viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiADialog techniczny

21-09-2020

Opracowanie strategii działań informacyjnych i promocyjnych wraz z ich wykonaniem dla realizowanego projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 (KSZRD E1)

UWAGA - przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zamierza przeprowadzić dialog techniczny w celu uzyskania informacji o dostępnych rozwiązaniach dotyczących opracowania strategii działań informacyjnych i promocyjnych wraz z ich wykonaniem dla realizowanego projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 (KSZRD E1) na okres ok. 2 lat.

 

Podstawowe Informacje o Przedmiocie Zamówienia

Nazwa zamówienia  - Usługa polegająca na opracowaniu strategii działań  informacyjnych i promocyjnych (Strategia) dla projektu „Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD E1)”, a następnie przeprowadzenie tych działań (Działania).

 

Termin realizacji:

 

Usługa zostanie zrealizowana w następujących terminach:

  1. opracowanie Strategii – do 90 dni od dnia podpisania umowy na realizację Usługi,
  2. prowadzenie Działań – od dnia odebrania Strategii przez Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2022 r., z możliwością przedłużenia terminu realizacji Usługi w ramach prawa opcji w przypadku przedłużenia terminu wdrożenia i uruchomienia KSZRD E1.


Cel zamówienia:

 

Projekt KSZRD E1 jest nowatorskim przedsięwzięciem w zakresie zarządzania siecią drogową w Polsce, wobec czego niezwykle ważnym zadaniem jest zbudowanie powszechnej świadomości jego istnienia oraz oferowanych przez niego usług, które służą osiąganiu wspólnych korzyści, zarówno dla użytkowników dróg, jak i służb ich obsługujących. Tym samym, zasadniczym celem opracowania Strategii oraz w konsekwencji przeprowadzenia tych Działań, będzie sprawne informowanie użytkowników dróg o możliwości i sposobie wykorzystania poszczególnych usług realizowanych w ramach projektu. 

 

Działania informacyjno – promocyjne KSZRD E1 wynikają ze zobowiązań GDDKiA jako beneficjenta umowy o dofinansowanie Grant Agreement Nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1143713.

 

W szczególności, zamierzeniem usługi jest m.in.:

  1. zdefiniować i przekazać korzyści wynikające z projektu KSZRD E1 w sposób zrozumiały zarówno dla użytkowników dróg, jak i dla jego interesariuszy (w tym także pracowników jednostek terenowych GDDKiA),
  2. zapewnić koordynację Działań w różnych obszarach i na różnych poziomach w celu zwiększenia ich skuteczności i efektywność i być prowadzone w sposób zapewniający ich spójność i jednolitość na całym obszarze Polski, 
  3. zebrać i wykorzystać dostępne tzw. dobre praktyki w zakresie przekazywania informacji o już istniejących rozwiązaniach ITS w kraju i za granicą (szczególnie w krajach porównywalnych do Polski obszarowo, demograficznie, gospodarczo i pod względem rozmiaru sieci drogowej) i ich rzeczywistych korzyściach dla kierowców.

 

Wynikiem ww. Działań powinno być zbudowanie trwałej znajomości KSZRD E1, w szczególności w zakresie korzyści płynących z jego funkcjonowania, zarówno dla użytkowników, jak i zarządców dróg.   

 

Dialog techniczny prowadzony będzie w formie elektronicznej.

 

Propozycję optymalnego rozwiązania dla skutecznej komunikacji społecznej, wraz z propozycjami proszę przesyłać na adres e-mail: zcyndrowski@gddkia.gov.pl do dnia 30 września 2020 r. (Uwaga – pojemność jednej przesyłki nie może przekraczać 15 MB).

 

Więcej informacji:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
faks: (022) 375 87 88
e-mail: zcyndrowski@gddkia.gov.pl