INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyAktualności

 • Innowacyjne technologie na drogach krajowych Małopolski

  11-08-2017
  W 2017 roku wprowadzono dwie innowacyjne technologie wykonania nawierzchni na drogach krajowych Małopolski. Na oddanym pod koniec czerwca 4,5 km odcinku drogi ekspresowej S7 odcinku od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie ułożona została warstwa ścieralna z asfaltem modyfikowanym gumą oraz na dk 94 w okolicy Olkusza, 500 metrowy dywanik mineralno-emulsyjny do odnowy właściwości górnej warstwy nawierzchni.

 • Powstają chodniki na dk 28 w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

  02-08-2017
  Na dk 28 powstanie jeszcze w tym roku ponad 5 km 300 m chodników w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych i poprawy bezpieczeństwa w : Białej Niżnej, Mszanie Dolnej, Limanowej i Kaninie. W Kaninie roboty rozpoczęto 1 sierpnia 2017 r., w Białej Niżnej wykonano już część chodników, w Mszanie Dolnej i Limanowej prace dopiero się rozpoczną. Koszt wszystkich robót wyniesie prawie 8 mln 900 tys. zł.

 • Ruch wahadłowy na „ Zakopiance” w Poroninie.

  31-07-2017
  Od godz. 16.00 w poniedziałek 31 lipca 2017 r. wprowadzono ruch wahadłowy w Poroninie, gdzie powstaje węzeł Poroniński, który zastąpi istniejące skrzyżowanie drogi krajowej nr 47 w drogą wojewódzką nr 961. Aby zminimalizować uciążliwość dla kierowców ruch wahadłowy będzie sterowany ręcznie w godzinach szczytu czyli od 6.00 do 9.00 i od 14.00 do 17.00. W pozostałych godzinach ruchem sterować będzie sygnalizacja świetlna, jednak w razie spiętrzeń ruchu wprowadzane będzie sterowanie ręczne.

 • Małopolska wzbogaci się o ponad 220 km nowych dróg w ramach zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

  21-07-2017
  W zaktualizowanym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.)”, który został przedłożony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Radzie Ministrów i już uchwalony przewiduje się wybudowanie 220,5 km nowych dróg krajowych w Małopolsce, w tym drogi ekspresowe i obwodnice, za prawie 12 mld 789 mln zł.

 • „Otwarte drzwi” dla podwykonawców w GDDKiA.

  21-07-2017
  Na 27 lipca 2017 r. zaplanowano tzw. „Otwarte drzwi” dla podwykonawców realizujących kontrakty w Oddziale GDDKiA w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Oddziału przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie. Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt w celu doprecyzowania godziny.

 • Podpisano umowę na dokumentację dla rozbudowy DK94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice (II etap).

  07-07-2017
  W piątek 7 lipca 2017 r. podpisana została umowa na opracowanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice (II etap) z wyłonioną w przetargu firmą Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe z Katowic. Firma ma 15 miesięcy na przygotowanie dokumentów i uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej.

 • Można już przejechać nowym odcinkiem S7 i mostem na Wiśle w Krakowie

  29-06-2017
  Prawie miesiąc wcześniej niż przewidywano zakończyła się budowa odcinka S7 od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie wraz z najdłuższym w Małopolsce ponad 700 metrowym mostem na Wiśle. GDDKiA uzyskała pozwolenie na użytkowanie z nadzoru budowlanego i dopuszczenie do ruchu pojazdów tego ważnego i oczekiwanego wschodniego obejścia miasta możliwe było już 29 czerwca 2017 r. Ten odcinek jest jednocześnie fragmentem bardzo ważnej dla ruchu tranzytowego drogi ekspresowej S7, która po wybudowaniu wszystkich odcinków połączy północ z południem kraju.

 • Dwa aneksy i dwie bardzo ważne drogi krajowe w Małopolsce

  26-06-2017
  W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał dwa aneksy do programów inwestycyjnych: obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 oraz odcinka „ Zakopianki „ Rdzawka – Nowy Targ. Podpisując dokumenty minister powiedział, że kierowcy jadący z całego kraju na Podhale przestaną odczuwać uciążliwość, a przejazd będzie bezpieczniejszy i płynny. Natomiast obwodnica Zabierzowa stanie się elementem systemu komunikacyjnego Krakowa.

 • „Otwarte drzwi” dla podwykonawców w GDDKiA.

  21-06-2017
  Na 28 czerwca 2017 r. zaplanowano tzw. „Otwarte drzwi” dla podwykonawców realizujących kontrakty w Oddziale GDDKiA w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Oddziału przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie.

 • 16 czerwca dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

  14-06-2017

  Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dzień 16 czerwca 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  Jednocześnie informujemy, że GDDKiA będzie pracować w sobotę, 24 czerwca 2017 r.