viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZbędne środki trwałe, zbycie zbędnego majątku ruchomego - rok 2019

02-10-2019

II przetarg publiczny na sprzedaż zużytych/zbędnych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o przetargu publicznym

II przetarg publiczny na sprzedaż zużytych/zbędnych składników majątku ruchomego

 

1.         Nazwa i siedziba jednostki:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

       ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

2.        Miejsce i termin składania ofert:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Biuro Podawcze

w terminie do dnia 14.10.2019 r. do godz. 11.00

3.        Miejsce i termin otwarcia ofert oraz przeprowadzenia przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

pokój nr 405

14.10.2019 r. o godz. 12.00

4.        Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach
8:30-14:30 w siedzibie Oddziału GDDKiA w Poznaniu przy ul. Siemiradzkiego 5a, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Sprzedającego.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Pan Piotr Tomaszewski, tel. (61) 864-63-73.

5.        Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729).

6.        Wykaz zużytych/zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp.

Nazwa

Data nabycia

Ilość (szt.)

Cena wywoławcza

1

ARCHIWUM DYSKOWE NAS 220

02.08.2010

1

325,00

2

Drukarka Brother

05.02.2016

1

75,00

3

Drukarka HP 5550

27.01.2003

1

25,00

4

Drukarka HP 5550

29.10.2002

1

25,00

5

Drukarka HP Laser

05.02.2016

1

25,00

6

Drukarka HP Laser

05.02.2016

1

75,00

7

Drukarka HP Laser P2015 DN

14.12.2006

1

50,00

8

DRUKARKA SIECIOWA OKI C 530

27.12.2010

1

150,00

9

DRUKARKA SIECIOWA OKI C 530 DN

27.12.2010

1

150,00

10

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

11

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

12

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

13

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

14

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

15

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

16

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

17

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

18

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

19

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

03.11.2009

1

125,00

20

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

03.11.2009

1

125,00

21

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

03.11.2009

1

125,00

22

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

03.11.2009

1

125,00

23

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 760

17.12.2009

1

125,00

24

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

27.12.2010

1

150,00

25

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

27.12.2010

1

150,00

26

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

27.12.2010

1

150,00

27

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

02.08.2010

1

150,00

28

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

02.08.2010

1

150,00

29

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

02.08.2010

1

150,00

30

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

02.08.2010

1

150,00

31

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

27.12.2010

1

150,00

32

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

27.12.2010

1

150,00

33

KOMPUTER DELL OPTIPLEX 780

27.12.2010

1

150,00

34

KOMPUTER HP DC 7800 CMT

12.08.2008

1

75,00

35

KOMPUTER HP DC 7800 CMT

12.08.2008

1

75,00

36

KOMPUTER HP DC 7800 CMT

12.08.2008

1

75,00

37

KOMPUTER HP DC 7800 CMT

12.08.2008

1

75,00

38

KONSOLA SERWERA DO MONTAŻU RACK

02.12.2011

1

175,00

39

KONSOLA SERWERA DO MONTAŻU RACK

02.12.2011

1

175,00

40

KOPIARKA LANIER

20.08.2001

1

150,00

41

MACIERZ DYSKOWA DELL MD 3000

03.11.2009

1

575,00

42

MACIERZ DYSKOWA DELL MD 3000

03.11.2009

1

575,00

43

NAPĘD OPTYCZNY

14.01.2015

1

10,00

44

NOTEBOOK DELL LATIDUE E6510

27.12.2010

1

200,00

45

NOTEBOOK DELL LATIDUE E6510

27.12.2010

1

200,00

46

NOTEBOOK DELL LATIDUE E6510

27.12.2010

1

200,00

47

NOTEBOOK DELL LATIDUE E6510

27.12.2010

1

200,00

48

NOTEBOOK DELL LATIDUE E6510

27.12.2010

1

200,00

49

Notebook Dell Latitude D 630

08.12.2008

1

50,00

50

Notebook Dell Latitude D 630

08.12.2008

1

50,00

51

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

17.12.2009

1

150,00

52

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

17.12.2009

1

150,00

53

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

17.12.2009

1

150,00

54

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

03.11.2009

1

150,00

55

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

03.11.2009

1

150,00

56

NOTEBOOK Dell Latitude E6500

16.12.2004

1

150,00

57

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

17.12.2009

1

150,00

58

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

17.12.2009

1

150,00

59

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

17.12.2009

1

150,00

60

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

17.12.2009

1

150,00

61

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6500

03.11.2009

1

150,00

62

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510

02.08.2010

1

200,00

63

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510

02.08.2010

1

200,00

64

NOTEBOOK DELL LATITUDE E6510

02.08.2010

1

200,00

65

NOTEBOOK DELL PRECISION M6500

02.08.2010

1

300,00

66

NOTEBOOK HP NC 6910P

12.08.2008

1

125,00

67

Notebook HP NX 7300

28.06.2007

1

100,00

68

Notebook HP NX 7300

28.06.2007

1

100,00

69

NOTEBOOK HP nx 7400

16.12.2004

1

100,00

70

Przełącznik 5 portów

27.05.2013

1

10,00

71

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 3COM

03.11.2009

1

250,00

72

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 3COM

03.11.2009

1

250,00

73

Rejestrator

14.10.2009

1

100,00

74

SERWER DELL POWER EDGE R610

03.11.2009

1

575,00

75

SERWER DELL POWER EDGE R610

03.11.2009

1

575,00

76

SERWER SIECIOWY PowerEdge R200

04.11.2013

1

350,00

77

DELL POWEREDGE R620

01.10.2013

1

575,00

78

Skaner HP 2400

09.08.2007

1

15,00

79

SWITCH Zarządzający HP ProCurve 1810G-24

15.12.2011

1

325,00

80

SWITCH Zarządzalny - HP ProCurve 1810G-24

20.12.2011

1

325,00

81

SWITCH Zarządzalny - HP ProCurve 1810G-24

15.12.2011

1

325,00

82

SWITCH Zarządzalny - HP ProCurve 1810G-24

15.12.2011

1

325,00

83

SWITCH Zarządzalny - HP ProCurve 1810G-24

15.12.2011

1

325,00

84

SWITCH Zarządzalny - HP ProCurve 1810G-24

15.12.2011

1

325,00

85

Switch zarządzalny hp 1810

30.03.2011

1

325,00

86

Tablet iPad 2 3G 16gb

11.10.2011

1

75,00

87

Tablet iPad 2 3G 16gb

11.10.2011

1

75,00

88

Tablet iPad 2 3G 16gb

11.10.2011

1

75,00

89

Transmiter sieciowy TP Link AV500

07.11.2014

1

25,00

90

Urzadz.kopii danych

30.03.2011

1

450,00

91

Urządzenie kopi danych - Biblioteka Qnap TS-412U

15.12.2011

1

450,00

92

Urządzenie kopi danych - Biblioteka Qnap TS-412U

15.12.2011

1

450,00

93

Urządzenie kopi danych - Biblioteka Qnap TS-412U

15.12.2011

1

450,00

94

Urządzenie kopi danych- Biblioteka Qnap TS-412U

15.12.2011

1

450,00

95

Urządzenie kopi danych- Biblioteka Qnap TS-412U

15.12.2011

1

450,00

96

Urządzenie kopii danych - Biblioteka Qnap TS-412U

20.12.2011

1

450,00

97

Urządzenie kopii danych QNAP TS-412U

15.12.2011

1

450,00

98

Zasilacz APC 650 VA

24.06.2008

1

30,00

99

Zasilacz APC 650 VA

24.06.2008

1

30,00

100

Zasilacz APC 650 VA

24.06.2008

1

30,00

101

Zasilacz APC 650 VA

24.06.2008

1

30,00

102

Zasilacz APC 650 VA

24.06.2008

1

30,00

103

Zasilacz APC 650 VA

24.06.2008

1

30,00

104

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

105

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

106

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

107

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

108

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

109

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

110

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

111

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

112

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

113

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

114

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

115

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

116

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

117

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

118

Zasilacz awaryjny UPS 800 VA

25.11.2009

1

40,00

119

Zasilacz awaryjny UPS 800 VA

25.11.2009

1

40,00

120

Zasilacz awaryjny UPS 800 VA

25.11.2009

1

40,00

121

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

122

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

123

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

124

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

125

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

126

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

127

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

128

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

129

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

130

Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 700VA

07.12.2015

1

30,00

131

Zasilacz UPS APC Back-UPS 900 VA

12.12.2012

1

40,00

132

Zasilacz UPS APC Back-UPS 900 VA

18.06.2014

1

40,00

133

Zasilacz UPS APC Back-UPS 900 VA

12.12.2012

1

40,00

134

Zasilacz UPS APC Back-UPS 900 VA

12.12.2012

1

40,00

135

Zasilacz UPS APC Back-UPS 900 VA

12.12.2012

1

40,00

136

Zasilacz UPS BR 900GI

02.12.2011

1

40,00

137

Zasilacz UPS BR 900GI

02.12.2011

1

40,00

138

Zasilacz awaryjny 1000 VA

03.11.2009

1

40,00

139

Zasilacz awaryjny 1000 VA

03.11.2009

1

40,00

140

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

141

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

142

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

143

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

144

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

145

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

146

Zasilacz awaryjny 800 VA

03.11.2009

1

40,00

147

Zasilacz awaryjny UPS 800 VA

25.11.2009

1

40,00

148

Kocioł gazowy

18.07.1996

1

500,00

149

Klimatyzator LG model P12RK

21.11.2013

1

60,00

150

Krzesło

06.05.1998

1

5,00

151

Krzesło obrotowe

12.10.2008

1

5,00

152

Krzesło obrotowe

16.12.2005

1

5,00

153

Krzesło obrotowe

16.12.2005

1

5,00

154

Krzesło tapic. Peri teak

24.08.1995

1

7,50

155

Krzesło tapic. Peri teak

29.12.1998

1

7,50

156

Krzesło tapic. Peri teak

29.12.1998

1

7,50

157

Krzesło tapic. Peri teak

29.12.1998

1

7,50

158

Szafa biurowa

04.11.1985

1

5,00

159

Szafa biurowa

04.11.1985

1

5,00

160

Szafa biurowa

07.08.1989

1

5,00

161

Stolik pod komputer

24.09.1999

1

40,00

162

Miernik

01.01.1977

1

15,00

163

Miernik

01.01.1997

1

15,00

164

Samochodowy rejestrator video Mi Vue 538

18.12.2014

1

45,00

165

Samochodowy rejestrator video

18.12.2014

1

45,00

166

Dyktafon

20.02.2008

1

25,00

167

CB Radio President JFK II stacja

11.09.2009

1

35,00

168

CB Radio President JFK II stacja

08.12.2010

1

35,00

169

CB Radio President JFK II stacja

08.12.2010

1

35,00

170

CB Radio President JFK II stacja

08.12.2010

1

35,00

171

CB Radio President JFK II stacja

08.12.2010

1

35,00

172

CB Radio President JFK II stacja

08.12.2010

1

35,00

 

7.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

7.1      Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Sprzedającego
nr 57 1130 1088 0001 3088 4690 0002.

7.2      Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dniem wniesienia wadium będzie dzień uznania konta Sprzedającego, wyłącznie zaksięgowane wadium  będzie uznane za prawidłowo wniesione.

7.3      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

7.4      Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

7.5      Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

8.        Wymagania jakim powinna odpowiadać ofert.

Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana:

„Pisemny przetarg publiczny GDDKiA O/Poznań

na sprzedaż zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego.

Oferta na zakup zużytych/zbędnych składników majątku.

Nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r. godz. 12.00”

 

Koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta.

 

9.        Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.     Oferent może dokonać zmiany lub wycofania oferty pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie: o wprowadzeniu zmian - opakowane i opisane jak podano w pkt. 8 z dopiskiem „ZMIANA”; lub o wycofaniu oferty, przed terminem określonym w pkt. 2.

11.     Umowa sprzedaży zostanie zawarta najwcześniej 14.10.2019 r.

12.     Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, które zostały określone w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

3) cena podana w ofercie jest niższa od ceny wywoławczej.

O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

13.     Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

14.     W przypadku, w którym kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między tymi oferentami.

15.     Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 16.  Komisja przetargowa wybiera ofertę o najwyższej cenie.

 

 

Ochrona danych osobowych:

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 88 88, e- mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl lub pod nr tel. (22)375-88-80.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania sprzedaży zbędnych składników majątku oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie
Nr 1 Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi majątku ruchomego. Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.  

Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu sprawy.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udział w sprzedaży składników majątkowych.

 

Załączniki: