INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyArchiwum 2011

Podsumowanie roku 2011 w kieleckim oddziale GDDKiA

29-12-2011
Na terenie kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w jednym roku zakończone zostały aż trzy duże inwestycje drogowe o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych. W roku 2011 oddane zostały do użytku dwa odcinki dróg ekspresowych S7 Skarżysko-Kamienna - Występa i S74 Kielce –Cedzyna o łącznej długości 24 km. Od lata kierowcy korzystają również z nowego mostu w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej 77. W pierwszej połowie roku realizowano jednocześnie pięć dużych inwestycji drogowych.
W roku 2011 kielecki oddział GDDKiA zakończył trzy duże inwestycje o łącznej wartości 1,2 miliarda złotych. Dzięki oddaniu do użytku w kwietniu blisko 17 km drogi ekspresowej S7 Skarżysko – Występa, kierowcy zyskali wygodne ekspresowe połączenie między Kielcami a Skarżyskiem-Kamienną o łącznej długości 25 km. Po otwarciu w grudniu wylotu wschodniego z Kielc drogi ekspresowej S74 łączna długość odcinków dwujezdniowych dróg ekspresowych w województwie świętokrzyskim wzrosła do około 35 km. W roku 2011 kontynuowane były także roboty przy budowie obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7 i północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej 78 na odcinkach o łącznej długości 30 km. Po wybudowaniu kieleckiej obwodnicy kierowcy będą mieli do dyspozycji nieprzerwany odcinek drogi ekspresowej S7 na terenie regionu świętokrzyskiego o długości blisko 50 km. Rok 2011 był także rekordowy jeśli chodzi o realizację inwestycji z funduszy unijnych. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowana jest budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko- Występa i obwodnicy Kielc. Szansę na dofinansowanie ma również wylot wschodni S74. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej dofinansowana jest północna Jędrzejowa. Ponadto w 2011 roku wyremontowana została nawierzchnia na odcinkach dróg krajowych 74, 77,79 o łącznej długości około 25 kilometrów. Poprawiono także oznakowanie poziome i pionowe na tych drogach. Wzmocnione i wyremontowane zostały mosty w Jędrzejowie (droga nr 78), Ostrowcu (droga nr 9) i Parszowie (droga nr 42). Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęte zostały takie działania jak: przebudowa skrzyżowania w Krynkach na drodze nr 9, budowa chodnika na ponad 3-kilometrowym odcinku drogi nr 9 Jędrzejów – Miłków, zmiana organizacji i uspokojenie ruchu w Stopnicy na drodze 73 (około 3 km), budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Kwiatkowskiego w ciągu drogi nr 77 w Sandomierzu.