viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2007

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej - otwarcie ofert

  22-10-2007
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w dniu 19 lipca br., otwarto oferty w przetargu na realizację zadania: „Weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: Nowe Marzy – Czerniewice, węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego, granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków.
 • Zmiana organizacji ruchu na obwodnicy Jabłonnej

  22-10-2007
  Generalana Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że dnia 19.07.2007r. o godz. 1100 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Zegrzyńskiej w ramach budowy obwodnicy Jabłonny, polegająca na przełożeniu ruchu z obecnej jezdni drogi krajowej nr 61 na nowowybudowaną
 • ODWOŁANIE ograniczenia w ruchu

  22-10-2007
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na podstawie § ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 161, poz. 1565) informuje, że od dnia 20.07.2007 r. przestaje obowiązywać zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie informujemy, że w przypadku ewentualnych, kolejnych zakazów, w celu usprawnienia komunikacji i transportu drogowego niezależnie od temperatury wybrane drogi krajowe nie będą wyłączone z ruchu.
 • Droga ekspresowa S-69; odcinek Szare - Laliki - otwarcie ofert

  22-10-2007
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w dniu 16 lipca br., otwarto oferty w przetargu na budowę drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, Odcinek C2: Szare – Laliki. Długość odcinka wynosi 4,5 km, natomiast kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji 377 839 512,47 złotych brutto złotych brutto. Planowany termin realizacji 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
 • Droga ekspresowa S-3; odcinek II - otwarcie ofert

  22-10-2007
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w dniu 13 lipca br., otwarto oferty w przetargu na budowę II odcinka drogi ekspresowej S-3 od węzła „Pyrzyce” (bez węzła) do węzła „Myślibórz”. Długość odcinka wynosi 26,7km, natomiast kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji 560 531 569,00 złotych brutto. Planowany termin realizacji 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
 • Przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy uzgodniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  22-10-2007
  Dnia 10.07.2007r. Minister Grażyna Gęsicka wydała Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia na budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki” do węzła „Lubelska” według wariantu W III A.
 • Droga ekspresowa S-3 - otwarcie ofert

  22-10-2007
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w dniu 11 lipca br., otwarto oferty w przetargu na budowę III odcinka drogi ekspresowej S-3 węzeł „Myślibórz” (bez węzła) – węzeł Gorzów Północ. Długość odcinka wynosi 26,7 km, natomiast kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji 525 613 267,16 złotych brutto. Planowany termin realizacji 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
 • Droga Krajowa nr 4 Machowa - Łańcut - wybór najkorzystniejszej oferty

  22-10-2007
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.), zwanej dalej Pzp, informuje że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: „ARCADIS Profil” Sp. z o. o.
 • Otwarcie obwodnicy Wojnicza

  22-10-2007
  W poniedziałek 9 lipca 2007 roku oddano do ruchu obwodnicę Wojnicza w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków – Tarnów. Gościem Honorowym uroczystości był Pan Jerzy Polaczek Minister Transportu, który w towarzystwie Wojewody Małopolskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, małopolskich parlamentarzystów oraz samorządowców dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Wykonawcą jest konsorcjum utworzone przez Mota – Engil Engenharia e Construção SA oraz Mota – Engil Polska SA. Wartość kontraktu wynosi 68,1 mln złotych brutto. Inwestycja współfinansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości ok. 55 mln złotych.
 • Droga nr 7 - ruszyła budowa węzła "Kielce Północ"

  22-10-2007
  25 czerwca rozpoczęła się budowa „Węzła Kielce Północ” w ciągu drogi krajowej nr 7. Inwestycja ta, finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego (218 mln zł) będzie realizowana w ciągu 24 miesięcy. Wykonawcą robót jest firma Strabag Sp. z o.o. Zakres inwestycji obejmuje budowę 7,3 km drogi ekspresowej nr 7 od m. Występa do włączenia obwodnicy Kielc wraz z obwodnicą Kajetanowi, oraz 3,6 km drogi nr 73 do granic m. Kielc o parametrach drogi GP.