viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

 • Profesjonalne badania i systematyczna poprawa stanu dróg krajowych

  08-05-2020

  Blisko 62 proc. dróg w zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2019 roku było w stanie dobrym. Mimo coraz większego natężenia ruchu i eksploatacji dróg, zanotowaliśmy wzrost liczby tras w dobrym stanie o ok. 800 km w stosunku do roku 2018. W pierwszym półroczu każdego roku publikujemy raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych - zapraszamy do lektury.

 • Południowa Obwodnica Warszawy - prace są nieustannie realizowane na każdym zadaniu

  07-05-2020
  GDDKiA

  W tunelu na Ursynowie ukończono budowę stropu pośredniego, do mety zbliża się realizacja płyty dennej, a do wybrania pozostało jeszcze mniej niż 20 proc. ziemi. Szalowany jest też ostatni niewielki fragment stropu po wschodniej stronie tunelu metra. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych, a do połączenia ramion mostu pozostało jeszcze po 7 segmentów na każdej z podpór. Z kolei na ostatnim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy do ułożenia pozostało jeszcze ok. 3 km nawierzchni betonowej na każdej jezdni trasy głównej. Pomimo panującej pandemii, związanych z nią ograniczeń i restrykcji, prace trwają.

 • Ruch na drogach w dobie koronawirusa. Kolejne dane i obserwacje

  07-05-2020

  Dzisiaj publikujemy dane za okres od 27 kwietnia do 5 maja. Długi weekend majowy oraz rekomendacje związane ze stanem epidemii miały bezpośredni wpływ na wyniki.

 • Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Publikujemy podsumowanie za kwiecień

  06-05-2020
  GDDKiA

  Przeanalizowaliśmy ruch w kwietniu 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Podobnie jak w marcu obserwujemy znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych. Jest to bezpośrednio związane z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii. Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów.

 • Podsumujemy zimę 2019/2020 i wyjaśnimy, o co chodzi w utrzymaniu dróg

  06-05-2020

  Na wybudowaniu nowych dróg działania GDDKiA się nie kończą. Równie istotną rolę, co sama budowa, odgrywa utrzymanie dróg. Ma na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego drogi, sprawności wszystkich jej elementów oraz bezpieczeństwa podróżnych. Niezwykle ważne jest zimowe utrzymanie dróg i od podsumowania ostatniego sezonu zimowego zaczniemy.

 • Południowa Obwodnica Warszawy - opóźnienie czy zasadne wydłużenie czasu na ukończenie? Wyjaśniamy

  05-05-2020
  S2 POW, przechodzący przez Ursynów odcinek A

  Z „opóźnieniem” mamy do czynienia wtedy, gdy zawini jedna lub obie strony umowy. Czym innym jest „wydłużenie czasu na ukończenie robót”. Jest ono możliwe na warunkach określonych w umowie wówczas, gdy wykonawca przedstawi wyjaśnienia i poda powody, z których wynikać będzie konieczność wydłużenia czasu trwania kontraktu. Przyczyny te muszą być obiektywne i niezależne od stron. Z reguły wynikają one z czynników zewnętrznych, np. warunków gruntowo-wodnych, warunków atmosferycznych, odkryć archeologicznych itp., a więc czynników, których nie można przewidzieć czy też w sposób jednoznaczny opisać w umowie. 

 • Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym - kluczowa umowa podpisana

  05-05-2020
  fot. Krzysztof Nalewajko

  Podpisaliśmy umowę na serce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem - Centralny Projekt Wdrożeniowy. W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostradach i dróg ekspresowych w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity.

 • Obsługa podróżnych nie tylko na MOP-ach

  04-05-2020
  GDDKiA

  Wprowadziliśmy zmiany dotyczące możliwości wykorzystania istniejących stacji paliw, restauracji, hoteli czy też innych punktów usługowych przy planowanych drogach ekspresowych po starym śladzie drogi krajowej. To po części efekt nowelizacji przepisów rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, które weszły w życie 13 września 2019 r., a także ujednolicenie zasad postępowania w takich przypadkach przez wszystkie oddziały GDDKiA.

 • Ostatni tydzień okiem obiektywu - drogi budowane i zbudowane

  01-05-2020
  S7 Chęciny - Jędrzejów
 • Coraz bliżej do podpisania pierwszej z trzech umów na S7 Płońsk - Czosnów

  30-04-2020
  GDDKiA

  Kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Modlin – Czosnów zakończyła się pozytywnym wynikiem. Po zapewnieniu przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt.