INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydziały i rejony

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Elżbieta Dziedzic - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 21 44

e-mail: edziedzic@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Halina Obara - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 27 55

e-mail: hobara@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Aneta Trześniewska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 616 37 13

e-mail: atrzesniewska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej, Skarg i Wniosków

tel. +48 12 417 12 00

e-mail:

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Iwona Mikrut-Purchla

tel. +48 12 417 25 77

e-mail: imikrut@gddkia.gov.pl

    

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Oddział Kancelarii Tajnej

Magdalena Wieczorek - Mystek

tel. +48 12 417 30 83

e-mail: mwieczorek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. BHP oraz Ochrony Ppoż.

Anna Sikora

tel. +48 12 616 37 04

e-mail: ansikora@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Magdalena Karolak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 32 00

e-mail: makarolak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Joanna Gola – Szlachta - Naczelnik Wydziału          

tel. +48 12 417 19 64 

e-mail : jgola@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Ciesielski Piotr - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 31 00

e-mail: pciesielski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Realizacji

Robert Jakubiak- Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 17 27

email: rjakubiak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i  Sieci Drogowej

Grzegorz Dyrda - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 17 88

email: gdyrda@gddkia.gov.pl

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Ryszard Żakowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 19 33

e-mail: rzakowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Marek Ważydrąg - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 30 11

e-mail: mwazydrag@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Henryk Szmul - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 36 05

e-mail: hszmul@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Janusz Sikora

tel. +48 12 417 21 84

e-mail: jsikora@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

Wojciech Brykalski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 284 90 67

e-mail: wbrykalski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zakresie Technologii

Wacław Suder

tel. +48 12 284 90 72

e-mail: wsuder@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo – Księgowy

Elżbieta Jania - Naczelnik

tel. +48 12 616 37 11

e-mail: ejania@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego

Kazimierz Kundzierewicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 12 417 24 25

email: kkundzierewicz@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ

Karina Knejska

tel. +48 12 417 27 71

email: kknejska@gddkia.gov.pl

 

Rejon Kraków

Paweł Piecuch - p.o. Kierownik Rejonu

tel. +48 12 285 50 57

fax: +48 12 285 51 93

e-mail: ppiecuch@gddkia.gov.pl

 

Rejon Nowy Sącz

Tadeusz Pytko - p.o. Kierownik Rejonu

tel. +48 18 445 93 80, +48 18 445 90 51

fax: +48 18 445 90 68

e-mail: tpytko@gddkia.gov.pl

 

Rejon Nowy Targ

Kinga Obyrtacz – p.o. Kierownik Rejonu

tel. +48 18 266 97 10, +48 18 266 28 86

fax: +48 18 266 50 03

e-mail: kobyrtacz@gddkia.gov.pl

 

Rejon Tarnów

Izabela Małek - Kierownik Rejonu

tel. +48 14 626 33 90, +48 14 621 04 33

fax: +48 14 621 74 74

e-mail: imalek@gddkia.gov.pl

 

Rejon Wadowice

Agnieszka Wachowicz - Kierownik Rejonu

tel. +48 33 873 77 37, +48 33 873 78 21,

fax: +48 33 873 73 28

e-mail : awachowicz@gddkia.gov.pl