Oddział Łódź

 

Oddział Łódź

INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydziały i rejony

Wydział Planowania

Agnieszka Wróblewska-Gebauer - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 97 30

fax: +48 42 233 97 33

e-mail: agebauer@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Marek Brodowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 81

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mbrodowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomościami

Łukasz Bernardyn - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 59

fax: +48 42 233 96 63

e-mail: lbernardyn@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Szymon Milczarek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 49

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: smilczarek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Realizacji

Marcin Ganiec - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 97 00

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mganiec@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Andrzej Podsiadły - Naczelnik Wydziału

tel. +4842 233 96 77

fax: +48 42 233 96 75

e-mail: apodsiadly@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Ireneusz Kanigowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 44

fax: +48 42 233 96 97

e-mail: ikanigowski@gddkia.gov.pl

 

Punkt Informacji Drogowej

tel. +48 42 233 96 96

fax: +48 42 233 96 97

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Danuta Turska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 29

fax: +48 42 233 96 35

e-mail: dturska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Maria Pasińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 85

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mpasinska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Magdalena Zbrojewska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 65

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mzbrojewska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Włodzimierz Sztąber - Specjalista

tel. +48 42 233 96 95

fax: +48 42 233 96 93

e-mail: wsztaber@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Agata Łatecka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 97 58

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: alatecka@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji, Informatyki  i Zaplecza Technicznego

Joanna Wasilewska-Kłąb - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 41

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: jwasilewska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Marzena Błausz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 42 233 96 37

fax: +48 42 233 96 37

e-mail: mblausz@gddkia.gov.pl

 

Komórka ds. Obsługi Prawnej

Radcy prawni

tel. +48 42 233 97 68

fax: +48 42 233 96 08

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Oddział Kancelarii Tajnej

Andrzej Bieńkowski - Kierownik kancelarii tajnej

tel. +48 42 233 96 94

fax: +48 42 233 96 93

e-mail: abienkowski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Maciej Zalewski - Specjalista

tel. +48 42 233 96 70

e-mail: mzalewski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Małgorzata Kowalska - Specjalista

tel. +48 42 233 96 92

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: mkowalska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ

Dorota Michalska - Salamon - Specjalista  

tel. +48 42 233 97 51 

e-mail: dmichalska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

Aurelia Matysiak  - Naczelnik Wydziału 

tel. +48 42 233 96 15

fax: +48 42 233 96 24 

e-mail: aumatysiak@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Ewa Szczech - Gowin - Specjalista 

tel. +48 42 233 96 25

fax: +48 42 233 96 24

e-mail: egowin@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Jakub Łaguniak - St. Inspektor  

tel. +48 42 233 97 15

fax: +48 42 233 96 08

e-mail: jlaguniak@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Kutnie

Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

tel. +48 24 355 79 91, +48 24 355 78 10

fax: +48 24 355 73 19

e-mail: kutno@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Łowiczu

Dzierzgów 114, 99-416 Nieborów (przy zjeździe z A2 na węźle Skierniewice)

tel. +48 46 830 25 90

fax +48 46 837 55 68

e-mail: lowicz@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Opocznie

Zakątna 6, 26-300 Opoczno

tel. +48 44 755 22 43, +48 755 32 25

fax: +48 44 755 24 17

e-mail: opoczno@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Piotrkowie Trybunalskim

Południowa 17, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. +48 44 649 76 46, 647 00 71

fax +48 44 649 70 70

e-mail: piotrkow@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Radomsku

Reja 8, 97-500 Radomsko

tel.  +48 44 682 21 75

fax  +48 44 682 21 75 wew. 869

e-mail: radomsko@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Sieradzu

Stawiszcze 50, 98-200 Sieradz (przy zjeździe z S8 na węźle Zduńska Wola Zachód)

tel. +48 600 226 323, +48 608 504 092

e-mail: sieradz@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Wieluniu

Fabryczna 7, 98-300 Wieluń

tel. +48 43 843 44 78, +48 43 843 42 68

fax: +48 43 843 40 94

e-mail: wielun@gddkia.gov.pl