INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyArchiwum 2011

Zegary śmierci ku przestrodze

17-11-2011
Liczba wypadków i zabitych na świętokrzyskich drogach krajowych zmalała w stosunku do roku ubiegłego. Efekty przynoszą zarówno konkretne działania dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, jak i akcje odwołujące się do świadomości kierowców. Kolejna taka akcja pod hasłem „Zegary śmierci” została zorganizowana na terenie regionu świętokrzyskiego w ramach programu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu Drogi Zaufania.
Tak zwane „Zegary śmierci” czyli plansze informujące o liczbie wypadków drogowych, do jakich doszło w Polsce w 2010 roku, z podziałem na kategorie, zostały umieszczone na początku listopada przy drodze nr 7 na odcinku miedzy Miąsową a Mnichowem i przy drodze nr 73 w Mikułowicach między Chmielnikiem a Buskiem. Happening odbywał się przy prostych odcinkach dróg, specjalnie oznakowanych, patrolowanych przez policję. Akcja ma na celu odwołanie się do wrażliwości kierowców i zachęcenie ich do zdjęcia nogi z gazu szczególnie w trudnym jesienno-zimowym okresie. Od stycznia do października 2011 roku na drogach krajowych regionu świętokrzyskiego doszło do 395 wypadków, w których zginęło 50 osób, a 530 zostało rannych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba wypadków zmalała o 43, liczba zabitych o 15, a rannych o 71. O 88 zmalała także ilość kolizji. Liczba najtragiczniejszych zdarzeń zmalała o prawie jedną czwartą. W ramach programu Drogi Zaufania kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi konkretne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w. W tym roku oddany do ruchu został 17-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Skarżysko-Występa uwzględniający tylko bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne. Tradycyjne skrzyżowania zostały zastąpione przez węzły i wiadukty, przejścia dla pieszych przez bezpieczne kładki, ruch tranzytowy został oddzielony od lokalnego, a dwie jezdnie drogi ekspresowej wyeliminowały ryzyko zderzeń czołowych. Aktualnie między Kielcami, a Skarżyskiem mamy 25 kilometrów bezpiecznej drogi ekspresowej, kolejne 7 kilometrów przybędzie do końca roku między Kielcami a Cedzyną (droga S74). Ponadto wyremontowana została bądź zostanie do końca roku nawierzchnia na odcinkach dróg krajowych 74, 77,79 o łącznej długości około 25 kilometrów. Poprawiono także oznakowanie poziome i pionowe na tych drogach. Wzmocnione i wyremontowane zostały mosty w Jędrzejowie (droga nr 78), Ostrowcu (droga nr 9) i Parszowie (droga nr 42). Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęte zostały takie działania jak: przebudowa skrzyżowania w Krynkach na drodze nr 9, budowa chodnika na ponad 3-kilometrowym odcinku drogi nr 9 Jędrzejów – Miłków, zmiana organizacji i uspokojenie ruchu w Stopnicy na drodze 73 (około 3 km), budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Kwiatkowskiego w ciągu drogi nr 77 w Sandomierzu. Wykonane także dokumentacje pod przyszłą budowę 8 odcinków chodników.