INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyZatrudnienie

08-05-2018

Starszy kontroler techniczny pełniący funkcję asystenta ds. technicznych Kierownika Projektu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszego kontrolera technicznego

pełniącego funkcję asystenta ds. technicznych Kierownika Projektu

w Wydziale Realizacji.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (zatrudnienie na czas trwania projektów)

Liczba etatów: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Wsparcie Kierownika Projektu przy realizacji następujących zadań:

 • reprezentowanie zamawiającego w zgodzie z Warunkami Kontraktu na Roboty
  i Warunkami Umowy na Nadzór,
 • koordynowanie wykonywania zadań w zakresie praw i obowiązków zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów (przekazanie placu budowy, dzienników budowy, zatwierdzanie podwykonawców),
 • zatwierdzanie dokumentów potwierdzających wykonanie robót,
 • nadzorowanie pracy Inżyniera w trakcie realizacji zadań i w okresie gwarancji
  w celu realizacji zadania zgodnie z warunkami umów, SST i wiedzą inżynierską,
 • kontrola merytoryczna faktur za roboty (min. w zakresie kwalifikowalności kosztów), nadzór oraz udział w rozliczeniu zadań,
 • udział w radach budowy i spotkaniach roboczych z ramienia zamawiającego oraz uczestniczenie w pracach komisji odbioru zrealizowanych zadań, przygotowywanie obiektu do przekazania do użytkowania,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym,
 • wszelkie inne działania związane z realizacją zadania inwestycyjnego wynikające z procedur obowiązujących w GDDKiA.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość przepisów w zakresie drogownictwa,
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • komunikatywność.

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o specjalności drogowej,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze drogownictwa lub zarządzania inwestycjami,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

   

  Termin składania dokumentów: 31 maja 2018 r.  

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Oddział w Szczecinie

  ul. Boh. Warszawy 33

  70-340 Szczecin

  z dopiskiem „Oferta pracy_I-4”

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 43 25 350 lub
  91 43 25 376

   

  Inne informacje:

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.).