 34 03 928, +48 41 34 03 927

e-mail: kziomek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Koordynacji  PT  POIiŚ

Urszula Ambor

tel. +48 41 34 03 934

e-mail: uambor@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Elżbieta Kurowska

tel. +48 34 03 952

e-mail: ekurowska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Małgorzata Pawelec-Buras

tel. +48 41 34 03 906

e-mail: mpawelec@gddkia.gov.pl

 

Punkt Informacji Drogowej Oddziału w Kielcach

Tel. +48 41 366 39 36

 

Rejon Busko-Zdrój

Tomasz Seremak – Kierownik Rejonu

28-100 Busko-Zdrój, ul. Batalionów Chłopskich 5

tel. +48 41 378 39 97, +48 41 378 24 48

Obwody : Busko-Zdrój, Połaniec, Nowy Korczyn

 

Rejon Jędrzejów

Zbigniew Cichy – Kierownik Rejonu

28-300 Jędrzejów, ul. Kielecka 55

tel. +48 41 386 51 76 , +48 41 386 21 56

Obwody: Jędrzejów, Brzeziny

 

Rejon Kielce

Zenobia Barczyk – Kierownik Rejonu

25-701 Kielce, ul. Krakowska 54

tel. +48 41 368 42 93 , +48 41 368 46 92

Obwody: Niewachlów, Górno, Jacentów

 

Rejon Opatów

Adam Piątkowski - Kierownik Rejonu

27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 4

tel. +48 15  868 20 13, +48 15 868 32 17

Obwody: Opatów, Ożarów, Sandomierz

 

Rejon Starachowice

Marta Mosiołek – Kierownik Rejonu

27 -200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15

tel. +48 41 273  32 58, +48 41 273 61 60

Obwody: Starachowice, Skarżysko