viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

Coraz bliżej oddania - cotygodniowy raport z postępów na A2

14-05-2012

Na wszystkich odcinkach autostrady A2 Stryków-Konotopa trwa kompletowanie i uzgadnianie dokumentacji niezbędnej do uzyskania "Pozwolenia na Użytkowanie".

Na odcinkach trwa bowiem układanie ostatnich warstw nawierzchni. W ciągu ostatniego tygodnia na najmniej zaawansowanym odcinku C przybyło 20 procent warstwy wiążącej i podbudowy, dając w sumie ponad 80 procentowe zaawansowanie w układaniu warstw na środkowym odcinku autostrady A2.

Położony najbliżej Warszawy odcinek E ma już ułożone wszystkie warstwy. Na odcinkach B i D trwa układanie ostatnich kilometrów warstwy ścieralnej SMA dla odcinka B pozostało 19 procent do ułożenia, a w ciągu ostatniego tygodnia wzrost w warstwie SMA wyniósł 30 procent. Na odcinku D pozostało do ułożenia 14 procent, gdzie w ciągu ostatniego tygodnia ułożono 38 procent ostatniej warstwy SMA. W przypadku odcinków B, D i E termin zakończenia kontraktu upływa 6 czerwca a przejezdność ma być zapewniona na 31 maja.

 

Odcinki A i C, gdzie  termin zakończenia kontraktu upływa 15 października,  również zanotowano wysokie wzrosty w ostatnim tygodniu. Warstwa wiążąca na odcinku A jest na ukończeniu i wynosi 97 procent a a podbudowa jest zakończona w 100 procentach. Na odcinku C warstwa wiążąca wynosi 80 procent a podbudowa 81 procent. Warto zaznaczyć że  ostatnim tygodniu ułożono ponad 20 procent na obu odcinkach warstwy wiążącej. Mimo że termin zakończenia prac na obu odcinkach to 15 października 2012 roku a przejezdność po podbudowie bitumicznej jest zapewniona w kontrakcie na dzień 31.05.2012 r. i na odcinku A jest prawie ukończona (97%).

 

Kompletowane w tej chwili dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie po weryfikacji Inżyniera oraz GDDKA trafią w formie wniosku do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego w Warszawie i Łodzi. Na ich podstawie odbywają się kontrole wykonanych robót na budowie oraz wydawane są Pozwolenia na użytkowanie.

 

STAN UKŁADANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW NAWIERZCHNI NA A2, stan na 14 maja 2012:

 

Odcinek A:

  • warstwa podbudowy – było 95,5%  jest 100% ( wzrost o 4,5%)
  • warstwa wiążąca – było 76,2% jest 97%  (wzrost o 20,8%)
  • warstwa SMA – było 0% jest 3% (wzrost o 3%)
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

 

Odcinek B:

  • warstwa podbudowy –100%
  • warstwa wiążąca –100%
  • warstwa SMA – było 51% jest 81%  (wzrost o 30%)
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

 

Odcinek C:

- warstwa podbudowy –  było 73 % jest  81% (wzrost o 8%)

- warstwa wiążąca –  było 57 % jest 80% (wzrost o 23%)

- warstwa SMA –  0 % (bez zmian)

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

 

Odcinek D:

- warstwa podbudowy –100 %

- warstwa wiążąca –  było 99,6%  jest 100%  (wzrost o 0,4%)

- warstwa SMA – było 48%  jest 86 % (wzrost o 38%)

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

 

Odcinek E:

- warstwa podbudowy –  100 %,

- warstwa wiążąca –  100 %

- warstwa SMA –100%

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

Dodatkowe informacje dotyczące odcinka C:

- nasypy – było 94,5% jest 98,5% (wzrost o 4%)

- warstwa mrozoochronna – było 93% jest 98% (wzrost o 5%)

- warstwa stabilizowana cementem – było 84,5% jest 88% (wzrost o 3,5%)

- podbudowa pomocnicza KŁSM – było 79,5% jest 87% (wzrost o 7,5%)