viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiABank Danych Drogowych

System Bank Danych Drogowych

System Bank Danych Drogowych (BDD) dostosowany jest do zapisów następujących aktów prawnych:

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67 Poz. 582)  -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu  sporządzania  informacji oraz gromadzenia  i udostępniania  danych  o  sieci  dróg publicznych (Dz.U. Nr 67 Poz. 583 ).

 

Bank Danych Drogowych (BDD) jest kluczowym systemem wspomagającym zarządzanie siecią dróg krajowych. Skonstruowany został jako zespół relacyjnych baz danych, realizujących szereg funkcji związanych z ewidencją i edycją informacji dotyczących stanu sieci drogowej. Dane te wykorzystywane są do bieżącego utrzymania dróg, planowania remontów, raportowania, sprawozdawczości oraz kontroli. System ten to nie tylko dane liczbowe czy opisowe, ale także powiązane z siecią drogową:

 • plany liniowe, przekroje dróg, schematy węzłów,
 • mapy cyfrowe,

System BDD składa się z następujących modułów funkcjonalnych:

 • Moduł Administracja – jest to narzędzie dla administratorów systemu, służące między innymi do ustawiania parametrów pracy systemu, importu, eksportu danych, porządkowania, kontrolowania zbiorów danych, generowania baz danych, aktualizowania oprogramowania oraz wielu innych czynności administracyjnych.
 • Moduł Edycja – służy do gromadzenia i weryfikacji danych o sieci dróg. Umożliwia sekwencyjne przeglądanie danych z możliwością ich edycji.
 • Plan Liniowy – umożliwia przeglądanie danych w postaci graficznej.
 • Mapa – umożliwia wizualizację danych przy pomocy kontrolki (Navigo) z możliwością ich edycji jak również daje możliwość wizualizowania, analizowania przy pomocy wyeksportowanych danych do programu ArcView.
 • Raporty – narzędzie to służy do wykonywania raportów kontrolnych, zbiorczych, definiowanych. Raporty kontrolne oraz zbiorcze oparte są o szablony najczęściej używanych zestawień, natomiast raporty definiowane umożliwiają stworzenie własnych unikalnych raportów, zestawień.
 • Moduł Ewidencja - umożliwia wprowadzenie danych ewidencyjnych sieci dróg krajowych.

Bazy danych systemu BDD zawierają:

 • System referencyjny,
 • Dane administracyjne (granice, zarząd, kategorie drogi, obszary zabudowane itd.),
 • Węzły (drogi krzyżujące, łącznice, elementy węzła itp.),
 • Geometrię dróg (jezdnię, kierunki ruchu, pasy, pobocza itd.),
 • Zagospodarowanie pasa drogowego (zjazdy, MOP-y, parkingi, chodniki, drogi rowerowe itd.),
 • Nawierzchnie drogowe (warstwy drogi, pobocza, przełomy itd.),
 • Wyposażenie pasa drogowego ( znaki poziome i pionowe, sygnalizacja itd.),
 • Dane ewidencyjne ( odcinki ewidencyjne, książki drogi),

Zgromadzone w systemie BDD dane umożliwiają:

 • uzyskanie statystycznych informacji dotyczących stanu ewidencyjnego sieci dróg krajowych,
 • gromadzenie, przetwarzanie oraz archiwizowanie danych o sieci dróg krajowych,
 • uzyskanie informacji w przekroju drogi, bądź na jej odcinku o dowolnej długości,
 • zestawienie różnych informacji stanowiących podstawę do wnioskowania i podejmowania decyzji przez użytkownika,
 • pozyskiwanie informacji podstawowych informacji o sieci dróg krajowych w plikach SHP.

System BDD posiada bazy do rejestru danych lokalizowanych w ciągu drogi, między innymi o zarządcach drogi, jej geometrii, stanie technicznym, natężeniu ruchu i wielu innych.

 

Bank Danych Drogowych daje możliwość kontroli poprawności danych już na etapie ich wprowadzania. Posiada formularze zawierające automatycznie wypełniane pola, funkcje masowej automatycznej zmiany danych, funkcje filtrowania danych oraz generowania zestawu danych ograniczonych do wybranego pikietażu na wybranej drodze/drogach.