viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZ historii drogownictwa

 • Aleksander Gajkowicz

  11-12-2019
  GDDKiA

  Był twórcą nowoczesnych dróg polskich, o czym pisze „Encyklopedia Popularna PWN (1982)” i napis na jego grobie fundowany przez NOT. Obok Franciszka Ksawerego Christianiego i Melchiora Nestorowicza, jest na medalu wybitym dla upamiętnienia 160-lecia Powołania Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów (1819 – 1979) , jako jeden z trzech twórców polskiego drogownictwa. Pod kierownictwem A. Gajkowicza, w okresie 1945 – 1965, wybudowano 25 000 km nowych dróg, zmodernizowano 32 000 km, wybudowano 140 000 m mostów stałych.

 • Czasy II wojny światowej

  25-11-2019
  GDDKiA

  Niestabilność polityczna która  w polityce międzynarodowej była mocno odczuwalna od 1938 roku, nie pozostawała bez echa w drogowych strukturach administracyjnych. Rozpoczęto zintensyfikowane przygotowania organizacyjne i materiałowe do wojny z Niemcami.  W październiku 1938 r. Joachim von Ribbentrop skierował żądania w stosunku do Polski włączenia Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy oraz budowy eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączącej Prusy Wschodnie z Rzeszą.

 • Nie tylko wiedza

  25-11-2019
  GDDKiA

  W kształtowaniu historii polskiego drogownictwa ważna role odegrali wspaniali inżynierowie, konstruktorzy z innowacyjnymi pomysłami, a część z nich była również nauczycielami, profesorami, którzy zaszczepili i wykształcili w swoich uczniach ciekawość świata, pomysłowość nazywaną dziś kreatywnością.

 • Historia Ochrony zabytków drogownictwa

  16-09-2019
  GDDKiA

  Powinnością każdego człowieka jest dbałość o własną historię, korzenie. Jest to bardzo szerokie zagadnienie, na które składają się lata doświadczeń, zmiany najczęściej dokumentowane poprzez architekturę, literaturę, sztukę stanowiące odzwierciedlenie potrzeb i kultury społeczeństwa.

 • Melchior Władysław Nestorowicz (13 styczeń 1880 – 1 wrzesień 1939).

  16-09-2019
  GDDKiA

  Po odzyskaniu niepodległości Polska potrzebowała stabilizacji w zakresie administracyjnym. Drogi dla których rozbieżności ustawodawcze ze względu na różnice zaborczej jurysdykcji były oczywiste, łatwo administracyjnie nie było też scalić. Nieuregulowana sytuacja przynależności ziem, braki kadrowe oraz ogromne potrzeby finansowe były wyzwaniem. Należało przywrócić komunikację między miastami i zaplanować rozwój, prace na kilka dekad.

 • A 200 lat temu…

  16-09-2019
  GDDKiA

  Po upadku systemu napoleońskiego przynależność ziem polskich stała się przyczyną sporu pomiędzy mocarstwami. Dla zachowania wpływów Aleksander I w 1815 roku utworzył Królestwo Polskie, potocznie zwane Kongresówką. Do 1832 posiadało ono własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo , a językiem urzędowym był język polski. Polskę łączyły z Rosją – osoba monarchy. Społeczeństwo polskie przyjmowało taki obrót sprawy z radością upatrując w tym odzyskanie niepodległości. W tym też duchu rozpoczęto działania w organizacji administracji. W 1816 roku namiestnik generał Zajączek wprowadził postanowieniem podział dróg kołowych bitych na wielkie, średnie i wiejskie, ustanawiając przy tym miesiąc później powinności szarwarkowe w zakresie grobli, mostów i przepraw.  

 • Poczet dyrektorów administracji drogowej

  30-04-2019
  Aleksander Gajkowicz

  Centralna  administracja drogowa na terenach polskich, zmieniała się wraz z sytuacją polityczną. Zmiany dotyczyły przynależności resortowej, nazwy, miejsca w hierarchii urzędowej, a co za tym idzie głównych zwierzchników: dyrektorów, naczelników.

 • Szarwark

  30-04-2019
  GDDKiA

  Szarwark (od niem. Scharwerk z Schar – gromada, zastęp, tłum: werk - czyn, dzieło), polegał na przymusowym, nieodpłatnym zaangażowaniu miejscowej ludności wiejskiej, wyposażonej w prymitywne sprzęty rolnicze do poprawy, utrzymania i budowy dróg, mostów, przepraw w swojej okolicy. Wraz z umacnianiem się państwa, te obowiązki przeszły na administrację państwową i miast, jednak ludność rolnicza nadal zobowiązana była do utrzymania dróg wiejskich i dojazdowych do pól.

 • Christiani

  30-04-2019
  GDDKiA

  Za każdym przedsięwzięciem stoi człowiek. Jego możliwości , wyobraźnia kieruje go na tory rozwoju, które wspomagane odpowiednimi okolicznościami, napotkanymi ludźmi prowadzi do sukcesów lub porażek. Nikt z nas nie wie kim bylibyśmy w innych okolicznościach, z innymi ludźmi przy boku ale podsumowanie najwłaściwsze zawsze jest na końcu naszej drogi. W roku jubileuszowym 200 lecia Centralnej Administracji Drogowej nie sposób o drodze życia i samej osobie człowieka, który w 1819 roku zostając Dyrektorem Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów w Królestwie Polskim naszą historię administracji rozpoczął nie opowiedzieć.

 • Poczet dyrektorów administracji drogowej

  19-04-2019
  Franciszek Ksawery Christiani

  Wraz z sytuacją polityczną zmieniała się centralna administracja drogowa na terenach polskich. Zmiany dotyczyły przynależności resortowej, nazwy, miejsca w hierarchii urzędowej, a co za tym idzie głównych zwierzchników: dyrektorów i naczelników.