viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

02-01-2018

2017 - pracowity rok lubelskiego oddziału GDDKiA

150 km dróg ekspresowych w realizacji w systemie projektuj i buduj a na kolejne 42 km wkrótce podpisane zostaną umowy. 81 km S19 w opracowaniu koncepcji programowej a w tym roku jeszcze kolejnych ponad 56 km. Nowa nawierzchnia na 28 km dróg krajowych i rozpocznie się gruntowna przebudowa kolejnych 17 km najbardziej zdegradowanych. Na budowę i remonty dróg, przygotowanie kolejnych inwestycji i bieżące utrzymanie dróg wydaliśmy w 2017 roku ok. 1,1 mld zł.

Miniony rok to kontynuacja budowy połączenia od węzła Kurów Zachód na S17 do mostu na Wiśle w Puławach (11,8 km długości, zaawansowanie robót ponad 90 proc., oddanie do ruchu w połowie 2018 r.) i początek prac na pięciu odcinkach S17 od końca przyszłej obwodnicy Kołbieli do węzła Kurów Zachód o łącznej długości ok. 71,6 km. Najbardziej zaawansowane, na poziomie ok. 50 proc., są odcinki od Garwolina do granicy z woj. lubelskim. Wykonano już ponad 7 km nawierzchni betonowej przyszłej drogi ekspresowej. Na kolejnych dwóch odcinkach w stronę węzła Kurów Zachód zaawansowanie robót wynosi ok. 40 proc., a w okolicy Żyrzyna położono już ponad 3,6 km betonowej nawierzchni. Na budowę S17 pomiędzy Garwolinem i Kurowem wraz z połączeniem do mostu na Wiśle w Puławach podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu to ok. 2,2 mld zł, w tym wkład unijny wynosi prawie 1,2 mld zł. 

 

W drugiej połowie 2017 roku ruszyły prace na odcinku od końca przyszłej obwodnicy Kołbieli do Garwolina i tu zaawansowanie wynosi ok. 20 proc. W tym roku prace budowlane prowadzone będą już na całym ponad 95-kilometrowym odcinku S17 pomiędzy węzłami Lubelska i Kurów Zachód. Oczekujemy jeszcze na wydanie decyzji ZRID dla dwóch odcinków: Lubelska – Kołbiel oraz obwodnica Kołbieli.

 

Podpisaliśmy umowy na kolejne odcinki dróg ekspresowych w naszym województwie. 33-kilometrowy S19 od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie (trzy odcinki realizacyjne) oraz obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17 (9,6 km). Wskazaliśmy najkorzystniejsze oferty na realizację 42-kilometrowego fragmentu S19 od końca obwodnicy Lublina do Kraśnika (trzy odcinki) i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych planujemy podpisać umowy z wykonawcami.

 

Zlecamy przygotowanie dokumentacji kolejnych odcinków S19 stanowiących ciąg przyszłej via Carpatia. Podpisaliśmy umowy na opracowanie koncepcji programowej dla ponad 81-kilometrowej trasy od granicy z woj. mazowieckim do Lubartowa (podzielona na sześć odcinków realizacyjnych). W pierwszym kwartale bieżącego roku planujemy podpisać umowę na koncepcję programową dla odcinka Lubartów – Lublin (24 km, weryfikujemy oferty zainteresowanych firm). Wcześniej ogłosimy jeszcze przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej dla ponad 32-kilometrowego odcinka S19 na terenie woj. mazowieckiego. Lubelski oddział GDDKiA przejął realizację i po uzyskaniu decyzji środowiskowej ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie projektuj i buduj.

 

W tym roku ruszą też przetargi na wyłonienie wykonawców koncepcji  programowych dla S12 i S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku (długość blisko 80 km) i Hrebennem (113 km).

 

Miniony rok to nie tylko duże inwestycje, ale też i mniejsze, równie ważne. Położono nową nawierzchnię na 18 odcinkach dróg krajowych o łącznej długości ponad 28 km i wartości robót blisko 24 mln zł, m.in.: na DK17 pomiędzy Łopiennikiem a Zakręciem (2,2 km), na DK19 odc. Borki - Tchórzew (1,8 km), Niemce – Ciecierzyn (1,9 km), Pikule – Łążek (7,4 km) i na DK74 pomiędzy Dzwolą i Frampolem (5,2 km). W trakcie przebudowy jest most na rzece Branew w Krzemieniu na DK74 (wartość 4,2 mln zł, zakończenie w połowie 2018 r.).

 

Podpisaliśmy umowę na przebudowę ok. 10-kilometrowego odcinka DK48 od Krępy do Kocka (wartość ok. 35,3 mln zł). Na początku roku ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę ponad 7 km DK74 od Frampola do Gorajca. W obu przypadkach nawierzchnia drogi zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na rozbudowę kolejnych odcinków dróg: DK74 Jarosławiec – Miączyn (dł. 4,2 km), Gorajec - Szczebrzeszyn (dł. 17 km wraz z korektą przebiegu drogi przez Gorajec, dojazd do mostu w Annopolu (500 m), DK63 od granicy z woj. mazowieckim do Łukowa
(dł. 11,4 km) oraz DK17 od Zamościa do Łabuń (dł. 5,5 km).

W minionym roku Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejne odcinki dróg wymagające wzmocnienia nawierzchni do 115 kN/oś. o łącznej długości ponad 82 km i wartości ok. 603 mln zł. To pozwoli na ogłoszenie w 2018 r. przetargów na dokumentację dla czterech odcinków DK74: korekt przebiegu przez Szczebrzeszyn (4 km) i Janów Lubelski (8,9 km), odcinka Janów Lubelski – Frampol (11,8 km),  Zamość – Miączyn (7,3 km) oraz DK48 Dęblin – Moszczanka (7,9 km). W następnym roku dla trzech odcinków DK74: Horyszów – Hrubieszów (dł. 18,8 km), Klemensów – Zamość (dł. 14,8 km) i Hrubieszów – Zosin (9 km),

 

W ramach PROGRAMU LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH poprawiono bezpieczeństwo na dziesięciu odcinkach dróg krajowych:

 • DK2 Kaliłów - chodnik dł. ok. 300 m o wartości  ok. 0,6 mln zł.
 • DK19 Turów - chodnik dł. ok. 600 m przy o wartości ok. 1,5 mln zł.
 • DK63 Klębów i Stok - chodnik dł. ok. 2,5 km przy o wartości ok. 1,4 mln zł.
 • DK63 Łuków - ciąg pieszo-rowerowy dł. ok. 1,1 km o wartości ok. 1,5mln zł.
 • DK74 Płoskie - lewoskręt do drogi powiatowej wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych o wartości ok. 1,3 mln zł.
 • DK74 Horyszów - chodnik dł. 250 m o wartości ok. 133 tys. zł.
 • DK74 Krzemień - chodnik dł. 270 m o wartości ok. 420 tys. zł.
 • DK76 Łuków - kładka dla pieszych dług. 10 m o wartości ok. 720 tys. zł.
 • DK76 Kolonia Jamielnik - chodnika dł. ok. 530 m o wartości ok. 1,1 mln zł.
 • DK82  Kołacze - zatoka autobusowa, chodnik dł. ok. 420 m i przejścia dla pieszych – trwają odbiory prac o wartości  ok. 620 tys. zł.

Prace trwają jeszcze w:

 • DK2 Żabce - zbudowano kładkę nad DK19 stanowiącą część ciągu pieszo-rowerowego dł. blisko 3 km. W przyszłym roku budowa ciągu pieszo-rowerowego. Wartość całości ok. 5 mln zł.

Realizacja w 2018 roku.

 • DK12 Nowe Chojno - ciąg pieszo - rowerowy dł. ok. 2,1 km o wartości blisko 2 mln zł.
 • DK12 Brzeziczki – Kolonia Struża - ciąg pieszo-rowerowy dł. ok. 3,7 km o wartości ok. 6 mln zł.
 • DK74 Zofianka Dolna - chodnik dł. 600 m o wartości ok. 1,7 mln zł.
 • DK 82 Łuszczów Pierwszy – dwie zatoki autobusowe wraz z peronami, 200 m chodnika o  wartości 330 tys. zł.

Realizacja w 2018 roku. Przetargi do ogłoszenia:

 • DK63 Biała - ciąg pieszo-rowerowy dł. ok. 3,5 km
 • DK19 Turów – Radzyń Podlaski - ciąg pieszo–rowerowy dł. ok. 6,4 km. Realizacja w 2019 roku wspólnie z samorządami Kąkolewnicy i Radzynia Podlaskiego.
 • DK82 Łuszczów – Zofiówka – przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową do Kijan, wyznaczenie trzech przejść dla pieszych, chodnik dł. ok. 880 m.