viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

Wykonawcy A2 składają programy naprawcze

06-03-2012

Po wczorajszym wezwaniu wykonawców do natychmiastowej naprawy spękań na autostradzie A2 Stryków-Konotopa, do Generalnej Dyrekcji, wpłynął pierwszy Program Naprawczy złożony przez firmę DSS budującą odcinek C.

Wezwania w trybie klauzuli 15.1, zostały przesłane do wszystkich firm budujących poszczególne odcinki autostrady A2. Programy naprawcze mają spłynąć najpóźniej do 8 marca. Po zatwierdzeniu programów przez GDDKiA, wykonawcy natychmiast przystąpią do prac naprawczych.

 

Programy naprawcze spękań w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni mają przedstawić także wykonawcy budowanej autostrady A1 i A4.  

 

Z przeprowadzonych dotychczas  badań wynika, że 90 procent zidentyfikowanych dotąd szczelin to spękania powstałe na spoinach technologicznych na działkach roboczych, czyli w takich miejscach podbudowy asfaltowej gdzie kończy się odcinek asfaltu ułożony jednego dnia, a zaczyna kolejny, układany następnego dnia. W dużym procencie spękania są wynikiem mechanicznego nacięcia spodniej warstwy. Pozostałe szczeliny powstały m.in. w wyniku innych uszkodzeń mechanicznych przez wykonawców np. podczas montażu urządzeń odwadniających. Wskazuje to wyraźnie na karygodne błędy w metodologii prowadzenia prac budowlanych i uchybienia wobec sztuki budowlanej.

Podnoszony tymczasem przez jednego z wykonawców argument o stosowaniu zbyt twardych asfaltów – wykorzystywany obecnie także przez niektóre inne  firmy wykonawcze, które widzą w tym możliwość nie udzielenia gwarancji na budowę drogi -  został w całości odrzucony podczas specjalnego seminarium Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, jeszcze w maju 2011 roku.

 

Specjaliści, podczas seminarium, wskazali, że proponowane do zastosowania przez jednego z wykonawców asfalty 100/150 oraz 150/220 nie nadają się do wbudowywania w nawierzchnie – powodują bowiem koleinowanie drogi. Z tego względu odstąpiono od ich stosowania już w latach 90-tych ubiegłego wieku.  Obalono również argumentację jednego z wykonawców dotyczącą zbytniej sztywności technologii WMS wskazując, że kluczowy jest odpowiedni dobór proporcji substancji do mieszanki bitumicznej.

Przeprowadzony podczas seminarium przegląd nawierzchni zbudowanych w technologii WMS wskazał na sukces stosowania tej metody.

 

Reasumując, spękania, które wystąpiły na budowanej autostradzie A1, A2 i A4 nie są normą przy zastosowanej technologii WMS (wysoki moduł sztywności). Natomiast prawidłowe, zgodne z dopuszczonymi regułami, zastosowanie technologii WMS, za co zgodnie z kontraktami odpowiada wykonawca, pozwoliłoby na uniknięcie zarówno spękania, jak i koleinowania się nawierzchni.

 

Technologia WMS  - wysoki moduł sztywności przeciw koleinowaniu się nawierzchni

 

Inwestycje, gdzie była wykorzystywana – technologia WMS

  

GDDKiA 

 

Zdjęcie przedstawia przekrój poprzeczny odwiertu w miejscu spoiny technologicznej. Po lewej stronie odcinek wyrównany uprzednio – górna warstwa wyrównana, dolna ucięta piłą. W górnym fragmencie widać brak zabezpieczenia taśmą bądź izolacją. Nacięcie warstwy dolnej podbudowy widoczne na obu połowach -  kolor jasny; kolor ciemny to warstwa naturalna.

 

 

GDDKiA