viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

 • Poznaliśmy oferty na przebudowę drogi z Frampola do Gorajca

  21-03-2018
  GDDKiA

  Trzy oferty wpłynęły w przetargu na rozbudowę ponad 7-kilometrowego odcinka DK74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem. Najniższa opiewała na blisko 63 mln zł, a najwyższa przekraczała 73 mln zł przy budżecie zamawiającego w wysokości 53 mln zł. Wszyscy wykonawcy zaoferowali ukończenie prac w ciągu 26 miesięcy, a okres gwarancji i rękojmi określili na 84 miesiące. Obecnie komisja przetargowa bada złożone oferty.

 • Zacieśniamy współpracę z Państwową Strażą Pożarną

  13-03-2018
  GDDKiA

  Ujednolicenie i standaryzacja zasad współpracy strażaków i drogowców w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych – to jeden z celów podpisanego dziś porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

 • Wykonawcy przyszłej S19 ruszają do pracy

  28-02-2018
  GDDKiA

  W realizacji jest już cały 75-kilometrowy odcinek S19 na południe od Lublina do granicy z woj. podkarpackim. Dziś w Kraśniku, w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, parlamentarzystów z woj. lubelskiego i władz regionu, podpisano umowy z wykonawcami trzech odcinków pomiędzy Lublinem i Kraśnikiem, stanowiących część międzynarodowej via Carpatii.

 • Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla S19 na terenie woj. mazowieckiego

  27-02-2018

  GDDKiA Pierwszym krokiem do budowy ponad 32 km przyszłej S19 w Mazowieckiem będzie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Lubelski oddział GDDKiA właśnie ogłosił przetarg na wykonane tej dokumentacji.

 • Ruszą prace na budowie S17 w okolicy Góraszki

  15-02-2018

  GDDKiA  Wojewoda mazowiecki wydał pierwszą z dwóch decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla S17 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Kołbieli. Chodzi o odcinek o długości ok. 1,6 km w sąsiedztwie lotniska w Góraszce. W marcu spodziewamy się ZRID dla dalszej części odcinka do początku obwodnicy Kołbieli.

 • Nowy dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA

  01-02-2018

  GDDKiA Od 1.02.2018 r. dyrektorem lubelskiego oddziału GDDKiA jest Mirosław Czech. Powołanie na nowe stanowisko wręczyła Iwona Stępień - Kotlarek - zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Podpisano umowę na koncepcję programową S19 Lubartów - Lublin

  24-01-2018

  GDDKiA Opracowanie koncepcji programowej dla odcinka przyszłej S19 Lubartów – Lublin to krok do budowy via Carpatii. Dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę z wykonawcą kolejnego etapu dokumentacji projektowej.

 • Spotkania z podwykonawcami

  22-01-2018

  W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 31 stycznia 2018 w godzinach 12 – 14 w siedzibie lubelskiego oddziału GDDKiA przy ul. Ogrodowej 21 odbędzie się spotkanie z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach. Zachęcamy do udziału.

 • Wskazano najkorzystniejszą ofertę na dokumentację dla S19 Lubartów - Lublin

  04-01-2018

  GDDKiA Najkorzystniejszą ofertę na opracowanie koncepcji programowej dla 24-kilometrowego odcinka S19 od węzła Lubartów Północ do obwodnicy Lublina złożyła firma Mosty Katowice. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej różne warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych) oraz przeprowadzone badania geologiczne w terenie, wyceniła na nieco ponad 3,8 mln zł.

 • Kto przebuduje DK74 Frampol-Gorajec?

  03-01-2018

  GDDKiA Ogłoszono przetarg na rozbudowę ponad 7-kilometrowego odcinka DK74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem. To kontynuacja przebudowy tej drogi na odcinku od Janowa Lubelskiego do przejścia granicznego w Zosinie. W poprzednich latach powstały obwodnice Frampola i Hrubieszowa i przebudowano odcinki Zamość - Sitaniec oraz Miączyn – Horyszów.