viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

 • Kolejny projekt w realizacji.

  05-06-2020

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku koniec obwodnicy Ślesina – Konin długości około 5 kilometrów. Wykonawcą jest firma RDK Projekt Sp. z o.o. z Wrocławia, a wartość umowy to 476.010,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. 

   

 • Rozpoczynamy pracę nad projektem dotyczącym rozbudowy drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek – Turkowice – Kowale Pańskie.

  05-06-2020

  Podpisaliśmy umowę z wykonawcą firmą KFG Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania  na wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek – Turkowice – Kowale Pańskie. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. 

  Wartość umowy to 688.000,00 zł.

 • Kolejny przetarg na dokończenie S5 Poznań - Wronczyn.

  04-06-2020
  GDDKiA

  W ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn w roku poprzednim zostały wykonane prace mające na celu zabezpieczenia przed okresem zimowym, konstrukcji stalowych obiektu MS7. Obecnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych obiektów  zarówno obiektu MS-6 oraz MS-7. Termin składania ofert został wyznaczony na 7 lipca do 9:45.

 • Znamy oferty dotyczące remontu drogi krajowej nr 15 na odcinku Miąskowo – Czarne Piątkowo.

  03-06-2020

  5 ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu DK15 na odcinku Miąskowo – Czarne Piątkowo.

   

 • Dokończenie prac na S5 Poznań-Wronczyn.

  03-06-2020
  GDDKiA

  Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na dokończenie robót między ogrodzeniem a krawędzią jezdni S5, realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn.

   

 • Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Publikujemy podsumowanie za maj

  03-06-2020
  GDDKiA

  Przeanalizowaliśmy ruch w maju 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Od początku stanu epidemii obserwowaliśmy spadek ruchu pojazdów osobowych, jednak teraz ograniczenia są sukcesywnie znoszone i dzięki temu ruch wraca do normy. Ruch pojazdów ciężkich, które mogły się swobodnie przemieszczać, utrzymywał i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów. 

 • Obwodnica Strykowa

  02-06-2020

  Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe dotyczące wykonania projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu DK32 długości około 3 km. W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, które umożliwią pozyskanie DŚU i rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę.

 • Remont DK 11 Al. Niepodległości w Pile etap III

  01-06-2020

  Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na remont DK 11 Al. Niepodległości w Pile etap III. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 134 dni od podpisania umowy.

   

  Przebudowa Al. Niepodległości etap III na odcinku od alei Wyzwolenia (km 180+350) do alei Koszalińskiej w Pile (km 181+830) obejmuje:
  - remont nawierzchni jezdni, zatok i chodników
  - przebudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych
  - przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem przebudowy,
  - roboty wykończeniowe w tym humusowanie oraz obsianie mieszankami traw

   

 • Kosztowne wypadki. Przypominamy najważniejsze zasady i dobre praktyki na drodze.

  01-06-2020
  Ćwiczenia służb ratowniczych

  Od kilku lat systematycznie zwiększamy długość nowoczesnych dróg szybkiego ruchu. Poprawiamy stan dróg krajowych, realizując na sieci kolejne inwestycje. Drogi i pojazdy stają się bezpieczniejsze, jednak to nie wystarczy, jeżeli użytkownicy dróg nie będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać zdrowego rozsądku. 

 • Najkorzystniejsza oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK36 na odcinku Miejska Górka – Kobylin.

  29-05-2020

  W prowadzonym postępowaniu przetargowym wypłynęło 19 ofert, które zostały sprawdzone pod kątem merytorycznym.

   

  Najkorzystniejsza oferta złożona została przez: SAFEGE S.A.S. z Francji - z ceną brutto  1 359 150,00  zł. Jeśli nie wpłynie odwołanie to zostanie zawarta umowa.