viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

Błędy Alpine przyczyną awarii na moscie. Konieczne dzialania naprawcze.

06-06-2012

Wykonanie dodatkowych robot przez Alpine Bau pozwoli na kontynuowanie budowy mostu w Mszanie w ciagu autostrady A1. Taka decyzje podjal Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po analizie ekspertyz przedstawionych przez GDDKiA.

Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

 

Inspektorat stwierdził, że duża ilość błędów popełnionych przez wykonawcę - firmę Alpine Bau, w czasie wykonywania płyty dolnej obiektu była powodem kwietniowej decyzji ŚWINB o zatrzymaniu kontynuacji budowy według obecnego projektu wykonawczego.

Po analizie wszystkich zgromadzonych w sprawie dokumentów ŚWINB wydał pod koniec maja decyzję (nr 57/12) zawierającą nakaz wykonania przez Alpine Bau określonych robót budowlanych i czynności, które pozwolą na kontynuowanie robót i bezpieczne użytkowanie mostu w przyszłości.

 

Opierając się na ekspertyzach technicznych, SWINB nakazał wprowadzenie korekt do projektów wykonawczych. Inspektor nakazał:

1.  naprawić zarysowane dwa zastrzały przylegające bezpośrednio do uszkodzonego segmentu K7.11,2.
2.  naprawić uszkodzoną płytę dolną obiektu w segmencie K7.11,
3.   wprowadzić dodatkowe kable zewnętrzne uciąglające płytę dolną i zalać (stosując iniekcje) betonem istniejące niewykorzystane kanały kablowe (źle wykonane przez Wykonawcę),
4. wprowadzić dodatkowe elementy wzmacniające płytę dolną obiektu w postaci żeber usztywniających (element w/w sprężenia zewnętrznego).

 

Co ważne, nakazane korekty projektów wykonawczych nie wymagają zmian zatwierdzonego projektu budowlanego, jak próbuje wprowadzić w błąd opinię publiczną firma Alpine Bau.

 

Przypomnijmy. Na budowie mostu MA 532 w Mszanie w ciągu autostrady A1 realizowanej przez Alpine Bau miały ostatnio miejsce dwie awarie. W grudniu 2011 doszło do awarii zakotwienia kabla kapeluszowego w konstrukcji nośnej skrzynki przekroju poprzecznego mostu, natomiast w marcu tego roku rozwarstwił się beton płyty dolnej  przekroju poprzecznego mostu. Zdarzenie miało miejsce podczas sprężania kabli podłużnych o długości około 70m w płycie dolnej skrzyni obiektu.

 

Po drugiej awarii decyzją nadzoru budowlanego prace zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy. Według ekspertów, którzy analizowali przyczyny obu awarii i opiniowali możliwość naprawy uszkodzeń, jako przyczynę awarii wskazano błędy wykonawcze, będące skutkiem niedokładności Alpine Bau w wykonywaniu osłon pod kable sprężające. W dokumentacji projektowej wskazana tolerancja przedbiegu tras osłonek pod kable sprężające wynosiła maksymalnie 0,5 cm, natomiast faktyczne odchylenia tras osłonek w elemencie, który uległ awarii wykazuje różnice nawet do 15 cm. Niezgodne z projektem ułożenie w płycie dolnej mostu osłonek kabli sprężających po ich wprowadzeniu i sprężeniu doprowadziło do wystąpienia w płycie dużych sił rozrywających, prawie 30-krotnie większych, niż zakładał projektant. Doprowadziło to do rozerwania płyty na długości około 3 m i głębokości około 2 m w jednym z segmentów.

 

Badania wykonane przez eksperta potwierdziły także, że ułożenie osłonek kabli w innych segmentach wykonane zostało nieprawidłowo, z bardzo dużymi odchyleniami od tras zakładanych w projekcie. Co więcej, takie same wnioski płyną z ekspertyzy zleconej w kwietniu br. przez Alpine Bau - z opinii tej wynika m.in., iż w odniesieniu do uszkodzonej płyty dolnej obiektu: "Sami eksperci Alpine Bau w swoich eksprtyzach wskazują na duże rozbieżności w faktycznym ułożeniu tras pod kable sprężajace, co świadczy o niechlujmym wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych.

 

Potwierdzeniem powyższego jest zapis z ekspertyzy J. Biliszczuka "..."„…imperfekcje wykonawcze miały wartości zdecydowanie przekraczające wartości akceptowalne…”.

 

Obowiązki nalożone przez Nadzór Budowlany musi - do końca sierpnia 2013 r. - zrealizować wykonawca - firma Alpine Bau. GDDKiA bezwzględnie wyegzekwuje od wykonawcy zastosowanie się do wytycznych ŚWINB.