viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAGPR 2020

Generalny Pomiar Ruchu w roku 2020

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku (GPR 2020). Podobnie jak wszystkie generalne pomiary od roku 2000, zostanie on wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych (w tym także na odcinkach koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu).

Ogólne informacje o GPR 2020

 • Najważniejsze wielkości ruchu drogowego, które będą określone w GPR 2020
  • Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR)
  • Średni Dobowy Ruch w dni robocze (SDRDR)
  • Średni Dobowy Ruch Letni (SDRL)
  • Średni Dobowy Ruch Zimowy (SDRZ)
  • Średnie Ruch Dzienny/ Wieczorny/ Nocny (SRD/ SRW/ SRN)
  • Wskaźniki zmian ruchu
  • Rodzajowa struktura ruchu
 • Podstawowe kategorie pojazdów, które będą rejestrowane w GPR 2020
  • Motocykle
  • Samochody osobowe
  • Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
  • Samochody ciężarowe bez przyczep
  • Samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami
  • Autobusy
  • Ciągniki rolnicze
  • Rowery
 • Rodzaje pomiarów
  • Automatyczny – pomiar realizowany w całości w sposób automatyczny przy wykorzystaniu liczników ruchu drogowego
  • Półautomatyczny – pomiar liczby pojazdów ogółem realizowany w sposób automatyczny (liczniki ruchu drogowego i dane z Punktów Poboru Opłat), zliczanie wszystkich kategorii pojazdów poza samochodami osobowymi metodą wideorejestracji
  • Wideorejestracja – prowadzony z wykorzystaniem kamer wideo, obligatoryjny na autostradach i drogach ekspresowych
  • Ręczny – prowadzony przez obserwatorów lub metodą wideorejestracji
 • Typy punktów pomiarowych i czas prowadzenia pomiarów na drogach krajowych
  • A – odcinki, na których pomiar jest realizowany w całości w sposób automatyczny; pomiar ciągły, całoroczny
  • F/FV* – odcinki, na których pomiar jest realizowany w sposób półautomatyczny; 5 pomiarów 16h i 4 pomiary 24h
  • H/HV* - odcinki na których SDRR w roku 2015 był większy od 6000 poj./dobę oraz wszystkie nowe odcinki dróg krajowych; 5 pomiarów 16h i 4 pomiary 24h
  • G/GV* - odcinki, na których SDRR w roku 2015 był mniejszy lub równy 6000 poj./dobę, 2 pomiary 16h i 3 pomiary 24h
  • EV* - odcinki o charakterze uzupełniającym, na których pomiar zostanie przeprowadzony w ograniczonym zakresie; 3 pomiary 24h

   *V – oznacza, że pomiar ręczny prowadzony jest metodą wideorejestracji

   Pomiar 16h  – prowadzony w godzinach 6.00-22.00

   Pomiar 24h  – prowadzony od godziny 6.00 do godziny 6.00 dnia następnego

 • Dodatkowy pomiar ruchu – w wybranych punktach na sieci dróg krajowych prowadzony będzie 2-krotnie w ciągu roku 8-godzinny rozszerzony pomiar uwzględniający bardziej szczegółowy podział na kategorie pojazdów

Kalendarz przeprowadzenia GPR 2020 na drogach krajowych

Numer pomiaru

Terminy pomiarów

Dzień tygodnia

Okres

Godziny wykonywania pomiaru

Pomiar podstawowy

Dodatkowy pomiar ruchu

punkty typu FV, H, HA, HV

punkty typu G, GA, GV

punkty typu EV

X1

23 stycznia, 30 stycznia, 6 lutego*

czwartek

dzienny

600 - 2200

X2

17 marca, 24 marca, 31 marca*

wtorek

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

X3

13 maja, 27 maja, 3 czerwca*

środa

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

800 - 1600

X4

9 lipca, 16 lipca, 23 lipca*

czwartek

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

X5

12 lipca, 19 lipca, 26 lipca*

niedziela

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

X6

11 sierpnia, 18 sierpnia, 25 sierpnia*

wtorek

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

X7

16 sierpnia, 23 sierpnia, 30 sierpnia*

niedziela

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

X8

7 października, 14 października, 21 października*

środa

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

800 - 1600

X9

29 listopada, 6 grudnia, 13 grudnia*

niedziela

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

X10

13/14 maja, 27/28 maja, 3/4 czerwca*

środa/ czwartek

nocny

2200 - 600

2200 - 600

X11

7/8 października, 14/15 października, 21/22 października*

środa/ czwartek

nocny

2200 - 600

2200 - 600

X12

9/10 lipca, 16/17 lipca, 23/24 lipca*

czwartek/ piątek

nocny

2200 - 600

2200 - 600

X13

12/13 lipca, 19/20 lipca, 26/27 lipca*

niedziela/ poniedziałek

nocny

2200 - 600

2200 - 600

X14

11/12 sierpnia, 18/19 sierpnia, 25/26 sierpnia*

wtorek /środa

nocny

2200 - 600

X15

16/17 sierpnia, 23/24 sierpnia, 30/31 sierpnia*

niedziela/ poniedziałek

nocny

2200 - 600

Xu

14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja*

środa

dzienny

600 - 2200

600 - 2200

600 - 2200

Xun

14/15 kwietnia, 21/22 kwietnia, 12/13 maja*

środa/ czwartek

nocny

2200 - 600

2200 - 600

2200 - 600

*oznaczono terminy rezerwowe, dla których stawka za wykonanie pomiaru będzie stanowić 50% stawki podstawowej.

GPR 2020 w liczbach

 • Liczba odcinków pomiarowych – ok. 2285, w tym:
  • Planowane ok. 50% punktów z pomiarem wideo
  • Planowane ok. 5% punktów z pomiarem automatycznym lub półatuomatycznym
  • Wstępnie zakładana długość sieci drogowej objętej pomiarem – ponad 18 tys. km

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu

 • Wyniki GPR 2020 będą dostępne w postaci opracowań, tabel, map i wykresów
 • Pierwsza publikacja wyników GPR dla dróg krajowych w postaci „Syntezy wyników” planowana jest po 31 marca 2021 r.
 • Dokument „Ruch Drogowy 2020” opisujący szczegółowo wyniki GPR planowany jest po 30 września 2021 r.

Materiały informacyjne